Luận án phân tích hiệu quả tài chính và một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Phân tích hiệu quả hoạt động chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là công cụ quản lý có hiệu quả mà các doanh nghiệp sử dụng từ trước đến nay. Phân tích hiệu quả hoạt động giúp doanh nghiệp tự đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu kinh tế được thực hiện đến đâu từ đó tìm ra những biện pháp để tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là phân tích hiệu quả hoạt động không chỉ là điểm kết thúc một chu kỳ kinh doanh mà còn khởi đầu một chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Kết quả phân tích của thời gian kinh doanh đã qua và những dự đoán trong phân tích điều kiện kinh doanh sắp tới sẽ là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển và phương án kinh doanh có hiệu quả, nhằm hạn chế rủi ro bất định trong kinh doanh. Phân tích hiệu quả hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa những nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được lợi nhuận cao nhất. Phân tích hiệu quả hoạt động không chỉ có ý nghiã quan trọng đối với bản thân Công ty mà còn có ý nghĩa đối với những ai quan tâm đến Công ty đặc biệt là nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp .vì phân tích hiệu quả hoạt động sẽ giúp cho họ có những thông tin để có những quyết định chính xác hơn, kịp thời hơn. I.Những thuận lợi và khó khăn của Công ty: Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới và những năm đầu của thế kỷ 21, nền kinh tế của nước ta và của thành phố sau đổi mới luôn tăng trưởng cao và ổnn định; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc đầu tư, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau: 1.Những thuận lợi cơ bản: -Công ty đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo mô hình cổ phần có các xí nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc, vận hành trong cơ chế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Việc chuyển đổi hình thức Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần được sự hưởng ứng của cán bộ công nhân viên toàn Công ty, vì vậy đã tạo được không khí đoàn kết, sôi nổi hoạt động của Công ty. -Công ty có những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, thành phố Đà nẵng có nhiều cửa biển, tiềm năng về thủy sản dồi dào, hoạt động sản xuất, khai thác của bà con ngư dân được duy trì. -Đội ngũ quản lý Công ty đã từng bước thích ứng với cvơ chế thị trường, từng vị trí công tác tương đối chủ động với vai trò nhiệm vụ được phân công. Đội ngũ công nhân có tay nghề ngày càng thuần thục, nhiệt tình trong lao động sản xuất, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng, đảm bảo được yêu cầu khách hàng. -Thị trường tiêu thụ hàng xuất khẩu được mở rộng, củng cố được niềm tin và không ngừng phát triển các mặt hàng xuất khẩu với những khách hàng đã có quan hệ lâu dài với Công ty, tạo được những hình ảnh tôt đẹp về Công ty đến với mọi khách hàng. -Hiệp định thương mại Việt -Mỹ được chính phủ 2 nước thông qua, mở ra một thị trường tương đối rộng và đầy niềm tin cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Công ty chúng ta.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2529 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án phân tích hiệu quả tài chính và một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uôi trồng thủy sản xuất khẩu. Do vậy nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị giảm sút, sản phẩm sản xuất ra chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của thị trường. -Sự khai thác bừa bãi các nguồn nguyên liệu làm cho tình trạng nguyên liệu ngày càng khan hiếm . -Chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng được rút ngắn nên việc phát triển sản phẩm mới ngày càng khó khăn và phần lớn sản phẩm mới xuất hiện theo dạng nguyên mẫu hay cải tiến nên rất dễ xảy ra sự trùng lắp dẫn đến sự cạnh tranh giữa các Công ty ngày càng gây gắt. -Cách nghĩ, cách làm của thời kỳ cũ vẫn còn tồn tại trong cán bộ và công nhân của Công ty, đó là lực cản cho sự phát triển của Công ty. -Thị trường ở một số nước nhập khẩu hàng thủy sản có những thay đổi về chính sách kiểm soát hàng thủy sản nhập khẩu, do đó đã có những ảnh hưởng bất lợi cho tình hình xuất khẩu về thủy sản của Công ty. -Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đã cũ, hư hỏng tương đối nhiều chưa có kế hoạch bảo trì, sửa chữa đúng định kỳ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. II.Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng: 1.Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích : Để đánh giá tổng hợp tình hình và hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng, ta lập bảng tổng hợp các chỉ tiêu phân tích ở phần 2 như sau: Chỉ tiêu ĐVT 2000 2001 2002 1.Hiệu suất sử dụng TSCĐ lần 3,71 5,72 5,04 2.Số vòng quay VLĐ vòng 4,7 10,78 6,7 3.Số ngày 1 vòng quay VLĐ ngày 77 33 54 4.Hiệu suất sử dụng tài sản lần 2,47 4,97 3,67 5.Số vòng quay HTK vòng 37,29 46,46 34,43 6.Số ngày 1 vòng quay HTK ngày 10 8 11 7.Số vòng quay PTKH vòng 20,27 40,07 13,89 8.Kỳ thu tiền bình quân ngày 18 9 26 9.Tỷ suất LN trên DTT % 0,86 0,50 0,56 10.Tỷ suất LN trên DTTSXKD % 1,10 0,71 0,88 11.Tỷ suất LN trên DTTSXKD loại trừ chính sách khấu hao % 3,97 2,86 3,32 12.ROA % 2,13 2,5 2,05 13.RE % 2,7 4,36 3,28 14.ROE1 % 5,34 6,06 5,8 15.ROE2 % 4,67 6,06 5,17 ROE Bằng phương trình Dupont, ta có thể thấy được tổng hợp các chỉ tiêu phân tích năm 2002 so với năm 2001 qua sơ đồ sau: 6,06% 5,17% ROA Cấu trúc vốn 2,5% 2,05% Tỷ suất LN trên DTT Hiệu suất sử dụng tài sản 0,50% 0,56% 4,97 3,67 DTT Lợi nhuận HSSDTSCĐ HSSDVLĐ 5,72 so với 5,04 10,78 6,7 Số vòng quay PTKH Số vòng quay HTK 46,46 so với 34,43 40,07 so với 13,89 2.Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng: Qua bảng tổng hợp, sơ đồ và những đánh giá về hiệu quả hoạt động của Công ty mà em đã rú t ra được từ quá trình phân tích, ta có thể rút ra một số nhận xét sau: 2.1.Những mặt mạnh của Công ty: Công ty cổ phần thủy sản là đơn vị kinh doanh sản xuất và hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm liền. Công ty đã tạo ra được nguồn vốn lớn nhờ có sự hỗ trợ và ưa đãi của Nhà nước trong vấn đề vay vốn, uy tín của Công ty trên thương trường ngày càng được nâng cao, thuận lợi cho việc đàm phán ký kết hợp đồng đối với các đối tác kinh doanh, đẩy mạnh được công tác tiêu thụ. Nhìn chung, tuy những năm qua mặc dầu có nhiều biến cố nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tiến triển, doanh thu và lợi nhuận tăng. Sản phẩm mang thương hiệu của Công ty xuất hiện mọi nơi trên thị trường. Qua phân tích, đánh giá ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định và khả năng sinh lời từ hoạt động của Công ty năm 2002 tăng nhẹ và có rất nhiều triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới. Việc