Luận án Phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cua biển được xác định là ngành hàng chủ lực của vùng ĐBSCL cùng với con Tôm. Theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. ĐBSCL có hệ thông kênh ngòi chằng chịt và hệ sinh thái đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nuôi trồng thủy sản phát triển. Cua biển có đặc tính tăng trưởng nhanh, sức chịu đựng cao với sự biến đổi của các yếu tố môi trường nuôi, khả năng đề kháng với dịch bệnh, phổ thức ăn rộng, có kích thước lớn, chủ động nguồn giống, giá trị kinh tế cao và dễ dàng bảo quản sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, nghề nuôi cua biển phát triển nhanh sẽ dẫn đến các hệ lụy như quy hoạch vùng bị phá vỡ, dịch bệnh nhiều hơn, nguồn đầu ra nhiều dẫn đến giá giảm. Việc phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng ĐBSCL tập trung vào việc quản lý 5 yếu tố sau: Thứ 1: phân tích chất lượng sản phẩm cua biển trong khâu sản xuất (nông hộ) và quá trình phân loại, bảo quản, đóng gói và vận chuyển của các tác nhân phân phối trong chuỗi cung ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cua biển trong khâu sản xuất. Thứ 2: phân tích thời gian chờ của cua biển trong chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng kịp thời sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Trung bình thời gian chờ của cua biển tươi trong chuỗi cung ứng là từ 45 đến 107 giờ, thời gian chờ càng lâu thì chất lượng cua biển càng thấp và giá sẽ giảm qua từng giờ chờ của cua biển tươi. Thứ 3: phân tích chi phí logistics từ các tác nhân trong chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng ĐBSCL. Đối với các tác nhân thì chi phí lao động chiếm tỷ lệ cao nhất, điều này là do các tác nhân tận dụng lao động nhà và không tận dụng hiệu quả lao động thuê. Ngoài ra, chi phí hao hụt cũng chiếm tỷ trọng cao trong các tác nhân của chuỗi cung ứng như đối với tác nhân bán lẻ chi phí hao hụt chiếm tới 22,2% trong tổng chi phí logictics ngoài ra các tác nhân khác chiếm trên 10%. Thứ 4: phân tích rủi ro trong chuỗi cung ứng nhằm hạn chế các tổn thất cho các tác nhân trong chuỗi cung ứng. Việc phân tích rủi ro đối với tác nhân nông hộ chủ yếu là phân tích ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với quá trình nuôi. Còn các tác nhân trung gian trong chuỗi cung ứng chủ yếu là quản lý hao hụt trong quá trình thu mua, vận chuyển và lưu trữ. Thứ 5: phân tích nhu cầu người tiêu dùng chủ yếu là khám phá nhu cầu tiêu dùng cua biển tươi hiện tại và ý định mua cua biển chế biến trong tương lai. Việc phân tích nhu cầu tiêu dùng cua biển chủ yếu để có giải pháp đáp ứng đúng chất lượng, thời gian, thời điểm của cua biển đối với người tiêu dùng.

pdf282 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.190 0.190 304 0.389 0.428 0.167 305 1.000 0.193 0.193 306 0.346 0.509 0.176 307 0.365 0.461 0.169 308 1.000 0.237 0.237 mean 0.884 0.375 0.315 48 49 A. Phân tích hiệu quả chi phí Việt phân tích hiệu quả được ước lượng bằng mô hình DEA bởi giả định: giả định VRS quy mô thay đổi. Để ước lượng mức hiệu quả kinh tế của mô hình cua– tôm, nghiên cứu sử dụng các yếu tố đầu ra là sản lượng cua và sản lượng tôm. Yếu tố đầu vào sản xuất gồm có: cua giống, tôm giống, nhiên liệu, thuốt diệt tạp, vôi, men vi sinh, công lao động ứng với giá của đơn vị đầu vào. Ước lượng hiệu quả chi phí với mục đích tìm ra sự lãng phí các yếu tố đầu vào của nông hộ trong quá trình nuôi để từ đó có những giải pháp cắt giảm đầu vào có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cua biển. 50 Các biến được sử dụng trong phân tích hiệu quả chi phí Chỉ tiêu Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn Lượng đầu ra Sản lượng cua Kg/hộ/vụ 224,9 308 Sản lượng tôm Kg/ hộ/vụ 335,1 308,2 Lượng đầu vào Cua giống Con/ hộ/vụ 14.360 14.515 Tôm giống Con/ hộ/vụ 174.967 260.215 Nhiên liệu Lít/ hộ/vụ 1.080,9 18.232 Diệt tạp Kg/ hộ/vụ 33,2 29,8 Vôi kg/ hộ/vụ 483,7 1.074,4 Men vi sinh, phân gây màu nước kg/ hộ/vụ 35,5 226,9 Số ngày công lao động ngày/ hộ/vụ 90 81 Giá đầu vào Cua giống Đồng/con 375 107 Tôm giống Đồng/con 60 49 Nhiên liệu Đồng/lít 14.530 4.392 Diệt tạp Đồng/kg 26.670 16.871 Vôi Đồng/kg 1.500 77 Men vi sinh Đồng/kg 153.798 41.155 Số ngày công lao động Đồng/ngày 203.798 23.974 Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình cua – tôm, 2019 Từ số liệu tóm tắt của bảng 4.29 và sử dụng công thức ước lượng hiệu quả chi phí định hướng đầu vào với lợi tức thay đổi theo quy mô bằng phần mềm DEAP ta được kết quả về hiệu quả chi phí, kỹ thuật và phân bổ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mức hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi cua – tôm tại các tỉnh ĐBSCL dao động từ 10% đến 100%, với giá trị TE trung bình 88% điều này chỉ ra rằng với năng suất đã đạt được thì các hộ nuôi cua – tôm chỉ cần sử dụng khoảng 88% lượng đầu vào đã dùng hay nói cách khác là nông hộ sẽ còn có thể tiết kiệm 12% lượng đầu vào đã sử dụng mà không làm ảnh hưởng năng suất đầu ra. Kết quả có 64 nông hộ đạt hiệu quả kỹ thuật tối ưu 100% có 243 nông hộ chiếm 78,9% và có tới 31 hộ chiếm 10,06% nông hộ đạt hiệu quả kỹ thuật thấp dưới 40%. Từ đó cho thấy nông hộ nuôi cua – tôm tại ĐBSCL đạt mức hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất khá cao đa phần đạt hiệu quả kỹ thuật tối đa. Nguyên nhân các nông hộ nuôi cua-tôm đạt hiệu quả kỹ thuật cao là do nông hộ có kinh nghiệm lâu năm và tiếp cận được khoa học kỹ thuật và mô hình nuôi quảng canh nên chưa cần đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao đa phần nông dân có thể đáp ứng kỹ thuật cho mô hình. Kết quả ước lượng hiệu quả chi phí, phân phối, kỹ thuật của mô hình cua – tôm Mức hiệu quả Hiệu quả kỹ thuật (TE) Hiệu quả phân phối (AE) Hiệu quả chi phí (CE) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 100 243 78,90 8 2,60 8 2,60 0,8-0,99 5 1,62 11 3,57 7 2,27 0,6-0,79 8 2,60 39 12,66 18 5,84 51 0,4-0,59 21 6,82 63 20,45 45 14,61 <0,4 31 10,06 187 60,71 230 74,68 Tổng số 308 100 308 100 308 100 Trung bình 0,88 0,38 0,31 Độ rộng 0,1-1 0,007-1 0,004-1 Độ lệch chuẩn 0,24 0,23 0,22 Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình cua – tôm, 2019 Để đạt hiệu quả phân phối những nông hộ nuôi cua-tôm cần phải có đủ trình độ và thông tin để chọn lựa lượng đầu vào, đây là điều rất khó đối với nông dân Việt Nam, đặc biệt là nông dân vùng ĐBSCL. Kết quả này cũng có thể giải thích, phần lớn người tham gia sản xuất lựa chọn lượng đầu vào dựa trên kinh nghiệm sản xuất có được và ít có sự điều chỉnh tương ứng với những sự thay đổi của giá, nên rất khó đạt tối đa hóa lợi nhuận với việc sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào. Mức hiệu quả phân bổ của mô hình nuôi cua – tôm tại các tỉnh ĐBSCL giao động từ 0,7% đến 100%, với giá trị AE trung bình 38%. Kết quả chỉ có 8 nông hộ chiếm tỷ lệ 2,6% đạt hiệu quả phân phối tối ưu, còn lại đa phần nông hộ đạt hiệu quả phân phối tập trung dưới 40% chiếm 60%. Nguyên nhân là do nông hộ chưa có sự phân bổ đầu vào hợp