Luận án Phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa

Kết hợp với các tiêu chí đã được đánh giá, luận án đã sử dụng các dữ liệu thứ cấp đề phân tích, đánh giá và chỉ ra một số hạn chế trong phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa. Sau đó tiến hành lược khảo các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch, để xây dựng phương pháp nghiên cứu và thực hiện việc đánh giá đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 7 nhân tố ảnh hưởng tớ sự phát triển bền vững tại Thanh Hóa; trong đó nhân tố sự tham gia của cộng đồng có tác động mạnh nhất tới sự phát triển bền vững du lịch, kế đến là tổ chức quản lý du lịch, phát triển nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ du lịch có tác động ngang nhau, tiếp theo là phát triển hạ tầng, sau đó là phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, và cuối cùng là tài nguyên du lịch.

doc213 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch và khách du lịch 1 2 3 4 5 Khả năng ngoại ngữ của nhân lực trong lĩnh vực du lịch thỏa mãn nhu cầu giao tiếp của khách du lịch quốc tế 1 2 3 4 5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực thu hút được đông đảo lao động cho ngành du lịch 1 2 3 4 5 Các cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh du lịch thường xuyên áp dụng, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong du lịch 1 2 3 4 5 Mục 5: Các thang đo của nhân tố “Tài nguyên du lịch” được liệt kê dưới đây có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững du lịch? Tài nguyên du lịch Thang đo Likert Tài nguyên du lịch tự nhiên tại địa phương đa dạng phù hợp khai thác phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Vị trí địa lý tại địa phương thuận lợi có thể phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Khí hậu tự nhiên tại địa phương thuận lợi cho phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Tài nguyên nhân văn phi vật thểtại địa phương hấp dẫn có thể khai thác phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Tài nguyên nhân văn vật thể tại địa phương đã dạng có thể khai thác phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Mục 6: Các thang đo của nhân tố“Chất lượng dịch vụ du lịch” được liệt kê dưới đây có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững du lịch? Chất lượng dịch vụ du lịch Thang đo Likert Dịch vụ trong hoạt động du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách du lịch 1 2 3 4 5 Các đơn vị cung cấp dịch vụ có quy mô, phục vụ được các đoàn khách lớn 1 2 3 4 5 Phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch mới có chất lượng cao thỏa mãn nhu cầu khách du lịch 1 2 3 4 5 Khả năng cung ứng tức thời của các dịch vụ tốt 1 2 3 4 5 Giá cả dịch vụ hợp lý phù hợp với khả năng chi tiêu đại đa số khách du lịch 1 2 3 4 5 Mục 7: Các thang đo của nhân tố “Sự tham gia của cộng đồng” được liệt kê dưới đây có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững du lịch? Sự tham gia của cộng đồng Thang đo Likert Du khách có ý thức trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Cư dân địa phương có ý thức trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Các cơ sở kinh doanh du lịch có ý thức trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Ý kiến đóng góp của cộng động được ghi nhận, chọn lọc đưa vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển du lịch 1 2 3 4 5 Mục 8: Ông/ bà vui lòng đánh giá các thang đo được liệt kê dưới đây về sự phát triển bền vững du lịch tỉnh Thanh Hóa Đánh giá các nội dung về phát triển bền vững du lịch Thanh Hóa Thang đo Likert Du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững về kinh tế 1 2 3 4 5 Du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững về văn hóa - xã hội 1 2 3 4 5 Du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững về môi trường 1 2 3 4 5 Lượng khách du lịch tới Thanh Hóa ngày càng tăng qua từng năm 1 2 3 4 5 Mức chi tiêu và sự hài lòng của khách du lịch tới Thanh Hóa ngày càng cao 1 2 3 4 5 PHẦN III: LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã bớt chút thời gian hoàn thành mẫu phiếu điều tra này. Các thông tin liên quan đến phiếu này xin chuyển lại cho tác giả theo địa chỉ sau: Email: anhvu.dhvh@gmail.com Địa chỉ: Mai Anh Vũ, Trường Đại học Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Thanh Hóa 561 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa. Số điện thoại: 0972843456 – 0964916789 Phụ lục 7: Phiếu khảo sát thông tin cộng đồng địa phương Xin chào Quí Ông/Bà, tôi là Nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu đề tài có tên: “Phát triển bền vững du lịch Thanh Hóa”. Rất mong Ông/Bà hợp tác hoàn thành bản khảo sát này, các thông tin mà Ông/Bà cung cấp là nguồn tư liệu đáng quý chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện nghiên cứu. Ý kiến khách quan của Quý vị sẽ giúp tôi có cơ sở đánh giá về tình hình phát triển du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nhiên cứu từ đề tài sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao sự phát triển bền vững của du lịch tại tỉnh Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/Bà! PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Phần này bao gồm một số câu hỏi về thông tin cá nhân của Ông/Bà. Vui lòng đánh dấu vào ô lựa chọn hoặc điền thông tin vào chỗ chấm. 1. Họ và tên: 2. Giới tính: ¨ Nam ¨ Nữ (Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào) PHẦN II: CÂU HỎI KHẢO SÁT THÔNG TIN Phần này bao gồm một số câu hỏi, Ông/Bà vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào câu trả lời mà Ông/Bà thấy là thích hợp và lựa chọn. Ông (bà) có được nhận thông tin về chủ trương dự án du lịch hoặc lấy ý kiến góp ý về quy hoạch, phát triển du lịch ở địa phương không? q Chưa bao giờ q Ít khi q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Ông (bà) thấy hoạt động du lịch đã triển khai trên địa bàn có đóng góp cho xoá đói giảm nghèo và cao thu nhập, cho cộng đồng địa phương? q Không đóng góp q Ít đóng góp q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Ông (bà )thấy hoạt động du lịch đã triển khai tại địa bàn có đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương không? q Không có lợi gì q Ít có lợi q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Ông (bà ) đánh giá mực độ tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương từ du lịch? q Không đáng kể q Ít q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Ông (bà ) đánh giá diễn biến an ninh trật tự tại địa phương khi có hoạt động du lịch như thế nào? q Xấu q Không tốt q Trung bình q Khá tốt q Rất tốt Ông (bà ) đánh giá sự xuất hiện tệ nạn xã hội tại địa phương khi có hoạt động du lịch như thế nào? q Rất nhiều q Nhiều q Trung bình q Khá ít q Rất ít Ông (bà ) có được chính quyền địa phương tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch không? q Chưa bao giờ q Ít khi q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Ông (bà) đánh giá mức độ hài lòng với hoạt động du lịch tại địa phương? q Rất không hài lòng q Không hài lòng lắm qTrung bình q Khá hài lòng q Rất hài lòng Ông (bà) đánh giá về chất lượng môi trường (Nước sạch, không khí, rác thải, tiếng ồn) tại địa phương như thế nào? q Rất kém q Kém q Trung bình q Khá tốt q Rất tốt Ông (bà) đánh giá mức độ ý thức của khách du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? q Rất thấp q Khá thấp q Trung bình q Khá cao q Rất cao Ông (bà) đánh giá mức độ ý thức của các cơ sở kinh doanh du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? q Rất thấp q Khá thấp q Trung bình q Khá cao q Rất cao Để góp phần vào sự phát triển du lịch của địa phương nơi ông (bà) sinh sống nói riêng, phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày một tốt hơn, xin ông (bà) góp ý các biện pháp thích hợp: PHẦN III: LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà) đã bớt chút thời gian hoàn thành mẫu phiếu điều tra này. Các thông tin liên quan đến phiếu này xin chuyển lại cho tác giả theo địa chỉ sau: Email: anhvu.dhvh@gmail.com Số điện thoại: 0972843456 – 0964916789 Địa chỉ: Mai Anh Vũ, Trường Đại học Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Thanh Hóa Phụ lục 8: Phiếu khảo sát thông tin khách du lịch Xin chào Quí vị, tôi là Nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu đề tài có tên: “Phát triển bền vững du lịch Thanh Hóa”. Rất mong Quí vị hợp tác hoàn thành bản khảo sát này, các thông tin mà Quí vị cung cấp là nguồn tư liệu đáng quý chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện nghiên cứu. Ý kiến khách quan của Quý vị sẽ giúp tôi có cơ sở đánh giá về tình hình phát triển du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nhiên cứu từ đề tài sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao sự phát triển bền vững của du lịch tại tỉnh Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quí vị! PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Phần này bao gồm một số câu hỏi về thông tin cá nhân của Quí vị. Vui lòng đánh dấu vào ô lựa chọn hoặc điền thông tin vào chỗ chấm. 1. Họ và tên: 2. Giới tính: ¨ Nam ¨ Nữ (Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào) PHẦN II: CÂU HỎI KHẢO SÁT THÔNG TIN Phần này bao gồm một số câu hỏi, Quí vị vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào câu trả lời mà các Quý vị thấy là thích hợp và lựa chọn. Trước khi đến đây, Quý vị đã được biết nhiều thông tin về điểm du lịch này chưa? q Không biết q Ít biết q Trung bình q Khá nhiều q Rất nhiều Quý vị đánh giá về tính đa dạng của các sản phẩm du lịch như thế nào? q Rất nghèo nàn q Ít phong phú q Trung bình q Khá phong phú q Rất đa dạng Quý vị đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch ở đây như thế nào? q Rất kém q Kém q Trung bình q Khá tốt q Rất tốt Quý vị đánh giá về tính đa dạng của dịch vụ du lịch như thế nào? q Rất nghèo nàn q Ít phong phú q Trung bình q Khá phong phú q Rất đa dạng Quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch (Lưu trú,đi lại,ăn uống, vui chơi giải trí) ở đây như thế nào? q Rất kém q Kém q Trung bình q Khá tốt q Rất tốt Quý vị đánh giá mức độ hợp lý về giá cả các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ như thế nào? q Rất không hợp lý q Không hợp lý q Trung bình q Khá hợp lý q Rất hợp lý Quý vị có thấy yên tâm về an ninh trật tự khi đến du lịch ở vùng này không? q Rất không yên tâm q Không yên tâm lắm q Trung bình q Khá yên tâm q Rất yên tâm Quý vị đánh giá về chất lượng môi trường (Nước sạch, không khí, rác thải, tiếng ồn) ở vùng này như thế nào? q Rất kém q Kém q Trung bình q Khá tốt q Rất tốt Quí vị đánh giá mức độ ý thức của cư dân địa phương trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? q Rất thấp q Khá thấp q Trung bình q Khá cao q Rất cao Quí vị đánh giá mức độ ý thức của các cơ sở kinh doanh du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? q Rất thấp q Khá thấp q Trung bình q Khá cao q Rất cao Quý vị có hài lòng với điểm đến du lịch này không? q Rất không hài lòng q Không hài lòng lắm q Trung bình q Khá hài lòng q Rất hài lòng Dự định của quý vị về việc quay trở lại khu du lịch này? q Không quay lại q Ít khả năng quay lại q Chưa khẳng định q Nhiều khả năng quay lại q Chắc chắn quay lại Quý vị có đề xuất giải pháp gì để du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững hơn trong thời gian tới: PHẦN III: LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã bớt chút thời gian hoàn thành mẫu phiếu điều tra này. Các thông tin liên quan đến phiếu này xin chuyển lại cho tác giả theo địa chỉ sau: Email: anhvu.dhvh@gmail.com Số điện thoại: 0972843456 – 0964916789 Địa chỉ: Mai Anh Vũ, Trường Đại học Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Thanh Hóa Phụ lục 9: Danh mục gửi phiếu khảo sát các cơ quan quản lý nhà nước STT Các cơ quan quản lý nhà nước Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thanh Hóa Sở kế Hoạch và đầu Tư Thanh Hóa Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En Ban Quản lý KBT Xuân Liên Ban Quản lý KBT Pù Luông Ban Quản lý KBT Pù Hu Ban Quản lý Khu di tích Văn hóa lịch sử Hàm Rồng Ban Quản lý DTLS Cửa Đạt Ban Quản lý Đền Am Tiêm Ban Quản lý Đền Phủ Na BQL Di tích Thành nhà Hồ Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa Phòng Văn hóa thông tin, UBND Thành phố Thanh Hóa Phòng Văn hóa thông tin, UBND Thành phố Sầm Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Thị xã Bỉm Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Đông Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Quảng