phát huy khai thác tối đa các nhân tố nhằm làm tăng lợi nhuận cao hơn và cùng với những chính sách vĩ mô của Nhà nước, chắc chắn trong những năm tới sẽ nâng cao hơn nữa uy tín thương hiệu của Công ty. Từ đó, kích thích sự đầu tư tham gia của các cổ đông trong quá trình tích tụ vốn nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng thanh khoản của Công ty. 2.2Những hạn chế: Bên cạnh những điểm mạnh của Công ty, qua phân tích ta thấy còn rất nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung đó là: -Trong năm 2002 Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kế hoạch do Đại hội cổ đông đặt ra là 52 tỉ nhưng thực tế chỉ đạt 51 tỉ, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Qua đó, ta cũng thấy được việc xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chưa sát với thực tiễn và việc nắm bắt thị trường còn nhiều bất cập. -Hiệu suất sử dụng tài sản còn thấp là do : +Thứ nhất, do ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng tài sản cố định. Vì vậy trong năm đến cần phải có biện pháp khắc phục tình trạng này. +Thứ hai, do công tác quản lý vốn lưu động chưa tốt, tốc độ quay vòng của vốn lưu động chậm, thời gian 1 kỳ luân chuyển vốn lưu động dài. Khả năng chuyển đổi thành tiền của các khoản phải thu và hàng tồn kho thấp, vốn bị chiếm dụng nhiều. Từ đó cho thấy Công ty sử dụng đồng vốn chưa thực sự hiệu quả và chưa có một chính sách bán hàng hợp lý. -Hiệu quả kinh doanh tổng hợp còn thấp do quản lý sản xuất và chi phí hoạt động kinh doanh chưa thật sự tiết kiệm, có lúc còn thiếu chặt chẽ. các hoạt động tìm kiếm thị trường để đẩy mạnh đa dạng các mặt hàng tiêu thụ còn hạn chế. Mặt khác, trong những năm qua Công ty đã chưa sử dụng hợp lý đòn cân nợ, chưa xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu, từ đó công ty chưa vận dụng tốt hiệu ứng đòn bẩy tài chính trong việc nâng cao hiệu quả của mình. Do việc quản lý điều hành các hoạt động tài chính còn thụ động, chưa đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh tính hiệu quả mọi nguồn lực tài chính của Công ty. Từ những hạn chế trên, Công ty cần có các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian đến. B.BỔ SUNG CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH. I.Sự cần thiết bổ sung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính: Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước là xu hướng tất yếu. Do đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn các Công ty cổ phần hoạt động dưới hình thức vốn góp của các cổ đông. Đặc biệt, đối với các Công ty cổ phần đã niêm yết giá trên thị trường chứng khoán thì đa số các cổ đông không tham gia trực tiếp điều hành Công ty mà chỉ có thể thông qua tình hình phân tích tài chính của Công ty để nắm bắt thông tin và theo dõi khả năng sinh lời từ đồng vốn mình đã đầu tư. Vì vậy, các chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính, các tỷ số sinh lãi cổ phần có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở để các cổ đông so sánh, đối chiếu và đi đến một quyết định đúng đắn nên đầu tư vào Công ty nào mà mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và phát huy đựơc đồng vốn của mình bỏ ra. Vì vây, để phù hợp với tình hình thực tiễn của nền kinh tế thị trường cũng như để hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động nói chung và hiệu quả tài chính nói riêng, em xin bổ sung thêm các chỉ tiêu đánh gía hiệu quả tài chính đối với một Công ty cổ phần bên cạnh các chỉ tiêu đã được học. II.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng: Ngoài chỉ tiêu khả năng sinh lời vốn chủ thì đối với Công ty cổ phần, hiệu quả tài chính còn được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau: 1.Tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ đông(ROE): Mục tiêu hoạt động đầu tiên của các doanh nghiệp là tạo ra thu nhập cho cácchủ nhân của mình. Tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ đông đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu này. Lợi nhuận sau thuế Vốn cổ đông bình quân ROE = *100(%) Khi có cổ phiếu ưu đãi thì phần lợi nhuận sau thuế dành để chia cho cổ đông là phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ cho cổ tức của cổ phiếu ưu đãi. Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn góp của các cổ đông hàng năm sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. 2.Thu nhập của một cổ phiếu thường(EPS): Các nhà đầu tư mua cổ phiếu đều có mong muốn sẽ thu được lợi nhuận trong tương lại từ vốn đầu tư vào cổ phiếu đó. Vì thu nhập của 1 cổ phiếu thường là căn cứ để trả lãi nên các nhà đầu tư thường quan tâm đến các báo cáo của doanh nghiệp về thu nhập của 1 cổ phiếu thường để quyết định lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hàng bình quân EPS = Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành bình quân bằng số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành ở cuối kỳ hạch toán nếu không có cổ phiếu được phát hành hay thu hồi trong năm. Chỉ tiêu này cho biết 1 cổ phiếu thường hàng nắmẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận và thông thường các cổ đông sẽ không nhận được hoàn toàn số nàyvì phần lợi nhuận tạo ra để chia cổ tức chỉ theo một tỷ lệ nào đó mà thôi, số còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, thực hiện tái sản xuất mở rộng. Vì vậy, doanh nghiệp nào có EPS lớn hơn sẽ thu hút sự đầu tư hơn. 3.Tỷ số giá thị trường trên thu nhập của một cổ phiếu thường(P/E): Chỉ tiêu này phản ánh ở một mức độ nhất điịnh tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và sự đánh giá của thị trường đối với thu nhập của nó. Giá thị trường của mỗi cổ phiếu Thu nhập của mỗi cổ phiếu P/E = Chỉ tiêu này phản ánh nhà đầu tư sẽ bỏ ra bao nhiêu đồng để mua một đồng tiền lời của cổ phiếu. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện hiệu quả càng lớn. Vì với tỷ giá thị trường có xu hướng tăng dần đó là một dấu hiệu tăng trưởng thuận lợi và phản ánh một triển vọng, kinh doanh có hiệu quả. 4.Tỷ số giá thị trường trên giá trị sổ sách của một cổ phiếu(M/B): Với chỉ tiêu này nhà kinh doanh chứng khoán trên thị trường sẽ biết được mức độ chênh lệch giữa giá trị sổ sách kế toán của một cổ phiếu mình đang sở hữu với giá thị trường sẽ trả cho cổ phiếu đó. Giá thị trường mỗi cổ phiếu Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu M/B = Trị giá của chỉ tiêu này càng cao thì càng thu hút được các nhà kinh doanh tham gia nhiều hơn vào thị trường giao dịch để mua đi bán lại để kiếm lời trên cổ phiếu đó. Tính thanh khoản cao thể hiện số lượng giao dịch lớn . III.HOÀN THIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG. Dựa vào số liệu Công ty, ta có thể tính toán các chỉ tiêu sau: Bảng phân tích các chỉ số sinh lãi cổ phần. Chỉ tiêu ĐVT Năm 2000 Năm 2001 Năm 2003 1Lợi nhuận