Luận án Phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở đánh giá tình hình tội tham ô tài sản, phân tích, đánh giá cơ chế tác động của những yếu tố tiêu cực tới tình hình tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, hạn chế trong tổ chức, quản lý nhà nước là một trong những yếu tố tiêu cực góp phần làm phát sinh tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong những năm gần đây. Do đó, để nâng cao chất lượng phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới, việc thiết lập nhóm biện pháp nhằm hạn chế, hoặc có thể đi đến loại trừ sự tác động của những hạn chế trong tổ chức, quản lý nhà nước đối với việc phát sinh tham ô tài sản là cần thiết.

pdf229 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sơ thẩm số 82/2013/HSST ngày 27/3/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 69. Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2015/HSST ngày 18/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 70. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2014/HSST ngày 21/7/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 71. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2012/HSST ngày 18/6/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 72. Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2013/HSST ngày 10/01/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 73. Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2012/HSST ngày 27/9/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 74. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2015/HSST ngày 27/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 75. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2017/HSST ngày 17/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 76. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 23/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 77. Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2017/HSST ngày 25/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 78. Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2017/HSST ngày 5/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 79. Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2017/HSST ngày 28/01/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 80. Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2017/HSST ngày 25/03/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 81. Bản án hình sự sơ thẩm số 318/2017/HSST ngày 28/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 82. Bản án hình sự sơ thẩm số 405/2017/HSST ngày 05/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 83. Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2017/HSST ngày 15/7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 84. Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2017/HSST ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 85. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2017/HSST ngày 02/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 86. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2017/HSST ngày 30/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 87. Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 02/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 88. Bản án hình sự sơ thẩm số 87/2017/HSST ngày 15/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 89. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2017/HSST ngày 24/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 90. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 14/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 91. Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2017/HSST ngày 12/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 92. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2017/HSST ngày 13/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 93. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 27/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 94. Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2017/HSST ngày 24/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 95. Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2017/HSST ngày 30/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 96. Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2017/HSST ngày 28/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 97. Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2017/HSST ngày 25/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 98. Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2017/HSST ngày 21/3/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 99. Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2017/HSST ngày 29/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 100. Bản án hình sự sơ thẩm số 403/2017/HSST ngày 05/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 101. Bản án hình sự sơ thẩm số 505/2017/HSST ngày 15/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 102. Bản án hình sự sơ thẩm số 325/2017/HSST ngày 7/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 103. Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2017/HSST ngày 29/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 104. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 3/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 105. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2017/HSST ngày 30/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 106. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2017/HSST ngày 12/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 107. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2016/HSST ngày 01/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 108. Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2016/HSST ngày 22/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 109. Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2016/HSST ngày 21/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 110. Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2016/HSST ngày 23//8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 111. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2016/HSST ngày 13/1/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 112. Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2016/HSST ngày 27/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 113. Bản án hình sự sơ thẩm số 329/2016/HSST ngày 12/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 114. Bản án hình sự sơ thẩm số 441/2016/HSST ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 115. Bản án hình sự sơ thẩm số 159/2016/HSST ngày 23/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 116. Bản án hình sự sơ thẩm số 306/2016/HSST ngày 5/8/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 117. Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2016/HSST ngày 3/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 118. Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2016/HSST ngày 24/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 119. Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2016/HSST ngày 14/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 120. Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2016/HSST ngày 16/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 121. Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2016/HSST ngày 27/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 122. Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2016/HSST ngày 30/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 123. Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2016/HSST ngày 24/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 124. Bản án hình sự sơ thẩm số 127/2016/HSST ngày 26/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 125. Bản án hình sự sơ thẩm số 128/2016/HSST ngày 28/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 126. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2016/HSST ngày 24/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 127. Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2016/HSST ngày 14/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 128. Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HSST ngày 3/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 129. Bản án hình sự sơ thẩm số 175/2016/HSST ngày 24/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 130. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2016/HSST ngày 14/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 131. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 30/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 132. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2016/HSST ngày 12/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 133. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2016/HSST ngày 30/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 134. Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2016/HSST ngày 13/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 135. Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2016/HSST ngày 18/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 136. Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HSST ngày 14/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 137. Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2016/HSST ngày 25/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 138. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2016/HSST ngày 27/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 139. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2016/HSST ngày 13/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 140. Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2016/HSST ngày 04/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 141. Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2016/HSST ngày 3/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 142. Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2016/HSST ngày 14/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 143. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2016/HSST ngày 15/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 144. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 13/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 145. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2016/HSST ngày 29/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 146. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 23/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 147. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2016/HSST ngày 29/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 148. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2016/HSST ngày 13/7/2016, Tòa án nhân dân Lâm Đồng 149. Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2016/HSST ngày 30/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 150. Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2016/HSST ngày 14/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 151. Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2016/HSST ngày 11/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 152. Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2016/HSST ngày 21/3/2016, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 153. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 154. Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2015/HSST ngày 17/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 155. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 15/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 156. Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2015/HSST ngày 23/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 157. Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2015/HSST ngày 6/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 158. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2015/HSST ngày 15/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 159. Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2015/HSST ngày 23/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 160. Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2015/HSST ngày 3/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 161. Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2015/HSST ngày 29/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 162. Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2015/HSST ngày 5/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 163. Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2015/HSST ngày 7/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 164. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2015/HSST ngày 12/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 165. Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2015/HSST ngày 1/4/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 166. Bản án hình sự sơ thẩm số 236/2015/HSST ngày 5/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 167. Bản án hình sự sơ thẩm số 303/2015/HSST ngày 18/7/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 168. Bản án hình sự sơ thẩm số 395/2015/HSST ngày 30/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 169. Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2015/HSST ngày 30/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 170. Bản án hình sự sơ thẩm số 465/2015/HSST ngày 15/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 171. Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2015/HSST ngày 23/3/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 172. Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2015/HSST ngày 30/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 173. Bản án hình sự sơ thẩm số 381/2015/HSST ngày 22/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 174. Bản án hình sự sơ thẩm số 419/2015/HSST ngày 28/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 175. Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2015/HSST ngày 20/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 176. Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2015/HSST ngày 29/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 177. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2015/HSST ngày 2/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 178. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2015/HSST ngày 19/4/2015, Tòa án nhân dân Bắc Ninh 179. Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2015/HSST ngày 28/10/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 180. Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2015/HSST ngày 10/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 181. Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2015/HSST ngày 15/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 182. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2015/HSST ngày 7/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 183. Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2014/HSST ngày 21/01/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 184. Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2013/HSST ngày 15/3/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 185. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2015/HSST ngày 16/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 186. Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2014/HSST ngày 15/8/2014, Tòa án nhân tỉnh Thái Bình, 187. Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2018/HSST ngày 22/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 188. Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2014/HSST ngày 28/2/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 189. Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2016/HSST ngày 25/02/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 190. Bản án hình sự sơ thẩm số 371/2015/HSST ngày 28/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 191. Bản án hình sự sơ thẩm số 198/2015/HSST ngày 02/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 192. Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2015/HSST ngày 25/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 193. Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2015/HSST ngày 30/01/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 194. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2017/HSST ngày 17/03/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 195. Bản án hình sự sơ thẩm số 237/2010/HSST ngày 9/6/2010, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 196. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2015/HSST ngày 27/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 197. Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2012/HSST ngày 10/9/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 198. Bản án hình sự sơ thẩm số 220/2015/HSST ngày 29/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 199. Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2012/HSST ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 200. Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2011/HSST ngày 24/01/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 201. Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2012/HSST ngày 10/02/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 202. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2013/HSST ngày 10/9/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 203. Bản án hình sự sơ thẩm số 505/2018/HSST ngày 18/12/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 204. Bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HSST ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 205. Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 21/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 206. Bản án hình sự sơ thẩm số 235/2014/HSST ngày 7/5/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 207. Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2011/HSST ngày 28/01/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 208. Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019/HSST ngày 14/10/2019, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 209. Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2018/HSST ngày 18/4/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 210. Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2018/HSST ngày 31/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 211. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 11/7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 212. Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2015/HSST ngày 30/01/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 213. Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2016/HSST ngày 30/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 214. Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2015/HSST ngày 21/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 215. Bản án hình sự sơ thẩm số 127/2014/HSST ngày 17/10/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 216. Bản án hình sự sơ thẩm số 101/2015/HSST ngày 24/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 217. Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2011/HSST ngày 10/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 218. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2013/HSST ngày 24/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 219. Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2014/HSST ngày 22/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 220. Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2016/HSST ngày 18/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 221. Bản án hình sự sơ thẩm số 198/2014/HSST ngày 03/12/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 222. Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2011/HSST ngày 16/9/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 223. Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2013/HSST ngày 30/11/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 224. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2010/HSST ngày 26/5/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 225. Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2014/HSST ngày 12/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 226. Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2011/HSST ngày 21/8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 227. Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2016/HSST ngày 28/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 228. Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2016/HSST ngày 25/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 229. Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2010/HSST ngày 29/6/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 230. Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2015/HSST ngày 03/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng 231. Bản án hình sự sơ thẩm số 289/2015/HSST ngày 14/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 232. Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2017/HSST ngày 25/3/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 233. Bản án hình sự sơ thẩm số 219/2014/HSST ngày 9//6/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 234. Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 235. Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 28/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 236. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2013/HSST ngày 21/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 237. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2018/HSST ngày 22/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 238. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HSST ngày 16/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 239. Bản án hình sự sơ thẩm số 365/2014/HSST ngày 15/10/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 240. Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2015/HSST ngày 18/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 241. Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2016/HSST ngày 27/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 242. Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2018/HSST ngày 12/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 243. Bản án hình sự sơ thẩm số 230/2016/HSST ngày 29/6/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 244. Bản án hình sự sự sơ thẩm số 16/2015HSST ngày 28/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 245. Bản án hình sự sơ thẩm số 381/2018/HSST ngày 22/2/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 246. Bản án hình sự sơ thẩm số 479/2012/HSST ngày 16/12/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 247. Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2012/HSST ngày 21/5/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 248. Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2015/HSST ngày 20/01/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 249. Bản án hình sự sơ thẩm số 180/2016/HSST ngày 30/3/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 250. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2014/HSST ngày 9/3/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 251. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2015/HSST ngày 25/2/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 252. Bản án hình sự sơ thẩm số 137/2015/HSST ngày 25/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 253. Bản án hình sự sơ thẩm số 328/2017/HSST ngày 27/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 254. Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 255. Bản án hình sự sơ thẩm số 467/2014/HSST ngày 15/11/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 256. Bản án hình sự sơ thẩm số 185/2018/HSST ngày 16/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 257. Bản án hình sự sơ thẩm số 207/2018/HSST ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 258. Bản án hình sự sơ thẩm số 148/2018/HSST ngày 30/01/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 259. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2017/HSST ngày 22/01/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 260. Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2019/HSST ngày 13/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 261. Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2012/HSST ngày 17/4/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 262. Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2011/HSST ngày 24/2/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 263. Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2012/HSST ngày 29/10/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 264. Bản án hình sự sơ thẩm số 121/2013/HSST ngày 10/9/2013, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 265. Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2011/HSST ngày 15/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 266. Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2013/HSST ngày 03/2/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 267. Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2016/HSST ngày 3/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 268. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2015/HSST ngày 26/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 269. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2014/HSST ngày 10/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 270. Bản án hình sự sơ thẩm số 282/2015/HSST ngày 27/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 271. Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2015/HSST ngày 18/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 272. Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2014/HSST ngày 21/7/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 273. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2016/HSST ngày 18/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 274. Bản án hình sự sơ thẩm số 102/2017/HSST ngày 25/01/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 275. Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2013/HSST ngày 27/9/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 276. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2015/HSST ngày 27/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 277. Bản án hình sự sơ thẩm số 180/2016/HSST ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 278. Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HSST ngày 11/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 279. Bản án hình sự sơ thẩm số 407/2016/HSST ngày 5/10/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 280. Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2017/HSST ngày 21/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 281. Bản án hình sự sơ thẩm số 214/2012/HSST ngày 12/4/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 282. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2014/HSST ngày 24/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 283. Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2015/HSST ngày 12/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 284. Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2017/HSST ngày 18/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 285. Bản án hình sự sơ thẩm số 358/2014/HSST ngày 23/12/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 286. Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HSST ngày 16/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 287. Bản án hình sự sơ thẩm số 243/2014/HSST ngày 30/11/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 288. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2011/HSST ngày 26/5/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 289. Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2019/HSST ngày 12/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 290. Bản án hình sự sơ thẩm số 206/2018/HSST ngày 15/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 291. Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2016/HSST ngày 28/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 292. Bản án hình sự sơ thẩm số 173/2019/HSST ngày 25/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 293. Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2010/HSST ngày 19/6/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 294. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2017/HSST ngày 03/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng 295. Bản án hình sự sơ thẩm số 389/2015/HSST ngày 14/7/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 296. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2017/HSST ngày 25/02/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 297. Bản án hình sự sơ thẩm số 301/2016/HSST ngày 18/8/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 298. Bản án hình sự sơ thẩm số 228/2019/HSST ngày 02/6/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 299. Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2018/HSST ngày 25/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 300. Bản án hình sự sơ thẩm số 260/2015/HSST ngày 30/7/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 301. Bản án hình sự sơ thẩm số 213/2017/HSST ngày 17/03/2017, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 302. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2011/HSST ngày 9/6/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 303. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2015/HSST ngày 27/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 304. Bản án hình sự sơ thẩm số 218/2016/HSST ngày 23/10/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 305. Bản án hình sự sơ thẩm số 320/2019/HSST ngày 29/9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 306. Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2012/HSST ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 307. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2011/HSST ngày 24/01/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 308. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2013/HSST ngày 10/02/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 309. Bản án hình sự sơ thẩm số 165/2013/HSST ngày 10/9/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 310. Bản án hình sự sơ thẩm số 415/2017/HSST ngày 18/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 311. Bản án hình sự sơ thẩm số 350/2017/HSST ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 312. Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 21/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 313. Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2015/HSST ngày 27/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 314. Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2017/HSST ngày 25/3/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 315. Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2014/HSST ngày 9//6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 316. Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 317. Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2019/HSST ngày 28/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 318. Bản án hình sự sơ thẩm số 219/2013/HSST ngày 21/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 319. Bản án hình sự sơ thẩm số 133/2018/HSST ngày 22/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 320. Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2019/HSST ngày 16/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 321. Bản án hình sự sơ thẩm số 265/2014/HSST ngày 15/10/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 322. Bản án hình sự sơ thẩm số 140/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 323. Bản án hình sự sơ thẩm số 467/2013/HSST ngày 15/11/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 324. Bản án hình sự sơ thẩm số 186/2018/HSST ngày 16/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 325. Bản án hình sự sơ thẩm số 275/2018/HSST ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 326. Bản án hình sự sơ thẩm số 217/2019/HSST ngày 03/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 327. Bản án hình sự sơ thẩm số 238/2019/HSST ngày 26/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 328. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2018/HSST ngày 12/03/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 329. Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2018/HSST ngày 14/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Cạn 330. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2018/HSST ngày 6/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 331. Bản án hình sự số 49/2018/HSST ngày 28//6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 332. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2016/HSST ngày 15/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 333. Bản án hình sự sơ thẩm số 235/2017/HSST ngày 8/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 334. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2018/HSST ngày 30/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 335. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 20/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh 336. Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2018/HSST ngày 19/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 337. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2012/HSST ngày 22/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 338. Bản án hình sự sơ thẩm số 195/2018/HSST ngày 28/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 339. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 02/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 340. Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2018/HSST ngày 25/4/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 341. Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2017/HSST ngày 26/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 342. Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2016/HSST ngày 28/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh 343. Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2017/HSST ngày 27/01/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 344. Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HSST ngày 19/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 345. Bản án hình sự sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 18/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 346. Bản án hình sự sơ thẩm số 148/2018/HSST ngày 22/2/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 347. Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2014/HSST ngày 16/12/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 348. Bản án hình sự sơ thẩm số 431/2011/HSST ngày 21/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 349. Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2015/HSST ngày 08/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 350. Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2016/HSST ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 351. Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2014/HSST ngày 9/10/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 352. Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2016/HSST ngày 25/2/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 353. Bản án hình sự sơ thẩm số 213/2013/HSST ngày 25/7/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 354. Bản án hình sự sơ thẩm số 184/2019/HSST ngày 27/11/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 355. Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 356. Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2013/HSST ngày 15/11/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 357. Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2018/HSST ngày 16/5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 358. Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2018/HSST ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai 359. Bản án hình sự sơ thẩm số 448/2015/HSST ngày 30/01/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 360. Bản án hình sự sơ thẩm số 333/2011/HSST ngày 22/01/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 361. Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2018/HSST ngày 13/01/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 362. Bản án hình sự sơ thẩm số 314/2013/HSST ngày 17/4/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 363. Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2013/HSST ngày 24/2/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 364. Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2011/HSST ngày 29/10/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 365. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2014/HSST ngày 10/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 366. Bản án hình sự sơ thẩm số 129/2019/HSST ngày 5/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 367. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2011/HSST ngày 03/2/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 368. Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2011/HSST ngày 3/9/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 369. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2015/HSST ngày 26/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 370. Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2011/HSST ngày 10/9/2011, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 371. Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2014/HSST ngày 27/3/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 372. Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2015/HSST ngày 18/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 373. Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2014/HSST ngày 21/7/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái 374. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2012/HSST ngày 18/6/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum 375. Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2013/HSST ngày 10/01/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc 376. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2012/HSST ngày 27/9/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 377. Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2015/HSST ngày 27/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 378. Bản án hình sự sơ thẩm số 72/2016/HSST ngày 30/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 379. Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2015/HSST ngày 21/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 380. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2014/HSST ngày 17/10/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng 381. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2015/HSST ngày 24/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 382. Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2011/HSST ngày 10/12/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu 383. Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2013/HSST ngày 24/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 384. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2014/HSST ngày 22/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 385. Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2016/HSST ngày 18/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 386. Bản án hình sự sơ thẩm số 358/2014/HSST ngày 03/12/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 387. Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2011/HSST ngày 16/9/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 388. Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2013/HSST ngày 30/11/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 389. Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2010/HSST ngày 26/5/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Cạn 390. Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2018/HSST ngày 12/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 391. Bản án hình sự sơ thẩm số 325/2011/HSST ngày 21/8/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 392. Bản án hình sự sơ thẩm số 184/2016/HSST ngày 28/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 393. Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2016/HSST ngày 25/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 394. Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2010/HSST ngày 29/6/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 395. Bản án hình sự sơ thẩm số 156/2015/HSST ngày 03/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 396. Bản án hình sự sơ thẩm số 419/2017/HSST ngày 14/8/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 397. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2016/HSST ngày 25/02/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái 398. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2015/HSST ngày 28/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 399. Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2015/HSST ngày 22/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 400. Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2015/HSST ngày 15/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 401. Bản án hình sự sơ thẩm số 160/2015/HSST ngày 30/01/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 402. Bản án hình sự sơ thẩm số 61/2017/HSST ngày 17/03/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 403. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2010/HSST ngày 9/6/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 404. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2015/HSST ngày 7/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình 405. Bản án hình sự sơ thẩm số 360/2017/HSST ngày 10/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 406. Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2015/HSST ngày 29/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 407. Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2012/HSST ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 408. Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2011/HSST ngày 24/01/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 409. Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2012/HSST ngày 10/02/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 410. Bản án hình sự sơ thẩm số 165/2013/HSST ngày 10/9/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 411. Bản án hình sự sơ thẩm số 405/2018/HSST ngày 18/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 412. Bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HSST ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 413. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2019/HSST ngày 21/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 414. Bản án hình sự sơ thẩm số 235/2014/HSST ngày 7/5/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 415. Bản án hình sự sơ thẩm số 115/2017/HSST ngày 25/3/2017, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 416. Bản án hình sự sơ thẩm số 239/2014/HSST ngày 19/3/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 417. Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2018/HSST ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 418. Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 28/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 419. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2013/HSST ngày 21/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 420. Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2018/HSST ngày 22/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 421. Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2018/HSST ngày 16/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 422. Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2014/HSST ngày 15/10/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 423. Bản án hình sự sơ thẩm số 324/2019/HSST ngày 25/9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 424. Bản án hình sự số 21/2019/HSST ngày 16/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu 425. Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2019/HSST ngày 15/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 426. Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2019/HSST ngày 30/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 427. Bản án hình sự sơ thẩm số Bản án hình sự sơ thẩm số 210/2018/HSST ngày 19/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 428. Bản án hình sự sơ thẩm số 301/2019/HSST ngày 118/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 429. Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2019/HSST ngày 12/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 430. Bản án hình sự sơ thẩm số 146/2019/HSST ngày 173/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 431. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HSST ngày 4/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 432. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2019/HSST ngày 14/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 433. Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2019/HSST ngày 21/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 434. Bản án hình sự sơ thẩm số 72/2019/HSST ngày 13/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 435. Bản án hình sự số 107/2019/HSST ngày 30/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 436. Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2019/HSST ngày 14/3/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 437. Bản án hình sự sơ thẩm số 395/2019/HSST ngày 12/9/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 438. Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2019/HSST ngày 23/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 439. Bản án hình sự sơ thẩm số 318/2019/HSST ngày 26/11/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 440. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HSST ngày 12/03/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 441. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2018/HSST ngày 14/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai 442. Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2018/HSST ngày 6/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 443. Bản án hình sự số 65/2018/HSST ngày 28//6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 444. Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2018/HSST ngày 19/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 445. Bản án hình sự sơ thẩm số 235/2018/HSST ngày 8/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 446. Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2018/HSST ngày 30/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 447. Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2018/HSST ngày 20/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 448. Bản án hình sự sơ thẩm số 194/2018/HSST ngày 19/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 449. Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2018/HSST ngày 22/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 450. Bản án hình sự sơ thẩm số 493/2018/HSST ngày 28/11/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 451. Bản án hình sự sơ thẩm số 392/2018/HSST ngày 02/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 452. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2018/HSST ngày 25/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 453. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2017/HSST ngày 26/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 454. Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2017/HSST ngày 15/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 455. Bản án hình sự sơ thẩm số 230/2017/HSST ngày 15/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 456. Bản án hình sự sơ thẩm số 195/2017/HSST ngày 5/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 457. Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2017/HSST ngày 23/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 458. Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2017/HSST ngày 15/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 459. Bản án hình sự sơ thẩm số 217/2017/HSST ngày 07/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 460. Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2017/HSST ngày 21/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 461. Bản án hình sự sơ thẩm số 223/2017/HSST ngày 17/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 462. Bản án hình sự sơ thẩm số 183/2017/HSST ngày 23/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 463. Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2017/HSST ngày 25/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 464. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2017/HSST ngày 5/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 465. Bản án hình sự sơ thẩm số 149/2017/HSST ngày 28/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 466. Bản án hình sự sơ thẩm số 152/2017/HSST ngày 25/4/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 467. Bản án hình sự sơ thẩm số 423/2017/HSST ngày 28/10/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 468. Bản án hình sự sơ thẩm số 405/2017/HSST ngày 05/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 469. Bản án hình sự sơ thẩm số 157/2017/HSST ngày 15/7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 470. Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2017/HSST ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 471. Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2017/HSST ngày 22/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 472. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2017/HSST ngày 13/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 473. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2017/HSST ngày 22/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 474. Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2017/HSST ngày 25/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 475. Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2017/HSST ngày 14/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 476. Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2017/HSST ngày 4/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 477. Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2017/HSST ngày 12/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 478. Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2017/HSST ngày 13/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 479. Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2017/HSST ngày 27/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam 480. Bản án hình sự sơ thẩm số 87/2017/HSST ngày 24/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 481. Bản án hình sự sơ thẩm số 139/2017/HSST ngày 30/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 482. Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2017/HSST ngày 18/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 483. Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2017/HSST ngày 25/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 484. Bản án hình sự sơ thẩm số 163/2017/HSST ngày 27/4/2017, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 485. Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2017/HSST ngày 29/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 486. Bản án hình sự sơ thẩm số 403/2017/HSST ngày 05/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 487. Bản án hình sự sơ thẩm số 415/2017/HSST ngày 15/12/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 488. Bản án hình sự sơ thẩm số 325/2017/HSST ngày 7/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 489. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2016/HSST ngày 01/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 490. Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2016/HSST ngày 22/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 491. Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2016/HSST ngày 21/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 492. Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2016/HSST ngày 23//8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 493. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2016/HSST ngày 13/1/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 494. Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2016/HSST ngày 27/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 495. Bản án hình sự sơ thẩm số 329/2016/HSST ngày 12/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 496. Bản án hình sự sơ thẩm số 441/2016/HSST ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 497. Bản án hình sự sơ thẩm số 159/2016/HSST ngày 23/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 498. Bản án hình sự sơ thẩm số 306/2016/HSST ngày 5/8/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 499. Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2016/HSST ngày 3/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 500. Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2016/HSST ngày 24/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 501. Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2016/HSST ngày 14/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 502. Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2016/HSST ngày 16/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 503. Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2016/HSST ngày 27/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên 504. Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2016/HSST ngày 30/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 505. Bản án hình sự sơ thẩm số 111/2016/HSST ngày 24/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 506. Bản án hình sự sơ thẩm số 127/2016/HSST ngày 26/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 507. Bản án hình sự sơ thẩm số 128/2016/HSST ngày 28/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 508. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2016/HSST ngày 24/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 509. Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2016/HSST ngày 14/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 510. Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HSST ngày 3/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 511. Bản án hình sự sơ thẩm số 175/2016/HSST ngày 24/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 512. Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2016/HSST ngày 14/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 513. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 30/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 514. Bản án hình sự sơ thẩm số 65/2016/HSST ngày 12/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 515. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2016/HSST ngày 30/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 516. Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2016/HSST ngày 13/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 517. Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2016/HSST ngày 18/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 518. Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HSST ngày 14/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 519. Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2016/HSST ngày 25/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 520. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2016/HSST ngày 27/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 521. Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2016/HSST ngày 13/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 522. Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2016/HSST ngày 04/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 523. Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2016/HSST ngày 3/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 524. Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2016/HSST ngày 14/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 525. Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2016/HSST ngày 15/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 526. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 13/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 527. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2016/HSST ngày 29/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 528. Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2016/HSST ngày 23/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 529. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2016/HSST ngày 29/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 530. Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2016/HSST ngày 13/7/2016, Tòa án nhân dân Lâm Đồng 531. Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2016/HSST ngày 30/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 532. Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2016/HSST ngày 14/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 533. Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2016/HSST ngày 11/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 534. Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2016/HSST ngày 21/3/2016, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 535. Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2016/HSST ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 536. Bản án hình sự sơ thẩm số 118/2017/HSST ngày 29/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 537. Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 3/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 538. Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2017/HSST ngày 30/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 539. Bản án hình sự sơ thẩm số 133/2017/HSST ngày 12/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 540. Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2015/HSST ngày 17/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 541. Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 15/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 542. Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2015/HSST ngày 23/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ 543. Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2015/HSST ngày 6/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 544. Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2015/HSST ngày 15/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 545. Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2015/HSST ngày 23/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 546. Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2015/HSST ngày 3/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 547. Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2015/HSST ngày 29/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 548. Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2015/HSST ngày 5/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 549. Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2015/HSST ngày 7/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 550. Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2015/HSST ngày 12/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 551. Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2015/HSST ngày 1/4/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 552. Bản án hình sự sơ thẩm số 236/2015/HSST ngày 5/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 553. Bản án hình sự sơ thẩm số 303/2015/HSST ngày 18/7/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 554. Bản án hình sự sơ thẩm số 395/2015/HSST ngày 30/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 555. Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2015/HSST ngày 30/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 556. Bản án hình sự sơ thẩm số 465/2015/HSST ngày 15/10/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 557. Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2015/HSST ngày 23/3/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 558. Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2015/HSST ngày 30/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 559. Bản án hình sự sơ thẩm số 381/2015/HSST ngày 22/6/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 560. Bản án hình sự sơ thẩm số 419/2015/HSST ngày 28/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 561. Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2015/HSST ngày 20/5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 562. Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2015/HSST ngày 29/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 563. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2015/HSST ngày 2/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên 564. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2015/HSST ngày 19/4/2015, Tòa án nhân dân Bắc Ninh 565. Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2015/HSST ngày 28/10/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh 566. Bản án hình sự sơ thẩm số 63/2015/HSST ngày 10/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 567. Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2015/HSST ngày 15/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 568. Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2015/HSST ngày 7/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 569. Bản án hình sự sơ thẩm số 119/2014/HSST ngày 20/8/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 570. Bản án hình sự sơ thẩm số 194/2014/HSST ngày 19/11/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 571. Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2014/HSST ngày 22/11/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 572. Bản án hình sự sơ thẩm số 493/2016/HSST ngày 28/11/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 573. Bản án hình sự sơ thẩm số 392/2017/HSST ngày 02/4/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 574. Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2016/HSST ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 575. Bản án hình sự sơ thẩm số 112/2013/HSST ngày 26/10/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre 576. Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2015/HSST ngày 15/3/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 577. Bản án hình sự sơ thẩm số 230/2018/HSST ngày 15/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 578. Bản án hình sự sơ thẩm số 195/2019/HSST ngày 5/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 579. Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2015/HSST ngày 23/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 580. Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2019/HSST ngày 15/3/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang 581. Bản án hình sự sơ thẩm số 217/2016/HSST ngày 07/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An 582. Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2012/HSST ngày 21/10/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 583. Bản án hình sự sơ thẩm số 223/2016/HSST ngày 17/10/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu 584. Bản án hình sự sơ thẩm số 183/2019/HSST ngày 23/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 585. Bản án hình sự sơ thẩm số 175/2017/HSST ngày 30/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phong_ngua_toi_tham_o_tai_san_o_viet_nam_trong_giai.pdf
  • pdfBản tóm tắt Luận án, Tiếng Anh (1).pdf
  • pdfBản tóm tắt Luận án, Tiếng việt.pdf
  • pdfNhững điểm mới của Luận án, bản nộp.pdf
  • pdfNhững điểm mới của Luận án, bản Tiếng Anh.pdf
Luận văn liên quan