lý, chưa thống nhất về giá mua các nguyên liệu đầu vào, phụ thuộc giá vào các đại lý và chưa có thông tin về giá cả thị trường. Mức hiệu quả chi phí là tích của hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Trong nghiên cứu này hiệu quả kỹ thuật của nông hộ khá cao nhưng hiệu quả phân bổ lại rất thấp nên kéo theo hiệu quả chi phí thấp xuống với mức trung bình là 31% (CE = 0,31), hiệu quả chi phí giữa hộ cao nhất (100%) và hộ thấp nhất (0,4%). Mức hiệu quả này cho thấy nông hộ nuôi cua – tôm có thể giảm đến 69% chi phí đầu vào mà không làm ảnh hưởng đến đầu ra. Sự chênh lệch này là do các nông hộ chưa sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào và một phần là do tác động bởi các yếu tố về điều kiện tự nhiên. Số hộ có mức hiệu quả dưới 40% là 230 hộ chiếm tỷ trọng cao nhất 74,68%. Mức hiệu quả chi phí thấp là do hiệu quả phân bổ thấp có nghĩa là các nông hộ chưa chủ động về giá đầu vào. Để sản xuất ra lượng đầu ra không đổi, nông hộ chỉ cần sử dụng 38% chi phí các yếu tố đầu vào, theo đó chi phí tối thiểu trung bình mà nông hộ bỏ ra để mua các yếu tố đầu vào như giống cua, giống tôm, nhiên liệu, diệt tạp, vôi, men vi sinh là 54 triệu đồng/năm, chi phí trung bình mà nông hộ tiết kiệm được sẽ là 37 triệu đồng/năm, với mức tiết kiệm hiện có là rất có ý nghĩa, nông hộ nên điều chỉnh lại lượng các yếu tố đầu vào, tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào có giá cả ổn định, giá hợp lý vào để sản xuất có hiệu quả và tiết kiệm hơn. B. Lượng lãng phí các yếu tố đầu vào Với sản lượng đầu ra như hiện tại, kết quả ước lượng DEA thể hiện ở Bảng 4.31 cho thấy lượng đầu vào thực tế các nông hộ sử dụng nhiều hơn lượng các yếu tố đầu vào được đề xuất từ mô hình DEA dẫn đến một lượng lãng phí đầu vào trong mô hình nuôi cua-tôm của nông hộ ở ĐBSCL, đặc biệt là lượng lãng phí về cua giống với đề xuất của mô hình là 2.940 con/hộ/vụ nhưng kết quả điều tra thực tế nông hộ thả tới 14.360 con/ hộ/vụ tương tự tôm giống theo mô hình là 50.443 con/vụ nhưng kết quả điều tra nông hộ thả tới 174.967 con/ hộ/vụ (Bảng 4.27), điều này gây lãng phí nguồn giống nâng cao chi phí đầu vào. Nguyên nhân là do quan điểm 52 nông hộ thả nhiều khi hao hụt bớt sẽ còn lại nhưng quan điểm này đã sai với thực tế và cả lý thuyết (Shelley & Lovatelli, 2011b). Ngoài ra các đầu vào khác như nhiên liệu, hóa chất diệt tạp, vôi, men vi sinh và ngày công lao động đều bị lãng phí mức cao. Điều này cho thấy, trình độ và kỹ thuật nuôi của nông hộ nuôi cua-tôm quảng canh vùng ĐBSCL còn quá thấp. Kinh nghiêm nuôi chủ yếu theo suy nghĩ chủ quan của chủ hộ do đó sẽ có sự lãng phí các nhập lượng này là tất yếu. Từ đó, đặt ra vấn đề cần tăng cường kỹ thuật sản xuất cho các nông hộ nuôi cua-tôm vùng ĐBSCL. Lượng đầu vào theo thực tế khảo sát và theo kết quả đề xuất từ mô hình DEA cho nông hộ nuôi cua-tôm Đầu vào Đơn vị tính Thực tế Mô hình Lãng phí Cua giống Con/ hộ/vụ 14.360 2.940 11.420 Tôm giống Con/ hộ/vụ 174.967 50.443 124.524 Nhiên liệu lít/ hộ/vụ 1.080 6,65 1073 Diệt tạp kg/ hộ/vụ 33,33 13,14 20,19 Vôi kg/ hộ/vụ 483,65 125,41 358,24 Men vi sinh và phân kg/ hộ/vụ 35,49 1,16 34,33 Số ngày công lao động ngày/ hộ/vụ 90 25,3 64,7 Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2019 C. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí mô hình nuôi cua – tôm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của cua – tôm vùng ĐBSCL Các yếu tố Đơn vị tính Hệ số ước lược Mức ý nghĩa Trình độ Số năm đi học (năm) 0,004ns 0,395 Kinh nghiệm Số năm nuôi cua (năm) 0,005*** 0,008 Tập huấn có=1; không=0 -0,006ns 0,787 Số lao động nhà tham gia nuôi cua người -0,054** 0,015 Khoảng cách từ ao đến đường chính km -0,011ns 0,107 Mật độ cua Con/m2 -0,02ns 0,672 Mật độ tôm Con/m2 -0,004*** 0,000 Số lần thả cua Lần -0,012*** 0,000 Số lần thả tôm Lần -0,0007ns 0,865 Giá trị kiểm định F 7,71 Mức ý nghĩa của F 0,000 Số quan sát 308 Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ, 2019 (Chú thích: dấu *** , ** , * và ns lần lượt ở mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% và không có ý nghĩa) 53 Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của nông hộ nuôi cua–tôm tại các tỉnh ĐBSCL, đã sử dụng mô hình hồi qui tuyến tính bình phương bé nhất (OLS) để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của mô hình nuôi cua-tôm. Kết quả kiểm tra ma trận tương quan cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa từng cặp biến ở mức 0,6. Kết quả ước lượng trong mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, độ phóng đại phương sai (VIF) của các biến là 1,2 nhỏ hơn nhiều so với 10 (phụ lục 4) cho thấy các biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến (Nam, 2008). Đồng thời, kết quả kiểm định White cho thấy mô hình bị phương sai sai số thay đổi nên mô hình đã được điều chỉnh bằng sai số chuẩn điều chỉnh của White (Bảng 4.28). Prob > chi2 = 0.000 cho thấy mức ý nghĩa của kiểm đinh F của tất cả hệ số của các biến trong mô hình có kết quả khác 0 và mô hình phù hợp. Từ Bảng 4.32 phân tích các hệ số hồi quy cho thấy đối với các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của nông hộ thì có 4 biến độc lập có ý nghĩa thống kê. Trong đó biến kinh nghiệm sản xuất với mức ý nghĩa là nhỏ hơn 1% hệ số beta của biến kinh nghiệm là = 0,005 tức là khi kinh nghiệm của hộ tăng lên 1 năm thì hiệu quả chi phí của mô hình tăng lên 0,5%. Kinh nghiệm hay tổng thời gian từ khi nuôi cua- tôm cũng được xem là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình. Về khía cạnh tích cực, nông hộ có thể đạt được hiệu quả chi phí cao hơn nhờ vào các kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình sản xuất. Do tích lũy kinh nghiệm nên nông hộ chỉ sử dụng các chi phí đầu vào cũng như xử lý các tình huống trong quá trình nuôi kịp thời từ đó nâng cao hiệu quả chi phí của mô hình nuôi cua-tôm kết quả này phù hợp với nghiên cứu mô hình nuôi quảng canh trước (Long, 2019b; Trang et al., 2018). Đối với biến lao động nhà với mức ý nghĩa là nhỏ hơn 5% hệ số beta của biến lao động nhà là = -0,054 có nghĩa là khi số lao động nhà tăng lên 1 người thì hiệu quả chi phí của mô hình giảm xuống 5,4%. Như vậy là khi sản xuất thủy sản nếu sử dụng nhiều số lao động nhà chủ yếu là tận dụng lao động vị thành niên đang đi học hay người lớn tuổi thì hiệu quả chi phí càng thấp và điều này phù hợp với thực tế trong quá trình nuôi cua-tôm quảng canh. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu trước (Long, 2019a; N. T. Trang et al., 2018). Đối với biến mật độ tôm với mức ý nghĩa là nhỏ hơn 1% hệ số beta của = - 0,004 tức là khi mật độ tôm tăng lên 1 con/m2 thì hiệu quả chi phí của mô hình giảm xuống 0,4%. Mật độ tôm trung bình của các nông hộ là 7,6 con/m2/năm, mật độ này cao hơn so với khuyến cáo của trung tâm khuyến nông là 5 con/m2/năm và cũng như nghiên cứu trước (Minh, 2017; Quyên & Hoài, 2017). Đối với biến số lần thả cua với mức ý nghĩa là nhỏ hơn 1% hệ số beta của biến số lần thả cua = - 0,012 tức là khi số lần thả cua tăng lên 1 lần thì hiệu quả chi phí của mô hình giảm xuống 1,2%. Số lần thả cua trung bình của các nông hộ là 5 lần/năm, số lần này cao hơn so với khuyến cáo của trung tâm khuyến nông là 2 lần/năm và cũng như nghiên cứu trước là 2-3 lần/năm (Le Vay et al., 2001; Uddin, 2002). 