Luận án Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với đầu tư công tại tỉnh Nam Định

Đánh giá tác động của đầu tư công đến các khía cạnh phát triển của tỉnh, luận án kết luận: bên cạnh những tác động tích cực, đầu tư công vẫn gây ra một số tác động tiêu cực đến các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường của tỉnh. Ví dụ như, đầu tư công có tác động chèn lấn đầu tư tư nhân, tác động trái chiều đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tác động nhằm giảm tỉ lệ thất nghiệp và giúp xoá đói giảm nghèo của đầu tư công yếu hơn so với đầu tư tư nhân.

pdf217 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với đầu tư công tại tỉnh Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_ly_cua_chinh_quyen_cap_tinh_doi_voi_dau_tu_cong.pdf
  • docxLA_NguyenVanHau_E.docx
  • pdfLA_NguyenVanHau_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenVanHau_TT.pdf
  • docLA_NguyenVanHau_V.doc
Luận văn liên quan