Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam

Luận án đã thiết lập mô hình kinh tế lượng để lượng hóa tác động của sở hữu nước ngoài và sở hữu Nhà nước tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy sở hữu Nhà nước tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết, trong khi đó sở hữu nước ngoài tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

pdf177 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_cau_truc_so_huu_toi_hieu_qua_hoat_dong.pdf
  • pdfLA_LeDucHoang_Sum.pdf
  • pdfLA_LeDucHoang_TT.pdf
  • docLeDucHoang_E.doc
  • docLeDucHoang_V.doc