sau thuế đồng 188.880.000 251.860.000 256.850.000 2.Cổ tức cổ phiếu ưu đãi đồng 12.137.718 21.520.000 23.581.000 3.Vốn cổ đông bình quân đồng 3.892.500.000 3.895.919.000 3.950.401.000 4.Số lượng cổ phiếu thường bình quân đang lưu hành cổ phiếu 34.120 34.120 34.120 5.Giá thị trường một cổ phiếu đồng 101.000 107.100 111.384 6.Giá trị sổ sách một cổ phiếu đồng 100.000 100.000 100.000 7.ROE3 % 4,85 6,47 5,48 8.EPS đồng 5.180 6.751 6.837 9.P/E lần 19,49 15,86 16,29 10.M/P lần 1,02 1,07 1.11 Qua bảng phân tích trên ta thấy, nếu chỉ xem xét các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính thông qua các chỉ tiêu nêu trên thì ta có thể kết luận rằng hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty ở mức cao (so sánh với ROE2). Do đó trong thời gian tới Công ty cần phát huy những tiềm lực hiện có góp phần nâng cao hơn nữa uy tín thương hiệu cũng như sự đầu tư của các cổ đông. C.MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG. Nâng cao hiệu quả hoạt động là điều kiện để Công ty tồn tai và phát triển. Qua phân tích tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng, em xin đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. I.NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY. Việc chưa sử dụng hết các nguồn tài sản ở doanh nghiệp là thường xuyên xảy ra. Vì thế, vấn đề đầu tiên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là phải tổ chức và sử đầy đủ tài sản của mình. Hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng thể hiện trên cả 3 khâu: khai thác, chế biến và lưu thông hàng hóa, do vậy đòi hỏi Công ty phải cáo trình độ quản lý cao mới tránh được những tổn thất gây lãng phí đồng vốn sử dụng. 1.Quản lý tài sản cố định: Như đã phân tích ở phần2, ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty trong năm qua có sự giảm sút. Vì vậy, trong thời gian đến để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thì Công ty cần phải có biện pháp quản lý tài cố định một cách hữu hiệu hơn. Máy móc thiết bị là bộ phận cấu thành lớn của tài sản cố định, là công cụ trực tiếp khai thác các đối tượng lao động nhằm sản xuất ra sản phẩm. Việc tận dụng tối đa thời gian có ích của máy móc thiết bị có ý nghĩa kinh tế về nhiều mặt. Trong những biện pháp tăng năng suất lao động thì doanh nghiệp rất chú trọng đến việc tăng năng suất của máy móc thiết bị. Vì vậy, để khai thác triệt để năng suất của máy nóc thiết bị đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng thời gian làm việc của máy móc thiết bị, giảm thời gian lãng phí của người lao động cũng như của máy móc thiết bị nhằm mục đích tăng số lượng sản phẩm sản xuất, giảm thiểu chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản phẩm sản xuất ra. Tuy nhiên, có những máy móc trong quá trình hoạt động thường xuyên bị gián đoạn do một số bộ phận bị hư hỏng và hao mòn do chưa thay thế được cũng như vài hiện tượng nhỏ trở ngại kỹ thuật. Điều này đòi hỏi Công ty phải có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì dự phòng máy móc thiết bị định kỳ. Bên cạnh đó, ngoài việc bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị Công ty cần phải thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị để kịp thời phát hiện những trở ngại xảy ra nhằm có biện pháp sửa chữa kịp thời và bố trí công tác sửa chữa sao cho phù hợp với lịch làm việc của công nhân chế biến, sản xuất. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Công ty quyết định lựa chọn đúng đắn có nên bảo dưỡng, bảo trì máy móc hay không? Ta có thể xét một số trường hợp cụ thể sau đây: cuối năm 2002 phó giám đốc kỹ thuật cung cấp số liệu về tình hình sử dụng tủ đông số 2 trong 6 năm gần đây: Số lần hư hỏng Số năm hư hỏng 0 1 1 2 2 1 3 2 6 Mỗi lần máy hỏng ước lượng thiệt hại bình quân là 2.250.000đồng về chi phí dịch vụ sửa chữa. Trung tâm dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy móc đề nghị phương án kí hợp đồng bảo trì dự phòng trong vòng 5 năm đến, có thể hy vọng máy chỉ hỏng hóc 1 lần/2 năm, chi phí cho hợp đồng là 1.000.000đồng/năm. Vậy trong thời gian đến Công ty có nên sử dụng chính sách bảo trì hay không? Để giúp Công ty có quyết định đúngd đán, ta lần lượt đánh giá 2 phương án sau: -Dựa trên số liệu quá khứ, tính số lần hư hỏng trung bình nếu Công ty áp duụng chính sách cũ(tức không ký hợp đồng) Số lần hư hỏng Tần suất 1/6=0,167 2/6=0,333 2 1/6=0,167 3 2/6=0,333 1 Vậy số lần hư hỏng kỳ vọng=0*0,167+1*0,333+2*0,167+3*0,333 =1,67(lần/năm). -Chi phí thiệt hại kỳ vọng hàng năm của việc hư hỏng máy áp dụng chính sách cũ: 1,67*2.250.000=3.757.500đồng. -Chi phí kì vọng của hợp đồng bảo trì dự phòng: 0,5*2.250.000+1.000.000=2.125.000đồng. Vậy Công ty nên ký hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì dự phòng, vì với hợp đồng này Công ty đã tiết kiệm thêm được:4.117.500-2.125.000=1.632.500đồng/năm, từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty lên. Phương án này không những đem lại cho Công ty một khoản lợi nhuận mà còn có 1 ưu điểm đặc biệt hơn đó là thời gian ngưng hoạt động của máy móc thiết bị để sửa chữa sau mỗi lần hư hỏng sẽ giảm xuống, nghĩa là có thể tận dụng tối đa hơn thời gian, công suất làm việc của tủ đong số 2 đảm bảo tiến độ sản xuất được ổn định. Hiện nay, một số máy móc thiết bị của Công ty hư hỏng chưa có kế hoạch bảo trì sửa chữa. Bên cạnh đó, trong thời gian đến với nguồn lực tài chính hiện có Công ty dự kiến đầu tư cho các dự án mua sắm máy móc thiết bị nhằm mở rộng qui mô sản xuất. Nhưng sau khi đầu tư nâng cấp Công ty cần phải có biện pháp tận dụng tối đa năng suất cứ máy móc thiết bị này. Có như vậy mới có thể làm giảm chi phí (khấu hao) trên một đơn vị sản phẩm(vì Công ty trích khấu hao nhanh trong những năm đầu). Do vậy, các biện pháp có thể áp dụng đó là: +Đẩy mạnh hoạt động tiêu thu, mở rộng thị trường, thiết lập mối quan hệ làm ăn lâu dài với những khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo được thời gian làm việc của máy móc thiết bị, tránh lãng phí thời gian hữu ích. +Bố trí công nhân kỹ thuật sao cho phù hợp với trình độ và công nghệ tiên tiến của máy móc thiết bị, có như vậy họ mới có kế hoạch bảo quản tốt cũng như kịp thời xử lý những tình huống trở ngại xảy ra. Nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.Quản lý vốn lưu động: Qua phân tích ở phần 2 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động rất thấp chủ yếu là do số vòng quay khoản phải thu và hàng tồn kho thấp. Công ty nên có biện pháp quản lý hàng tồn kho và khoản phải thu khách hàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 2.1Quản lý khoản phải thu: Năm 2002, kỳ thu tiền bình quân khách hàng dài (26 ngày), điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như: thiếu vốn trong kinh doanh, Công ty phải đi vay để trang trải cho mọi hoạt động từ đó làm cho chi phí sử dụng vốn