Luận án Phân tích các nhân tố quyết định sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam

Bên cạnh đỏ, như đà phân tích ớ trôn, mặc dù mức lương đóng BHXH bắt buộc cùa người lao động chinh thức thường cao hơn so vởi mức thu nhập được lựa chọn đê tham gia BHXHTN, nhưng thực chất gánh nặng đóng góp với người lao động tham gia BHXHTN thường cao hơn so với lao động tham gia BHXH bát buộc. Nguyên nhân là do khi tham gia BHXH bat buộc, người lao động chi phái đóng 8% vào quỳ hưu trí và tữ tuất và 14% còn lại do chủ sừ dụng lao động đóng góp. Trong khi đó, lao động tham gia BHXHTN phải tự đóng toàn bộ 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng mà họ dà lựa chọn. Trong điều kiện thu nhập thấp, người lao động phi chính thức dề gặp phái rào càn về tài chính trong quá trinh đưa ra quyết định tham gia BHXHTN.

pdf206 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phân tích các nhân tố quyết định sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phan_tich_cac_nhan_to_quyet_dinh_su_tham_gia_bao_hie.pdf
  • docxLA_DoThiThu_E.docx
  • pdfLA_DoThiThu_Sum.pdf
  • pdfLA_DoThiThu_TT.pdf
  • docxLA_DoThiThu_V.docx