Luận án Phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế: Vai trò độ mở thương mại và kiểm soát tham nhũng tại các nước đang phát triển

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy ĐMTM có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển. Điều này cho thấy mở cửa thương mại giúp cho các quốc gia mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, tiếp cận và đầu tư công nghệ mới, kích thích sản xuất trong nước, đẩy nhanh tốc độ lưu thông dòng vốn trong đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để phát huy hiệu quả tích cực đến tăng trưởng kinh tế thì chính phủ tăng cường các chính sách xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch các điều kiện trong việc cấp hạn ngạch xuất – nhập khẩu. Tại các nước đang phát triển, việc KSTN đã phát động mạnh mẽ nhưng hiệu quả còn thấp nên kết quả nghiên cứu trên mẫu cho thấy ĐMTM làm gia tăng thêm tham nhũng, và tương tác của chúng làm hạn chế tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, tăng cường KSTN và nâng cao hiệu quả của KSTN sẽ tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tệ nạn tham nhũng trở nên phổ biến ở bộ phận hải quan ở các nước có thu nhập thấp (De Groot & cộng sự, 2004). Ở Bangladesh, nạn tham nhũng còn phổ biến tại các cảng hải quan khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa12.

pdf193 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế: Vai trò độ mở thương mại và kiểm soát tham nhũng tại các nước đang phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ở Việt Nam, việc công khai số điện thoại đường dây nóng, thực hiện thu nộp thuế hải quan qua hệ thống ngân hàng, quy trình và thủ tục hải quan thực hiện tự động hóa 100% trên cả nước kể từ năm 2018 là những giải pháp cụ thể nhằm hạn 12 bangladesh_t114c52n139094 132 chế tình trạng tham nhũng ở khâu xuất nhập khẩu hàng hóa13. Tuy nhiên, đặc thù công việc của cán bộ công chức hải quan là “gác cửa nền kinh tế”, luôn tiếp xúc với mặt trái của cơ chế thị trường nên rủi ro sai phạm cao. Có không ít đối tượng đã tìm cách mua chuộc, câu móc cán bộ công chức để gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển hàng quốc cấm8. Vì vậy cần có sự luân chuyển cán bộ công chức và có những hình thức xử lý nặng (như đuổi việc và ghi nhận vào hồ sơ cá nhân) để mang tính răn đe cao cho những cán bộ làm việc ở lĩnh vực nhạy cảm này. Thay vào đó, cơ chế tiền lương, tiền thưởng của cán bộ công chức ngành hải quan phải thực sự hấp dẫn để phát huy hết trách nhiệm của cán bộ hải quan. Việc nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cũng là một công cụ phòng chống tham nhũng hữu hiệu. Chính phủ nên đưa ra những chính sách thưởng phạt thích đáng trong công tác phòng chống tham nhũng ở khâu xuất nhập khẩu hàng hóa thì sẽ giúp doanh nghiệp phát huy được quyền lợi của mình đồng thời góp phần cho chính phủ hạn chế tham nhũng. Chẳng hạn, khi doanh nghiệp cung cấp bằng chứng chứng minh sự nhũng nhiễu của cán bộ hải quan, hay hành vi gây khó dễ kéo dài thời gian xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hay hành vi nhận hối lộ của hải quan thì doanh nghiệp được thưởng bằng tiền ở một mức thỏa đáng. Việc phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp cũng là một kênh giám sát hiệu quả góp phần KSTN. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp mua chuộc cán bộ hải quan để nhập khẩu hàng quốc cấm thì tuyệt đối xử lý nặng cho cả doanh nghiệp và cán bộ hải quan thì mới hạn chế thấp thiệt hại cho nền kinh tế của quốc gia. 5.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI Hạn chế của luận án là số quốc gia đang phát triển có số liệu về TTCK còn khiêm tốn, mẫu nghiên cứu có 36 quốc gia. Trong tương lai, khi có nhiều quốc gia đang phát triển có TTCK sẽ bổ sung thêm vào mẫu nghiên cứu. Với số quan sát nhiều hơn, kết quả ước lượng mang tính đại diện cho tổng thể tốt hơn. 13 chong-tieu-cuc-trong-nganh-hai-quan-58595.aspx 133 Số liệu của ngân hàng thế giới về TTCK chỉ cung cấp giá trị vốn hóa thị trường các cổ phiếu của công ty cổ phần nội địa, còn thiếu phần giá trị trái phiếu của doanh nghiệp. Vì vậy các phân tích về phát triển TTCK là hàm ý về nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp (công ty cổ phần có niêm yết), chưa phản ánh đủ giá trị vốn hóa của các chứng khoán trên thị trường. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian nghiên cứu thì thị trường tín dụng hoạt động chưa hiệu quả do khủng hoảng tài chính và bùng nổ thị trường bất động sản, tuổi đời của TTCK thì còn quá non trẻ nên cũng gặp hạn chế về hiệu quả hoạt động. Trong tương lai, việc bổ sung thêm mẫu nghiên cứu với số quốc gia nhiều hơn, ngoài thang đo về phát triển TTCK thể hiện qua quy mô sẽ bổ sung thêm thang đo đánh giá về hiệu quả hoạt động của TTCK sẽ giúp cho nghiên cứu xác định cụ thể hơn nguyên nhân của tác động TTCK đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, với chiến dịch phòng chống tham nhũng đang được triển khai rầm rộ tại các nước, nếu được xem xét ở một thời điểm xa hơn trong tương lai, chẳng hạn dữ liệu đến năm 2020 thì khi đó kết quả tác động của KSTN sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể các tương tác của KSTN với TTCK hay ĐMTM sẽ theo một chiều hướng tích cực. 134 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ Đề tài nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Độ mở thương mại, phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng Kinh tế tại các nước đang phát triển”, Đại Học Văn Lang. Quyết định giao đề tài: 75/QĐ-ĐHVL, ngày 26/01/2019. Quyết định nghiệm thu đề tài số: 281/QĐ- ĐHVL ngày 25/04/2019 và Biên bản nghiệm thu ngày 21/01/2019. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Phát triển thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế: vai trò kiểm soát tham nhũng tại các quốc gia đang phát triển”, Đại Học Kinh tế TP. HCM. Quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – Đợt 2 năm 2018. Mã số NCS–2018–18. Nghiệm thu tháng 1/2020. Các bài báo: Phạm Thị Hồng Vân (2019). Độ mở thương mại, phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 260 (tháng 2/2019), 48 – 58. Phạm Thị Hồng Vân (2019). Quy mô thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng và tương tác của chúng đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển. Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ, 55(3D), 158–166. Phạm Thị Hồng Vân (2019). Tác động của độ mở thương mại, kiểm soát tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, 160 (tháng 7/2019), 5 – 18. Phạm Thị Hồng Vân & Nguyễn Hồng Thắng (2019). Phát triển thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế: vai trò kiểm soát tham nhũng tại các quốc gia đang phát triển. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 30(4), 5 – 26. 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang Web: https://dr.undp.org https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators Tài liệu Tiếng Việt Bùi Kim Yến (2013). Giáo trình thị trường chứng khoán, Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Đào Lê Minh (2006). Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Lại Cao Mai Phương (2017). Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, 48, 37–44. Nguyễn Thị Phương Nhung (2016). Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Luật. Nguyễn Trọng Hoài (2007). Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao Động. Trần Văn Hoàng và Tống Bảo Trân (2014). Sử dụng kiểm định nhân quả để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 280, 116–131. 136 Tài liệu Tiếng Anh Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 831 pages. Acemoglu, D., & Robinson, J. (2008). The role of institutions in growth and development, World Bank, Washington DC. Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (1997) ‘Was Prometheus Unbound by Chance? Risk, Diversification and Growth’, Journal of Political Economy, 105, pp. 709–751. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J.A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Longterm Growth, In P. Aghion & S.N. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier, Cambridge, pp. 385–472 Ades, A., & Tella, R.D. (1999) ‘Rents, competition, and corruption’, The American Economic Review, 89, pp. 982–993. Ades, A.F., & Glaeser, E. (1999) ‘Evidence on growth, increasing returns and the extent of the market’, Quarterly Journal of Economics, 114, pp. 1025–1046. Adjasi, C.K.D., & Biekpe, N.B. (2006) ‘Stock market development and economic growth: The case of selected African countries’, African Development Review, 18(1), pp. 144 – 161. Agénor, P.R. (2004) ‘Does globalization hurt the poor?’, International Economics and Economis Policy, 1(1), pp. 21–51. Aghion, P., Howitt, P., & Mayor-Foulkes, D. (2005) ‘The effect of financial development on convergence: theory and evidence’, The Quarterly Journal of Economics, 120(1), pp. 173–222. Ahmed, W.M.A (2020) ‘Corruption and equity market performance: International comparative evidence’, Pacific – Basin Finace Journal, 60, pp. 1–25. Aidt, T., Dutta, J., & Sena, V. (2008) ‘Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence’, Journal of Comparitive Economics, 36(2), pp. 195 – 220. 137 Aidt, T.S. (2016) ‘Rent Seeking and the Economics of Corruption’, Constitutional Political Economy, 27(2), pp. 142–157. Aigbovo, O, & Izekor, A.O. (2015) ‘Stock Market Development and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Assessment’, International Journal of Business and Social Science, 6(9-1), pp. 27 – 36. Alcala, F., & Ciccone, A. (2004) ‘Trade and productivity’, Quarterly Journal of Economics, 119, pp. 613–646. Alesina, A., Spolaore, E., & Wacziarg, R. (2000) ‘Economic integration and political disintegration’, American Economic Review, 90, pp. 1276–1296 Ali, R., & Afzal, M. (2012) ‘Impact of Global Financial Crisis on Stock Markets: Evidence from Pakistan and India’, Journal of Business Management and Economics, 3(7), pp. 275–282. Al-Marhubi, F.A. (2000) ‘Corruption and Inflation’, Economics Letters, 66(2), pp. 199–202. Almeida, R., & Fernandes, A.M. (2008) ‘Openness and Technological Innovations in Developing Countries: Evidence from Firm-level Surveys’, The Journal of Development Studies, 44(5), pp. 701–727. Al-Sadig, A. (2009) ‘The effects of Corruption on FDI Flows’, Cato Journal, 29(2), pp. 267–294. Andersen, T.B. & Tarp, F. (2003) ‘Financial liberalization, financial and economic growth in LDCs’, Journal of International Development, 15, pp. 189–209. Anderson, T.W., & Hsiao, C., (1981) ‘Estimation of dynamic models with error components’, Journal of the American Statistical Association, 76, pp. 598 – 606. Andriamananjara, S., & Nash, J. (1997). Have trade policy reforms led to greater openness in developing economies?, World Bank Working Paper Series No. 1730, World Bank. 138 Anokhin, S., & Schulze, W.S. (2009) ‘Entrepreneurship, Innovation, and Corruption’, Journal of Business Venturing, 24, pp. 465–476. Arawatari, R., Hori, T., & Mino, K. (2018) ‘On the Nonlinear Relationship between Inflation and Growth: A theoretical exposition’, Journal of Monetary Economics, 94, pp. 79–93. Arellano, M., & Bond, S. (1991) ‘Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations’, Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277–297. Arellano, M., & Bover, O., (1995) ‘Another look at the instrumental-variable estimation of errorcomponents models’, Journal of Econometrics, 68, pp. 29 – 52. Arestis, P., Demetriades, P.O, & Luintel, K.B (2001) ‘Financial Development and Economic Growth: The role of Stock Market’, Journal of Money, Credit and Banking, 33(1), pp. 16 – 41. Asola, W.A., & Anali, R.A. (2005) ‘Human Capital Development and Economic Growth: Empirical Evidence froem Negeria’, Asian Economic and Financial Review, 2(7), pp. 813–827 Asteriou, D., & Spanos, K. (2019) ‘The Relationship between Financial Development and Economic Growth during the Recent Crisis: Evidence from the EU’, Finance Research Letters, 28, pp. 238–245. Athanasouli, D., & Goujard, A. (2015) ‘Corruption and Management Practices: Firm Level Evidence’, Journal of Comparative Economics, 43(4), pp. 1014–1034. Atje, R., & Jovanovic, B. (1993) ‘Stock markets and development’, European Economic Review, 37(2-3), pp. 632–640. Awokuse, T.O. (2006) ‘Causality between exports, imports and economic growth: evidence from transition economies’, Economic Letters, 94(3), pp. 389–395. 