Xương Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Hoằng Hóa Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Hậu Lộc Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Hà Trung Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Nga Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Thiệu Hóa Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Triệu Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Yên Định Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Tĩnh Gia Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Nông Cống Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Ngọc Lặc Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Cẩm Thủy Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Thạch Thành Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Vĩnh Lộc Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Thọ Xuân Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Như Thanh Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Như Xuân Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Thường Xuân Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Lang Chánh Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Bá Thước Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Quan Hóa Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Quan Sơn Phòng Văn hóa thông tin, UBND Huyện Mường Lát Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hoàng Anh, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hoàng Long, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hoàng Quang, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hoàng Đại, Thành phố Thanh Hóa. Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Hòa, huyện Hoàng Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Phú Điền, huyện Hậu Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Triêu Lộc, huyện Hậu Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thành Yên, huyện Thạch Thành Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thanh Sơn, huyện Bá Thước Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thành Lâm, huyện Bá Thước Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Lũng Cao, huyện Bá Thước Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Ban Công, huyện Bá Thước Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Đông Giang, huyện Đông Sơn Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Hải Vân, huyện Như Thanh Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Mỹ Xuân, huyện Thường Xuân Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Xuân Cấm, huyện Thường Xuân Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Xuân Hoa, huyện Mường Lát Chuyên viên Văn hóa – Xã hội Xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa Phụ lục 10: Danh mục gửi phiếu khảo sát các đơn vị kinh doanh du lịch STT Các cơ quan quản lý nhà nước Địa chỉ Công ty CP Du lịch quốc tế Hữu Nghị Số 99 Nguyễn Hiệu, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Vận tải Du lịch Tây Nguyên Số 68 Lê Lợi, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa Công ty TNHHXD TM và DL An Bình Phát Số 60 Đào Duy Anh, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại Du lịch Eagle Tầng 4 Tòa nhà VCCI, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Công ty CP Đầu tư XD và TM Bắc MiềnTrung KDL sinh thái Hồ Kim Quy,P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa Cty TM DL Quốc tế và dạy nghề HươngLúa Số 03 Nguyễn Chí Thanh, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa Công ty CP Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam-VIETRAVEL, chi nhánh Thanh Hóa Số 109 Dương Đình Nghệ, TP. Thanh Hóa Công ty TNHHDL An Vui Số 08 Lê Thước, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Gia Số 55 Dương Đình Nghệ, TP. ThanhHóa Công ty TNHH Du lịch và thương mại Cường Linh Khu 1 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành,tỉnh Thanh Hóa Cty TNHH TMDVDL Xứ Thanh 87 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. ThanhHóa Công ty cổ phần Du lịch Xanh Số 680 Quang Trung, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Thanh Hoa travel Số 48 Nguyễn Chính, P. Nam Ngạn, TP. ThanhHóa Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long Bến thuyền Hoàng Long, P. Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch Tường Anh Số 12 Phú Cường, TP. ThanhHóa Công ty TNHH Thương mại Du lịch ODG Số 38 Nguyễn Du, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại và du lịch Kinh Đô Số 29 Cột Cờ, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH MTV Thương mại du lịch Thuận Phát Lô 11/12 KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại du lịch quốc tế Oceantour CT3 Chung cư Phú Sơn, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại và Du lịch Hoàng Long Số 10 Tịch Điền, TP. Thanh Hóa Chi nhánh Cty TNHH Thương mại Du lịch Việt Nam Số 21 Lê Ngọc Hân, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và du lịch XuyênViệt Số 143 Lý Thái Tông, Đông Bắc Ga, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Thế Hệ Trẻ Số nhà A8 - A9, MBQH 425, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch Hạ Long Lô 7 Mặt bằng 165, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa Cộng ty TNHH Thương Mại Và du lịch Đất Việt P407, Nhà 10, Khu chung cư Đông Phát, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Vận tải hành khách và Du lịch Thanh Nam Đường Lý Nhân Tông, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam Thanh Hóa Số 159 Nguyễn Chí Thanh, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Du Lịch Tuổi trẻ Thanh Hóa Số 46 Thọ Hạc, P. Đông Thọ, TP. ThanhHóa Công ty Cổ Phần Thiết bị giáo dục HồngĐức Số 163 Lê Hoàn, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kết nối Việt Số 321 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch LongHải Đội 11, xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch Hương Việt Số 144 Phúc Sơn, Đ. Lê Lai, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại tổng hợp và du lịch HàmRồng Số 264 Thành Thái, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa Cty TNHH TM&DL Ba Đình Số 1A/63 Thọ Hạc, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa Công ty cổ phần Du lịch Bảo Ngọc Số 95B Dương Đình Nghệ, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Check & Go Travel Số 45 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH QT Hoàng Nguyên Khu Đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá Công ty TNHH TM&DVDL Hùng Cường Khu Bách hóa, thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH TM&DL Anh Bằng Số 85 Tân Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa Công ty CP Thiên Việt Số 36A/438 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH TM và Du lịch Việt Phương Số 02/77 Đông Tác, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Công ty Thương mại và Du lịch Xuyên Thái Dương Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnhThanh Hóa Công ty TNHHĐTTM&DL Thiên An Số 1A/63 Thọ Hạc, P. Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa Công ty Du lịch quốc tế Đại dương Khuôn viên A2, Trường Đại học Thanh Hoa, TP. Thanh Hóa Đại lý Vietrantour tại Thanh Hóa (Cty TNHH Du lịch và Thương mại Sao Việt) Số 54 Từ Đạo Hành, P. Đông Thọ, TP. ThanhHóa Công ty TNHH T&C Số 552 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Công ty Cổ phần Mai Linh star Thôn Tiến Sơn 2, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Đầu tư và phát triển TMDV vận tải & du lịch An Phát Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Công ty TMDL Thương Huyền Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại và Vận Tải và du lịch Phương Đông Số 68, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá Công ty CP Tâm Việt Thành Travel Lô 12 KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch và Tổ chứ c sự kiêṇ quốc tế Bầu trờ i Viêṭ Số 17 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Vĩnh Quang Số 188 Nguyễn Trãi, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Thân Thiện Số 137 Lý Nhân Tông, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Hoàng Long travel Khu 4 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại và Du lịch Hằng Long Thôn Vĩnh Trù 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thăng Long travel Số 03/20 Nguyễn Sơn, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch hành trình xanh Thanh Hóa Số 146 Đội Cung, TP. Thanh Hóa Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hạc Thành Số 12 Tô Vĩnh Diện, Phường Điện Biên,Thành phố Thanh Hoá Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch TTH Lô 37 MBQH 90, P.Đông Vệ, TP. Thanh Hóa Công ty cổ phần thương mại và du lịch Newland Số 241 Trần Phú, TP. Thanh Hóa Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Khám phá xứ Thanh Số 434/77 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa Công ty Du lịch quốc tế 360 Thôn Tân Thọ, Đông Tân, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lam Kinh Số 68 Nguyễn Du, TP. ThanhHóa Công ty TNHH Du lịch & lữ hành Anh Dũng Số 31 Triệu Quốc Đạt, TP. Thanh Hóa Công ty cổ phần thương mại Miền núi Thanh Hóa Số 100 Triệu Quốc Đạt, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH thương mại tổng hợp và du lịch TrườngAn Thôn Thành Yên, Xã Quảng Thành, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Rồng An Nam Thôn Hòa Bình, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Đại Đông Á Số 09 Hàng Nan, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Công ty TNHH Du lịch Hành trình Năm Châu Số 01B/73 Lê Thần Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Công ty Cổ phần Sun Việt Lô 12-KCN Đình Hương, Tây Bắc Ga, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại Du lịch EAGLE 808-CT2, Chung Cư Phú Sơn, Phường Phú Sơn, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Thương mại Hồ Thành 102 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Công ty TNHH Du lịch Hoàng Sa VN Số 15, Trần Thị Nam, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Công ty TNHH Vận tải thương mại và Du lịch Gia Minh Thôn Tân Trúc, Xã Quảng Tân, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Công ty TNHH TM&DL Quốc tế Thiên Hoàng Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Công ty TNHH Xây dựng thương mại và du lịch Việt Anh Số nhà 126 phố Tân Minh, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Công ty TNHH VTHK và TMDL Hải Định phố Quán Chua, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Công ty TNHH một thành viên dịch vu du lịch khách sạn Huy Hoàng 06 Khu 1 Bắc đại lộ Lê Lợi - Xã Đông Hương, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Bình An SN 11 phố Đinh Liệt, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá Khách sạn Bình Minh Thị trấn Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá Khách sạn Lạc Gia Viên Thị trấn Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Lâm Anh Cầm Bá Thước, Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hoá Công ty TNHH Ăn uống Trường Vinh Thôn 1 Tân Sơn, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá Nhà Nghỉ Phương Thảo QL45, TT. Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá Công ty TNHH Ăn uống Nguyệt Hưng Thôn Hợp Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá Công ty TNHH Ẩm thực Tre xanh Khu 4, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Đại An Thôn Hợp Thành, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá Công ty TNHH TMDV Nam Thanh Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá Nhà hàng Ăn uống Hải Hà Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Nhà hàng Ăn uống Thành Hơn Khu 3, Thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Nhà hang Ăn uống Huy còi Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Nhà Nghỉ Tân Nam Thành Phố Mới, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Công ty TNHH Thuận Phát 20, Lý Thường Kiệt, Tiểu khu 6, Hà Trung, Thanh Hoá Khách Sạn Lam Quân QL1A, Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá Khách sạn Thành Xuân QL1A, TT. Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Trang Tú Linh Nguyễn Trãi, Đông Phúc, Đông Sơn, Thanh Hoá Nhà nghỉ Sông Quê Địa chỉ: Đại Từ, Đông Sơn, Thanh Hoá Dương Anh Quán - Ẩm Thực Đồng Quê Thôn 3, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng Sơn Hải Lĩnh Đội 8,Xóm Phú,, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa Nhà Hàng Việt Trung  P. Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng 36 hương sơn Đ. Nguyễn Trãi, P. Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Thiên Nga Quán P. Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hoá Khách sạn Ba Đình Bỉm Sơn 53 Trần Phú, Bỉm Sơn, Thanh Hóa Khách Sạn Kim Huyền Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa Khách Sạn Hàng Không Nguyễn Du, Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa Khách Sạn Đông Á Lê Văn Hưu, Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa Nhà hàng 999 Tâm Thủy Tiến Thắng - X. Quảng Lợi - H. Quảng Xương - T. Thanh Hóa Nhà Hàng Thập Xế Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hoá Nhà Hàng Biển Tiên Trang Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hoá Nhà Hàng Hải Sản Hạnh Yến Thôn Hồng Phong- Biển, Quảng Xương, Thanh Hoá Nhà Hàng Hải Sản Nam Bình Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hoá Khách sạn An Phúc Thôn Hồng Phong, xã Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa Khách sạn Phương Nam Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hóa  Nhà Nghỉ Thịnh Thủy Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hoá Hải Nam Restaurant & Event Tiểu khu Hưng Long, Nga Sơn, Thanh Hoá Gỏi Nhệch Nga Sơn - Nhà hàng Vũ Bảo Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng Ngọc Toản TT. Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá Khách sạn Nga Sơn Hưng Long, Thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Vàng Anh Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hoá Khách sạn Hồng Chương QL10, Thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Trọng Tình Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Nhà Hàng Hải Tiến Resort Đông Thành, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Khu Du Lịch Eureka Linh Trường Văn Phong, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Khách sạn Ánh Phương Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Thanh Paradise Beach Resort Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Khách Sạn Neva Hải Tiến Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Tigon Villa Biển Hải Tiến Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Paracel Resort Hai Tien Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá Nhà Hàng Nga Thắng QL10, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá Nhà Hàng Phượng Nga Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá Hàng Hải Sơn Tám Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá Nhà hàng hải sản Hựu Mai Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá Khách Sạn Chine Thị trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Nhà Hàng Ẩm Thực Xứ Thanh TT. Vạn Hà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá Nhà Hàng Dương Loan Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá Nhà Hàng Mạnh Tình QL45, Thiệu Giao, Thiệu Hoá, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Hùng Đô Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá Nhà Hàng Phúc Thịnh Lê Văn Linh, TT. Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá Quán Lá Cọ TT. Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá Nhà hàng Cô Tám Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá Phú Cường Hotel Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá Khách Sạn Lan Anh Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Hồ Tây Lê Lợi, Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hoá Nhà Hàng Huyên Hồng Phố Giắt, Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng GIÓ ĐÔNG Phố Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Tý Thoan Minh Dân, Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Thanh Thanh 134 Tô Vĩnh Diện, Minh Dân, Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Phương Nam Thôn Phúc Hải, Triệu Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Nhung Thiện Thôn Thạc Quả 2, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá Nhà Hàng Mỹ Hạnh 6 QL45, TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá Khách sạn Đức Thành Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá Khách Sạn Thanh Bình QL45, TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá Nhà Hàng Thanh Còi QL1A, Hải Hào, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Nhà Hàng Nghi Sơn Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Sơn Nam Restaurant Đường ra Cầu cảng, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Nhà hàng hải sản Thanh Đảo Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Đảo Ngọc Nghi Sơn Hotel Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Khách sạn Anh Phát 2 Nghi Sơn, Bắc Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Khách sạn Giang Sơn Nghi Sơn, Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Đảo Ngọc Nghi Sơn Hotel Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Khách sạn Hoa Hồng Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá Nhà Hàng Thiên Thanh Minh Tân, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hoá Nhà Hàng Thanh Thao TT. Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Quân Lệ Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Viên Xinh Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hoá Nhà Hàng Tuấn Gia Ngọc Lặc Đ. Hồ Chí Minh, Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Nhà Hàng Phương Hướng Lê Đình Chinh, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Nhà Hàng Phương Thúy  Đ. Hồ Chí Minh, TT. Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Gold Time Hotel Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Nhà nghỉ Tây Lam Kinh  quốc lộ 47C, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Khách sạn Nghi Sơn Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hoá Nhà hàng Thanh Nhàn Đ. Hồ Chí Minh, Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà Hàng Khách Sạn Sơn Thủy QL217, TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà hàng Cây Xanh TT. Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà hàng Vân Hà QL217, Cẩm Phong, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà Nghỉ Bạch Tuyết Thị trấn Cẩm Thuỷ, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà nghỉ Cẩm Thủy Cầu Cẩm Thủy, Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá Nhà Hàng Thanh Thanh QL45, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá Nhà Hàng Kim Thơm TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hoá Nhà hàng Hai Lúa Hải Long, Như Thanh, Thanh Hoá Nhà nghỉ Bến En Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa Nhà Khách VQG Bến En  Xuân Thái, Như Thanh, Thanh Hoá Nhà hàng Hồng chính Đường Bà Triệu, Lang Chánh, Thanh Hoá Nhà Hàng Minh Hương Khu Phố 2, Lang Chánh, Thanh Hoá The Deer Restaurant Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hoá Pu Luong Buffalo Restaurant Bản Hiêu, Cổ Lũng, Bá Thước Quán ăn suối già Thôn đanh, Bá Thước, Thanh Hoá Pu Luong Eco Garden Làng Bảng, Bá Thước, Thanh Hoá Pu Luong Holiday Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hoá Ban Hieu Garden Lodge Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hoá Homestay Son Bá Mười Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hoá Homestay Bản Nủa Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hoá Nhà hàng Vũ Gia Viên 36 Lê Thánh Tông, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Nhà hàng Dạ Lan Star 630 Quang Trung, P. Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Nhà hàng Sen Thanh Hóa 98 Đinh Công Tráng, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Nhà hàng Hải sản Kando Đông Bắc Ga, Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa Nhà Hàng Hiền Hoa 35 Nguyễn Công Trứ, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá C1-D6, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Khách sạn Lam Kinh Đại lộ Lê Lợi, KĐT mới Đông Hương Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Khách sạn Sao Mai Thanh Hóa 20 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Palm Hotel Thanh Hoa 15 Phan Chu Trinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Nhà Hàng Chinh Thủy Hồ Xuân Hương, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng Thanh Hợi Thanh Niên, P. Bắc Sơn, Tx. Sầm Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng Vinh Sơn Bãi tắm Tinh Sơn, Vinh Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Ngọc Hà Bãi tắm Tinh Sơn, Vinh Sơn, Thanh Hoá Nhà hàng Đại Dương Xanh Số 6 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Nhà Hàng Hải Sản SAM 82 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Dragon Sea Hotel Sầm Sơn Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Khách sạn Đức Thành  Hồ Xuân Hương, P Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Điện Lực Bãi Tắm C, Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Biển Đợi 7b Hồ Xuân Hương, PBắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Hồ Gươm , P Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn T&T Bãi tắm B, P Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Thắng Lợi Bãi tắm A, , P Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa  Khách sạn Sơn Hà PTrung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa  Khách sạn Thiên Hoàng Bãi tắm C, P Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Đức Anh Bãi tắm A, P Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Bộ xây dựng P Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Hồ Gươm P Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Bưu điện Sầm Sơn Số 1 Nguyễn Du, PTrường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Sơn Trang Bãi tắm C - Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa Khách sạn Vũ Phong Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa FLC Luxury Hotel Samson Hồ Xuân Hương, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hoá FLC Luxury Resort Samson Hồ Xuân Hương, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hoá Vạn Chài Resort Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hoá Khu vui chơi giải trí 141 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Khu vui chơi cảm giác mạnh 45-11 Võ Thị Sáu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Khu vui chơi giải trí Sầm Sơn VICTORY 4 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá CLB Súng Bắn Sơn Bãi Biển Sầm Sơn Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá Khu vui chơi -Khách sạn Paracel Hai Tien Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá DNS Events - Team Building Thanh Hóa SN 24/161 Lê Lai - Phường Đông Sơn - Tp. Thanh Hóa Phụ lục 11: Thống kê cơ bản về kết quả khảo sát Cơ quan QLNN và các Đơn vị Kinh doanh hoạt động Du lịch Tiêu chí đánh giá Số người (%) Giới tính Nam 155 (47,1%) Nữ 174 (52,9%) Đối tượng Cơ quan QLNN 114 (34.65%) Đơn vị KD HĐ Du lịch 215 (63.34%) Trình độ Phổ thông 17 (5.2%) Trung cấp/Cao đẳng 115 (35.0%) Cử nhân 187 (56.8%) Sau đại học 10 (3.0%) Độ tuổi 18 đến 35 157 (41.6%) 36 đến 50 139 (48.3%) Trên 50 33 (10.1%) Tổng số 329 Phiếu Phụ lục 12: Thống kê kết quả trả lời câu hỏi khảo sát cư dân địa phương TT Câu hỏi Kết quả trả lời theo từng phương án (đã được quy đổi theo thang điểm 1-5) Kết quả chung 1 2 3 4 5 Tổng số phiếu Điểm trung bình Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Ông (bà) có được nhận thông tin về chủ trương dự án du lịch hoặc lấy ý kiến góp ý về quy hoạch, phát triển du lịch ở địa phương không? 2 1.33 2 13 8.67 26 30 20.00 90 87 58.00 348 18 12.00 90 150 3.71 Ông (bà) thấy hoạt động du lịch đã triển khai trên địa bàn có đóng góp cho xoá đói giảm nghèo và cao thu nhập, cho cộng đồng địa phương? 1 0.67 1 10 6.67 20 21 14.00 63 99 66.00 396 19 12.67 95 150 3.83 Ông (bà ) thấy hoạt động du lịch đã triển khai tại địa bàn có đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương không? 3 2.00 3 10 6.67 20 31 20.67 93 90 60.00 360 16 10.67 80 150 3.71 Ông (bà ) đánh giá mực độ tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương từ du lịch? 1 0.67 1 3 2.00 6 24 16.00 72 93 62.00 372 29 19.33 145 150 3.97 Ông (bà ) đánh giá diễn biến an ninh trật tự tại địa phương khi có hoạt động du lịch như thế nào? 3 2.00 3 17 11.33 34 41 27.33 123 73 48.67 292 16 10.67 80 150 3.55 Ông (bà ) đánh giá sự xuất hiện tệ nạn xã hội tại địa phương khi có hoạt động du lịch như thế nào? 1 0.67 1 7 4.67 14 50 33.33 150 71 47.33 284 21 14.00 105 150 3.69 Ông (bà ) có được chính quyền địa phương tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch không? 4 2.67 4 45 30.00 90 50 33.33 150 37 24.67 148 14 9.33 70 150 3.08 Ông (bà) đánh giá mức độ hài lòng với hoạt động du lịch tại địa phương? 