Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng

Trong quá trình viết bài luận văn này, Em đã nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến và sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, chú Hoàng Vũ Quang Vinh và tập thể cán bộ công nhân viên công ty may Chiến Thắng và các bạn sinh viên lớp quản trị kinh doanh quốc tế 40 B. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trong khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế đã có những góp ý chỉ bảo quý báu về mặt phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề xung quanh đề tài này. Đặc biệt Em vô cùng biết ơn thầy giáo hướng dẫn Ths. Bùi Huy Nhượng, người đã theo sát từng bước đi từ khi nhận đề tài cho đến khi hoàn thành bài luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn chú Hoàng Vũ Quang Vinh và tập thể cán bộ công nhân viên công ty may Chiến Thắng đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc cung cấp thông tin số liệu, và những kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành đề tài này. Xin cảm ơn các bạn sinh viên lớp quản trị kinh doanh quốc tế 40 B đã động viên và góp ý trong suốt quá trình thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những phát triển đáng kinh ngạc không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè quốc tế. Chỉ trong vòng hơn mười năm, nền kinh tế từ chỗ trì trệ, khó khăn,lạm phát kéo dài đã tiến tới kiểm soát và đẩy lùi được lạm phát, nền kinh tế luôn tục phát triển với tốc độ cao. Sự phát triển của nền kinh tế đất nước đã làm cho đời sống của người dân được nâng cao một cách rõ rệt. Để có được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế nói chung và hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng. Với chiến lược phát triển kinh tế đất nước hướng về đẩy mạnh xuất khẩu nhằm thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước đã coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của chính sách kinh tế đối ngoại. Nhà nước đã tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mặt hàng Dệt May là một trong các mặt hàng đó. Hàng Dệt may là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Trong thời gian qua, ngành Dệt May đã đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Đây là ngành có thể khai thác tốt những lợi thế so sánh của Việt Nam trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Một thực tế là trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt May thì hàng gia công chiếm tới 90%. Điều đó khẳng định rằng hoạt động gia công xuất khẩu vẫn rất cần thiết đối với ngành Dệt May Việt Nam. Phát triển hoạt động gia công xuất khẩu là một giải pháp đối với các nước đang phát triển như Việt Nam trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khi mà khả năng về vốn và công nghệ còn hạn chế. Hoạt động gia công xuất khẩu nói chung và gia công xuất khẩu hàng may mặc nói riêng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Công ty may Chiến Thắng là một doanh nghiệp Nhà nước có bề dày lịch sử trong sản xuất hàng Dệt May, từ khi thành lập đến nay Công ty luôn thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. Từ khi Nhà nước có chính sách mở cửa, Công ty đã tự khẳng định mình vượt qua khó khăn thử thách để đứng vững. Trong những năm 90 khi mà thị trường truyền thống bị thu hẹp Công ty đã mạnh dạn thâm nhập vào các thị trường mới. Từ đó đến nay thị trường của Công ty luôn được mở rộng, doanh thu từ các hoạt động xuất khẩu luôn chiếm hầu hết trong tổng doanh thu của Công ty. Công ty đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, và đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành Dệt May Việt Nam. Trong tình hình thực tế của nước ta hiện nay, các mặt hàng có uy tín trên thị trường quốc tế không phải là nhiều thì việc đẩy mạnh gia công xuất khẩu để khai thác hết lợi thế so sánh của đất nước là rất cần thiết. Nhưng làm thế nào để thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu là vấn đề đáng quan tâm không chỉ đối với công ty may Chiến Thắng mà còn đối với cả ngành Dệt May Việt Nam. Đây là lý do để Em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng. Mục đích nghiên cứu chủ yếu của Em là dựa vào sự phân tích thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu của công ty may Chiến Thắng để đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Trong đề tài này phương pháp nghiên cứu chủ yếu là dùng phương pháp duy vật biện chứng dựa vào số liệu thực tế của công ty để phân tích.Kết cấu của đề tài bao gồm 3 chương : Chương I: Gia công xuất khẩu và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân Chương II: Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng. Chương III: Một số giải pháp chính nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng. Vì trình độ có hạn và thời gian thực tế tại công ty không nhiều nên những giải pháp đưa ra không thể bao quát hết được những vấn đề đang còn tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của công ty. Rất mong được sự góp ý của các thầy, các cô và toàn thể các bạn. MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIA CÔNG QUỐC TẾ 4 I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của gia công quốc tế 4 1.1. Khái niệm và đặc điểm. 4 1.2. Vai trò của gia công quốc tế 5 1.2.1. Đối với nước đặt gia công : 5 1.2.2. Đối với nước nhận gia công : 6 1.3. Các hình thức gia công xuất khẩu. 6 1. 3.1. Xét về quyền sở hữu nguyên liệu. 7 1. 3. 1. 1 Phương thức nhận nguyên vật liệu, giao thành phẩm 7 1.3. 