139 Azam, M. & Ahmad, S.A. (2013) ‘The Effects of Corruption on Foreign Direct Investment Inflows: some Empirical Evidence from Less Developed Countries’, Journal of Applied Sciences Research, 9(6), pp. 3462–3467. Azman-Saini, W.N.W., Law, S.H., & Ahmad, A.H. (2010) ‘FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets’, Economics Letters, 107(2), pp. 211–213. Baksi, S., Bose, P., & Pandey, M. (2009) ‘The Impact of Liberalization on Bureaucratic Corruption’, Journal of Economic Behavior & Organization, 72(1), pp. 214–224. Baldwin, R.E., braconier, H., & Forslid, R. (2005) ‘Multinationals, Endogenous Growth, and Technological Spillovers: Theory and Evidence’, Review of International Economics, 13(5), pp. 945–963. Balogun, W., Dahalan, J., & Hassan, S. (2016) ‘Long Run Impacts of Interest Rate Liberalization on Stock Market Development’, Procedia Social and Behavioral Sciences, 219, pp. 126–133 Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex PO19 8SQ, England. Barro, R.J. (1990) ‘Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth’, Journal of Political Economy, 98(5), pp. S103–26. Barro, R.J. (2013) ‘Inflation and Economic Growth’, Annals of Economics and Finance, 14(1), pp. 85–109. Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1997) ‘Technological diffusion, convergence, and growth’, Journal of Economic Growth, 2, pp. 1–26. Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. 2nd Edition, 641 pages. 140 Barro, R.J., Sala-I-Martin, X., Blanchard, O.J. & Hall, R.E. (1991) ‘Convergence across states and regions’, Brookings Papers on Economic Activity, 1, pp. 107- 182. Bassanini, A., & Scarpetta, S. (2001). Does Human Capital Matter For Growth in OECD Countries? Evidence from Pooled Mean Group Estimates, OECD Economics Department Working Paper, No. 282. Bayar, Y., Kaya, A., & Yildirim, M. (2014) ‘Effects of Stock Market Development on Economic Growth: Evidence from Turkey’, International Journal of Financial Research, 5(1), pp. 93–100. Beck, T., & Levine, R. (2004) ‘Stock Market, Banks, and Growth: Panel Evidence’, Journal of Banking and Finance, 28, pp. 423–442. Becker, G. (1964). Human Capital, New York: National Bureau of Economic Research. Bekaert, G., & Harvey, C.R. (2003) ‘Emerging markets finance’, Journal of Empirical Finance, 10(1), pp. 3–35 Bencivenga, V.R., Smith, B.D., & Starr, R.M. (1996) ‘Equity Markets, Transaction Costs, and Capital Accumulation: An Illustration’, World Bank Economic Review, 10, pp. 241–265. Bick, A. (2010) ‘Threshold effects of inflation on economic growth in developing countries’, Economics Letters, 108(2), pp. 126–129. Billmeier, A., & Massa, I. (2009) ‘What Drives Stock Market Development in Emerging Markets-institutions, Remittances, or Natural Resources?’, Emerging Markerts Review, 10(1), pp. 23–35. Bist, J.P. (2017) ‘Stock Market Development and Economic Growth in Nepal: An ARDL Representation’, Journal of Finance and Economics, 5(4), pp. 164–170. Bittencourt, M. (2012) ‘Inflation and Economic Growth in Latin America: Some Panel Time-series Evidence’, Economic Modelling, 29(2), pp. 333–340. 141 Blackburn, K., & Powell, J. (2011) ‘Corruption, Inflation and Growth’, Economics Letters, 113(3), pp. 225–227. Blanchard, O., Rhee, C., & Summers, L. (1993) ‘The stock market, profit, and Investment’, The Quarterly Journal of Economics, 108(1), pp. 115 – 136. Blundell, R., & Bond, S. (1998) ‘Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models’, Journal of Econometrics, 87(1), pp. 115–143 Bolgorian, M. (2011) ‘Corruption and stock market development: A quantitative approach’, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390(23-24), pp. 4514 – 4521. Bond, E.W., Jones, R.W., & Wang, P. (2005) ‘Economic Takeoffs in a Dynamic Process of Globalization’, Review of International Economics, 13(1), pp. 1–19. Bowen, P., Edwards, P., & Cattell, K. (2015) ‘Corruption in the South African Construction Industry: Experiences of Clients and Construction Professionals’, International Journal of Project Organization and Management, 7(1), pp. 72– 97. Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2008). Fundamentals of Financial Management, Cengage Learning, 12th edition. Brown, J.R., Martinsson, G., & Petersen, B.C. (2017) ‘Stock Market, Credict Markets, and Technology – leg Growth’, Journal of Financial Intermediantion, 32, pp. 45–59. Bundoo, S.K. (2017) ‘Stock market development and integration in SADC (Southern African Development Community)’, Review of Development Finance, 7(1), pp. 64–72 Cao, P., Qin, L., & Zhu, H. (2019) ‘Local corruption and stock price risk: Evidence from China’, International Review of Economics & Finance, 63, pp. 240–252. 142 Carp, L. (2012) ‘Can Stock Market Development Boost Economic Growth? Empirical Evidence from Emerging Markets in Central and Eastern Europe’, Procedia Economics and Finance, 3, pp. 438–444. Chaikin, D., & Sharman, J. (2009). Corruption and Laundering – A Symbiotic Relationship, Palgrave Macmillan US, 234 pages. Chakraborty, S., & Dabla-Norris, E. (2009). The Quality of Public Investment, Working Paper, University of Oregon, Washington, DC. Chandran, V.G.R., & Munusamy. (2009) ‘Trade openness and manufacturing growth in Malaysia’, Journal of Policy Modeling, 31(5), pp. 637–647 Chang, C., & Hao, Y. (2017) ‘Environmental Performance, Corruption and Economic Growth: Global Evidence Using a New Data Set’, Applied Economics, 49(5), pp. 498–514. Cheng, S., (2012) ‘Substitution or complementary effects between banking and stock markets: Evidence from financial openness in Taiwan’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22, pp. 508–520. Cho, Y.J. (1986) ‘Inefficiencies from Financial Liberalization in the Absence of Well-Functioning Equity Markets’, Journal of Money, Credit and Banking, 18(2), pp. 191–199. Choong, C.K., Baharumshah, A.Z., & Yosop, Z. (2010) ‘Private capital flows, stock market and economic growth in developed and developing countries: A comparative analysis’, Japan and the World Economy, 22 (2), pp. 107 – 117. Cieślik, A., & Goczek, L. (2018) ‘Control of Corruption, International Investment, and Economic Growth – Evidence from Panel Data’, World Development, 103, pp. 323–335. Cobb, C.W., Douglas, P.H. (1928) ‘A Theory of Production’, American Economic Review, 18, pp. 139 – 165. Retrieved 26 September 2016. 143 Coe, D.T., & Helpman, E. (1995) ‘International R & D spillovers’, European Economic Review, 39, pp. 859–887 Cohen, K.J., Hawawini, G.A., Maier, S.F., Schwartz, R.A., & Whitcomb, D.K. (1983) ‘Friction in the Trading Process and the Estimation of Systematic Risk’, Journal of Financial Economics, 12, pp. 263-278. Combes, J-L., Kinda, T., Ouedraogo, R., & Plane. P. (2019) ‘Financial flows and economic growth in developing countries’, Economic Modelling, 83, pp. 195 – 209. Cömert, H., & Uğurlu, E.N. (2015). The Impacts of the 2008 Global financial crisis on developing countries: The case of the 15 most affected countries, ERC Working Papers in Economics 15/09, Economic Research Center. Cooray, A. (2009) ‘Government Expenditure, Governance and Economic Growth’, Comparative Economic Studies, 51, pp. 401 – 418. Cooray, A. (2010) ‘Do stock markets lead to economic growth?’, Journal of Policy Modeling, 32(4), pp. 448–460. d’ Agostino, G., Dunne, J.P., & Pieroni, L. (2012) ‘Corruption, Military Spending and Growth’, Defence and Peace Economics, 23(6), pp. 591–604. d’ Agostino, G., Dunne, J.P., & Pieroni, L. (2016) ‘Government Spending, Corruption and Economic Growth’, World Development, 84, pp. 190–205. Dal Bó, E., & Rossi. M.A. (2007) ‘Corruption and Inefficiency: Theory and Evidence from Electric Utilities’, Journal of Public Economics, 91(5-6), pp. 939–962. Damania, R., Fredriksson, P.G., & List, J.A. (2000). Trade Liberalization, Corruption and Environmental Policy Formation: Theory and Evidence, CIES Working Paper No.0047. De Groot, H.L.F., Linders, G.J., Rietveld, P., & Subramanian, U. (2004) ‘The Institutional Determinants of Bilateral Trade Patterns’, Kyslos, 57, pp. 103–123. 144 De Jong, E., & Bogmans, C. (2011) ‘Does Corruption Discourage International Trade?’, European Journal of Political Economy, 27, pp. 385–398. Deb, S.G., & Mukherjee, J. (2008) ‘Does stock market development cause economic growth? A time series analysis for Indian economy’, International Research Journal of Finance and Economics, 21 (3), pp. 142–149. Delavallade, C. (2005) ‘Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries’, Journal of Economics and Finance, 30(2), pp. 222 – 239. Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998) ‘Law, finance, and firm growth’, Journal of Finance, 53(6), pp. 2107–2139. Demirgue-Kunt, A., & Levine, R. (1996) ‘Stock markets, Corporate Finance, and Economic Growth: An Overview’, World Bank Economic Review, 10, pp. 223– 240. Duncan, R. (2014) ‘Institutional quality, the cyclicality of monetary policy and macroeconomic volatility’, Journal of Macroeconomics, 39, Part A, pp.113-155. Durusu-Ciftci, D., Ispir. M.S., & Yetkiner, H., (2017) ‘Financial Development and Economic Growth: Some Theory and More Evidence’, Journal of Policy Modeling, 39(2), pp. 209–306. Dutta, N., & Sobel, R. (2016) ‘Does Corruption ever Help Entrepreneurship?’, Small Business Economics, 47(1), pp. 179–199. Dzhumashev, R. (2014) ‘Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development’, Economic Modelling, 37, pp. 202–215. Ebele, N.S. (2016) ‘Appraisal of the Effect of Savings on Stock Market Development in Nigeria’, Journal of Economics and Sustainable Development, 7(2), pp. 174 – 182. Edwards, S. (1993) ‘Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries’, Journal of Economic Literature, 31(3), pp. 468 – 482. 145 Eggoh, J., & Khan, M. (2014) ‘On the nonlinear relationship between inflation and economic growth’, Research in Economics, 68(2), pp. 133–143. Enisan, A.A., & Olufisayo, A.O. (2009) ‘Stock market development and economic growth: Evidence from seven Sub-Saharan Africa’, Journal of Economics and Business, 61(2), pp. 162–171. EriṢ, M.N., & UlaṢan, B. (2013) ‘Trade openness and economic growth: Bayesian model averaging estimate of cross-country growth regressions’, Economic Modelling, 33, pp. 867–883. Ertimi, B.E., Dowa, A., Albisht, E.M., & Oqab, B.A. (2016) ‘The Impact of Corruption on Economic Growth in OIC Countries’, International Journal of Economics and Fianance, 8(9), pp. 91–103. Evans, J.D. (1996). Straightforward statistics for the behavioral sciences, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing. Everhart, S., Martinez-Vazquez, J. and McNab, R. (2003). Corruption, investment and growth in developing countries. Proceedings of the Annual Conference on Taxation, National Tax Association – Tax Institute of America, Washington, DC, pp. 84–90. Farhadi, M., Ismail, R., & Fooladi, M. (2012) ‘Information and Communication Technology Use and Economic Growth’, PLoS ONE, 7(11), pp. 1–7. Fenira, M. (2015) ‘Trade openness and growth in developing countries: an analysis of the relationship after comparing trade indicators’, Asian Economic and Financial Review, 5(3), pp. 468–482. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th edition). London: SAGE Publications. Filer, R.K., Hanousek, J., & Campos, N.F. (1999). Do stock markets promote economic growth? Working Paper No. 267, William Davidson Institute, University of Michigan. 146 Fisman, R., & Svensson, J. (2007) ‘Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth? Firm Level Evidence’, Journal of Development Economics, 83(1), pp. 63–75. Forbes, K. (2001). Are Trade Linkages Important Determinants of Country Vulnerability to Crises?, NBER Working Paper No.8194. Frankel, J.A., & Romer, D. (1999) ‘Does trade cause growth?’, American Economic Review, 89, pp. 379–398. Fufa, J., & Kim, J. (2018) ‘Stock Market, Banks, and Economic Growth: Evidence from more Homogeneous Panels’, Research in International Business and Finance, 44, pp. 504–517. Garrestsen, H., Lensink, R., & Sterken, E. (2004) ‘Growth, financial development, societal norms and legal institutions’, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 14(2), pp. 165–183. Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Yogyakarta: Universitas Diponegoro Godwin, M. (2007) ‘A Survey of Economic Growth’, Economic Record, 79(244), pp. 112–135. Gorton, G.B., Huang, L., & Kang, Q. (2016) ‘The Limitations of Stock Market Efficiency: Price Informativeness and CEO Turnover’, Review of Finance, 21, pp. 153–200. Gould, D.J.D., & Amaro-Reyes, J.A., (1983). The effects of corruption on administrative performance: illustrations from development countries (English), Staff Working Paper; no. 580. Washington, D.C., The World Bank. Green, W.H. (2018). Econometric analysis (8th edition), New York, Pearson Education. Greenwood, J., & Jovanovic. B. (1990) ‘Financial Development, Growth, and the Distribution of Income’, Journal of Political Economy, 98, pp. 1076–1107. 147 Grossman, G.M., & Helpman, E. (1990) ‘Comparative advantage and long-run growth’, American Economic Review, 80, pp. 796–815. Gurley, J., & Shaw, E. (1967) ‘Financial structure and economic development’, Economic Development and Cultural Change, 15, pp. 257–268. Gurtner, B. (2010) The Financial and Economic Crisis and Developing Countries. International Development Policy, 1, pp. 189–213. Hadded, M., & Ben, S. (2011). Managing Openness: Trade and Outward-Oriented Growth after the Crisis, Washington DC, The World Bank. Hall, R.E., & Jones, C.I. (1999) ‘Why do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others?’, The Quarterly Journal of Economics, 114(1), pp. 83 – 116. Hallward-Driemeier, M., Wallsten, S., & Xu, L.C. (2006) ‘Ownership, investment climate and firm performance’, Economics of Transition, 14(4), pp. 629–647. Haltiwanger, J. (2011). Globalization and Economic Volatility, In: Bacchetta, M., Jansen, M. (Eds.), Making Globalization 458 Socially Sustainable. ILO and WTO, Geneva, pp. 119–146. Hansen, L.P. (1982) ‘Large sample properties of generalized-method of moments estimators’, Econometrica, 50, pp.1029–1054. Hanushek, E.A. (2013) ‘Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital’, Economics of Education Review, 37, pp. 204–212. Harris, R. (1997) ‘Stock markets and development: A re-assessment’, European Economic Review, 41, pp. 139–146. Herzer, D. (2012) ‘How Does Foreign Direct Investment Really Affect Developing Countries’ Growth?’, Review of International Economics, 20(2), pp. 396–414. Herzer, D. (2013) ‘Cross-country Heterogeneity and the Trade-income Relationship’, World Development, 44, pp. 194–211. 148 Ho, T.S., & Michaely, R. (1988) ‘Information Quality and Market Efficiency’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23, pp. 53–70. Hooper, V., Sim, A.B., & Uppal, A. (2009) ‘Governance and stock market performance’, Economic systems, 32(2), pp. 93–116. Howells, P., & Bain, K. (2007). Financial markets and Institution, Fifth edition, Pearson Education, FT Prentice Hall. Huchet – Bourdon, M., Mouel, C.L, & Vijil, M. (2018) ‘The relationship between trade openness and economic growth: Some new insights on the openness measurement issue’, The World Economy, 41(1), pp. 59–76. Ibrahim, M., & Alagidede, P. (2018) ‘Effect of Financial Development on Economic Growth in sub-Saharan Africa’, Journal of Policy Modeling, 40(6), pp. 1104– 1125. Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976) ‘Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure’, Journal of Financial Economics, 3, pp. 303–360. Jitendra, A. (2017) ‘Impact of global financial crisis on network of Asian stock markets’, Algorithmic Finance, 6(3-4), pp. 79–91. Jones, C.I. (1995) ‘R&D-Based Models of Economic Growth’, Ournal of Political Economy, CIII, pp. 759–784. Kasper, W, & Streit, M.E. (1999). Institutional Economics: Social order and public policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, US. (Lê Anh Hùng dịch (2011). Kinh tế học thể chế: Trật tự xã hội và chính sách công) Kasper, W. (1982). Australian Political Economy, Melboune: Macmillan Khan, M.S., & Kumar, M.S. (1997) ‘Public and Private Investment and The Growth Process in Developing Conutries’, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 59(1), pp. 69 – 88. 149 Kim, D.H. (2011) ‘Trade Growth and Income’, The Journal of International Trade & Economic Development, 20(5), pp. 677 – 709. Kim, D.H., & Lin, S.C. (2009) ‘Trade and Growth at Different Stages of Economic development’, The Journal of Development Studies, 45(8), pp. 1211–1224. Kim, D.S., Li, Y., & Tarzia, D. (2018) ‘Value of Corruption in China: Evidence from anti-corruption Investigation’, Economics Letters, 164, pp. 112–116. King, R., & Levine, R. (1993) ‘Finance, Entrepreneurship, and Growth’, Journal of Monetary Economics, 32, pp. 513–542. Kpodar, K., & Singh, R.J. (2011). Does financial structure matter for poverty? Evidence from developing countries (English), Policy world paper, no. WPS 5915, Washington, DC – World Bank. Krueger, A., & Berg, A. (2003). Trade, Growth, and Poverty: A Selective Survey, IMF Working Paper WP/03/30, International Monetary Fund, Washington. Krueger, A.O. (1974) ‘The Political Economy of the Rent-Seeking Society’, The American Economic Review, 64(3), pp. 291–303. Krugman, P. (1994) ‘The myth of Asia’s miracle’, Foreign Affairs, 73(6), pp. 62–78. Krugman, P.R. (1979) ‘Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade’, Journal of International Economics, 9(4), pp. 469–479. Kuznets, S. (1959). Six lectures on Economic Growth, The Press of Glencoe, Illinois, 122 pages. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998) ‘Law and finance’, Journal of Political Economy, 106(6), pp. 1113–1155. Leamer, E.E. (1995). The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice, Princeton Studies in International Finance, No.77, 60 pages. Lee, H.Y., Ricci, L.A., & Rigobon, R. (2004) ‘Once again, is openness good for growth?’, Journal of Development Economics, 75, pp. 451–472. 