Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến

A.LỜI MỞ ĐẦU . 3 B. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP: . 4 1. Giới thiệu doanh nghiệp: . 4 1.1. Một số thông tin cơ bản: 4 1.2.Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) (Chỉ đề cập đến Ngành dệt may): . 5 1.3.Tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp : . 5 1.4.Một số chỉ tiêu cơ bản . 5 2.Phân tích môi trường bên ngoài của Việt Tiến: . 7 2.1. Tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây . 7 2.2. Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của nghành: . 7 2.3. Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô: . 7 2.3.1. Kinh tế: 8 2.3.2. Kỹ thuật - Công nghệ: 9 2.3.3. Văn hóa - Xã hội: . 10 2.3.4. Chính trị - Pháp luật . 10 2.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh: . 11 2.4.1. Tồn tại các rào cản gia nhập ngành: . 11 2.4.2. Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng 11 2.4.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 12 2.4.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành 12 2.4.5. Đe doạ từ các sản phẩm thay thế: 13 2.4.6. Đánh giá cường độ cạnh tranh . 13 2.5. Xây dựng mô thức EFAS: 14 3.Phân tích môi trường bên trong: .14 3.1.Sản phẩn chủ yếu: 14 3.2.Thị trường: 15 3.3.Đánh giá các nguồn lực , năng lực dưa trên chuỗi giá trị của DN : . 16 3.3.1.Hoạt động cơ bản : 16 3.3.2.Hoạt động bổ trợ : . 18 3.4.Xác định các năng lực cạnh tranh : 19 3.5.Vị thế canh tranh của doanh nghiệp : 20 3.6.Thiết lập mô thức IFAS: 20 3.7.Thiếp lập mô thức TOW (Định hướng chiến lược) 21 4.Chiến lược của doanh nghiệp : . 21 4.1.Chiến lược tăng cạnh tranh & Các chính sách triển khai : . 21 4.1.1.Chiến lược dẫn đầu về chi phí: 21 4.1.2.Chiến lược khác biệt hóa: 21 4.1.3.Chiến lược tập trung: 22 4.2.Chiến lược tăng trưởng & Các chính sách triển khai : . 22 4.2.1.Chiến lược chuyên môn hóa : 22 4.2.2.Chiến lược đa dạng hóa : 23 4.2.3.Chiến lược tích hợp : . 23 4.2.4.Chiến lược cường độ : 24 4.2.5.Chiến lược liên minh, hợp tác ,M&A : 25 4.2.6.Chiến lược khác : 25 5.Đánh giá tổ chức doanh nghiệp : 25 5.1.Loại hình cấu trúc tổ chức : . 25 5.2.Phong cách lãnh đạo chiến lược : 26 5.2.1.Định hướng con người : 26 5.2.2.Định hướng nhiệm vụ : . 26 5.3.Một số nhận xét về văn hóa DN: . 27 C. Kết luận: 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO: . 29

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7025 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến.doc
Luận văn liên quan