1.2 Phương thức mua đứt, bán đoạn. 7 1.3. 1.3 Phương thức kết hợp. 8 1. 3.2. Xét về mặt giá cả gia công. 8 1. 3.2.1 Hợp đồng thực thi thực thanh. 8 1.3. 2.2. Hợp đồng khoán. 8 1. 3.3.Xét về số bên tham gia quan hệ gia công. 8 1. 3.3.1 Gia công hai bên . 8 1. 3.3.2 Gia công nhiều bên. 9 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động gia công xuất khẩu. 9 2.1. Nhóm nhân tố khách quan. 9 2.1.1 Xu hướng toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại. 9 2.1.2. Nhân tố pháp luật. 10 2.1.3. Nhân tố về công nghệ. 10 2.1.4. Các nhân tố khác. 11 2.2. Những nhân tố chủ quan. 11 2.2.1.Chủ trương ,chính sách của Việt Nam. 11 2.2.2. Nhân tố về con người. 12 2.2.3. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. 13 2.2.4. Nhân tố marketing. 13 III. Tổ chức gia công hàng xuất khẩu. 13 3.1. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng. 13 3.2. Đàm phán và ký kết hợp đồng trong gia công quốc tế 16 3.3. Nội dung của hợp đồng gia công quốc tế. 16 3.3.1. Các điều khoản của hợp đồng: 17 3. 3.2.Tổ chức gia công hàng xuất khẩu. 19 IV. Sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam. 21 4.1. Sơ lược về thị trường gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam hiện nay 21 4.1.1. Thị trường trong nước 21 4.2.2. Thị trường nước ngoài 21 4.2. Sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 23 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG 25 I. Tổng quan về công ty may Chiến thắng. 25 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 26 Trực tiếp quản lý vốn, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh 30 Thực hiện các công tác tiếp thị 30 Quản lý và điều tiết máy móc thiết bị 30 1.3.Chức năng nhiệm vụ của công ty. 31 1.4. Những đặc điểm chủ yếu của công ty. 32 1.4.1. Các chỉ tiêu báo cáo trong những năm gần đây: 32 1.4.2. Mặt hàng sản xuất kinh doanh 32 1.4.3. Địa bàn kinh doanh: 33 1.4.4. Phương thức sản xuất kinh doanh của công ty 34 1.4.5. Đặc điểm về lao động. 35 II. Thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng. 35 2.1 Giá trị gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng 35 2.2. Mặt hàng gia công 39 2.3. Thị trường và khách hàng gia công của công ty 42 2.4. Hình thức gia công 46 2.5. Các hoạt động khác 48 2.5.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác 48 2.5.1.1. Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) 48 2.5.1.2. Bộ thương mại. 49 2.5.1.3. Tổng công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX). 49 2.5.1.4. Bộ công nghiệp 50 2.5.1.5. Các khách hàng quen biết 50 2.5.1.6. Thông qua thăm quan hội chợ triển lãm 50 2.5.2 Quy trình thực hiện hợp đồng gia công 51 2.5.2.1 Nghiên cứu thị trường và xin hạn ngạch 51 2.5.2.2. Nghiên cứu và lựa chọn đối tác để tiến tới ký kết hợp đồng 51 2.5.2.2.1. Nghiên cứu và lựa chọn đối tác 51 2.5.2.2.2. Xem xét và ký kết hợp đồng gia công. 53 2.5.2.3. Quá trình triển khai thực hiện hợp đồng gia công. 53 2.5.2.3.1Chuẩn bị sản xuất. 53 2.5.2.3.2. Triển khai lệnh sản xuất. 54 2. 5.2.4. Hoàn thành hợp đồng và giao hàng xuất khẩu. 55 2.5.2.5. Hậu bán hàng. 57 III. Đánh giá hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may Chiến Thắng 57 3.1. Những mặt đạt được từ hoạt động gia công xuất khẩu 57 3.2. Những tồn tại trong hoạt động gia công xuất khẩu. 59 3.3.Những nguyên nhân tồn tại 60 3.3.1. Những nguyên nhân chủ quan 60 3.3.2. Những nguyên nhân khách quan 61 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 62 I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 62 II. Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu tại công ty may Chiến Thắng 63 2.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing nghiên cứu và tiếp cận thị trường. 63 2.2. Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết. 65 2.3. Đầu tư trang thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm 65 2.4. Phát triển các quan hệ đối tác 66 2.5. Tạo dựng đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh trong kinh doanh quốc tế 67 2.6. Nâng cao tỷ trọng gia công theo phương thức mua đứt bán đoạn, từng bước tạo tiền đề chuyển sang xuất khẩu trực tiếp 68 III. Những kiến nghị đối với Nhà nước 69 3.1. Đầu tư phát triển ngành dệt, có sự cân đối giữa ngành dệt và may 69 3.2. Cải cách các thủ tục hành chính. 69 3.3. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy các hoạt động gia công. 70 3.4. Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ về ngành dệt may 71 3.5. Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại 71 KẾT LUẬN 73 PHỤ LỤC 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, ngang ngùc, ®é réng... §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Sau khi nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi, c«ng ty sÏ nghiªn cøu xem cã thÓ chÊp nhËn ®­îc kh«ng, nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo chÊp nhËn ®­îc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo cÇn th­¬ng l­îng ®Ó ®iÒu chØnh l¹i. Hai bªn x¸c nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn b»ng viÖc ký vµo b¶n hîp ®ång. Hîp ®ång gia c«ng bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn. Sau ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång gia c«ng hµng may mÆc: Sè l­îng vµ ngµy giao hµng. Tªn vµ gi¸ gia c«ng tõng s¶n phÈm. Tr¸ch nhiÖm cung cÊp nguyªn liÖu, phô liÖu. §iÒu kho¶n vÒ giao hµng. VÝ dô: giao thµnh phÈm t¹i H¶i Phßng hoÆc Néi Bµi theo ®iÒu kiÖn FOB HAI PHONG PORT OR HA NOI AIRPORT. §iÒu kho¶n thanh to¸n: Hai bªn sÏ thanh to¸n theo ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÒn hoÆc cã thÓ b»ng th­ tÝn dông (L/C). Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn. 2.5.2.2.2. Xem xÐt vµ ký kÕt hîp ®ång gia c«ng. Xem xÐt hîp ®ång nh»m ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng, ®Çy ®ñ, x¸c nhËn kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ch hµng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c«ng ty, viÖc xem xÐt hîp ®ång ®­îc tiÕn hµnh t¹i phong xuÊt nhËp khÈu. ViÖc so¹n th¶o hîp ®ång hay phô lôc cña hîp ®ång ®­îc c¸n bé mÆt hµng so¹n th¶o trªn c¬ së c¸c chi tiÕt ®· ®­îc hai bªn thèng nhÊt. NÕu kh¸ch hµng so¹n th¶o hîp ®ång th× c¸n bé mÆt hµng ph¶i kiÓm tra l¹i néi dung nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· thèng nhÊt, nÕu kh«ng chÊp nhËn th× ph¶i tho¶ thuËn l¹i víi kh¸ch hµng vµ xem xÐt l¹i. Hîp ®ång , phô lôc cña hîp ®ång sau khi ®· ®­îc so¹n th¶o ph¶i ®­îc phô tr¸ch phßng xuÊt nhËp khÈu kiÓm tra l¹i ký tªn vµ tr×nh lªn tæng gi¸m ®èc. Tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång, tr­êng hîp tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång kh«ng nhÊt trÝ víi néi dung hîp ®ång th× c¸n bé mÆt hµng l¹i kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty vµ so¹n th¶o néi dung cho phï hîp cho ®Õn khi hîp tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng(ký kÕt hoÆc huû bá hîp ®ång). 2.5.2.3. Qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng. 2.5.2.3.1ChuÈn bÞ s¶n xuÊt. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt lµ kh©u quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé, nhÞp nhµng vµ liªn tôc, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nhiÒu kh©u, nhiÒu bé phËn.§èi t­îng liªn quan bao gåm: + Tµi liÖu kü thuËt: lµ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong ®ã nªu râ tªn hµng, m· hµng, sè l­îng s¶n phÈm, tØ lÖ cì, tØ lÖ mµu, c¸c th«ng sè kÝch th­íc vµ tiªu chuÈn kü thuËt, ®Þnh møc nguyªn phô liÖu, b¶ng phèi mµu, s¬ ®å gi¸, h­íng dÉn g¾n m¸c, mÉu giÊy, mÉu hiÖn vËt,... HÖ thèng tµi liÖu kü thuËt ®ßi hái c«ng ty ph¶i tu©n thñ nghiªm tóc nh÷ng yªu cÇu, chØ dÉn cña kh¸ch hµng, cã nh­ vËy míi b¶o ®¶m tho¶ m·n nh÷ng tho¶ thuËn cña hai bªn trong hîp ®ång( hoÆc phô lôc hîp ®ång). Tµi liÖu kü thuËt sÏ ®­îc kh¸ch hµng giao cho phßng xuÊt nhËp khÈu vµ ®­îc phßng xuÊt nhËp khÈu chuyÓn tõng phÇn cã liªn quan ®Õn c¸c bé phËn cã liªn quan chñ yÕu vµ tr­íc tiªn lµ phßng kü thuËt- phßng chøc n¨ng vµ kü thuËt s¶n xuÊt. 2.5.2.3.2. TriÓn khai lÖnh s¶n xuÊt. *. Theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt. C¸n bé mÆt hµng th­êng xuyªn lÊy sè liÖu vµo chuyÒn may vµ ra chuyÒn may. Theo dâi b»ng v¨n b¶n theo tõng m· hµng. NÕu tiÕn ®é s¶n xuÊt chËm ph¶i t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ b¸o c¸o kÞp thêi t×nh h×nh s¶n xuÊt cho tr­ëng phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt kÞp thêi. * .Phèi hîp víi kh¸ch hµng. C¸n bé mÆt hµng lu«n lu«n ph¶i phèi hîp víi kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. * . Phèi hîp víi néi bé( víi c¸c bé phËn cã liªn quan). + Víi phßng phôc vô s¶n xuÊt: Kh©u vËn chuyÓn nguyªn phô liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ cung øng bao b×. C¸n bé mÆt hµng ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ lo¹i bao b×, in Ên cho phßng phôc vô s¶n xuÊt ®Ó phßng phôc vô s¶n xuÊt phèi hîp thùc hiÖn. + Víi phßng kü thuËt : vÒ ®Þnh møc, th«ng sè kü thuËt, mÉu m·, + Víi bé phËn s¶n xuÊt (c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn): chuyÓn c¸c yªu cÇu vÒ ®ãng gãi (vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp) cïng chi tiÕt ®ãng gãi thµnh phÈm(P/L). 2. 5.2.4. Hoµn thµnh hîp ®ång vµ giao hµng xuÊt khÈu. * . Lµm thñ tôc xuÊt khÈu. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc h¶i quan nh­ ®¨ng ký ®Þnh møc tiªu hao nguyªn phô liÖu, tê khai xuÊt khÈu, P/L, chØ ®Þnh giao hµng (nÕu cã), nép lÖ phÝ h¶i quan, thñ tôc kiÓm hµng... Quan hÖ víi h·ng vËn t¶i( hµng kh«ng hoÆc tµu biÓn) ®Ó ®Þnh ngµy giao hµng, phèi hîp giao nhËn container. Thùc hiÖn nh÷ng thñ tôc chøng tõ nhËn hµng, chøng tõ thanh to¸n nh­ : E/L,C/O,B/L,INV,…vµ nh÷ng giÊy tê cã liªn quan theo yªu cÇu cña hîp ®ång, cña kh¸ch hµng, cña qui ®Þnh L/C, cña ng©n hµng thanh to¸n, vµ c¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cÇn). *. Giao hµng xuÊt khÈu. C¨n cø vµo tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ thêi gian hµng cña kh¸ch hµng, c¸n bé mÆt hµng thèng nhÊt víi chuyªn gia lËp danh s¸ch c¸c ®¬n hµng giao trong tuÇn (hoÆc trong th¸ng) vµ yªu cÇu kh¸ch hµng göi" h­íng dÉn giao hµng - shipping in struction ". C¸n bé mÆt hµng lËp b¶n kª chi tiÕt (Packing list) - lÖnh ®ãng gãi s¬ bé cho c¸c ®¬n hµng vµ chuyÓn lÖnh nµy cho xÝ nghiÖp 5 ®ãng gãi. Sau khi ®ãng gãi xong c¸n bé mÆt hµng lµm Packing list thùc tÕ vµ chuyÓn cho chuyªn gia ®Ó kiÓm hµng. Trªn c¬ së shipping in struction , c¸n bé mÆt hµng trao ®æi (trùc tiÕp hoÆc b»ng Tellex hoÆc fax) cho h·ng tµu( hay ®¹i lý vËn t¶i) chi tiÕt c¸c ®¬n hµng xuÊt : tªn hµng, sè l­îng, sè kiÖn, sè khèi(thÓ tÝch), thêi gian xuÊt vµ ®Þa ®iÓm dù kiÕn xuÊt hµng vµ yªu cÇu h·ng tµu( hoÆc ®¹i lý vËn t¶i) x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n(Booking note - x¸c nhËn ®ãng hµng ). Bé hå s¬ xuÊt hµng bao gåm: §¸nh m¸y mét bé tê khai h¶i quan ( 3 tê ). KÌm bé tê khai h¶i quan gåm: phô lôc hîp ®ång (cã ®¬n hµng cÇn xuÊt ), 3 packing list, chØ ®Þnh giao hµng ( Shipping intruction), mét b¶n ®Þnh møc cña ®¬n hµng cÇn xuÊt. Bé hå s¬ trªn ®­îc tr×nh h¶i quan, ®­îc h¶i quan cho më tê khai xuÊt, c¸n bé lµm thñ tôc h¶i quan( c¨n cø vµo yªu cÇu cña c¸n bé mÆt hµng) ®¨ng ký ngµy giê kiÓm vµ th«ng b¸o l¹i cho c¸n bé mÆt hµng . Sau khi hµng ®· lªn tµu, c¸n bé mÆt hµng lËp bé chøng tõ hµng xuÊt theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, th«ng th­êng bé hå s¬ gåm cã: GiÊy phÐp xuÊt khÈu ( E/L - export licence ). GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O - certificate of origin ). VËn ®¬n (B/L - bill of lading ). Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i ( INV - commercial invoice ). B¶n kª chi tiÕt ®ãng gãi (P/L - packing list ). L­u chøng tõ hµng xuÊt - c¸n bé mÆt hµng ph¶i: 01 Bé göi cho kh¸ch hµng. C¸n bé mÆt hµng l­u bé copy. 01 Bé gèc göi ng©n hµng ( nÕu thanh to¸n qua ng©n hµng ). *. Thùc hiÖn quyÕt to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· nªu trong hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng, sau khi gia c«ng xong nÕu cã nguyªn liÖu thõa th× tuú thuéc vµo tõng tr­êng hîp mµ c«ng ty xö lý nh­ sau: Tr­êng hîp thõa so víi hîp ®ång, nÕu khèi l­îng lín c«ng ty sÏ xuÊt tr¶ l¹i chñ hµng, hoÆc mua l¹i cña hä víi sù ®ång ý cña H¶i Quan. NÕu nguyªn phô liÖu thõa víi khèi l­îng nhá mµ chñ hµng kh«ng muèn nhËn th× hä cã thÓ tÆng l¹i cho c«ng ty hoÆc biÕu tÆng cho tæ chøc tõ thiÖn. Tr­êng hîp thõa do tiÕt kiÖm ®­îc tõ s¶n xuÊt gia c«ng c«ng ty tËn dông s¶n xuÊt ra thµnh phÈm, th­êng th× c¸c s¶n phÈm nµy ®­îc tung ra thÞ tr­êng néi ®Þa. *. Thùc hiÖn quyÕt to¸n víi h¶i quan. 2.5.2.5. HËu b¸n hµng. Sau khi ®· giao hµng cho kh¸ch, phßng xuÊt nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm liªn hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m kÕt qu¶ giao nhËn, dùa vµo c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký( thêi gian, sè l­îng, chÊt l­îng...). Ghi nhËn ( nÕu cã ) c¸c ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng vµo phiÕu ghi nhËn ý kiÕn kh¸ch hµng vµ ®Ò nghÞ tæng gi¸m ®èc xem xÐt. Tæng gi¸m ®èc xem xÐt ý kiÕn cña kh¸ch hµng, nÕu thÊy ý kiÕn cã x¬ së th× ph©n c«ng c¸n bé gi¶i quyÕt. Khi cÇn thiÕt, tæng gi¸m ®èc cã thÓ ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ liªn quan phèi hîp ®Ó xem xÐt. Sau khi xem xÐt, c¸n bé ®­îc ph©n c«ng tr¶ lêi kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng tr×nh tæng gi¸m ®èc. III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng 3.1. Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu C«ng ty may ChiÕn Th¾ng hiÖn nay vÉn thùc hiÖn may gia c«ng xuÊt khÈu theo hai h×nh thøc: gia c«ng ®¬n thuÇn vµ mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· ®¹t ®­îc thµnh tùu rÊt lín trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu, ®iÒu nµy thÓ hiÖnlµ kim ng¹ch ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ngµy mét t¨ng cao víi tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi nhanh. Theo sè liÖu b¸o c¸o tõ phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , th× kim ng¹ch ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu bÞ gi¶m xuèng trong n¨m 2000 lµ do nguyªn nh©n mét c¬ së chÝnh cña C«ng ty ë sè 8B. Lª Trùc t¸ch ra thµnh C«ng ty cæ phÇn nªn n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty bÞ h¹n chÕ nh­ng nh×n chung gi¸ trÞ kim ng¹ch gia c«ng xuÊt khÈu vÉn t¨ng. Doanh thu xuÊt khÈu lu«n chiÕm phÇn lín trong tæng doanh thu cña c«ng ty, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 7: Doanh thu xuÊt khÈu trong tæng doanh thu cña c«ng ty. §¬n vÞ : triÖu VND theo gi¸ cè ®Þnh 1994 Doanh thu 1999 2000 2001 Doanh thu c«ng nghiÖp 63154 57067 61117 Doanh thu xuÊt khÈu 61051 54081 59140 Doanh thu b¸n néi ®Þa 2103 2986 1977 Nguån: B¸o c¸o gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· xuÊt sang trªn 20 n­íc b¹n hµng, c¸c b¹n hµng ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng nhiÒu vµ c¸c b¹n hµng cò ngµy cµng ®­îc cñng cè. §ã lµ do cã sù chuÈn bÞ, n©ng cÊp ®Çu t­ ®óng h­íng vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng... n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o ®­îc lßng tin tõ phÝa kh¸ch hµng. Mét sè kh¸ch hµng quen biÕt ®· ®Æt chän niÒm tin vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ph­¬ng thøc kinh doanh vµo c«ng ty, hä ®Æt hµng gia c«ng th­êng xuyªn. Trong c¸c n¨m qua, h×nh thøc gia c«ng mua ®øt b¸n ®o¹n ®· ®­îc t¨ng nªn ®¸ng kÓ thÓ hiÖn ë b¶ng 7. Trong c¸c n¨m 1997, 1998, 1999 h×nh thøc gia c«ng theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng ®Õn n¨m 2000 ®· t¨ng lªn 13,26 % vµ tû träng nµy n¨m 2001 lµ 11,79 % trong tæng trÞ gi¸ gia c«ng. Ph­¬ng thøc gia c«ng mua ®øt b¸n ®o¹n ®· gióp c«ng ty t¨ng ®­îc lîi nhuËn vµ gióp c«ng ty tÝch luü ®­îc kinh nghiÖm trong kinh doanh quèc tÕ lµ b­íc t¹o ®µ cho c«ng ty tiÕn tíi xuÊt khÈu trùc tiÕp. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt gia c«ng chñ yÕu lµ cho thÞ tr­êng EU trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng CHLB §øc chiÕm tû träng lín nhÊt (th­êng chiÕm trªn d­íi 30% trong tæng trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty). Cïng víi viÖc t×m l¹i ®­îc thÞ tr­êng truyÒn thèng ®Çy triÓn väng ®ã lµ thÞ tr­êng CHLB Nga víi kim ng¹ch gia c«ng xuÊt khÈu n¨m 2001 ®¹t 468833 USD chiÕm tû träng 11,5% ®©y lµ thÞ tr­êng réng lín vµ rÊt rÔ tÝnh. HiÖn nay c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®ang xóc tiÕn thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn cña m×nh t¹i CHLB Nga ®Ó theo dâi s¸t sao t×nh h×nh thÞ tr­êng nµy. MÆt kh¸c v¨n phßng nµy sÏ gióp C«ng ty theo dâi qu¸ tr×nh giao nhËn hµng ho¸ mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty còng cÇn ph¶i cè g¾ng më réng c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng kh¸c nh­: §øc, Ph¸p, NhËt, Hµn Quèc, §µi Loan... h¬n n÷a. Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong viÖc ¸p dông qu¶n lý chÊt l­îng vµo s¶n xuÊt, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc chøng chØ ISO 9001: 2000 vµo ®Çu n¨m 2002. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng gióp c«ng ty më réng th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ng cã nhiÒu triÓn väng nh­: NhËt B¶n, EU, B¾c Mü... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· tËp hîp ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé giµu khinh nghiÖm, trong nh÷ng n¨m tíi cïng víi xu h­íng tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý c«ng ty còng ®ang tiÕp tôc chiªu mé nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. C«ng ty còng ®· ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é kü thuËt kh¸ vÒ chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn c¸c ®¬n hµng ®ßi hái tr×nh ®é cao vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· thµnh c«ng trong chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng gia c«ng. Ngoµi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng, C«ng ty ®· s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng kh¸c nh­: gang tay, m¸c l«g«, bé quÇn ¸o thÓ thao... tõng b­íc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cao cÊp nh­ ¸o S¬mi cao cÊp, ¸o gilª... 3.2. Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu. Qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ta thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §©y lµ nh÷ng tån t¹i kh«ng chØ ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng mµ cßn lµ v­íng m¾c cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty kinh doanh hµng may mÆc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nay: Kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ tr­êng vµ c¸c c¬ héi kinh doanh cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ kÐm ch­a cã ®­îc chÝnh s¸ch giao tiÕp hiÖu qu¶. Míi chØ ph¸t triÓn chiÒu réng ch­a ph¸t triÓn chiÒu s©u. C«ng t¸c c¶i tiÕn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cßn h¹n chÕ. C¸c s¶n phÈm ch­a phong phó, chñ yÕu vÉn lµ ¸o Jacket, ¸o s¬ mi, kh¨n tay,... nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp chiÕm tû lÖ nhá hoÆc ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §Æc biÖt, ph­¬ng thøc gia c«ng ®¬n thuÇn chiÕm tû lÖ cao (86 – 100%), gi¸ trÞ gia t¨ng cña ho¹t ®éng gia c«ng thÊp. Kh«ng cã ®­îc sù chñ ®éng trong lùa chän ®èi t¸c: Trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng theo c¸c ®¬n ®Æt hµng nhiÒu khi bÞ ®èi t¸c Ðp gi¸, ®¬n gi¸ gia c«ng thÊp nªn lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng cao. Trong c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô c«ng ty lµm ch­a tèt cho nªn trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm vµ ký kÕt hîp ®ång c«ng ty ch­a cã sù chñ ®éng dÉn ®Õn hiÖu qu¶ trong kinh doanh ch­a cao. C«ng ty may ChiÕn Th¾ng lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö nh­ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty chØ ë møc ®é t­¬ng ®èi, ®Æc biÖt gi¸ trÞ kim ng¹ch ®¹t ®­îc qua ho¹t ®éng gia c«ng kh«ng lín vµ gi¸ trÞ gia t¨ng nhá. 3.3.Nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i 3.3.1. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan C«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù ®o¸n thÞ tr­êng ch­a ®­îc chó träng ®óng møc, c«ng ty ch­a cã mét phßng marketing víi ®éi ngò c¸n bé thÞ tr­êng cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n cao. C«ng t¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ ®iÒu ®éng s¶n xuÊt ch­a triÖt ®Ó, tiÕt kiÖm chi phÝ dÉn ®Õn gi¸ thµnh gia c«ng cao gi¶m lîi nhuËn. ViÖc ®iÒu phèi kÕ ho¹ch ch­a nhÞp nhµng dÉn ®Õn c¸c kh©u trong d©y chuyÒn ch­a liªn hoµn nhiÒu khi cßn ph¶i chê ®îi lÉn nhau kÐo dµi thêi gian s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao. C«ng ty ch­a tæ chøc ®­îc mét x­ëng chuyªn thiÕt kÕ c¸c mÉu chµo hµng ®Ó chñ ®éng trong vÊn ®Ò tiÕp thÞ. C«ng ty ch­a chó träng ®Õn vÊn ®Ò qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng cho nªn viÖc cã ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi t¸c cÇn lùa chän ®«i khi bÞ xem nhÑ nªn mét phÇn còng lµm h¹n chÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.3.2. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan §©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi cña c«ng ty: Sù c¹nh tranh trong n­íc vµ khu vùc trong ngµnh hµng may mÆc ®ang diÔn ra gay g¾t, ®¬n gi¸ gia c«ng thÊp. Nhµ n­íc ch­a cã ®Þnh h­íng râ rµng vµ cô thÓ ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn hµng gia c«ng may mÆc. C¸c thñ tôc vay vèn vµ c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cßn r­êm rµ còng c¶n trë ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n tån t¹i cña ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §©y còng lµ nh÷ng tån t¹i chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. V× vËy, viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu trong thêi gian tíi lµ rÊt quan träng. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t §éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i C«ng ty may chiÕn th¾ng. I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc kÕt hîp víi nh÷ng yªu cÇu, ph­¬ng h­íng kh¸ch quan, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng còng ®· lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch quan träng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai. HiÖn t¹i trong nh÷ng n¨m tíi ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty sÏ vÉn lµ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu. Nh­ng C«ng ty sÏ phÊn ®Êu n©ng cao h¬n n÷a tû lÖ h×nh thøc gia c«ng mua ®øt b¸n ®o¹n (FOB) trong tæng trÞ gi¸ gia c«ng xuÊt khÈu. C«ng ty còng sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ míi, nhÊt lµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. B¶ng 8 : ChØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Thø tù ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch A 1 2 3 4 5 6 A 1 2 ChØ tiªu h­íng dÉn Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Tæng doanh thu ( kh«ng cã VAT ) C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch - KN xuÊt khÈu (gi¸ thanh to¸n) - KN xuÊt khÈu (tÝnh ®ñ NPL) Kim ng¹ch nhËp khÈu(tÝnh ®ñ NPL) S¶n phÈm chñ yÕu + S¶n phÈm may ChØ tiªu phÊn ®Êu Tû lÖ doanh thu b¸n ®øt XK vµ néi ®Þa so víi tæng doanh thu Lîi nhuËn TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång 1000 USD 1000 USD 1000 USD 1000 Sp % TriÖu ®ång 56500 71000 607 4300 19670 15860 1200 46 1000 Nguån chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Trong nh÷ng n¨m tíi, ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc ë ViÖt Nam cßn tiÕp tôc ®­îc ¸p dông, ®ã lµ xu thÕ thêi ®¹i, lµ mét tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ngoµi lîi Ých kinh tÕ, ho¹t ®éng gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cßn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét sè lín lùc l­îng lao ®éng ë c¸c thµnh phè còng nh­ ë c¸c vïng s©u vïng xa. Cã thÓ nãi, t¨ng c­êng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ mét b­íc chuÈn bÞ quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng vµo xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. V× vËy, cÇn hoµn thiÖn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu trªn. Tõ nh÷ng ph©n tÝch chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng, ta thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. 2.1. §Èy m¹nh ho¹t ®éng marketing nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ tÊm g­¬ng ph¶n ¸nh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. VËy nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ rÊt cÇn thiÕt, qua nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ gióp c«ng ty: - N¾m b¾t ®­îc sù biÕn ®éng cña cÇu mµ nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm may mÆc hÕt søc phong phó, ®a d¹ng, lu«n thay ®æi theo thÞ hiÕu vµ cã tÝnh thêi vô. - Nghiªn cøu vµ dù ®o¸n thÞ tr­êng sÏ gióp c«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh tiªu dïng, chi phÝ cho viÖc mua s¾m hµng may mÆc chiÕm tû lÖ bao nhiªu trong tæng chi phÝ, tõ ®ã mµ dù b¸o d­îc tõng nhãm kh¸ch hµng cô thÓ. Gióp c«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc c¸c môc tiªu vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, c«ng t¸c Marketing ®­îc coi lµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ ®em ®Õn c¸c th«ng tin lµm c¬ së cho c«ng ty x©y dùng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Mét doanh nghiÖp m¹nh g¾n liÒn víi kh¶ n¨ng Marketing m¹nh, do ®ã cÇn ph¶i cã c¸i nh×n míi vÒ Marketing ®Æc biÖt lµ Marketing quèc tÕ, ph¶i nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña Marketing nh­ lµ mét c«ng cô hµng ®Çu cña qu¶n trÞ kinh doanh. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng: - C«ng viÖc quan träng nhÊt lµ t¹o dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé Marketing cã n¨ng lùc th«ng qua c¸c biÖn ph¸p tuyÓn dông míi vµ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé thÞ tr­êng. - Tæ chøc mét phßng Marketing víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ th«ng tin, tin häc hiÖn ®¹i, tÝch cùc ¸p dông kü thuËt qu¶n trÞ Marketing hiÖn ®¹i. -Liªn kÕt chÆt chÏ víi tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ( phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ; c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi). Khi cã ®iÒu kiÖn tiÕn tíi më c¸c v¨n phßng ë c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm. -Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuÕch tr­¬ng, tham gia c¸c héi chî th­¬ng m¹i, c¸c héi th¶o chuyªn ngµnh trong vµ ngoµi n­íc ®Ó giíi thiÖu c¸c mÆt hµng cña c«ng ty vµ nh÷ng thÕ m¹nh cña c«ng ty trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc. 2.2. §Èy m¹nh ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt. ViÖc më réng mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty cÇn chó träng ®Õn c¸c mèi liªn kÕt sau: Liªn kÕt kinh tÕ kü thuËt gi÷a c¸c doanh nghiÖp may. T¹o dùng mèi liªn kÕt nµy sÏ lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trao ®æi th«ng tin vµ hîp t¸c víi nhau trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. Nã gióp c«ng ty ngµy cµng b¸m s¸t h¬n ®Õn tËn c¸c kh©u, quy tr×nh s¶n xuÊt nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c ph¸t sinh trong s¶n xuÊt , nghiÖm thu s¶n phÈm kÞp thêi vµ x©y dùng khung gi¸ hîp lý t¹o søc m¹nh vµ æn ®Þnh vÒ kinh doanh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. MÆt kh¸c hiÖn nay nhiÒu c«ng ty ë c¸ thÞ tr­êng lín th­êng ®Æt nh÷ng ®¬n