Luận án Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng thịt lợn an toàn sinh học ở khu vực thành thị đồng bằng Bắc Bộ

(1) Thịt lợn ATSH là sản phẩm của chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối thịt lợn đảm bảo các quy định về ATSH trong toàn chuỗi chăn nuôi, sản xuất và tiêu thụ và mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ATSH gồm có các nội dung chính là đánh giá ý định tiêu dùng, đánh giá nhu cầu khối lượng tiêu dùng, nhu cầu đặc tính của sản phẩm, khả năng sẵn sàng chi trả, các yếu tố tác động tới nhu cầu tiêu dùng và dự báo nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ATSH. Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ATSH bao gồm đặc điểm người tiêu dùng, đặc điểm hộ tiêu dùng, khả năng tiếp cận sản phẩm. (2) Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ATSH ở mức cao, điều này thề hiện qua tỷ lệ ý định tiêu dùng thường xuyên ở mức 75,37%, và khối lượng nhu cầu tiêu dùng ở mức 0,491" " kg/ng ười/tuần. Mức độ sẵn sàng chi trả còn ở mức chỉ ở mức thấp, phần lớn người tiêu dùng sẵn sàng chi trả ở mức cao hơn 20% hoặc cao hơn 30% so với thịt lợn thông thường, khối lượng mua một lần mua chủ yếu tập trung vào khoảng từ 0,3-0,6" " kg trên một lần mua. Giữa các nhóm đối tượng khác nhau về trình độ học vấn, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già, chăm sóc người ốm bệnh và thu nhập có sự khác nhau về nhu cầu tiêu dùng theo khối lượng và khả năng sẵn sàng chi trả.

pdf213 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng thịt lợn an toàn sinh học ở khu vực thành thị đồng bằng Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_nhu_cau_tieu_dung_thit_lon_an_toan_sinh_h.pdf
  • pdfQD_HD cap Hoc vien_Le Thanh Ha.pdf
  • pdfQTKD_TTLA_Le Thanh Ha.pdf
  • docTTT_Le Thanh Ha.doc
  • pdfTTT_Le Thanh Ha.pdf
Luận văn liên quan