Luận án Nguyên nhân tử vong do một số bệnh tim mạch và biện pháp cải thiện chất lượng thống kê tử vong tại trạm y tế xã ở tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam

Nghiên cứu đã thu thập số liệu tử vong thực tế ở cộng đồng vì vậy đã phân tích được mô hình tử vong thực của quân thể, khác nhiễu so với số liệu mô hình tử vong được Bộ Y tế hằng năm công bố chỉnh thức trong Niên giám thông kê y tê được thu thập từ các trường hợp tử vong tại bệnh viện. Nghiên cứu đã xác định bệnh tim mạch chịu trách nhiệm cho 1/3 tổng số từ vong ở hai tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam. Trong 11 năm đã qua từ 2005 đến 2015, bệnh tim mạch đã tăng liên tục, gợi ý bệnh này tiếp tục là nguyên nhân nguy hiểm nhất trong nhiêu thập niên tới ở nước ta. Trong số TV do bệnh tìm mạch thì số TV do bệnh MMN chiếm tỷ lệ lớn nhất (65%), vì vậy dự phòng và kiểm soát bệnh MMN phải là ưu tiên hàng đâu. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay thì một trong những giải pháp khả thí nhật đê phòng bệnh MMN là kiểm soát tăng huyết áp bằng khám, cấp thuốc lâu đài tại trạm y tế xã và Bộ Y tế cũng đã phê duyệt kế hoạch và hướng dẫn triên khai chương trình này [101],[102].

pdf173 trang | Chia sẻ: Hương Nhung | Ngày: 09/02/2023 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nguyên nhân tử vong do một số bệnh tim mạch và biện pháp cải thiện chất lượng thống kê tử vong tại trạm y tế xã ở tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nguyen_nhan_tu_vong_do_mot_so_benh_tim_mach_va_bien.pdf
  • pdftranquocbao-ttytcc32.pdf