1 0.67 1 11 7.33 22 35 23.33 105 70 46.67 280 33 22.00 165 150 3.82 Ông (bà) đánh giá về chất lượng môi trường (Nước sạch, không khí, rác thải, tiếng ồn) tại địa phương như thế nào? 0 0.00 0 10 6.67 20 41 27.33 123 59 39.33 236 40 26.67 200 150 3.86 Ông (bà) đánh giá mức độ ý thức của khách du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? 3 2.00 3 9 6.00 18 31 20.67 93 96 64.00 384 11 7.33 55 150 3.69 Ông (bà) đánh giá mức độ ý thức của các cơ sở kinh doanh du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? 5 3.33 5 14 9.33 28 21 14.00 63 89 59.33 356 21 14.00 105 150 3.71 Phụ lục 13: Thống kê kết quả trả lời câu hỏi khảo sát Khách du lịch TT Câu hỏi Kết quả trả lời theo từng phương án (đã được quy đổi theo thang điểm 1-5) Kết quả chung 1 2 3 4 5 Tổng số phiếu Điểm trung bình Số phiếu Tỷ lệ phiếu (% Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Số phiếu Tỷ lệ phiếu (%) Điểm cộng dồn Trước khi đến đây, Quý vị đã được biết nhiều thông tin về điểm du lịch này chưa? 1 0.67 1 12 8.00 24 21 14.00 63 95 63.33 380 21 14.00 105 150 3.82 Quý vị đánh giá về tính đa dạng của các sản phẩm du lịch như thế nào? 18 12.00 18 82 54.67 164 22 14.67 66 25 16.67 100 3 2.00 15 150 2.42 Quý vị đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch ở đây như thế nào? 10 6.67 10 51 34.00 102 59 39.33 177 22 14.67 88 8 5.33 40 150 2.78 Quý vị đánh giá về tính đa dạng của dịch vụ du lịch như thế nào? 24 16.00 24 88 58.67 176 23 15.33 69 13 8.67 52 2 1.33 10 150 2.21 Quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch (Lưu trú,đi lại,ăn uống, vui chơi giải trí) ở đây như thế nào? 11 7.33 11 52 34.67 104 62 41.33 186 16 10.67 64 9 6.00 45 150 2.73 Quý vị đánh giá mức độ hợp lý về giá cả các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ như thế nào? 6 4.00 6 28 18.67 56 58 38.67 174 32 21.33 128 26 17.33 130 150 3.29 Quý vị có thấy yên tâm về an ninh trật tự khi đến du lịch ở vùng này không? 2 1.33 2 14 9.33 28 29 19.33 87 79 52.67 316 26 17.33 130 150 3.75 Quý vị đánh giá về chất lượng môi trường (Nước sạch, không khí, rác thải, tiếng ồn) ở vùng này như thế nào? 0 0.00 0 12 8.00 24 55 36.67 165 44 29.33 176 39 26.00 195 150 3.73 Quí vị đánh giá mức độ ý thức của cư dân địa phương trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? 2 1.33 2 10 6.67 20 23 15.33 69 96 64.00 384 19 12.67 95 150 3.80 Quí vị đánh giá mức độ ý thức của các cơ sở kinh doanh du lịch trong tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch? 5 3.33 5 13 8.67 26 18 12.00 54 91 60.67 364 23 15.33 115 150 3.76 Quý vị có hài lòng với điểm đến du lịch này không? 2 1.33 2 31 20.67 62 40 26.67 120 62 41.33 248 15 10.00 75 150 3.38 Dự định của quý vị về việc quay trở lại khu du lịch này? 6 4.00 6 29 19.33 58 37 24.67 111 62 41.33 248 16 10.67 80 150 3.35 Phụ lục 14: Chi tiết kết quả thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp thuộc CLPTDL Thanh Hóa năm 2016-2019 TT Nội dung Đơn vị thực hiện 1 Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Bến En Công ty CP tập đoàn Mặt Trời 2 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn Công ty CP tập đoàn Mặt Trời 3 Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã và khu du lịch Cồn Nổi CTCP tập đoàn FLC 4 Khu du lịch sinh thái biển thuộc các xã Quảng Hải, Quảng Lưu, Quảng Thái, huyện Quảng Xương CTCP Xây dựng FLC Faros 5 Khu đô thị du lịch sinh thái ven biển Quảng Nham và Quảng Thạch CTCP ORG 6 Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn Công ty CP tập đoàn Mặt Trời 7 FLC Sầm Sơn golf links và khu đô thị sinh thái FLC Công ty cổ phần tập đoàn FLC 8 Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Nam Sầm Sơn CTCP Toàn Tích Thiện 9 Dự án khu tìm hiểu dân tộc xứ Thanh Cty Cổ phần Thanh Tân 10 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Lĩnh Nam Công ty TNHH Lĩnh Nam 11 Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Động Tiên Sơn. Công ty cổ phần Du lịch Kim Quy 12 Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Tiến Thanh. Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hải Tiến 13 Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Linh Trường Công ty TNHH Quốc Trí 14 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường Công ty TNHH Xứ Đoài và Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Việt Trí 15 Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch biển Hải Tiến 126 16 Hải Tiến Resort Cty TNHH Du lịch và Thương mại EURO 17 Khu du lịch Phương Trang Cty Cổ phần Phương Trang 18 Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh CTTNHH Ngân Hạnh 19 Khu du lịch sinh thái Đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia Công ty cổ phần Đầu tư, dịch vụ và dL Nghi Sơn 20 Khu du lịch Thanh - Phụ Công ty cổ phần Đồng Hương 21 Đô thị du lịch biển Tiên Trang. Công ty TNHH SOTO - Chi nhánh Thanh Hóa. 22 Khu du lịch sinh thái Thái Bình Dương Doanh nghiệp tư nhân KS Thái Bình Dương 23 Khu du lịch sinh thái xã Quảng Lưu Trại giam Thanh Lâm 24 Khu du lịch Long Phú Resort Cty CP Long Phú 25 Khu biệt thự Hùng Sơn CTCP Đầu tư Văn Phú Invest 26 Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên Công ty cổ phần Do Xuyên 27 Dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn Công ty TNHH Hoàng Tuấn 28 Khu dịch vụ sinh thái SEMEC Resort and Spa Công ty cổ phần SEMEC Nghi Sơn 29 Dự án Khu tổ hợp dịch vụ Asean tại Khu Kinh tế Nghi Sơn Cty TNHH Việt Nam - Asean 30 Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai 31 Dự án Cơ sở lưu trú Pù Luông - Pù Luông Retreat Công ty cổ phần Làng du lịch cộng đồng Pù Luông 32 Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái bốn mùa Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam 33 Khu Du lịch thể thao sinh thái Tiên Trang. Công ty TNHH SOTO - Chi nhánh Thanh Hóa. 34 Dự án khu du lịch sinh thái hồ Mang Mang Công ty cổ phần Tây Hồ 35 Dự án Xây dựng khu du lịch Công viên Biển Xanh. Công ty cổ phần Phúc Hoàng Nghiêu 36 Du lịch biển GOLDEN COAST RESORT Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh 37 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa Công ty cổ phần Hiền Đức 38 Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 39 Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng Động Bo Cúng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thương mại Công nghiệp Thăng Long 40 Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á 41 Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Thịnh Công ty TNHH Đức Thịnh 42 Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam Công ty CP mía đường Lam Sơn 43 Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Ngọc Lặc. Công ty TNHH TMĐT&PT công nghệ Thăng Long Thanh Hóa 44 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thác Mây Công ty cổ phần cao su Miền Trung 45 Khu dịch vụ công cộng bắc núi Xước Tổng CTĐTXD Anh Phát 46 Khu dịch vụ hậu cần Nam An CTTNHH DVTM và XK Nam An 47 Tổ hợp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ hậu cần Quyết Tiến CTCP TVXD và ĐT Thanh Hóa 48 Khu dịch vụ thương mại Lucky Thanh Hà CTTNHH Lucky Thanh Hà 49 Khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn Huy Hoàn CTCP ĐTXD&TM Huy Hoàn 50 Khu dịch vụ thương mại hồn hợp Huy Hoàn CTCP ĐTXD&TM Huy Hoàn 51 Khu dịch nhà hàng, khách sạn, nhà ở cho thuê 3H Việt Nam CTCP ĐT&PT 3H Việt Nam 52 Khu dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp kết hợp đầu tư tôn tạo, bảo tồn di tích giếng Ngọc, đền Mị Châu CTCP ĐT&XDCT Mê Kong 53 Dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái Hải An Công ty CPĐT Hạ tầng và Đô thị hải An 54 Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Eo Gấm Công ty Cổ phần khoáng sản Phong Thủy 55 Dự án Bến dịch vụ vận tải hành khách du lịch Hải Tiến Công ty CPĐT và xây dựng Tuấn Linh 56 Dự án Central Resort Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt lạnh Hải Nam 57 Khu du lịch sinh thái Anh Cường CTTNHH DVVT Anh Cường 58 Dự án Trung tâm khách sạn và dịch vụ thương mại Lam Ngọc Công ty Cổ phần Thương mại Lam Ngọc 59 Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái BID Cty cổ phần BIDGROUP 60 Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Thịnh Phát Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Phú Thịnh Phát, Công ty cổ phần tổng công ty đầu tư Tecco 61 Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village Công ty TNHH Đầu tư Nghi Sơn Việt Nam 62 Khu du lịch sinh thái Hải Lĩnh Tổng công ty cổ phần Hợp lực 63 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort ven biển Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển công trình Hà Nội 64 Khu công viên cây xanh, thể dục thể thao kết hợp nghỉ dưỡng Bình Minh Công ty TNHH phát triển Đông Tiến 65 Khu du lịch sinh thái tổng hợp Tràng An Công ty cổ phần nông sản Tràng An 66 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bốn mùa cao cấp Công ty cổ phần đầu tư du lịch sinh thái Lilama 18 67 Khu nghỉ dưỡng sinh thái và nhà lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc 68 Khu vườn đảo hoang và hoài niệm thuộc khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ Công ty cổ phần Đại Long Phụ lục 15: Chi tiết kết quả thực hiện các dự án từ nguồn ngân sách thuộc CLPTDL Thanh Hóa năm 2016-2019 TT Nội dung Giai đoạn 2016-2020 Kết quả Sản phẩm, tiến độ TỔNG KINH PHÍ 9,098,660 I QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 25,000 II DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH 2,073,000 III DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH 6,454,000 0 1 Dự án đầu tư CSHT du lịch Sầm Sơn 2,500,000 Đang triển khai 2 Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ tỉnh lộ 530 đi đến Thác Ma Hao và Bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh 39,000 Đã thi công xong phần nền, móng đường và công trình thoát nước; 12,5/12,9km mặt đường 3 Dự án đầu tư đường từ quốc lộ 1A đến Khu du lịch biển Hải Hoà, Tĩnh Gia 80,000 Hoàn thành 927m đường đến cấp phối đá dăm loại II; lắp đặt rãnh thoát nước dọc và 4 công thoát nước ngang 4 CSHT khu du lịch biển Hải Tiến 75,000 Đang triển khai 6 CSHT khu du lịch Lam Kinh 50,000 Đang triển khai 7 CSHT du lịch Bến En 1,670,000 Đang triển khai 8 Dự án đường bộ ven biển qua địa phần tỉnh Thanh Hóa (tiểu dự án 4: Đoàn từ Đại lộ Nam sông Mã, Sầm Sơn đến Cầu Ghép, Quảng Xương) 1,480,000 - Phần xây lắp: Đang thi công nền đường từ Km3+300 - Km4+500 và Km5+300 - Km6+700. - GPMB trên địa bàn thành phố Sầm Sơn: Đã hoàn thành GPMB đất nông nghiệp (đã chi trả 38 tỷ đồng); đang triển khai kiểm kê, áp giá và chi trả phần đất ở. - GPMB trên địa bàn huyện Quảng Xương: Đã hoàn thành GPMB đất nông nghiệp (đã chi trả 23,7 tỷ đồng); đang triển khai kiểm kê, áp giá và chi trả phần đất ở. 9 Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tại các khu, điểm du lịch khác 80,000 Đang triển khai 10 CSHT tuyến du lịch sông Mã 70,000 11 CSHT du lịch đảo hòn Mê 150,000 Chương trình phê duyệt kinh phí 150 tỷ đồng, đến nay chưa bố trí kinh phí triển khai thực hiện 12 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch làng nghề: Đường giao thông đến làng nghề, đường nội bộ, khu đón tiếp, nhà trưng bày sản phẩm - quy trình sản xuất, nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, hệ thống xử lý rác, nước thải, hệ thống điện, nước 60,000 Chương trình phê duyệt kinh phí 60 tỷ đồng, đến nay chưa bố trí kinh phí triển khai thực hiện IV CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 353,650 1 Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo 136,900 2 Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa 22,100 3 Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, làng nghề. 50,200 4 Phát triển các sản phẩm du lịch khác 144,450 V CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH 32,700 VI QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH 98,310 1 Tuyên truyền quảng bá 64,010 2 Xúc tiến thị trường du lịch 34,300 VII PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH 56,000 1 Nâng cao chất lượng lao động du lịch 30,000 2 Nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch 26,000 VIII NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 6,000 Phụ lục 16: Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa Phụ lục 17: Bản đồ du lịch Thanh Hóa Phụ lục 19: Một số hình ảnh về khảo sát các đối tượng tại 27 huyện thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_an_phat_trien_ben_vung_du_lich_tai_thanh_hoa.doc
  • docKẾT LUẬN MỚI LATS TIẾNG ANH.doc
  • docKẾT LUẬN MỚI LATS TIẾNG VIỆT.doc
  • docTóm tắt luận án tiếng Anh.doc
  • docTóm tắt luận án tiếng Việt.doc
Luận văn liên quan