cao và sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, trường hợp nếu khách hàng mất khả năng thanh toán thì doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro do không thu hồi được vốn. Do đó, trong thời gian đến Công cần phải có các chính sách, công cụ thích hợp để một mặt đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồng thời khuyến khích khách hàng trả sớm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng vốn Công ty bị chiếm dụng. Tại Công ty, các chính sách và quy định đối với hoạt động tiêu thụ còn sơ sài. Điều này không thúc đẩy hoạt động tiêu thụ ngày càng phát triển. Vì vậy, em xin đề xuất một vài chính sách bổ sung vào các chính sách quy định đối với Công ty. 2.11Xây dựng chính sách tín dụng: Hiện nay việc gia tăng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản ngày càng nhiều, cùng với cơ chế linh hoạt của nền kinh tế thị trường, nên khách hàng có quyền lựa chọ các nàh cung cấp. Các tiêu chuẩn lựa chọn đặt ra ngày càng đa dạng , mở rộng ra khỏi phạm vi:chất lượng, giá cả…Điều kiện được khách hàng quan tâm hơn cả nhằm thỏa mãn lợi ích tiêu dùng là chính sách bán hàng của nhà cung cấp. Trong điều kiện cạnh tranh của ngành thủy sản như ngày nay, việc xây dựng một phương thức bán hàng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động là một việc làm vô cùng cần thiết. Chính sách tín dụng quyết định mạnh mẽ đến doanh thu bán hàng. Vì vậy, xây dựng một chính sách tín dụng khoa học và hiệu quả là nhiệm vụ khó khăn cảu các nhà quản lý. Bởi vì chính sách tín dụng không hiệu quả thì sẽ tác động ngược lại, ảnh hưởng đến doanh thu và cụ thể là lợi nhuận của Công ty. Cơ sở cho việc cấp phát tín dụng là phân tích vị thế tín dụng của khách hàng. Những nhân tố được sử dụng khi phân tích vị thế tín dụng của khách hàng có thể là: A:Đạo đức thanh toán của khách hàng. B:Năng lực thanh toán của khách hàng. C:Chỉ số sinh lời bình quân hay thu nhập bình quân của khách hàng. D:Lợi thế cạnh tranh hay vị thế tương lai của khách hàng. Những nhân tố này có thể được thông qua: +Các nguồn thông tin do khách hàng cung cấp. +Các nguồn thông tin thể hiện qua số liệu, chỉ tiêu tài chính trên các báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của khách hàng. +Nguồn thông tin từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng mà khách hàng có khoản ký thác tại đó. +Nguồn thông tin từ các doanh nghiệp đã giao dịch với khách hàng trong nhưĩng năm qua. Sau đó, Công ty tính điểm tín dụng cho khách hàng qua phương pháp “Phân tích tuyến tích yếu tố phân biệt” theo công thức: M=hA*A + hB *B + hC *C + h D*D + .. .. Trong đó, h là hệ số điều chỉnh theo mỗi biến số độc lập, hệ số này cao hay thấp phụ thuộc vào tính chất quan trọng của mỗi biến số độc lập(0£h£1). Sau khi tính điểm tín dụng cho khách hàng và Công ty chấp nhận cấp phát tín dụng cho khánh hàng. Bước tiếp theo Là Công ty lựa chọn những phương án cấp phát tín dụng khả thi nhất. Các vấn đề đặt ra lúc này là : +Chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu được từ việc cấp phát tín dụng là bao nhiêu ? +Thời hạn tín dụng hợp lý là bao nhiêu ? +Sau khi bán chịu thì phương thức thu tiền hiệu quả nhất là gì ? Khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng thì Công ty sẽ bỏ ra một chi phí và sẽ thu lại một khoản thu trong thời gian đến. Phương án được chấp nhận nếu giá trị hiện tại thuần của khoản phải thu tương lai đó NPV>0. Bây giờ ta có thể xét đến tính khả thi của việc chấp nhận tín dụng tại Công ty như sau : Giả sử Công ty chấp nhận thời hạn tín dụng là 22 ngày. Ta có, giá bán tiền trao tay của 1 kg tôm xuất khẩu là 12USD. Theo thống kê chi phí biến đổi xấp xỉ 94% đơn giá bán. =>Chi phí biến đổi 1 kg tôm : v = 12*0,94=11,28USD ==>Nếu Công ty chấp nhậnu bán chịu cho khách hàng thì Công ty sẽ bán với mức giá cao hơn. Giả sử rằng Công ty sẽ định giá cao hơn giá thu tiền ngay là 1% thì giá tín dụng, sẽ là : P’ =(1+0,01)*12=11,28USD. Việc lựa chọn lợi ích của công ty dựa trên lãi suất vay ngắn hạn của ngân hàng(hiện nay công ty được hưởng mức lãi suất ưu đãi 0,28%/tháng) Khi đó giá trị hiện tại thuần sẽ là: NPV=Khoản thu tính theo hiện giá – Chi phí bỏ ra hiện tại. NPV 1+i = - v 12,12 1+0,0028* 22 30 = -11,28=0,82USD Kết luận: phương án có thể chấp nhận vì NPV >0. Doanh nghiệp sẽ chấp nhận thời hạn cấp phát tín dụng cho khách hàng là 22 ngày. Tuy nhiên, ta xét thêm một khía cạnh thực tiễn khác trong việc cấp tín dụng là: khi cấp tín dụng cho khách hàng thì công ty sẽ phải chịu một khoản rủi ro do một số nợ không thu hồi hết được. Xác suất rủi ro này sẽ được so sánh với tỷ lệ phần trăm nợ không thu hồi được.Theo kinh nghiêm của các nhà quản lý khi áp dụng chính sách tín dụng trong những năm(1994-1998) thì tỷ lệ này ước chừng khoảng 5%. Mức rủi ro có thể chấp nhận trong việc cấp tín dụng của Công ty mà vẫn đảm bảo Công ty hòa vốn(xem như không có cấp tín dụng) là: (1-a)*12,12 1,00205 NPV =0 -11,28=0 ===>a=6.74% Những tính toán trên cho ta một kết luận: trong một số trường hợp rủi ro không thu hồi được nợ là cao so với tỷ lệ trước đây(6,74%>5%) thì Công ty vẫn không bị tổn thất gì khi xác lập chính sách tín dụng. Mặt khác, nếu xác suất thu hồi nợ không được đạt được ở mức 5% như những năm trước đây thì trong mỗi tháng Công ty có thể thu được một khoản lợi nhuận là: (1-0,05)*12,12 -11,28 1,0028 P =[ ]*8.500 =1.716USD. (Với giả thuyết, mỗi tháng sản lượng tiêu thụ là 8,5tấn tôm đông lạnh) Từ những tính toán trên, Công ty nên cân nhắc có đưa ra chính sách tín dụng để tăng lơị nhuận. Điều quan trọng khi áp dụng tín dụng là sản lượng tiêu thụ luôn có xu hướng gia tăng. Vì vậy, Công ty cần quan tâm hơn đến chính sách này. Để cho chính sách tín dụng đạt hiệu quả hơn góp phần quản lý tốt hơn khoản phải thu nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn của Công ty thì song song với việc cấp tín dụng thời hạn cho khách hàng, Công ty cũng nên áp dụng chính sách chiết khấu trong thanh toán của khách hàng. 2.12Chính sách chiết khấu: Chiết khấu là sự khấu trừ làm giảm giá trị hợp đồng được áp dụng với khách hàng nhằm khuyến khích thanh toán tiền mua trước thời hạn. Về phía Công ty, tỷ lệ chiết khấu đưa ra có tác dụng tích cực thì chi phí thu hồi nợ và khoản phải thu khó đòi giảm dần. Khi đưa ra chính sách chiết khấu và để chính sách này được chấp nhận thì về phía Công ty lẫn khách hàng đều phải dựa trên một số cơ sở sau để xác định tỷ lệ chiết khấu. +Điều kiện để khách hàng chấp nhận mức chiết khấu là khoản thu lợi từ chiết khấu lớn hơn chi phí cơ hội vốn mà khách hàng bỏ ra. +Cơ sở của việc đưa ra mức chiết khấu về phía Công ty thì chi phí chiết khấu nhỏ hơn lợi ích Công ty thu được nếu áp dụng chíêt khấu . Căn cứ vào điều kiện trên, cùng với việc nhìn nhận những ưu điểm của chính sách chiết khấu, Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu cho khách hàng với mức chiết khấu xác định như sau; Chi phí cơ hội của Công ty =0,28%*12=3,36% nếu không áp dụng chiết khấu Doanh thu dự kiến của Công ty năm 2003 là:53.535.000.000đồng. Dự kiến nếu áp dụng chính sách tín dụng thì doanh thu bán chịu chiếm khoảng 80%. ===> Doanh thu bán chịu=53.535.000.000*80%=42.800.000.000đồng. Dự kiến kỳ thu tiền bình quân là 28 ngày. Mục đích áp dụng chiết khấu là đạt được kỳ thu tiền bình quân ngắn hơn. Với mục đích rút nhắn kỳ thu tiền bình quân xuống còn 14 ngày, ta tiến hành xét tính khả thi của phương án áp dụng chính sách chiết khấu cho năm 2003 tại Công ty như sau: Chỉ tiêu Phương án không chiết khấu Phương án có chiết khấu 1.Doanh thu bán chịu 42.800.000.000 42.800.000.000 2.Kỳ thu tiền bình quân 28 14 3.Số dư phải thu khách hàng bình quân(=[(1)*(2)*1,1]/360 3.661.777.778 1.830.888.889 4.Khoản phải thu giảm do áp dụng chiết khấu 1.830.888.889 5.Tỷ lệ sử dụng khoản thu hồi ước tính 0,9 6.Lượng vốn đầu tư giảm 1.647.800.000 7.Tiết kiệm chi phí cơ hội 55.366.080 8.Chi phí do chiết khấu x%*42.800.000.000 Tỷ lệ chiết khấu tối đa là : 55.366.080= x%*42.800.000.000 x%= 0,13% Trong khi đó, chi phí cơ hội vốn của khách hàng khi thực hiện chiết khấu sẽ là(lãi suất tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng với số ngày gửi tương ứng). 0,11%*(28-14) 30 = 0,051% Mức chênh lệch 0,13%-0,051% = 0,079% tuy không phải là một tỷ lệ cao, song với giá trị hóa đơn lớn thì tổng lợi nhuận mà khách hàng thu được là đáng kể. Giả sử Công ty chấp nhận chiết khấu cho khách hàng với mức chiết khấu 0,079% thì lợi nhuận cơ hội Công ty thu được là: 55.366.000 - 0,079%*42.800.000.000 = 21.554.000 Vậy, Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu để khuyến khích khách hàng trả tiền trước thời hạn. *Tóm lại, với chính sách tín dụng và chính sách chiết khấu như trên, một mặt sẽ có tác dụng thu hút sức mua của khách hàng, một mặt sẽ giảm bớt lượng vốn công ty bị chiếm dụng để từ đó nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động, nâng cao lợi nhuận nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chung của công ty. 2.Quản lý hàng tồn kho: Qua bảng cân đối kế toán và sổ chi tiết TK152 năm 2002, ta thấy hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn(13,58%). Số vòng quay cứ hàng tồn kho tính đến ngày 31/12/2002 giảm đi 12,03 vòng so với năm 2001, tương ứng với số ngày một vòng quay hàng tồn kho tăng lên 3 ngày. Điều này làm chậm quá trình luân chuyển thành tiền , chậm trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó chỉ tiêu này còn phản ánh công việc kinh doanh của Công ty có khuynh hướng bị chậm lại làm cho hàng tồn kho tăng. Do đặc điểm tính chất ngành nghề, sản phẩm sản xuất nên hầu như không có thành phẩm tồn kho cuối kỳ. Vì vậy vấn đề đặt ra là hàng tồn kho ở đây là cái gì? Đó là do đầu năm 2002 Công ty có mua một khối lượng nguyên liệu gỗ lớn để đóng tàu. Kế hoạch đặt ra là đến cuối năm 2002 phải đóng được 8 tàu nhưng thực tế chỉ đóng được 4 tàu, đạt 50% so với kế hoach đặt ra. Vì vậy hàng tồn kho ở đây chính là nguyên liệu gỗ tồn và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Kế hoạch dặt ra trong năm 2003 là phải đóng xong 4 chiếc tàu còn lại. Vì vậy trong thời gian đến để quản lý tốt hơn hàng tồn kho, tránh tình trạng hàng tồn kho bị ứ đọng nhiều làm tăng chi phí kho, chi phí bảo quản, chi phí bảo hiểm…Công ty cần phải giám sát chặt chẽ công tác thực hiện kế hoạch, phải có sự cân nhắc hợp lý giữa lợi ích đạt được khi dự trữ nguyên vật liệu và chi phí bỏ ra cho tồn kho để đi đến quyết định đúng đắn nên dự trữ nguyên vật liệu với một khoản bao nhiêu là tốt nhất? Như vậy sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn và dễ dàng quản lý hơn, tiết kiệm được chi phí bảo quản cũng như sự hao hụt mất mác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. II.QUẢN LÝ CHI PHÍ. Như đã phân tích ở phần 2, doanh thu thuần có sự gia tăng thể hiện việc kinh doanh tiến triển tốt, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu thuần nhưng lại tăng với tốc độ thấp hơn doanh thu(3,9% so với 5,5%)nên làm cho lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng. Bên cạnh đó, sự gia tăng mạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy nếu trong năm đến Công ty kiểm soát tốt 2 loại chi phí này thì sẽ góp phần nâng cao lợi nhuận hơn nữa. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Hiện nay, để nâng cao uy tín của một Công ty cổ phần cũng như thực hiện phương châm giữ vững khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng mới, Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng đang từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời cung cấp hàng hóa dịch vụ đến đúng nơi giao hàng. Nếu Công ty không có phương hướng tổ chức mạng lưới lưu thông hàng hóa thích hợp sẽ làm tăng chi phí vận chuyển. và đây là một trong những nguyên nhân làm cho chi phí bán hàng tăng nhanh. Vì vậy, tiết kiệm chi phí vận chuyển là việc làm hết sức cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh donah của Công ty. Để làm được điều này Công ty cần tổ chức phương án kinh doanh tối thiểu hóa chi phí vận tải bằng cách lựa chọn phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển hàng đến nơi giao hàng cho khách hàng, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn, lấy niềm tin của khách hàng. Hiện tại, hàng hóa Công ty bán theo gía FOB vì vậy công ty vận chuyển hàng hóa ra cảng, các phương tiện có thể chọn là: Đường ô tô, Đường sắt, Đường thủy. +Đường thủy: có khả năng cạnh tranh với đường sắt khi khối lượng vận chuyển lớn và cự ly vận chuyển dài nhưng vận chuyển đường thủy phụ thuộc vào thời tiết. Tuy nhiên vận chuyển bằng đường thủy chi phí thấp, nó có thể thu hút những lượng hàng có cự ly khác nhau, đa số các loại hàng có giá trị không cao, không có yêu cầu cao và tốc độ đưa hàng. +Đường ô tô: Đây là phương tiện rất linh hoạt nhưng không thuận tiện khi đii đường dài, thủ tục vận chuyển nhanh gọn, khối lượng vận chuyển nhỏ, tính an toàn không cao, giá chuyên chở cao hơn phương tiện đường sắt, đường thủy. +Đường sắt: Đường sắt có ưu thế trong vận chuyển đường dài, khối lượng lớn, chi phí thấp so với các loại phương tiện khác. Tuy nhiên đường sắt ít linh hoạt bằng ô tô, tốc độ lưu chuyển chậm, thời gian trình tự làm thủ tục vận chuyển lâu và Công ty lại phải tốn thêm chi phí để vận chuyển hàng đó ra cảng. Bảng đánh giá chọn phương tiện vận chuyển Các yếu tố Hệ số Loại phương tiện vận tải Đường sắt Đường ô tô Đường thủy Điểm ĐQĐ Điểm ĐQĐ Điểm ĐQĐ Thời gian làm thủ tục 0,1 2 0,2 3 0,3 1 0,1 Mức độ phụ thuộc thời tiết 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 Tốc độ đưa hàng hóa 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 An toàn 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 Bảo quản hàng hóa 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 Chất lượng phục vụ 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 Khả năng vận chuyển 0,1 3 0,3 1 0,1 3 0,3 Gía chuyên chở 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 Linh động 0,2 1 0,2 2 0,4 1 0,2 Tổng 1 2,1 2,2 1,9 Ghi chú: Điểm1-3 1:ít phù hợp 2:phù hợp 3:khá phù hợp Hệ số 0,1-1lựa chọn theo đặc điểm hàng hóa của Công ty. Qua bảng đánh gía lựa chọn phương án cho phương tiện vận chuyển thấy điểm số phương tiện vận chuyển bằng ô tô có điểm số cao nhất do đó chọn phương tiện vận chuyển bằng ô tô . Đây là phương tiện phù hợp nhất với đặc tính hàng hóa của Công ty và hy vọng rằng sẽ góp phần không nhỏ vào việc giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm tới. Bên cạnh đó việc gia tăng chi phí quản lý doanh nghiệp đã làm giảm lợi nhuận của Công ty, vì vậy trong thời gian đến Công ty cần phải quản lý tốt hơn vấn đề tiền lương, tiền thưởng sao cho hợp lý. Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy chế của Công ty ban hành mà trọng tâm là các quy chế quy định về các định mức kinh tế - kỹ thuật- tài chính, phát hiện kịp thời những khuyết điểm trong công tác quản lý kinh tế để ngày càng hoàn thiện hơn các qui chế đã ban hành, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy quản lý Công ty đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chi phí của Công ty. III.NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU. Doanh thu của Công ty trong năm qua cao hơn hai năm trước nhưng lợi nhuận thuần sản xuất kinh doanh đạt được năm 2002 tăng lên 1,64 lần so với năm 2000 và chỉ gấp 1,3 lần năm 2001. Vì vậy, trong thời gian đến muốn nâng cao lợi nhuận hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả tài chính, Công ty cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ để gia tăng mức doanh thu. Sau đây là một số biện pháp cụ thể: 1.Đa dạng hóa sản phẩm: Đa dạng hóa sản phẩm là quá trình mở rộng danh mục sản phẩm sao cho phù hợp với điều kiện môi trường của doanh nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm một cách hợp lý và có hiệu quả của doanh nghiệp. Hiện nay, do khả năng phát triển sản phẩm mới của Công ty còn rất nhiều hạn chế và khó khăn. Đây là một rủi ro lớn cho Công ty trong tương lai. Vì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường rất đa dạng và luôn có sự biến động do sự ra đời ngày càng nhiều các Công ty hoạt động cùng ngành và sưh cạnh tranh gây gắt của 2 nước Hồng Kông và Trung Quốc; cho ra đời ngày càng nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa với mẫu mã phong phú đa dạng, nếu Công ty không năng động trong việc lựa chọn các phương án sản xuất kinh doanh, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và xã hội thì sẽ dễ dàng bị ngưng trệ hoạt động chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm. Vì những lí do trên, theo em trong thời gian tới Công ty nên có kế hoạch xây dựng một cơ cấu sản phẩm hợp lý theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Việc đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty nên thưch hiện theo các hướng sau: +Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống: tôm đông lạnh, mực đông lạnh…bằng cách thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm. +Giữ lại một số sản phẩm do vừa qua chưa làm tốt công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường +Đưa vào cơ cấu sản phẩm một số sản phẩm hoàn toàn mới có khả năng tiêu thụ lớn trên thị trường trên cơ sở doanh nghiệp đảm bảo các nỗ lực để sản xuất sản phẩm mới đó. Từ đó, làm tiền đề trong việc góp phần làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ: 2.1Nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu: Năng cao chất lượng là biện pháp để nâng cao uy tín sản phẩm của Công ty, từ đó khả năng tiêu thụ sản phẩm tăng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Muốn như vậy, ta sử dụng các biện pháp sau: +Nâng cao chất lượng nguyên liệu thu mua vì chất lượng nguyên liệu ngành thủy sản quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy cần phải tổ chức công tác thu mua nguyên vật liệu đảm bảo sớ lượng và chất lượng. +Xây dựng các quy trình công nghệ chế biến hoàn chỉnh và các quy định về vệ sinh thực phẩm cho từng mặt hàng. +Bố trí lực lượng nhân viên KCS giám sát chất lượng sản phẩm và bán thành phẩm tại mỗi công đoạn chế biến trên dây truyền để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra sau sót ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản trong quá trình sản xuất. +Thiết lập bộ hồ sơ lưu trữ về những thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm cảu từng lô hàng như nhiệt độ baỏ quản, trọng lượng kích cỡ…để đẽ dàng phân loại từng lô hàng khi có sự cố chất lượng. Ngoài ra, Công ty cần xem xét đổi mới công nghệ chế biến và từng bước áp dụng iquản lý chất lượng theo hệ thống HCCP(Hazarp Anlycis Critical Control poits- phân tích các mốc nguy các điểm kiểm soát tới hạn). 2.2Tăng cường mở rộng thị trường: Việc tiêu thụ của Công ty nếu chỉ dừng lại ở một số thị trường quen thuộc thì ngại rằng trong tương lai hoạt động kinh doanh của công ty khó phát triển đi lên. Do vậy, bước tiếp theo của Công ty là cần mở rộng thị trường, luôn luôn tìm kiếm thị trường mới. Hiện nay, sản phẩm sản xuất ra hầu hết tiêu thụ ở nước ngoài. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty: Thị trường 2000 2001 2002 Trị gía % Trị giá % Trị giá % 1.Hồng Kông 169.778.08 9 2.Trung Quốc 44.126,27 2,64 3.Đài Loan 915.159,82 54,66 1.541.593,14 81,89 1.902.936,23 82,8 4.Nhật Bản 93.496,40 5,58 98.248,10 4,27 5.Hàn Quốc 470.284,10 28,09 51.600,00 2,74 78.964,32 3,44 6.Úc 14.344,86 0,62 7.Thụy sĩ 93.551,56 5,59 22.796,50 1,21 55.856,09 2,43 8.Sigapore 57.715,24 3,44 9.Mỹ 76.278,25 4,06 100.218,02 4,36 10.Bồ Đào Nha 18.021,45 1,1 47.799,27 2,08 Tổng 1.674.333,39 100 1.880.067,42 100 2.298.042 100 Qua bảng trên ta thấy, hiện nay sản phẩm của Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Châu Á, trong đó thị trường Đài Loan là chử yếu, tiếp theo là thị trường Châu Âu còn thị trường mỹ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Snả phẩm được phân phối vào thị trường Đài Loan chủ yếu là Tôm, mực đông lạnh dạng block; còn các sản phẩm ruốc khô, hàng nông sản, ghẹ đông lạnh tuy có xuất khẩu sang một số quốc gia trên thế giới nhưng với số lượng còn rất thấp. Do Công ty chưa làm tốt công tác thị trường của các sản phẩm này. Vì vậy, trong thời gian đến để mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao hơn nữa uy tín của mình, thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thì Công ty nên nghiên cứu mở rộng thị trường sang Châu Âu và Mỹ cũng như hướng ra liên doanh liên kết với các Công ty nước ngoài. tuy nhiên đây không phải là một vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết được mà cần phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và cả đặc điểm nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên thị trường mới. Từ đó mớ có thể huy động nguồn lực tài chính, xây dựng phường án sản xuất kinh doanh hướng đên smở rộng thị trường sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. 