hµng rÊt lín mµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc th× liªn kÕt gi÷a c¸c c«ng ty l¹i víi nhau ®Ó ®¸p øng c¸c ®¬n ®Æt hµng nh­ vËy lµ rÊt cÇn thiÕt. Hîp t¸c kinh doanh víi c¸c h·ng n­íc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. §©y lµ mét biÖn ph¸p gióp c«ng ty më réng quy mç s¶n xuÊt, thu hót vèn, c«ng nghÖ tõ n­íc ngoµi. Theo h×nh thøc nµy th× ®èi t¸c n­íc ngoµi sÏ gãp vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®¶m nhËn viÖc t×m kh¸ch hµng (kÓ c¶ nh÷ng kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng ) vµ tiªu thô s¶n phÈm cßn phÝa c«ng ty gãp vèn, lao ®éng, lîi nhuËn ®­îc ph©n chia theo tho¶ thuËn. Víi h×nh thøc nµy c«ng ty cã ®iÒu kiÖn thu hót vèn,c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn tõ phÝa n­íc ngoµi, gia t¨ng lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 2.3. §Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng, bëi v× nã gióp cho c«ng ty cã ­u thÕ h¬n trong t×nh h×nh thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh ngµy mét gay g¾t. §Çu t­ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, sÏ gióp cho kh¸ch hµng ngµy mét an t©m, tin t­ëng h¬n vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hä. §Ó ®Çu t­ trang thiÕt bÞ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× cÇn ph¶i cã nguån vèn lín, vËy nguån vèn nµy lÊy tõ ®©u ra ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i. Thùc tÕ trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc c«ng ty cßn thiÕu mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng cã chÊt l­îng cao. Khi thiÕu trang thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng c«ng ty ph¶i ®i m­în hoÆc thuª tõ mét sè c¬ së kh¸c, hoÆc tõ kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng. §©y lµ vÊn ®Ò rÊt phiÒn to¸i v× nã lµm cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng mÊt sù chñ ®éng. MÆt kh¸c khi kh¸ch hµng muèn ®Æt hµng gia c«ng th× hä còng ph¶i kiÓm tra trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®Ó chøng tá r¨ng c«ng ty sÏ ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu mµ hä ®Æt ra. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ngoµi viÖc ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng ty còng ph¶i ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty th­êng bÞ x¸o trén nªn c«ng ty th­êng xuyªn ph¶i ®µo t¹o vµ tuyÓn chän thªm nh÷ng lao ®éng tõ bªn ngoµi vµo. C«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc nh©n sù cô thÓ nh»m tuyÓn chän nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ cao còng nh­ m¹nh d¹n sa th¶i nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ qu¸ thÊp. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m trong lùc l­îng lao ®éng. MÆt kh¸c khi cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i råi c«ng ty cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch toµn diÖn h¬n n÷a tr¸nh t×nh tr¹ng ®øt chuyÒn lµm gi¶m n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng. 2.4. Ph¸t triÓn c¸c quan hÖ ®èi t¸c Quan hÖ ®èi t¸c cã thÓ coi lµ mét tµi nguyªn v« h×nh cña mét doanh nghiÖp. C«ng nghiÖp ty chÝnh s¸ch thÓ ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng lµ nhê vµo hai mÆt: Thùc lùc cña c«ng ty vµ c¸c quan hÖ ®èi t¸c mµ c«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc . §Ó gi÷ v÷ng ®­îc c¸c quan hÖ ®· cã, c«ng ty lu«n ph¶i gi÷ ch÷ tÝn ®èi víi ®èi t¸c, cã thÓ ®ã lµ th¸i ®é sßng ph¼ng hoÆc lµ chiÕu cè lÉn nhau trong quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn cho ho¹t ®éng gia c«ng ph¸t triÓn h¬n n÷a , c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi ®èi t¸c nh­ sau: Quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c ®èi t¸c gia c«ng C«ng ty cÇn t¹o cho ®­îc c¸c quan hÖ trùc tiÕp nµy tøc lµ ph¶i bá qua ®­îc kh©u trung gian bëi hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng gia c«ng ký kÕt qua c¸c c«ng ty trung gian ®Òu dÉn tíi lµ lîi nhuËn bÞ chia sÎ nªn lîi Ých cña c«ng ty bÞ h¹n chÕ. NÕu bá qua kh©u trung gian, c«ng ty quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi th× lîi nhuËn thu ®­îc sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i : T¹o ra ®­îc nh÷ng mÆt hµng cã mÉu m· hîp lý, phï hîp víi thÞ tr­êng. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó bªn n­íc ngoµi ®Æt gia c«ng. PhÝa n­íc ngoµi sÏ c¨n cø vµo mÉu m· do c«ng ty t¹o ra ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é s¶n xuÊt, thÓ hiÖn chÊt l­îng cã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu gia c«ng hay kh«ng. §iÒu ®ã ®ßi hái ng­êi thiÕt kÕ mÉu ph¶i cã tr×nh ®é cao. Më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng míi. Mét kh¸ch hµng cã thÓ ®Æt gia c«ng t¹i nhiÒu doanh nghiÖp trªn mét n­íc hay nhiÒu n­íc kh¸c nhau nhau, vÊn ®Ò nµy ®· t¹o ra sù c¹nh tranh trong viÖc thu hót c¸c ®¬n hµng gia c«ng. Bëi vËy nÕu nh­ c«ng ty chØ cã mét sè l­îng kh¸ch hµng Ýt ái th× trong nhiÒu tr­êng hîp sÏ gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò ký kÕt hîp ®ång. Do vËy ngoµi viÖc c«ng ty ph¶i gi÷ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, c«ng ty cÇn chó träng quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng míi. Trong nh÷ng n¨m tíi viÖc ViÖt Nam ®· ký kÕt hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi Mü sÏ më ra mét c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may cña ViÖt Nam bëi v× ®©y lµ thÞ tr­êng cã kim ng¹ch nhËp khÈu rÊt lín vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng. 