54 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CUA BIỂN CHẾ BIẾN 3.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cua biển chế biến Phân tích nhân tố khám phá của người tiêu dùng đối với cua biển tươi sống 55 56 Phân tích nhân tố khám phá người tiêu dùng cua chế biến sẵn và phân tích hồi quy nhị phân 57 58 59 60 61 62 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUA BIỂN 63 64 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH MA TRẦN SWOT BƯỚC 1: Liệt kê tất cả các điểm tốt, điểm xấu của chuỗi cung ứng cua biển thông qua ý kiến của chuyên gia về ngành hàng cua biển Điểm tốt Điểm xấu Nhu cầu tiêu thụ cua biển ngày càng nhiều Nông dân không kiểm soát được sự thay đổi của môi trường Cua biển dễ nuôi ít dịch bệnh Lợi nhuận kinh tế thấp Nông dân có kinh nghiệm nuôi cua Hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả Thương lái am hiểu thị trường và địa bàn thu mua Rủi ro cao rong chuỗi cung ứng Diện tích nuôi lớn Thời gian chờ trong chuỗi cua biển dài Cua biển có giá trị dinh dưỡng cao và giá bán cao Chất lượng thịt cua biển sẽ giảm theo thời gian Nhu cầu tiêu thụ cua chế biến sẵn tại thị trường quốc tế tăng Thiếu liên kết giữa các tác nhân Mô hình nuôi cua dễ thực hiện Nông dân không ứng dụng khoa học và sản xuất Cơ sở hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL được nhà nước quan tâm và hoàn thiện Chi phí hậu cần qua các tác nhân cao Nông dân được tập huấn kỹ thuật Môi trường tự nhiên ngày càng ô nhiễm Nhà nước có chủ trương phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cua biển) Thời gian chờ trong chuỗi cua biển dài Cua biển là thực phẩm tốt cho sức khỏe con người Yêu cầu thị trường về chất lượng cua biển cao Bước 2: Xác định số điểm tốt và điểm xấu sử dụng cho các bước tiếp theo (xếp thứ tự ưu tiên). • Tổng số điểm tốt: 11 • Tổng số điểm xấu: 11 • Tổng số card điểm tốt và xấu là 11+11 = 22 • Tính số điểm tốt và xấu sẽ được phân tích tiếp • Tổng số giữ lại là 14 • Tính tỷ lệ card điểm tốt được giữ lại = 11/22 x 14 = 7 • Tính tỷ lệ card điểm xấu = 11/22 x 14 = 7 • Xác định lại (xếp thứ tự ưu tiên) điểm tốt và xấu còn lại để phân tích Điểm tốt Điểm xấu Mô hình nuôi cua biển đơn giản dễ thực hiện Hiệu quả sản xuất mô hình thấp 65 Nông dân nuôi cua được tập huấn kỹ thuật Rủi ro trong chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển cao Nhà nước có chủ trương phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cua biển) Cua biển có nhiều sản phẩm thay thế khác Cơ sở hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL được nhà nước quan tâm và hoàn thiện Thời gian chờ trong chuỗi cua biển dài Nhu cầu tiêu thụ cua chế biến sẵn tại thị trường quốc tế tăng. Thị trường tiêu thụ không ổn định biến đổi theo ngày và tháng Thương lái am hiểu thị trường và địa bàn thu mua Yêu cầu về chất lượng cua biển của người tiêu dùng ngày càng cao Nhu cầu tiêu thụ cua tươi tại thị trường nội địa ngày càng tăng. Môi trường tự nhiên ngày càng ô nhiễm Bước 3: Xác định nguyên nhân của điểm tốt, điểm xấu và láy mục tiêu phân tích là ngành hàng để xác định đâu là nguyên nhân bên trong đâu là nguyên nhân bên ngoài (màu đỏ là nguyên nhân bên trong). Điểm tốt Nguyên nhân Mô hình nuôi cua biển đơn giản dễ thực hiện Mô hình nuôi tự nhiên ít sử dụng hóa chất không đòi hỏi kỹ thuật cao Nông dân nuôi cua được tập huấn kỹ thuật Được sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà nước Nhà nước có chủ trương phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cua biển) Mô hình nuôi quảng canh bềnh vững và phát triển kinh tế nông hộ Cơ sở hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL được nhà nước quan tâm và hoàn thiện Theo định hướng phát triển chung vùng ĐBSCL tới 2030 Nhu cầu tiêu thụ cua chế biến sẵn tại thị trường quốc tế cao. Cua biển chế biến tiện lợi được người tiêu dùng quốc tế ưa thích Thương lái am hiểu thị trường và địa bàn thu mua Thương lái là người địa phương và trình độ cao Nhu cầu tiêu thụ cua tươi tại thị trường nội địa ngày càng tăng. Cua biển tươi là sản phẩm tốt cho sức khỏe và vị tươi ngon Điểm xấu Nguyên nhân Hiệu quả sản xuất mô hình thấp Nông dân sử dụng lãng phí đầu vào Rủi ro trong chuỗi cung cua biển ứng cao Chưa kiểm soát được tỷ lệ hao hụt Cua biển có nhiều sản phẩm thay thế khác Mùa vụ cua biển trùng với nhiều loại hải sản khác Thời gian chờ trong chuỗi cua biển dài Quá trình vận chuyển qua nhiều khâu trung gian 66 Thị trường tiêu thụ không ổn định biến đổi theo ngày và tháng Nhu cầu tiêu thụ cua biển trong tháng không ổn định Chất lượng thịt cua biển sẽ giảm theo thời gian Quá trình vận chuyển xa Người tiêu dùng đặt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cua ngày càng cao Đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển Bước 4: xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức Xác định điểm mạnh (strengths) Điểm tốt Nguyên nhân Nông dân nuôi cua được tập huấn kỹ thuật Được sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà nước Cơ sở hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL được nhà nước quan tâm và hoàn thiện Theo định hướng phát triển chung vùng ĐBSCL tới 2030 Thương lái am hiểu thị trường và địa bàn thu mua Thương lái là người địa phương và trình độ cao Xác định điểm yếu (Weaknesses) Điểm xấu Nguyên nhân Hiệu quả sản xuất mô hình thấp Nông dân sử dụng lãng phí đầu vào Rủi ro trong chuỗi cung cua biển ứng cao Chưa kiểm soát được tỷ lệ hao hụt Thời gian chờ trong chuỗi cua biển dài Quá trình vận chuyển qua nhiều khâu trung gian Xác định cơ hội (opportunities) Điểm tốt Nguyên nhân Mô hình nuôi cua biển đơn giản dễ thực hiện Mô hình nuôi tự nhiên ít sử dụng hóa chất không đòi hỏi kỹ thuật cao Nhà nước có chủ trương phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cua biển) Mô hình nuôi quảng canh bền vững và phát triển kinh tế nông hộ Nhu cầu tiêu thụ cua chế biến sẵn tại thị trường quốc tế cao. Cua biển chế biến tiện lợi được người tiêu dùng quốc tế ưa thích Nhu cầu tiêu thụ cua tươi tại thị trường nội địa ngày càng tăng. Cua biển tươi là sản phẩm tốt cho sức khỏe và vị tươi ngon Xác định thách thức (Threats) Điểm xấu Nguyên nhân Cua biển có nhiều sản phẩm thay thế khác Mùa vụ cua biển trùng với nhiều loại hải sản khác Thị trường tiêu thụ không ổn định biến đổi theo ngày và tháng Nhu cầu tiêu thụ cua biển trong tháng không ổn định Chất lượng thịt cua biển sẽ giảm theo thời Quá trình vận chuyển xa 67 gian Người tiêu dùng đặt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cua ngày càng cao Đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển Viết lại cơ hội ở dạng chiến lược (opportunities) Điểm tốt Nguyên nhân Cơ hội (Opportunities Mô hình nuôi cua biển đơn giản dễ thực hiện Mô hình nuôi tự nhiên ít sử dụng hóa chất không đòi hỏi kỹ thuật cao Tận dụng lợi thế mô hình dễ nuôi ít dịch bệnh Nhà nước có chủ trương phát triển đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cua biển) Mô hình nuôi quảng canh bền vững và phát triển kinh tế nông hộ Tận dụng lợi thế nhà nước chú trọng mô hình để phát triển bền vững Nhu cầu tiêu thụ cua chế biến sẵn tại thị trường quốc tế cao. Cua biển chế biến tiện lợi được người tiêu dùng quốc tế ưa thích Tận dụng cơ hội nhu cầu tiêu thụ cua biển chế biến cao Nhu cầu tiêu thụ cua tươi tại thị trường nội địa ngày càng tăng. Cua biển tươi là sản phẩm tốt cho sức khỏe và vị tươi ngon Tận dụng cơ hội nhu cầu tiêu thụ cua biển tự nhiên tươi ngày càng cao Viết lại thách thức ở dạng chiến lược (Threats) Điểm xấu Nguyên nhân Thách thức (Threats) Cua biển có nhiều sản phẩm thay thế khác Mùa vụ cua biển trùng với nhiều loại hải sản khác Để giảm ảnh hưởng của sự canh tranh của sản phẩm thay thế đối với cua biển Thị trường tiêu thụ không ổn định biến đổi theo ngày và tháng Nhu cầu tiêu thụ cua biển trong tháng không ổn định Để khắc phục nhu cầu tiêu thụ cua biển không đều trong tháng Chất lượng thịt cua biển sẽ giảm theo thời gian Quá trình vận chuyển xa Để giảm ảnh hưởng của thời gian chờ trong chuỗi cua biển Người tiêu dùng đặt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cua ngày càng cao Đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển Để ứng phó yêu cầu về chất lượng ngày càng cao sản phẩm cua biển 68 Thiết kế ma trận SWOT Bước 5. Cho điểm trong ma trận SWOT - 1 không liên quan; 3 liên quan ít ; 5 liên quan nhiều Bước 6: Phân tích ma trận SWOT - Lộc bỏ các hàng chỉ đánh chủ yếu số 1, 3. - Nếu ma trận SWOT quá dài hay quá cao thì xem lại phần nguyên nhân. - Kiểm tra nếu có killer weakness (điểm > 80% tổng điểm) thì chọn ưu tiên làm chiến lược. Bước 7: Chấm điểm lại ma trận SWOT và chọn chiến lược nào có số điểm cao nhất. 69 PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH PHỎNG VẤN NÔNG HỘ NUÔI CUA stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 1 Đặng Thị Diệu 01234095734 Nam Thái An Biên Kien Giang 2 Đổ Văn Độ 0838840556 Nam Thái An Biên Kien Giang 3 Trần Văn Phước 0946823882 Nam Thái An Biên Kien Giang 4 Trần Văn Hiền Nam Thái An Biên Kien Giang 5 Trần Văn Trí 0836326553 Nam Thái An Biên Kien Giang 6 Trần Văn Tam Nam Thái An Biên Kien Giang 7 Nguyễn Văn Định 0335747053 Nam Thái An Biên Kien Giang 8 Trần Văn Chiến 0945812309 Nam Thái An Biên Kien Giang 9 Nguyễn Văn Tèo 0377929755 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 10 Võ Văn Tài 0363873299 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 11 Phan Văn Phú 0353332130 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 12 Lưu Chí Huệ 0817747633 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 13 Tạ Thị Diệu 949660915 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 14 Trịnh Quàng Em 0947422448 Tân Thành A Tân Vân Ca Mau 15 Trịnh Văn Sáu 0971649262 Rạch Góc Ngọc Hiển Ca Mau 16 Nguyễn Minh Nghiệp 0857267775 Rạch Góc Ngọc Hiển Ca Mau 17 Phạm Thị Hoàng 0983066471 Tân Ân Tây Ngọc Hiển Ca Mau 18 Trần Bích Phượng 01255257313 Tân Ân Tây Ngọc Hiển Ca Mau 19 Dương Minh Quốc 0855669179 Hàm Rồng Năm Căn Ca Mau 20 Trần Văn Tiến 0949768695 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 21 Đặng Kim Phượng 942340349 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 22 Nguyễn Chí Thuần 917251130 Tân Tiến Đầm Giơi Ca Mau 23 Huỳnh Văn Thái 917393193 Tân Tiến Đầm Giơi Ca Mau 24 Nguyễn Lệ Tiên 972862603 Tân Vân Đầm Giơi Ca Mau 25 Bùi Ngọc Qúy 947494731 Tân Vân Đầm Giơi Ca Mau 26 Võ Văn Bun Phước Long Phước Long Bac Lieu 27 Nguyễn Văn Bích 829543161 Phước Long Phước Long Bac Lieu 28 Hồ Chí Vốn 946229511 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 29 Nguyễn Minh Nghĩa 948370344 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 30 Nguyễn Văn ÚT 913492582 phong thạnh tây A Giá Gai Bac Lieu 31 Lê Vũ Trường 916994290 phong thạnh tây Giá Gai Bac Lieu 32 Ngô Tuấn Kiệt 918162535 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 33 Trương Công Lệnh 943817767 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 34 Ngô Hồng Hòa 919227331 An Trạch A Đông Hải Bac Lieu 35 Phan Hoàng Lâm 819018544 An Trạch A Đông Hải Bac Lieu 36 Bùi Thanh Vân 0948278757 Tân Hưng tây Ngọc Hiển Ca Mau 37 Dương Văn Mầu 0917232313 Đông Thạnh Giá Rai Bac Lieu 38 Trần Văn Quảng 0919138578 Hàm Rồng Năm Căn Ca Mau 39 Võ Văn Út 0855238341 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 40 Võ Thị Thoa 0944339792 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 70 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 41 Lê Tấn Lực 0919623184 Tân Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 42 Trần Thị Đào 0918638680 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 43 Nguyễn Văn Trực 0856877980 Phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 44 Nguyễn Văn Tuấn 0853318400 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 45 Lê Văn Hiểu 0916477077 phong thạnh tây Giá Rai Bac Lieu 46 Nguyễn An Bình 0919643797 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 47 Trương Công ƠN 0946434326 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 48 Nguyễn Văn Hên 0944636926 An Trạch A Đông Hải Bac Lieu 49 Bùi Văn Thành Phước Long Phước Long Bac Lieu 50 Lê Thành Ngân 0817658487 Phước Long Phước Long Bac Lieu 51 Bùi Văn Mạnh 0338418358 Rạch Góc Ngọc Hiển Ca Mau 52 Trần Văn Mười 0919624864 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 53 Bùi Văn Phát 0916173531 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 54 Dương Văn Út 0945103929 Rạch Góc Ngọc Hiển Ca Mau 55 Tô Quang Khải 088635295 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 56 Cao Việt Hưỡng Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 57 Lâm Hồng Phúc 0843348110 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 58 Huỳnh Văn Liêm 0369863037 An Biên Kien Giang 59 Lâm Sung 0364716031 Nam Thái An Biên Kien Giang 60 Nguyễn Văn Tuấn 0832148051 Đông Hưng B An Biên Kien Giang 61 Lê Văn Đức 0982298224 Nam Thái An Biên Kien Giang 62 Tạ Thị Thoa Nam Thái An Biên Kien Giang 63 Đặng Thị Cúc Nam Thái An Biên Kien Giang 64 Võ Văn Hóa 0854535189 Nam Thái An Biên Kien Giang 65 Huỳnh Văn Dung 0919525387 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 66 Huỳnh Văn Út 0948228843 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 67 Ngô Công Lý 0857122919 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 68 Phạm Văn Quân 0918768007 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 69 Lý Hà Hiếu 944048772 Thị Trấn Rạch Rốc Ngọc Hiển Ca Mau 70 Thái Hoàn Sự 917817720 Thị Trấn Rạch Rốc Ngọc Hiển Ca Mau 71 Phạm Văn Sắc 919084454 Tân An Tây Ngọc Hiển Ca Mau 72 Phạm Văn Đức 969125240 Tân An Tây Ngọc Hiển Ca Mau 73 Nguyễn Văn LẮm 919736549 Hàm Rồng Năm Căn Ca Mau 74 Thái Thanh Hòa 917940202 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 75 Huỳnh Tương Lai 915994839 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 76 Dương Kha ly 947060740 