150 Levchenko, A. (2013) ‘International Trade and Institutional Change’, Journal of Law, Economics, and Organization, 29, pp. 1145 – 1181. Levine, R. & Zervos, S., (1996a) ‘Stock Market Development and Long-Run Growth’, The World Bank Economic Review, 10, pp. 323–339 Levine, R. & Zervos, S., (1996b). Stock markets, banks and economic growth, Policy Research working paper, no. WPS 1690, Washington DC, Wold Bank Levine, R. & Zervos, S., (1998) ‘Stock markets, banks and economic growth’, The American Economic Review, 88, pp. 537–558. Liang, Z. (2006). Threshold Estimation on the Globalization Poverty nexus: Evidence from China, Research Paper No. 2006/57, UNI-WIDER United Nations University. Liargovas, P.G., & Skandalis, K.S. (2012) ‘Foreign direct investment and trade openness: The case of developing economies’, Social indicator research, 106, pp. 323 – 331. Lin, J.Y. (2008). The impact of the financial crisis on developing countries, Paper presented at the Korea Development Institute, Seoul, 31, October (2008), 31 pages. Liu, M.H., & Shrestha, K.M. (2008) ‘Analysis of the long-term Relationship between Macro-economic Variables and the Chinese Stock Market Using Heteroskedasticity Cointegration’, Managerial Finance, 34(11), pp. 744–755. Locatelli, G., Mariani, G., Sainati, T., & Greco, M. (2017) ‘Corruption in Public Projects and Megaprojects: There is an Elephant in the Room!’, International Journal of Project Management, 35(3), pp. 252–268. Lombardo, D., & Pagano, M. (2000). Legal Determinants of the Return on Equity, CSEF Working Paper 24 paper 24, Naples. Lucas, R.E. (1988) ‘On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22(1), pp. 3–42 151 Ma, Z. & Cheng, L. (2003). The Effects of Financial Crises on International Trade, NBER Working Papers No. 10172, December. Madura, J. (2015). Financial Markets and Institutions. Cengage Learning, USA, 11th Edition. 786 pages. Majeed, M.T. (2014) ‘Corruption and Trade’, Journal of Economic Integration, 29(4), pp. 759 – 782. Makki, S.S., & Somwaru, A. (2004) ‘Impact of FDI and trade on economic growth: Evidence from developing countries’, American Journal of Agricultural Economics, 86(3), pp. 795–801 Mallik, G., & Saha, S. (2016) ‘Corruption and growth: A complex relationship’, International Journal of Development, 15(2), pp. 113–129. Mandal, B., & Marjit, S. (2013) ‘Trade reform, intermediation and corruption’, Economic Modelling, 33, pp. 741–746. Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D. (1992) ‘A Contribution to the Empirics of Economic Growth’, Quarterly Journal of Economics, CVII, pp. 407–438. Masoud, N.M.H. (2013) ‘The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth’, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), pp. 788–798. Mattalia, C. (2012) ‘Human capital accumulation in R&D-based growth models’, Economic Modelling, 29, pp. 601–609 Mishkin, F.S. (2010). The economics of money, banking and financial markets (Ninth edition), Pearson Addison – Wesley, New York. Mishkin, F.S., & Eakins, S.G. (2015) Financial Markets and Institutions (Eight Edition), Pearson Education, Inc. New Jersey. Mo, P.H. (2001) ‘Corruption and Economic Growth’, Journal of Comparative Economics, 29, pp. 66–79. 152 Musila, J.W., & Yiheyis, Z. (2015) ‘The impact of trade openness on growth: The case of Kenya’, Journal of Policy Modeling, 37(2), pp. 342–354. Naceur, S.B., & Ghazouani, S. (2007) ‘Stock market, bank, and economic growth: empirical evidence from the MENA region’, Research in International Business and Finance, 21, pp. 297–315. Neeman, Z., Paserman, D., & Simhon, A. (2008) ‘Corruption and Openness’, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 8(1), pp. 1–40. Neusser, K., & Kugler, M. (1998) ‘Manufacturing Growth and Financial Development: Evidence from OECD Countries’, Review of Economics and Statistics, 80(4), pp. 638–646. Newfarmer, R., & Sztajerowska, M. (2012). Trade and Employment in fast-Changing World, In: Lippoldt, Douglas (Ed.), Policy Priorities for International Trade and Jobs. OECD, Paris, pp. 7–73. Ngare, E., Nyamongo, E.M., & Misati, R.M. (2014) ‘Stock market development and economic growth in Africa’, Journal of Economics and Business, 74, pp. 24–39. Nguyen, C.P., Nguyen, T.V.H. & Schinckusb, C. (2019) ‘Institutions, economic openness and stock return co-movements: An empirical investigation in emerging markets’, Finance Research Letters, 28, pp. 137–147. Nguyen, T.T. & Dijk, M.A. (2012) ‘Corruption, growth and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam’, Journal of Bangking & Finance, 36(11), pp. 2935–2948. Nickell, S. (1981) ‘Biases in Dynamic Models with Fixed Effects’, Econometrica, 49(6), pp. 1417–1426. Nieuwerburgh, S.V., Buelens, F., & Cuyvers, L. (2006) ‘Stock market development and economic growth in Belgium’, Explorations in Economic History, 43(1), pp. 13–38. 153 North, D.C., & Thomas, R.P. (1973). The Rise of Western World: A New Economic History, Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge, No. 8, 171 pages. Obstfeld, M. (1994) ‘Risk–Taking, Global Diversification, and Growth’, American Economic Review, 84(5), pp. 1310–1329. OECD (2016). Putting an end to Corruption, This document is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Olken, B. (2009) ‘Corruption Perceptions vs. Corruption Reality’, Journal of Public Economics, 93(7-8), pp. 950–964. Olken, B., & Barron, P. (2009) ‘The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh’, Journal of Political Economy, 117(3), pp. 417–452. Olken, B.A., & Pande, R. (2012) ‘Corruption in developing countries’, Annual Review of Economics, 4 (1), pp. 479–509 Olwenyand, T.O., & Kimani, D., (2011) ‘Stock market performance and economic growth empirical evidence from Kenya using causality test approach’, Advances in Management & Applied Economics, 1(3), pp. 153–196 Pan, L., & Mishra, V. (2018) ‘Stock market development and economic growth: Empirical evidence from China’, Economic Modelling, 68, pp. 661–673. Patrick, H.T. (1966) ‘Financial development and economic growth in underdeveloped countries’, Economic Development and Cultural Change, 14, pp. 174–189. Pellegrini, L., & Reyer, G. (2004) ‘Corruption’s effect on growth and its transmission channels’, Kyklos, 57(3), pp. 429–456. Pemberton, G. (2000). Money Laundering in Securities Markets, The Money Laundering Bulletin, London, England. 