Luận án Nghiên cứu giảm tải trọng động của máy ủi trong thi công đường tuần tra biên giới

Luận án đã giải quyết một cách căn bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả chính đã thu được như sau: 1. Đã xây dựng mô hình khảo sát động lực học máy ủi DZ271 trong giai đoạn đào và chuyển đất. Liên quan đến mô hình khảo sát, luận án đã sử dụng các phần mềm (Inventor, Ansys) để xác định giá trị các thông số đầu vào của mô hình. Đặc biệt, đã thiết lập công thức tính lực cản do đào và chuyển đất có tính đến những nét đặc trưng của đất thuộc khu vực đường tuần tra biên giới phía Bắc nước ta. 2. Đã xây dựng chương trình tính (sử dụng công cụ Matlab Simulink) để giải hệ phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ, đồng thời đã tiến hành khảo sát sự thay đổi phản lực liên kết tại khớp giữa khung đẩy và khung gầm (khớp F). Kết quả khảo sát cho thấy: phản lực tại khớp F trong trường hợp gặp chướng ngại có giá trị lớn hơn khoảng 13,868% so với khi không gặp chướng ngại. Ngoài ra, khi khảo sát bộ giảm chấn k2, c2 ở 5 trường hợp ứng với sự thay đổi của 5 giá trị k2, c2 phản lực khớp F giảm 9,892% ở giá trị trung bình và 18,186% ở giá trị lớn nhất.

pdf170 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu giảm tải trọng động của máy ủi trong thi công đường tuần tra biên giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_giam_tai_trong_dong_cua_may_ui_trong_thi_cong_duong_tuan_tra_bien_gioi_tv_5976.pdf
Luận văn liên quan