Luận án Sự hội tụ của tổng các phần tử ngẫu nhiên phụ thuộc nhận giá trị trong không gian hilbert

Trong kết quả này, chúng tôi chứng minh định lý dạng Baum - Katz và luật mạnh số lớn dạng Marcinkiewicz - Zygmund với dãy hằng số chuẩn hóa rất tổng quát. Khi xét các phần tử ngẫu nhiên liên kết âm theo tọa độ nhận giá trị trong không gian hữu hạn chiều, một trường hợp rất đặc biệt của Dịnlì lý 3.1.1 đã tiệm cận đến lời giải cho bài toán mở được đặt ra bởi các tác giả Chen và Sung năm 2014 (xem Định lý 3.1.5 và Hộ quả 3.1.9).

pdf92 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Sự hội tụ của tổng các phần tử ngẫu nhiên phụ thuộc nhận giá trị trong không gian hilbert, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_su_hoi_tu_cua_tong_cac_phan_tu_ngau_nhien_phu_thuoc.pdf
  • pdf2a.Hiền_TomtatLA_TV.pdf.pdf
  • pdf2b.Hiền-TomtatLA-TA.pdf.pdf
  • pdf3a.Hiền-TRICH YEU LUAN AN-TV.pdf
  • pdf3b.Hiền-TRICH YEU LUAN AN-TA.pdf
  • pdf4a1.Hiền.TV_Thong tin tom tat ve nhung ket luan moi cua LA.pdf
  • doc4a2.Hiền.TV_Thong tin tom tat ve nhung ket luan moi cua LA.doc
  • pdf4b.Hiền.TA_Thong tin tom tat ve nhung ket luan moi cua LA.pdf
Luận văn liên quan