154 Pradhan, R.P., Arvin, M.B., & Bahmani, S. (2015) ‘Causal nexus between economic growth, inflation, and stock market development: The case of OCED countries’, Global Finance Journal, 27, pp. 98–111. Pyun, J.H., & An, J. (2016) ‘Capital and credict market integration and real economic contagion during the global financial crisis’, Journal of International Money and Finance, 67, pp. 172–193. Qu, G., Sylwester, K., & Wang, F. (2018) ‘Anti-corruption and growth: Evidence from China’, European Journal of Political Economy, 55, pp. 373–390. Rajan, R.G., & Zingales, L. (2003) ‘The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century’, Journal of Financial Economics, 69, pp. 5–50. Rand, J., Tarp, F. (2010). Firm-Level Corruption in Vietnam, Working Paper, United Nations University. Rauch, J.E., & Evans, P.B. (2000) ‘Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries’, Journal of Public Economics, 76, pp. 49–71. Remeur, C. (2019). Understanding money laundering through real estate transactions, European Parliamentary Research Service. Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation (1ed.), London: John Murray, retrieved 2012-12-07. Rioja, F., & Valev, N. (2014) ‘Stock markets, banks and the sources of economic growth in low and high income countries’, Journal of Economics and Finance, 38(2), pp. 302–320. Rodriguez, E., & Rodrik, D. (1999). Trade policy and economic growth: Askeptic’s guide to the cross – national literature, NBER Working Paper 7081, National Bureau of Economic Research. 155 Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004) ‘Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development’, Journal of Economic Growth, 9(2), pp. 131–165. Romer, P. (1990) ‘Endogenous technological change’, Journal of Political Economy, 98, pp. S71–S102. Romer, P.M. (1986) Increasing returns and long – run growth, Journal of Political Economy, 94(5), pp. 1002–1037 Romer, P.M. (1989) ‘Growth based on increasing returns due to specialization’, American Economic Review, 77, pp. 56–62. Roodman, D. (2009) ‘How to do Xtabond2: A Introduction to Difference and System GMM in Stata’, Stata Journal, 9(1), pp. 86–136. Sachs, J.D., & Warner, A.M. (1995). Natural resource abundance and economic growth, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 5398. Sala-i-Martin, X. (1990). Lecture Notes on Economic Growth: Five prototype Models of Endogenous Growth, NBER Working Paper No. 3563 and 3564, Cambridge, MA. Salinas, G., & Aksoy, A. (2006). Growth before and after Trade Liberalization, World Bank Policy Research Working Paper no. 4062, Washington DC – Worlad Bank Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D. (2010). Economics, The McGraw-Hill Irwin, Nineteenth Edition, 792 pages. Sasaki, Y. (2015) ‘Heterogeneity and selection in dynamic panel data’, Journal of Econometrics, 188, pp. 236–249. Schularick, M., & Solomou, S. (2011) ‘Tariffs and economic growth in the first era of globalization’, Journal of Economic Growth, 16, pp. 33–70. 156 Sequeira, S. (2016) ‘Corruption, trade costs and gains from tariff liberalization: evidence from Southern Africa’, American economic Review, 106(10), pp. 3029 – 3063. Shahbaz, M. (2012) ‘Does trade openness affect long run growth? Cointegration, causality and forecast error variance decomposition tests for Pakistan’, Economic Modelling, 29(6), pp. 2325–2339. Shahbaz, M., Hye, Q.M.A., & Shabbir, M.S. (2013) ‘Does corruption increase financial development? A time series analysis in Pakistan’, International Journal of Economics and Empirical Research, 1(10), pp. 113–124. Shangquan, G. (2000). Economic Globalization: trends, risks and risk prevention, Economic and Social Affairs, CDP Background Paper, no 1. Siddiqui, D.A., & Ahmed, Q.M. (2013) ‘The effect of institutions on economic growth: A global analysis based on GMM dynamic panel estimation’, Structural Change and Economic Dynamics, 24(1), pp. 18–33. Singh, T. (2010) ‘Does International Trade Cause Economic Growth? A Survey’, The World Economy, 33(11), pp. 1517–1564. Skousen, M. (1990). The Structure of Product, New York University Press. Solow, R.M. (1956) ‘A contribution to the theory of economic growth’, The Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65–94. Solow, R.M. (1957) ‘Technical Change and the Aggregate Production Function’, The Review of Economics and Statistics, 39(3), pp. 312–320. Spence, M. (2011). The next convergence, Picador, Washington. Stefan, D., Comes, C.A., Munteanu, A., Nistor, P., Stefan, A.B., & Talmaciu, M. (2014) ‘Study on the Relationships between Institutions, Governance and Leadership and Regional Development Policy in Romania’, Procedia Economics and Finance, 15, pp. 1281–1288. 157 Stiglitz, J.E., (2000). Economics of the Public Sector (Third Edition), W.W. Norton & Company, New York/London, 822 pages. Sugimoto, K., Matsuki, T., & Yoshida, Y. (2014) ‘The global financial crisis: An analysis of the spillover effects on African stock markets’, Emerging Markets Review, 21, pp. 201–233. Svensson, J. (2003) ‘Who must pay bribes and how much? Evidence from a cross section of Firms’, The Quarterly Journal of Economics, 118(1), pp. 207–230 Svensson, J. (2005) ‘Eight questions about Corruption’, Journal of Economic Perspectives, 19(5), pp. 19–42. Tanzi, V, & Davoodi, H. (1997). Corruption, public investment and growth, IMF Working Paper WP/97/139, Washington DC Tanzi, V. (1998). Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures, IMF Working Paper 63, pp. 1–39 Te Velde, D.W.; Ackah, C.; Ajakaiye, O.; Aryeetey, E.; Bhattacharya, D.; Cali, M.; Fakiyesi, T.; Fulbert, A.G.; Jalilian, H.; Jemio, L.C. (2010). The Global Financial Crisis and Developing Countries, Overseas Development Institute (ODI), London, UK, Working Paper 316. Thanh, S.D & Canh, N.P. (2020) ‘Fiscal decentralization and economic growth of Vietnammese provinces: The role of local public governance’, Annals of Public and Cooperative Economics, 91(1), pp. 119–149 Thanh, S.D. (2015) ‘Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A Panel Smooth Transition Regression approach’, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20, pp. 41–48. Tondl, G. (2001). Convergence after divergence? Regional growth in Europe, Wien, New York: Springer. 