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 77 Nguyễn Minh Chánh 917606149 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 78 Trịnh Văn Mười Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 79 Trương Minh Út 916775185 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 80 Trần Quốc Lâm 918866069 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 81 Kìn Phong vũ 949887475 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 82 Nguyễn Tấn Thành 945319941 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 83 Trương Văn Xiện 353386961 Nam Thái An Minh Kien Giang 84 Ngô Văn Thọ 869034259 Nam Thái An Minh Kien Giang 71 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 85 Đặng Văn Nấm 838913261 Nam Thái An Minh Kien Giang 86 Trần Văn khởi 343260341 Nam Thái An Minh Kien Giang 87 Võ Văn Bì 942415063 Nam Thái An Minh Kien Giang 88 Nguyễn Văn Thông 352684534 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 89 Trần Văn Dình 916046061 Kinh Ba Vĩnh Thuận Kien Giang 90 Huyền Văn Luông Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 91 Lê Thị Út 946625152 Kinh Ba Vĩnh Thuận Kien Giang 92 Trần Trung Hiếu 946466543 An Trạch Đông Hải Kien Giang 93 Trinh Hoàng Yến 919646898 An Trạch Đông Hải Kien Giang 94 Lê Thị Tư Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 95 Nguyễn Văn Hạnh 917664422 An Trạch Đông Hải Kien Giang 96 Soc Luân 945301452 Phong Thạnh Tây A Phước Long Bac Lieu 97 Võ Văn Kế 859559449 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 98 Trần Văn Cốt 941655030 Phùng Thạnh Thị Xã Giá Rai Bac Lieu 99 Đặng Hoàng Biên 913086410 Phùng Thạnh Thị Xã Giá Rai Bac Lieu 100 Nguyễn Văn Thái Em 941766577 Phước Long Phước Long Bac Lieu 101 Đăng Thị Cẳm Linh 829333878 phong thạnh tây A Thị Xã Giá Rai Bac Lieu 102 Tran Van Bac 942539403 Ham Rong Nam Can Ca Mau 103 Nguyen Chi Thuc Gach Goc Ngoc Hien Ca Mau 104 Nguyen Thanh Truc Thi Tran Gach Goc Ngoc Hien Ca Mau 105 Tran Van Đau 946534573 Tan Tay Ngoc Hien Ca Mau 106 To Thanh Nghiem 945197105 Lam Hai Nam Can Ca Mau 107 Mai Dan Đen 914396852 Lam Hai Nam Can Ca Mau 108 Le Thanh Thua 948890488 Lam Hai Nam Can Ca Mau 109 Phan Van Bưu 948800331 Thi Tran Gach Goc Ngoc Hien Ca Mau 110 Đoan Van Ut 916391324 Tan Tay Ngoc Hien Ca Mau 111 Nguyen Van Hien 968276120 Tan Tay Ngoc Hien Ca Mau 112 Trinh Hoang Lam 917046880 Tan Tien Đam Dơi Ca Mau 113 Nguyen Quoc Hoi Tan Tien Đam Dơi Ca Mau 114 Trinh Van Thư 945337628 Tan Dan Đam Dơi Ca Mau 115 Tran Hoang Giang 913508336 Tan Tien Đam Dơi Ca Mau 116 Đo Hong Hanh 834767217 Tan Dan Đam Dơi Ca Mau 117 Nguyen Hung Cuong Tan Dan Đam Dơi Ca Mau 118 Nguyen Thi Hoa 338931863 Nam Thai An Bien Kien Giang 119 Danh Nhau 354517486 Nam Thai An Bien Kien Giang 120 Huynh Thi Trieu 376356618 Đong Hưng B An Minh Kien Giang 121 Nguyen Van Trau 947945009 Đong Hưng B An Minh Kien Giang 122 Phan Van Trang 918247409 Kenh 3 Vinh Thuan Kien Giang 123 Tran Hong Dieu 834643055 Kenh 3 Vinh Thuan Kien Giang 124 Tran Minh Son 829979968 Vinh Thuan Vinh Thuan Kien Giang 72 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 125 Nguyen Chi Linh 918213714 Vinh Thuan Vinh Thuan Kien Giang 126 Thai Chi Dan 944763583 An Trach A Dong Hai Bac Lieu 127 Phan Minh Ly 822081275 An Trach A Dong Hai Bac Lieu 128 Tran Chi Dien 917941841 An Trach Dong Hai Bac Lieu 129 Huynh Thi Hơ 854120551 An Trach Dong Hai Bac Lieu 130 Pham Kim Tuyen 836102177 Phong Thanh Tay Gia Rai Bac Lieu 131 Pham Van Hoang 918861170 Phong Thanh Tay Gia Rai Bac Lieu 132 Pham Van Binh 812178911 Phuoc Long Phuoc Long Bac Lieu 133 Le Van The 853736020 Phong Thanh Gia Rai Bac Lieu 134 Nguyen Van Mien 857499686 Phong thanh Tay A Phuoc Long Bac Lieu 135 Bui Quoc Kiet 838153851 Phong Thanh Tay A Phuoc Long Bac Lieu 136 Nguyễn Văn Năm 0845506794 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 137 Lê Trường Giang 0911578456 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 138 Văn Thị Mỹ Nhanh 0835123499 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 139 Lê Việt Triều 0849425958 TT.Rạch Gốc Ngọc Hiển Ca Mau 140 Phan Thanh Biết 0363885521 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 141 Nguyễn Văn Trong 0852276044 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 142 Nguyễn Văn Năm 0834658175 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 143 Danh Hồng Ngọt 09116658721 Nam Thái An Biên Kien Giang 144 Lê Minh Trí 0833334155 Phước Long Phước Long Bac Lieu 145 Nguyễn Văn Nam 0948375703 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 146 Trần Văn Sương 0843098097 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 147 Võ Văn Răng 0945969914 Phước Long Phước Long Bac Lieu 148 Võ Văn Hận 0943017124 Phong thạnh tây Giá Rai Bac Lieu 149 Bùi Thị Kiều Oanh 0855295954 Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 150 Trần Chí Triệu 0941700939 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 151 Lê Văn Bul 0942490945 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 152 Trần Minh Hậu 0944340260 Phong Thạnh Giá Rai Bac Lieu 153 Trần Mã Đạo 0857404027 Đông Hưng B An Biên Kien Giang 154 Nguyễn Thị Phượng 01243348110 Đông Hưng B An Biên Kien Giang 155 Huỳnh Chí Thanh 0943232207 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 156 Huỳnh Ngọc Diệu 0919156778 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 157 Trương Văn Khâm 0946010118 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 158 Nguyễn Văn Bang Nam Thái An Biên Kien Giang 159 Nguyễn Văn Hùng 0944473133 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 160 Huỳnh Văn Duyên 0842500380 An Trạch Đông Hải Bac Lieu 161 Lê Công Trường 0914314909 Nam Thái An Biên Kien Giang 162 Phan Văn Huy 0943779456 Tân Tây Đầm Dơi Ca Mau 163 Lê Văn Mun 0838109936 Tân Tây Đầm Dơi Ca Mau 164 Lê Thanh Nghị 839752475 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 165 Mã Chí Thanh 8513414898 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 166 Lê Thị Phượng Nam Thái An Biên Kien Giang 167 Huỳnh Văn Nghề 943222359 Nam Thái An Biên Kien Giang 73 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 168 Lê Xuân Lan Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 169 Nguyễn Ngọc Ninh 0946344437 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 170 Nguyễn Huy Khoa 0849505003 Kinh 3 Vĩnh Thuận Kien Giang 171 Nguyễn Thanh Hiền 0913215199 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 172 Lâm Văn Hân 0911600317 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 173 Hà Văn Hải Biển Bạch An Minh Kien Giang 174 Trần Văn Tuấn 0344459353 Nam Thái An Biên Kien Giang 175 Đào Thanh Nghiêm 0947237296 Nam Thái An Biên Kien Giang 176 Đỗ Văn Cần 0852301306 Nam Thái An Biên Kien Giang 177 Võ Văn Giang 0944995529 Nam Thái An Biên Kien Giang 178 Huỳnh Hồng Trân 0949383887 Tân Tây Ngọc Hiển Ca Mau 179 Châu Thị Trúc Ly 0976026669 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 180 Nguyễn Thanh Tín 0913987807 Rạch Gốc Ngọc Hiển Ca Mau 181 Nguyễn Văn Nguyến 0943129412 Rạch Gốc Ngọc