2.3Thành lập tổ Marketing và từng bước hoàn thiện kênh phân phối: 2.31Thành lập tổ Marketing: Mặc dầu Công ty Cổ phần thủy sản Đà Nẵng đã có một bộ phận nằm trong phòng kinh doanh nhưng còn rất yếu. Vì vậy để chế biến ra sản phẩm không bị ứ đọng, nhà sản xuất phải chú trọng đến công tác thị trường ở khâu tiêu thụ. Thị trường tiêu thụ có ý nghĩa quyết địng đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Công ty phait luôn thu thập thông tin và xử lý thông tin nhanh chóng để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Những năm vừa rồi, công tác này của công ty chưa được quan tâm đúng mức và gặp rất nhiều hạn chế; công ty còn phải nhờ các cơ quan khác như: Trung tâm thương mại xuất nhập khẩu thủy sản Đà Nẵng, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, Sở kinh tế ...cung cấp thông tin về công tác này. Vì vậy thông tin thường đến chậm so với diễn biến, xử lý thông tin không kịp thời làm ảnh hưởng đến thời cơ kinh doanh của Công ty. Cho nên sự cần thiết trước mắt cũng như lâu dài đối với Công ty là phải đẩy mạnh quảng cáo, nghiên cứu thị trường nhămg tìm kiếm bạn hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cảu Công ty và nhiệm vụ này không ngoài ai khác là tổ Marketing. Vì vậy, trong thời gian đến Công ty cần phải thành lập tổ Marketing đảm nhiệm nhiệm vụ này. Mục đích của việc thành lập Marketing là: +Duy trì sự ổn định tại thị trường Châu Á, đặc biệt là thị trường Đài Loan và Nhật Bản. +Thâm nhập thị trường Mỹ, từng bước phtá triển thị trường này, phẩn đấu đến năm 2005, gía trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này là đạt từ 12%-*15% tổng kim nghạch xuất khẩu của Công ty. ĐVT:1000USD Khỏan mục KH 2003 KH2004 KH2005 Tổng KNXK 2400 2620 2910 KNXK sang Mỹ 188 279 362 Tỷ trọng 7,83% 10,65% 12,44% +Chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển sản phẩm, vào thị trường Châu Âu khi có cơ hội. Bên cạnh đó, ngành thủy sản có một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu đso là sự ra đời của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản. Hiệp hội này được thành lập vào tháng 6/1998 gồm 70 thành viên là các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản từ Bắc vào Nam, hiệp hội này được thành lập với mục đích giúp các hội viên nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo mọi nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh. Ngoài ra còn thiết lập và mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với các cơ quan trong nước. Nếu Công ty gia nhập hiệp hội này sẽ là điều kiện để học hỏi, mở rộng quan hệ và có cơ hội để tiếp cận thị trường. 2.32Hoàn thiện kênh phân phối: Hiện tại khoản 70% doanh thu tiêu thụ của Công ty chủ yếu là qua kênh gián tiếp, còn 30% tiêu thụ qua kênh trục tiếp. Vì vậy từng bước hoàn thiện kênh phân phối, gia tăng doanh số tiêu thụ qua kênh gián tiếp là một trong những biện pháp thiết thực góp phần gia tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường . 2.321Thiết lập và đánh giá lựa chọn phương án: Căn cứ vào tình hình thực tế và chính sách phân phối sản phẩm của Công ty em xin đưa ra 3 phương án sau: -Phương án 1: Trên cơ sở kênh phân phối cũ, Công ty tiến hành củng cố và tăng cường thu hút thêm nhiều thanhg viên tham gia vào kênh phân phối. Mục đích:+Tăng cường tính sẵn sàng hàng hóa trên thị trường. +Hạn chế yếu kém về dịch vụh sau khi bán. +Gia tăng doanh số. Biện pháp thực hiên : +Tăng cường cổ động khuyếch trương. +Củng cố mối quan hệ giữa Công ty và trung gian bằng cách xác định trách nhiệm, lợi ích giưũa Công ty và trung gian. Chi phí ban đầu ước tính 500 triệu đồng. -Phương án 2:Trên cơ sở kênh phân phối cũ, Công ty xây dựng 1 số trung gian chọn lọc ở nước nhập khẩu. Mục đích: +Theo sát thị trường, chủ động trước sự biến động của thị trường. +Tăng uy tín cử Công ty trên thị trường. +Thâm nhập thị trường nhanh chóng. Biện pháp thực hiện: +Tập trung chú trọng vào việc phát triển kênh phân phối trực tiếp. +Công ty xây dựng một số trung gian chọn lọc ở nước ngoài. Chi phí ban đầu khoản 800 triệu đồng. -Phương án 3:Tăng cường tìm kiếm hợp tác với nhiều trung gian phân phối đồng thời xây dựng một số trung gian chọn lọc ở nước nhập khẩu. Mục đích:+Gia tăng doanh số +Tăng uy tín của Công ty +Theo sát thị trường. Biện pháp thực hiện: +Xây dựng đại diện bán hàng ở nước ngoài. +Tăng cường hoạt động cổ động khuyếch trương. +Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Công ty và trung gian trên cơ sở lợi ích. Chi phí ban đầu khoản 1100 triệu đồng. Tốc độ tăng doanh số, chi phí qua kênh trực tiếp và gián tiếp của kênh phân phối trong mỗi phương án: Yếu tố Kênh Tốc độ tăng trưởng PA 1 Tốc độ tăng trưởng PA 2 Tốc độ tăng trưởng PA 3 Doanh số T.tiếp 6% 7% 8% 8% 9% 11% 13% 15% 9% 11% 12% 13% G.tiếp 15% 15% 16% 15% 12% 13% 13% 13% 15% 16% 17% 16% Chi phí T.tiếp 5% 5% 5% 5% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% G.tiếp 13% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 13% 13% 13% 13% Doanh số năm 2003 là 53,5tỷ đồng, chi phí là 52,8tỷ đồng. Chi phí qua kênh gián tiếp khoảng 72% tổng chi phí , 28% còn lại qua kênh trực tiếp. Tính thu hồi ròng của 3 phương án. Chỉ tiêu PA 1 PA 2 PA 3 K.TT K.GT Tổng K.TT K.GT Tổng K.TT K.GT Tổng Doanh số 1 17,01 43,07 60,08 17,49 41,94 59,43 17,49 43,07 60,56 2 18,20 49,53 67,73 19,42 47,40 66,82 19,42 49,96 69,38 3 19,66 57,45 77,11 21,94 53,56 75,5 21,75 58,45 80,2 4 21,23 66,07 87,3 25,23 60,53 85,76 24,58 67,81 92,39 Chi phí 1 15,52 42,96 58,48 15,97 41,82 57,79 15,97 42,96 58,93 2 16,30 48,11 64,74 17,09 45,60 62,69 17,25 48,54 65,79 3 17,11 54,37 71,48 18,28 50,60 68,88 18,63 54,86 73,49 4 17,97 61,44 79,41 19,56 56,66 76,22 20,12 61,99 82,11 Thu hồi ròng 1 1,49 0,11 1,6 1,52 0,12 1,64 1,52 0,11 1,63 2 1,9 1,09 2,99 2,33 1,8 4,13 2,17 1,42 3,59 3 2,55 3,08 5,63 3,66 2,96 6,62 3,12 3,59 6,71 4 3,26 4,63 7,89 5,67 3,87 9,54 4,46 5,82 10,28 Khi đó giá trị hiện tại thuần NPV là: NPV= Khoản thu tính theo hiện giá- Chi phí bỏ ra hiện tại. Với chi phí cơ hội 10% thì : NPV1=11,86-0,5=11,36tỷ đồng NPV2=14,36-0,8=13,56tỷ đồng NPV3=14,42-1,1=13,32tỷ đồng. Kết luận: phương án đem lại giá trị thuần cao nhất là phương án 2. Do đó ta chọn phương án 2. 2.312Mô hình kênh phân phối : Cơ sở thiết lập: Dựa vào quan hệ kinh doanh của Công ty từ trước đến nay với các trung gian mà chủ yếu là môi giới của công ty XNK trong nước. Bước đầu thâm nhập thị trường Công ty chọn con đường gián tiếp. Hình thức này có lợi thế là ít đầu tư đồng thời hạn chế rủi ro trong việc xuất khẩu. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động Công ty thiết lập quan hệ với các trung gian(môi giới, Công ty XNK trong nước) căn cứ trên mối quan hệ vốn có của Công ty, Công ty tăng cường thúc đẩy sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ hơn thông qua việc tăng tỷ lệ hoa hồng. Thông thường tỷ lệ hoa hồng là 2-3%, Công ty đã nâng tỷ lệ này lên 4-5% doanh số. Đay chính là cơ sở thiết lập kênh phân phối gián tiếp. Tuy nhiên hình thức xuất khẩu gián tiếp còn nhiều hạn chế như giảm lợi nhuận, không tiếp cận với thị trường, không gây thanh thế và uy tín với khách hàng.. ..Trong các hình thức trên với nguồn lực hiện có hình thức mở đại diện bán hàng hoặc liên doanh liên kết là thuận tiện nhất. *Đại diện bán hàng: Đại diện bán hàng không mua bán sản phẩm của nhà cung cấp hay phân phối nước ngoài thay vì đó đại diện này được Công ty chỉ định để liên hệ với khách hàng, giưới thiệu mẫu mã của sản phẩm. Đại diện bán hàng có quyền hạn thương lượng gía và điều kiện giá, họ không có quyền chấp nhận chào hàng và ký hợp đồng thay mặt cho Công ty trừ khi được ủy quyền. Đại diện bán hàng chỉ chuyển các đơn hàng tới Công ty để tính xem có nên hủy bỏ hay chấp nhận hợp đồng hay không. Đại diện bán hàng được quyền cất hàng vào kho hoặc phân phối cho khách hàng thay vì bên sản xuất, bên cung cấp hàng hóa hoàn thành đơn hàng và vận chuyển trực tiếp đến bên mua. do vậy quyền sở hữu hàng về mặt pháp lý cũng được chuyển thẳng cho khách hàng từ tay Công ty. Tuy nhiên sử dụng đại diện bán hàng có những ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: -Chỉ cần một khoản tiền cam kết khá ít. -Góp phần nâng cao uy tín và thanh thế của Công ty trên thương trường. -Ủy nhiệm của Công ty có quyền điều hành tuyệt đối điều kiện giá cũng như điều kiện bán. -Tăng cường khai thác thị trường hiện tại nhằm tăng doanh số, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. -Lợi nhuận bán bị trích ra theo tỷ lệ hoa hồng hơn là chiết khấu trong mức bán buôn. Nhược điểm: -Đại diện bán hàng không tận tình với những chiến lược chào hàng như người ủy thác mong muốn vì đại diện bán hàng không thường xuyên đầu tư tài chính. -Theo nguyên tắc chung, người ủy thác có trách nhiệm pháp lý vì những hoạt động làm ăn đứng dưới tên Công ty do đại diện bán hàng tiến hành. -Người được ủy thác chịu gánh nặng quản lý và người này làm trực tiếp với số đông người mua hàng. Kênh phân phối: Tại thị trường Đài Loan Kênh gián tiếp: Người tiêu dùng Môi giới Công ty NK Công ty CPTSĐN Công ty trung gian c Công ty XNK trong nước Kênh trực tiếp: Người tiêu dùng Công ty NK Công ty trung gian Công ty CPTSĐN Đại diện bán hàng Tại thị trường Mỹ Kênh gián tiếp Công ty trung gian Công ty XNK trong nước Người tiêu dùng Công ty NK Công ty CPTSĐN Kênh trực tiếpCông ty CPTSĐN Người tiêu dùng Công ty trung gian Đại diện bán hàng *Tóm lại tất cả các biện pháp nêu ra ở trên đều giúp cho Công ty đẩy nhanh hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Từ đó, làm gia tăng mức doanh thu bán hàng, góp phần nâng cao lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty. IV.XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. Như đã phân tích ở phần 2, ta thấy trong những năm qua công ty chưa vận dụng tốt hiệu ứng đòn bẩy tài chính để có thể nâng cao hiệu quả tài chính hơn mức đã có thể đạt được. Vậy để năm 2003 và những năm đến công y có cơ sở vận dụng hợp lý hiệu ứng đòn bẩy tài chính, em tiến hành xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu hơn trên số liệ kế hoạch Công ty đã đặt ra năm 2003 là doanh thu 53,5 tỷ. Đồng thời dự vào bảng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên báo cao quyết toán năm 2002 và sổ chi tiết các tài khoản 641,642 ta có thể phân tích chi phí năm 2002 theo biến phí và định phí. Từ đó dự đoán cho năm 2003 như sau: -Tỷ lệ biến phí trên doanh thu:93,5% -Định phí : 2,82 tỷ -Tổng tài sản bình quân :14 tỷ. Trong năm đến 2003 để mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh Công ty dự kiến đầu tư thêm gần 1 tỷ đồng tài sản cố định và tăng cường các hoạt động khác. Vậy vấn đề đặt ra là Công ty nên huy động vốn vay hay vốn chủ sơở hữu để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh ? Giả sử, lãi vay ngân hàng biến động tùy thuộc vào tỷ suất nợ của Công ty: Tỷ suất nợ Lãi 0% 0 10% 3,36% 20% 3,47% 30% 3,60% 40% 3,8% 50% 4,1% 60% 4,38% 70% 4,69% Xác suất đạt được doanh thu 0,1 0,5 0,4 Doanh thu 50,5 53,5 56,5 Biến phí(93,5%) 47,22 50,02 52,83 Định phí 2,82 2,82 2,82 Lợi nhuận thuần sản xuất kinh doanh 0,46 0,66 0,85 TH1:Tỷ suất nợ 0% Vốn chủ sở hữu 14 14 14 Chi phí lãi vay 0 0 0 Lợi nhuận trước thuế 0,46 0,66 0,85 ROE 3,29% 4,71% 6,07% ROE bình quân 5,112% TH2: Tỷ suất nợ 10% Vốn chủ sở hữu 12,6 12,6 12,6 Chi phí lãi vay 0,047 0,047 0,047 Lợi nhuận trước thuế 0,413 0,613 0,803 ROE 3,28% 4,87% 6,37% ROE bình quân 5,317% TH3:Tỷ suất nợ 20% Vốn chủ sở hữu 11,2 11,2 11,2 Chi phí lãi vay 0,097 0,097 0,097 Lợi nhuận trước thuế 0,363 0,563 0,753 ROE 3,24% 5,03% 6,72% ROE bình quân 5,527% TH4:Tỷ suất nợ 30% Vốn chủ sở hữu 9,8 9,8 9,8 Chi phí lãi vay 0,15 0,15 0,15 Lợi nhuận trước thuế 0,31 0,31 0,31 ROE 3,16% 5,2% 7,145 ROE bình quân 5,772% TH5: Tỷ suất nợ 40% Vốn chủ sở hữu 8,4 8,8 8,4 Chi phí lãi vay 0,213 0,213 0,213 Lợi nhuận trước thuế 0,247 0,447 0,637 ROE 2,94% 5,32% 7,58% ROE bình quân 5,986% TH6: Tỷ suất nợ 50% Vốn chủ sở hữu 7 7 7 Chi phí lãi vay 0,287 0,287 0,287 Lợi nhuận trước thuế 0,173 0,173 0,173 ROE 2,47% 5,33% 8,04% ROE bình quân 6,128% TH7:Tỷ suất nợ 60% Vốn chủ sở hữu 5,6 5,6 5,6 Chi phí lãi vay 0,361 0,361 0,361 Lợi nhguận trước thuế 0,099 0,299 0,489 ROE 1,78% 5,34% 8,73% ROE bình quân 6,34% TH8:Tỷ suất nợ 70% Vốn chủ sở hữu 4,2 4,2 4,2 Chi phí lãi vay 0,46 0,46 0,46 Lợi nhuận trước thuế 0 0,2 0,39 ROE 0 4,76% 9,29% ROE bình quân 6,096% Như vậy, ta thấy ROE tăng liên tục từ các trường hợp tỷ suất nợ 0%-60%, bắt đầu giảm xuống từ tỷ suất nợ 60%-70%. và tốc độ tăng ROE tương đối lớn khi tỷ suất nợ từ 0%-50% nhưng lại thấp dần khi tỷ suất nợ từ 50%-60%. Tuy nhiên, nguồn vốn diều lệ nhuận để lại năm 2002 đã hơn 4 tỷ , tức chiếm gần 30% tổng tài sản dự tính năm 2002. Vậy trong năm đến Công ty cần xem xét cân nhắc lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp sao cho 50%<tỷ suất nợ<61%. Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực tài chính có tại Công ty phục vụ đắt lực cho mục tiêu kinh doanh theo nguyên tắc hoàn trả và phát triển. Khi đó, hy vọng hiệu quả tài chính của Công ty sẽ cao hơn năm 2002 và đạt mưc tối thiểu 6,128%. Cäng ty THUÛY SAÛN BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiêu phân tích hiệu quả tài chính và một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng.doc
Luận văn liên quan