158 Torre, A. de la. Gozzi, J.C., & Schmukler, S.L. (2007) ‘Stock market development under globalization: Whither the gains from reforms?’, Journal of Banking & Finance, 31(6), pp. 1731–1754. Torrez, J. (2002) ‘The Effect of Openness on Corruption’, Journal of International Trade and Economic Development, 11(4), pp. 387–403. Trapnell, S.E. (2015). User’s Guide to Measuring Corruption and Anti-Corruption, Innovations for Transparency & Accountability, Global Integrity. Treisman, D. (2000) ‘The causes of corruption: a cross-national study’, Journal of Public Economics, 76, pp. 399–457. Trejos, S., & Barboza, B. (2015) ‘Dynamic estimation of the relationship between trade openness and output growth in Asia’, Journal of Asian Economics, 36, pp. 110–125. Tunyi, A.A., & Ntim, C.G. (2016) ‘Location Advantages, Governance Quality, Stock Market Development and Firm Characteristics as Antecedents of African M&As’, Journal of International Management, 22(2), pp. 147–167. Ucal, M., Özcan, K.M., Bilgin, M.H., & Mungo, J. (2010) ‘Relationship between Financial Crisis and Foreign Direct Investment in Developing Countries Using Semiparametric Regression Approach’, Journal of Business Economics and Management, 11(1), pp. 20–33. Ulaşan, B. (2015) ‘Trade openness and economic growth: panel evidence’, Applied Economics Letters, 22(2), pp. 163–167. Vehapi, M.F., Sadiku, L., & Mihail, P. (2015) ‘Empirical Analysis of the Effects of Trade Openness on Economic Growth: An Evidence for South East European Countries’, Procedia Economics and Finance, 19, pp. 17–26. Veld, J., Raciborski, R., Ratto, M., & Roeger, W. (2011) ‘The recent boom-bust cycle: The relative contribution of capital flows, credit supply and asset bubbles’, European Economic Review, 55(3), pp. 386–406. 159 Vinayagathasan, T. (2013) ‘Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Asian economies’, Journal of Asian Economics, 26, pp. 31–41. Virtanen, T., Tölö, E., Virén, M., & Taipalus, K. (2018) ‘Can bubble theory foresee banking crises?’, Journal of Financial Stability, 36, pp. 66–81. Wacziarg, R., & Welch, K.H. (2008) Trade liberalization and growth: New evidence’, World Bank Economic Review, 22, pp. 187–231. Wei, S-J. (2000) ‘Local Corruption and Global Capital Flows’, Brookings Papers on Economic Activity, 2, pp. 303–346. Windmeijer, F. (2005) ‘A finite sample correction for the variance of linear efficient two-steps GMM estimator’, Journal of Econometrics, 126, pp. 25–51. Wooldridge, J.M. (2012). Introductory Econometrics: An modern approach (Fifth Edition), South – Western, Cengage Learning. World Bank (2011). The Global Crisis and Its Impact on Developing Countries, pp. 7–15. World Bank. https://doi.org/10.1596/9780821386651_CH02 World Bank (2018). Globalization and Technological Transformation, DECRG Kuala Lumpur Seminar Series, October 18, 2018. World Bank. (1993). The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford University Press. World Bank. (2008). Global Development Finance 2008: The Role of International Banking, Washington, DC. Wu, J., Hou, H., & Cheng, S., (2010) ‘The dynamic impacts of financial institutions on economic growth: Evidence from the European Union’, Journal of Macroeconomics, 32, pp. 879–891. Wu, X. (2005) ‘Corporate governance and corruption: A cross-country analysis. Governance’, 18(2), pp. 151–170. 160 Yartey, C.A. (2008). The determinants of stock market development in emerging economies: Is South Africa different, IMF Working Papers 08/38, pp. 1–31. Yartey, C.A. (2010) ‘The institutional and macroeconomic determinants of stock market development in emerging economies’, Applied Financial Economics, 20(21), pp. 1615–1625. Zahonogo, P. (2016) ‘Trade and economic growth in developing countries: Evidence from sub-Saharan Africa’, Journal of African Trade, 3(1-2), pp. 41–56. 161 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách các nước đang phát triển trong mẫu nghiên cứu (Theo công bố của Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 4 năm 2015) Tên quốc gia Viết tắt Tên quốc gia Viết tắt Tên quốc gia Viết tắt Bahrain BHR Kazakhstan KAZ Peru PER Bangladesh BGD Kenya KEN Philippines PHL Brazil BRA Lebanon LBN Romania ROU Bulgaria BGR Malaysia MYS Saudi Arabia SAU Chile CHL Mauritius MUS Serbia SRB China CHN Mexico MEX South Africa ZAF Colombia COL Morocco MAR Sri Lanka LKA Egypt, Arab Rep. EGY Namibia NAM Thailand THA India IND Nigeria NGA Tunisia TUN Indonesia IDN Oman OMN Turkey TUR Iran, Islamic Rep. IRN Pakistan PAK United Arab Emirates ARE Jordan JOR Panama PAN Vietnam VNM 162 Phụ lục 2: Kiểm định hiện tượng tự tương quan Mô hình (3.11) Mô hình (3.12) Mô hình (3.13) 163 Phụ lục 3: Kiểm định phương sai thay đổi Mô hình (3.11) Mô hình (3.12) Mô hình (3.13) 164 Phụ lục 4: Thống kê mô tả các biến 165 Phụ lục 5: Hệ số tương quan giữa các biến Phụ lục 6: Nhân tử phóng đại phương sai của các biến độc lập 166 Phụ lục 7: Kết quả hồi quy theo bảng 4.4 - Cột M1 Mô hình (3.9) 167 Phụ lục 8: Kết quả hồi quy theo bảng 4.4 - Cột M2 Mô hình (3.10) 168 Phụ lục 9: Kết quả hồi quy theo bảng 4.5 - Cột M3 Mô hình (3.10*) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 169 Phụ lục 10: Kết quả hồi quy theo bảng 4.4 - Cột M4 Mô hình (3.11) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 170 Phụ lục 11: Kết quả hồi quy theo bảng 4.6 - Cột M4 Mô hình (3.11) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 171 Phụ lục 12: Kết quả hồi quy theo bảng 4.6 - Cột M5 Mô hình (3.11) theo thang đo cảm nhận tham nhũng 172 Phụ lục 13: Kết quả hồi quy theo bảng 4.7 - Cột M6 Mô hình (3.10*) theo thang đo cảm nhận tham nhũng 173 Phụ lục 14: Kết quả hồi quy theo bảng 4.8 - Cột M7 Mô hình (3.10**) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 174 Phụ lục 15: Kết quả hồi quy theo bảng 4.8 - Cột M8 Mô hình (3.12) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 175 Phụ lục 16: Kết quả hồi quy theo bảng 4.9 - Cột M9 Mô hình (3.12) theo thang đo cảm nhận tham nhũng 176 Phụ lục 17: Kết quả hồi quy theo bảng 4.10 - Cột M10 Mô hình (3.10**) theo thang đo cảm nhận tham nhũng 177 Phụ lục 18: Kết quả hồi quy theo bảng 4.11 - Cột M11 Mô hình (3.13) theo thang đo kiểm soát tham nhũng 178 Phụ lục 19: Kết quả hồi quy theo bảng 4.12 - Cột M12 Mô hình (3.13) theo thang đo cảm nhận tham nhũng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phat_trien_thi_truong_chung_khoan_va_tang_truong_kin.pdf
  • pdfĐÓNG GÓP MỚI_E_HỒNG VÂN.pdf
  • pdfĐÓNG GÓP MỚI_V_HỒNG VÂN.pdf
  • pdfTÓM TẮT_E_ HỒNG VÂN.pdf
  • pdfTÓM TẮT_V_ HỒNG VÂN.pdf
Luận văn liên quan