Hiển Ca Mau 182 Trần Văn Đáo 0915060332 Lâm Hải Năm Căn Ca Mau 183 Phạm Minh Tâm tân tiến Đầm Dơi Ca Mau 184 Trần Xuân Thọ 0918647208 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 185 Võ Văn Thắng 0979813845 Tân Tây Ngọc Hiển Ca Mau 186 Trần Văn Bảy 0834807805 Hàm Rồng Năm Căn Ca Mau 187 Ngô Thánh Thuật 0946382295 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 188 Bùi Trung Cang 0946007211 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 189 Bùi Mộng Cầm 0859618406 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 190 Võ Thị Đẹp 0826283740 Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 191 Phạm Thị Đẹp phong thạnh tây Giá Rai Bac Lieu 192 Trần Văn Nhuệ 0948294031 Phước Long Phước Long Bac Lieu 193 Bùi Văn Việt Phước Long Phước Long Bac Lieu 194 Trần Văn Suôl 0949979571 Phong Thạnh Giá Rai Bac Lieu 195 Trần Hữu Nghị 0913045119 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 196 Nguyễn Văn Dũng 0987348343 Phong Thành Tây A Phước Long Bac Lieu 197 Huỳnh Văn Toàn 0949254295 Phong Thạnh Giá Rai Bac Lieu 198 Hồ Văn Linh 0942961640 An Trach A Đông Hải Bac Lieu 199 Lý Siêu Cuộn 0919232245 An Trạch A Đông Hải Bac Lieu 200 Trần Văn Vụ 0919482440 An Trạch A Đông Hải Bac Lieu 201 Nguyễn Văn Linh 0918326369 An Trach A Đông Hải Bac Lieu 202 Võ Văn Út Nam Thái An Biên Kien Giang 203 Trần Văn Dũng 0949761540 phong thạnh tây A Phước Long Bac Lieu 204 Trần Văn Ngoan phong thạnh tây Thị xã Giá Rai Bac Lieu 205 Nguyễn Thanh Hậu 839101860 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 206 Tran Minh Nhut 913755516 Vinh Thuan Vinh Thuan Kien Giang 207 Nguyen Minh Vien 947621151 An Trach A Dong Hai Bac Lieu 208 nguyen thanh son 332381069 phong thanh tây A phước long Bac Lieu 209 Lê Thị Thu Ba Phước Long Phước Long Bac Lieu 74 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 210 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 914575935 Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 211 Huỳnh Thống Nhất 916040135 Phong Thạnh Giá Rai Bac Lieu 212 Nguyễn Minh Thiện 814156636 Phan Thạnh Tây A Phước Long Bac Lieu 213 Tài Văn Nhờ 852091995 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 214 Nguyễn Minh Thức Đông Hưng B An Minh Kien Giang 215 Phan Giác Thanh 356911188 Đông Hưng B An Minh Kien Giang 216 Nguyễn Văn Hoài 916038234 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 217 Trịnh Minh Thạnh 916917250 Tân An Tây Ngọc Hiển Ca Mau 218 Trần Việt Khải 918480370 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 219 Trang Chí Đông 944195364 Tân Tiến Đầm Dơi Ca Mau 220 Nguyễn Văn Nhanh 915851422 Nam Thái An Biên Kien Giang 221 Trịnh Văn Tỵ 914678799 Tân Dân Đầm Dơi Ca Mau 222 Đặng Văn Khởi 82248536 Rạch Gốc Ngọc Hiển Ca Mau 223 Lê Quốc Cường 918472853 Tân An Tây Ngọc Hiển Ca Mau 224 Huỳnh Thị Út 978493349 Rạch Gốc Ngọc Hiển Ca Mau 225 Mã Văn Sáng 852614172 Nam Thái An Biên Kien Giang 226 Đặng Văn Kỉnh 399070162 Nam Thái An Biên Kien Giang 227 Huỳnh Thị Dợn 945359335 Nam Thái An Biên Kien Giang 228 Ngô Hoàng Lực Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 229 Trần Văn Út Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 230 Trần Văn Thường Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 231 Huỳnh Văn Thống Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 232 Trương Minh Đầy Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 233 Bùi Văn Y Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 234 Nguyễn Văn Lâm Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 235 Lâm Vũ Khương Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 236 Huỳnh Văn Do Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 237 Trần Thanh Vững Phong Thạnh Tây Giá Rai Bac Lieu 238 Lê Minh Trí Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 239 Lê Minh Khởi Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 240 Trần Văn Nghĩa Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 241 Nguyễn Văn Liển Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 242 Quách Văn Mi Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 243 Nguyễn Hoàng Nam Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 244 Trần Văn Bê Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 245 Phan Thanh Tường Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 246 Lê Thanh Hải Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 247 Lê Văn Liêm Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kien Giang 248 Nguyễn Thành Trung Hưng Yên An Biên Kien Giang 249 Bùi Văn Chánh Hưng Yên An Biên Kien Giang 250 Nguyễn Thành Ý Hưng Yên An Biên Kien Giang 251 Quách Thị Phượng Hưng Yên An Biên Kien Giang 252 Phạm Hoàng Mẫn Hưng Yên An Biên Kien Giang 75 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 253 Nguyễn Văn Hiền Hưng Yên An Biên Kien Giang 254 Lê Phương Bắc Hưng Yên An Biên Kien Giang 255 Nguyễn Dũng Sỹ Hưng Yên An Biên Kien Giang 256 Nguyễn Vũ Phương 943213615 Hưng Yên An Biên Kien Giang 257 Nguyễn Thành Đồng 948898953 Hưng Yên An Biên Kien Giang 258 Nguyễn Văn Xem 336444872 Hưng Yên An Biên Kien Giang 259 Trần Quốc Khánh 943774443 Hưng Yên An Biên Kien Giang 260 Nguyễn Hồng Đen Hưng Yên An Biên Kien Giang 261 Lê Văn Nguyên 343982801 Hưng Yên An Biên Kien Giang 262 Nguyễn Văn Dũng 363636849 Hưng Yên An Biên Kien Giang 263 Nguyễn Văn Sánh 0844435554 Hưng Yên An Biên Kien Giang 264 Nguyễn Văn Bén 0919908171 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 265 Nguyễn Thị Lệ 0949777759 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 266 Đặng Văn Phục 0916748301 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 267 DƯơng Thanh Tuấn 0944998711 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 268 Châu Minh Kha 0949992313 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 269 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0943559683 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 270 Cao Hoàng Em 0918111774 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 271 Nguyễn Văn Toán 0947784446 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 272 Nguyễn Văn Lợi 0942595936 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 273 Nguyễn Văn Pha 0919644239 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 274 Phạm Văn Đảm 0914678556 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 275 Tiêu Thị Nhắc 0948480472 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 276 Nguyễn Thanh Tuấn 0856088011 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 277 Phạm Văn Vũ 0943220221 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 278 Lê Thị Vinh 0918996555 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 279 Nguyễn Cẩm Thu 0917881610 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 280 Nguyễn Huy Nhưng 0349969480 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 281 Phạm Văn Sáu 0832270660 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 282 Hồ Văn Diệm 0947242889 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 283 Hồ Văn Mộc 0918994508 Lâm hải Năm Căn Ca Mau 284 Nguyễn Văn Kiện 0918484717 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 285 Nguyễn Thanh Vũ 0913232040 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 286 Đặng Văn Sim 0917616151 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 287 Lê Văn Dân 0947969854 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 288 Trương Văn Suôl 0949979571 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 289 Nguyễn Trường Giang 0917746308 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 290 Võ Minh Đương 0913313144 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 291 Nguyễn Văn Dể 0949226543 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 292 Nguyễn Văn Trí 0857594577 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 293 Huỳnh Văn Cảnh 0917724737 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 294 Phạm Văn Mến 0948682448 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 295 Nguyễn Văn Huyền 0944077984 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 76 stt Họ và tên Số điện thoại Xã Huyện Tỉnh 296 Trần Văn Sơn 832925498 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 297 Đặng Hoàng Biên 913086400 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 298 Trần Hợi 919502006 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 299 Trần Quốc Khởi 944178490 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 300 Nguyễn Thị Kim Giàu 945844546 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 301 Nguyễn Quốc Vũ 919891384 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 302 Nguyễn Minh Luân 948009004 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 303 Nguyễn Quốc Tuấn 918801157 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 304 Nuyễn Thị Dân 949353864 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 305 Lâm Thành Đa 919091993 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 306 Huỳnh Văn Tấn 913112690 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 307 Trang Kiều Nhiêu 946797353 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu 308 Trần Bích Thùy 946023042 Phong Thạnh Giá Rai Bạc Liêu DANH SÁCH CÁC TÁC NHÂN TRUNG GIAN STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh THƯƠNG LÁI 01 Trần Hữu Nghĩa 0944786585 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 02 Trương Minh Trường 09465334 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 03 Nguyễn Văn Lâm 0949419444 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 04 Phan Tùng Linh 0825883301 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 05 Nguyễn Hoàng Thiện 0945255223 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 06 Lê Văn Đủ 0942654116 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 07 Hồ Văn Tập 0916909659 An Trạch A Đông Hải Bạc Liêu 08 Phạm Quốc Anh 0915012316 Lâm Hải Nam Căn Cà Mau 09 Hà Quang Vũ 0914678444 Lâm Hải Nam Căn Cà Mau 10 Lê Minh Đương 0911444463 Lâm Hải Nam Căn Cà Mau 11 Huỳnh Văn Út 0919380370 Đông Thới Cái Nước Cà Mau 12 Võ Văn Kiểu 0942842074 Đông Thới Cái Nước Cà Mau 13 Nguyễn Thị Bế 0938864460 Đông Hưng Cái Nước Cà Mau 14 Nguyễn Thanh Phường 0918866643 Đông Hưng Cái Nước Cà Mau 15 Đài Ngọc Ý 0948661268 TT. Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau 16 Phạm Thanh 0948730356 Tâm Duyệt Đầm Dơi Cà Mau 17 Đặng Văn Pha 042355676 Tân Thạnh An Minh Kiên Giang 18 Phạm Minh Có 0947352609 Tân Thạnh An Minh Kiên Giang 19 Nguyễn Văn Út An Minh An Minh 20 Lê Thanh Phong Vĩnh bình bắc Vĩnh Thuận Kiên Giang 21 Bùi Thanh Tùng Bình Minh Vĩnh Thuận Kiên Giang 22 Lê Sỹ Chương Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang 23 Lý Thanh Lâm TT Thứ 3 An Biên Kiên Giang 77 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 24 Thái Lâm Phương An Biên Kiên Giang 25 Trần Thanh Long An Biên Kiên Giang 26 Nguyễn Thị Khuê Giái rai Bạc Liêu 27 Trần Thanh Liêu Giái rai Bạc Liêu VỰA 01 Hồ Tuấn An 0942141819 Đông Thới Cái Nước Cà Mau 02 Nguyễn Văn Trường 0949389381 Tân Phong Giá Rai Bạc Liêu 03 Trần Thanh Dũng 0918494500 Hàm Rồng Năm Căn Cà Mau 04 Phạm Minh Toàn 0915888848 Khóm 6 TT. Đầm Dơi Cà Mau 05 Tạ Văn Út 0913125849 TT. Năm Căn Năm Căn Cà Mau 06 Đoàn Châu Long 0949341499 Hàm Rồng Năm Căn Cà Mau 07 Nguyễn Trường Giang Vĩnh Thuận Kiên Giang 08 Võ Quốc Đoàn 0972697169 An Minh Kiên Giang 09 Nguyễn Văn Đại An Biên Kiên Giang BÁN SỈ 1 Tiêu Hoàng Pha Q4 Hồ Chí Minh 2 Lý Thắng Ninh Kiều Cần Thơ 3 Lê Xuân Trường Long Biên Hà Nội BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG 01 Lê Thị Khải An Biên Kiên Giang 02 Đào Thị Khai An Biên Kiên Giang 03 Thị Tư An Biên Kiên Giang 04 Nguyễn Thị Mến An Minh Kiên Giang 05 Thị Sóc An Minh Kiên Giang 06 Lê Thị Đẹp An Minh Kiên Giang 07 Nguyễn Thị Thoa Vĩnh Thuận Kiên Giang 08 Lê Thanh Vĩnh Thuận Kiên Giang 09 Thị Tam Vĩnh Thuận Kiên Giang 10 Trần Thị Khiết Nam Căn Cà Mau 11 Lý Thủy Nam Căn Cà Mau 12 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nam Căn Cà Mau 13 Huỳnh Thị Tuyết Cái Nước Cà Mau 14 Triệu Thị Lý Cái Nước Cà Mau 15 Trần Thị Lành Cái Nước Cà Mau 16 Danh Thị Thương Đầm Dơi Cà Mau 17 Trần Thanh Thi Đầm Dơi Cà Mau 78 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 18 Thị Thanh Thị Đầm Dơi Cà Mau 19 Nguyễn Ngọc Hiếu Giá Rai Bạc Liêu 20 Lâm Thị Bãy Giá Rai Bạc Liêu 21 Huỳnh Mỹ Tiên Giá Rai Bạc Liêu 22 Trần Thị Mười Phước Long Bạc Liêu 23 Danh Mười Phước Long Bạc Liêu 24 Danh Thị Tư Phước Long Bạc Liêu 25 Lê Thị Nhuần Đông Hải Bạc Liêu 26 Huỳnh Thị Thanh Trúc Đông Hải Bạc Liêu 27 Lê Vân Như Đông Hải Bạc Liêu BÁN LẺ HIỆN ĐẠI 1 Bác hóa xanh Cầu giấy Hà Nội 2 Hải sản A Tài Long Biên Hà Nội 3 Siêu thị Mega Long Biên Hà Nội 4 Bác hóa xanh Ninh Kiều Cần Thơ 5 Hải sản Minh Khôi Ninh Kiều Cần Thơ 6 Siêu thị Mega Siêu thị Mega Ninh Kiều Cần Thơ 7 Bác hóa xanh Quận 10 Hồ Chí Minh 8 Siêu thị coopmart Quận 9 Hồ Chí Minh 9 Cửa Hàng Hải Sản 24h Quận 11 Hồ Chí Minh NGƯỜI TIÊU DÙNG 1 do danh tinh 978244750 dong yen quoc oai Hà Nội 2 vo thi hong hai 974538659 trung tu dong da Hà Nội 3 nguyen thi hao 367477904 co nhue tu lien Hà Nội 4 le truong loc 989846422 vinh ninh thanh tri Hà Nội 5 duong van nghi 379377312 van con hoai duc Hà Nội 6 do thi thanh thuy 966690197 minh khai bac tu liem Hà Nội 7 nguyen cong son 907908366 lac long quan cau giay Hà Nội 8 mac thi gam 835161298 phuc la ha dong Hà Nội 9 tran thi ha 985648600 vinh ninh thanh tri Hà Nội 10 luong thi trich 365833039 phu do nam tu liem Hà Nội 11 tran van binh 969992320 bui xuong trach Hà Nội 13 vu thi khuy 989834010 co nhue 1 bac tu liem Hà Nội 14 le viet hung 988001676 truong dinh hoang mai Hà Nội 79 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 15 dinh thi ngoc quynh 866450900 co nhue 1 bac tu liem Hà Nội 16 ton my dieu linh 941771924 trung tu dong da Hà Nội 17 tran minh an 373145612 trung tu dong da Hà Nội 18 tran thi huyen 964221577 khuong dinh thanh xuan Hà Nội 19 nguyen ba hung 964666502 quang trung dong da Hà Nội 21 nguyen thi hanh 354330747 ha dinh thanh xuan Hà Nội 22 hoang hong nhung 988136199 dinh cong hoang mai Hà Nội 23 nguyen thu hien 587934008 duc thang bac tu liem Hà Nội 24 le thi uyen 395082261 mai dich cau giay Hà Nội 25 trinh thu trang 945053108 nguyen chi thanh ba dinh Hà Nội 26 do thi phuong thao 942921063 quang trung ha dong Hà Nội 27 bui thuy nga 972001781 le thanh nghi hai ba trung Hà Nội 28 do thi loc 383263131 quang trung ha dong Hà Nội 29 tran thi thu hoai 385178428 quang trung ha dong Hà Nội 30 nguyen thi thuy quynh 913266399 bach mai hai ba trung Hà Nội 31 nguyen thi hoang anh 327210512 minh khai hai ba trung Hà Nội 32 hoang minh nga 919943652 doi can ba dinh Hà Nội 33 nguyen thi trang 976200035 van quan ha dong Hà Nội 34 do hong ngoc 327595669 trung tu dong da Hà Nội 35 pham thi my uyen 964393966 nhan chinh thanh xuan Hà Nội 36 nguyen thi hong 976874911 kim lien dong da Hà Nội 37 nguyen thi kim anh 346037744 nam dong dong da Hà Nội 38 vo thi thoan 383891446 kim lien dong da Hà Nội 39 bui xuan thang 986671389 khuong dinh dong da Hà Nội 40 nguyen thi thuy nga 342793407 doi can ba dinh Hà Nội 41 ta van tuan 398290068 trung hoa cau giay Hà Nội 42 bui thi lien 367886417 vinh tuy hai ba trung Hà Nội 43 dao thi bich hue 357116259 thanh cong ba dinh Hà Nội 44 nguyen thi huong 346607275 trung tu dong da Hà Nội 45 ninh cong phuong 948113496 khuong thuong dong da Hà Nội 46 dao thi tuyet mai 966813988 khuong thuong dong da Hà Nội 47 nguyen thi thanh xuan 334817872 hoang liet hoang mai Hà Nội 48 ninh cong tuan 585882508 duong noi ha dong Hà Nội 49 le thi cam van 965662549 nhan chinh thanh xuan Hà Nội 50 ha thi my linh 346195662 xuan dinh bac tu liem Hà Nội 51 pham chi thien 939179990 hung vuong ninh kieu Cần Thơ 52 le thi kieu oanh 939876450 tra an binh thuy Cần Thơ 80 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 53 tran vu ngoc khanh 939139119 ninh kieu Cần Thơ 54 le anh thuy 888470159 bui huu nghia binh thuy Cần Thơ 55 tran thi cam tu 939315456 an khanh ninh kieu Cần Thơ 56 nguyen thi thu trinh 979688746 an khanh ninh kieu Cần Thơ 57 trinh nhu khanh 939853979 hoang quoc viet an binh Cần Thơ 58 pham thi quynh nhu 919032969 an khanh ninh kieu Cần Thơ 59 nguyen huynh van tan tai 919232858 binh thuy Cần Thơ 60 truong thi my duyen binh thuy Cần Thơ 61 lam ha minh thi 939948077 huynh phan ho binh thuy Cần Thơ 62 nguyen thi may 977146794 long tuyen binh thuy Cần Thơ 63 phan thi thuy linh hung phu cai rang Cần Thơ 64 do linh duong 979198399 ba lang cai rang Cần Thơ 65 nguyen thi hong phan an phu ninh kieu Cần Thơ 66 vo hong thuy 969006381 nguyen binh khiem ninh kieu Cần Thơ 67 huynh thi my phung tan an ninh kieu Cần Thơ 68 nguyen thi yen thao 779859185 an cu ninh kieu Cần Thơ 69 tran thi ngoc linh 935076007 an khanh ninh kieu Cần Thơ 70 ton to bao ngan hung loi ninh kieu Cần Thơ 71 du thuy ngan 932124639 bui huu nghia binh thuy Cần Thơ 72 do van huan cai khe ninh kieu Cần Thơ 73 ngo thien trang 919126693 xuan khanh ninh kieu Cần Thơ 74 tran anh tu 964753938 cai khe ninh kieu Cần Thơ 75 tran thi thuy 917051537 hung loi ninh kieu Cần Thơ 76 trinh hoan thuy uyen 918343341 an phu ninh kieu Cần Thơ 77 dai yen phuong an hoa ninh kieu Cần Thơ 78 truong dac hieu 939230909 ngo duc ky Cần Thơ 79 tran thi thu thao 917050704 an thoi binh thuy Cần Thơ 80 to kim ha 907924576 bui huu nghia binh thuy Cần Thơ 81 lam kim nhung 939821819 xuan khanh ninh kieu Cần Thơ 82 tran ngoc ha 918040039 xuan khanh ninh kieu Cần Thơ 83 tran khanh lam 903095112 tan an ninh kieu Cần Thơ 84 duong ngoc ngan 939470736 xuan khanh ninh kieu Cần Thơ 85 tran mang hoan 939260505 an hoa ninh kieu Cần Thơ 87 nguyen thi tam 365201401 le binh cai rang Cần Thơ 88 ngo anh tuan 930151369 an hoa ninh kieu Cần Thơ 81 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 89 tran trung thanh 918692069 an hoa ninh kieu Cần Thơ 90 phuong anh 938386196 phuong 26 binh thanh Hồ chí minh 91 chi xuyen 919756597 chung cu him lam quan 9 Hồ chí minh 92 tran vinh huy 859388688 chung cu kingstom phu nhuan Hồ chí minh 93 tran thanh tung 947111106 phuong 5 phu nhuan Hồ chí minh 94 dinh kim ngan 902926622 truong chinh tan binh Hồ chí minh 95 vu thi bich ngoc 902405371 nguyen duy trinh quan 2 Hồ chí minh 96 dung 374751681 kdc cityland go vap Hồ chí minh 97 do van hau x f14 tan binh Hồ chí minh 98 pham van dat 987350678 phuong 6 tan binh Hồ chí minh 99 mai van dung 789752575 an lac binh tan Hồ chí minh 100 pham van dat 987350678 chanh hung quan 10 Hồ chí minh 101 dinh dinh khoa 933770995 chung cu an gia quan 7 Hồ chí minh 102 nguyen thi thuc nu 933925749 chung cư an gia quan 7 Hồ chí minh 103 pham mai duy 909862401 hoang duc tuong f4.011 Hồ chí minh 104 nguyen tran duong 988211566 hiep binh chanh thu duc Hồ chí minh 105 dinh van xo 918033562 phuong 26 binh thanh Hồ chí minh 106 hoang thi loi 908868304 phuong 26 binh thanh Hồ chí minh 107 kim dung 964740400 f14 quan 11 Hồ chí minh 108 pham van do x phong phu binh chanh Hồ chí minh 109 nguyen xuan anh x nguyen huu tho quan 7 Hồ chí minh 110 chi trinh 938397688 phuong 26 binh thanh Hồ chí minh 111 chi dung 913936156 phuong 2 quan 10 Hồ chí minh 112 nguyen quang trung 907562268 quach van tuan tan binh Hồ chí minh 113 pham minh huong 932065018 phuong 16 quan 8 Hồ chí minh 114 ngo thi thanh nhan 77123127 quach van tuan tan binh Hồ chí minh 115 nguyen phong minh 902121334 villa park quan 9 Hồ chí minh 117 nguyen thi ai chut 938009495 phuong 14 quan 10 Hồ chí minh 118 anh tin 939831114 phuong 2 quan 10 Hồ chí minh 119 thai thi van trang 903332132 truong dinh hoi quan 9 Hồ chí minh 120 nguyen xuan thiep 916262183 đỗ xuan hop quan 9 Hồ chí minh 121 nguyen thi nhung 916262186 502 quan 9 Hồ chí minh 82 STT Họ và tên SĐT Xã Huyện Tỉnh 122 dao quang huy 924383028 do xuan hop quan 9 Hồ chí minh 123 ngo quoc viec 908976992 phan van han tan binh Hồ chí minh 124 hoang ngoc minh 903169136 mai lao bang tan binh Hồ chí minh 126 dang pham ha an 778845868 phuoc long quan 9 Hồ chí minh 127 nguyen kim tuyen 986852961 phuong 11 quan 5 Hồ chí minh 128 nguyen thanh tuyen 909866425 phương 11 quan 5 Hồ chí minh 129 huynh phuc thanh nhan 909011398 phu huu quan 9 Hồ chí minh 130 le hang 985797212 phuong 8 quan 11 Hồ chí minh 131 sakena 932726510 phuong 17 quan binh tan Hồ chí minh 132 do van tuan 368879879 phuong 13 tan binh Hồ chí minh 133 tran minh quang 983377911 phươc kiểng nha be Hồ chí minh 134 nguyen dinh hung 901525858 Hồ chí minh 135 nguyen manh dung 933840001 Hồ chí minh 136 tran minh chien 965442232 phuong 16 quan 8 Hồ chí minh 137 ngyen thi ven 932152621 truong dinh hoi quan 9 Hồ chí minh 138 honag ngọc mai 903169136 mai lao bang tan binh Hồ chí minh 139 tran ngoc binh 963245234 villa park quan 9 Hồ chí minh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phan_tich_kinh_te_chuoi_cung_ung_nganh_hang_cua_bien.pdf
  • pdfQĐCT_Lê Ngọc Danh.pdf
  • pdftom tat luan an danh TA4.10.2022 (1).pdf
  • pdftom tat luan an danh4.10.2022.pdf
  • docxTrang thong tin luan an - Tiengviet-LNdanh.docx
  • docxTrang thong tin luan an-Tieng anh-LNdanh.docx
Luận văn liên quan