2.5. T¹o dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã b¶n lÜnh trong kinh doanh quèc tÕ C«ng ty muèn n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh, muèn t¹o dùng uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng th× b¶n th©n bé m¸y qu¶n lý ph¶i th«ng suèt, cã sù ph©n cÊp vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng. Khi tuyÓn chän cÇn ph¶i lùa chän nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô th«ng qua viÖc tæ chøc thi tuyÓn ®Ó cã thÓ tuyÓn chän ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc trong kinh doanh, thÝch øng nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng lµm cho c«ng ty tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro trong kinh doanh, n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh, tiÕp thu ®­îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, hiÖn ®¹i tõ phÝa n­íc ngoµi, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, v¹ch ra c¸c chñ tr­¬ng, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thÝch hîp cho c«ng ty. Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cÊp b¸ch hiÖn nay ®èi víi c«ng ty lµ ph¶i t¹o dùng mét ®éi ngò v÷ng m¹nh vÒ qu¶n trÞ Marketing, qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ c¸n bé cã kh¶ n¨ng tæ chøc ®µm ph¸n trong kinh doanh quèc tÕ. C«ng ty cã thÓ lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n sau : - Tæ chøc cho c¸c c¸n bé tham gia c¸c kho¸ häc nghiÖp vô chuyªn m«n t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o qu¶n trÞ kinh doanh hay t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc trong n­íc. - Göi c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc ra n­íc ngoµi häc tËp. - Thuª chuyªn gia vÒ ®µo t¹o t¹i chç. Víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o hîp lý c«ng ty sÏ cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý v÷ng m¹nh cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cao, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng. 2.6. N©ng cao tû träng gia c«ng theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, tõng b­íc t¹o tiÒn ®Ò chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp C«ng ty may ChiÕn Th¾ng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ViÖt Nam hiÖn nay thùc hiÖn gia c«ng ®¬n thuÇn lµ chñ yÕu, ®iÒu nµy ®· lµm gi¶m lîi nhuËn vµ lµm chËm qu¸ tr×nh th©m nhËp mÆt hµng cña m×nh vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Gia c«ng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ ph­¬ng thøc gia c«ng ®¬n thuÇn chØ lµ ho¹t ®éng kinh doanh t¹m thêi trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, trong t­¬ng lai c«ng ty cÇn ph¶i th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng c¸ch xuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× ngay b©y giê c«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gia c«ng theo h×nh thøc mua ®øt b¸n ®o¹n ®©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó c«ng ty chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. Gia c«ng theo h×nh thøc mua ®øt b¸n ®o¹n sÏ gióp c«ng ty t×m ®­îc nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn phô liÖu cã uy tÝn vµ chÊt l­îng æn ®Þnh. MÆt kh¸c gia c«ng theo h×nh thøc nµy lµm cho c«ng ty lu«n ph¶i thÝch øng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng ®iÒu nµy gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty n©ng cao ®­îc tr×nh ®é còng nh­ b¶n lÜnh kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. V× vËy gia c«ng theo h×nh thøc mua ®øt b¸n ®o¹n võa lµm n©ng cao ®­îc lîi nhuËn võa t¹o tiÒn ®Ò cho c«ng ty tiÕn tíi xuÊt khÈu trùc tiÕp. III. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc D­íi ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc nh»m thóc ®Èy gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë ViÖt Nam. 3.1. §Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh dÖt, cã sù c©n ®èi gi÷a ngµnh dÖt vµ may HiÖn nay, ngµnh dÖt trong n­íc vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ nguyªn phô liÖu cho ngµnh may. C¸c doanh nghiÖp may hÇu nh­ ph¶i nhËp khÈu phÇn lín nguyªn phô liÖu tõ n­íc ngoµi. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp may gia c«ng th× gÇn 100% c¸c lo¹i v¶i lµ do nhËp khÈu, chÝnh v× vËy cÇn ph¶i sao cho c©n ®èi gi÷a ngµnh dÖt vµ ngµnh may mÆc. CÇn ph¶i ®Çu t­ ngµnh dÖt theo chiÒu s©u, h×nh thµnh mét sè côm s¶n xuÊt dÖt, in nhuém víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng cho ngµnh may xuÊt khÈu. §iÒu ®ã võa t¹o cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh may lÉn ngµnh dÖt cña ViÖt Nam, muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy Nhµ n­íc cÇn ph¶i : - Cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh dÖt theo chiÒu s©u nh»m ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a hai ngµnh dÖt vµ may. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vÒ tÝn dông vµ thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngµnh dÖt. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp may sö dông nguån nguyªn liÖu trong n­íc. 3.2. C¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. HiÖn nay, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña nhµ n­íc cßn rÊt r­êm rµ, phøc t¹p. §iÒu ®ã lµm c¶n trë rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp mµ c«ng ty may ChiÕn Th¾ng n»m trong còng n»m trong sè ®ã. HiÖn nay, yÕu tè c¶n trë lín nhÊt ®èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ viÖc th«ng qua h¶i quan. VÉn biÕt r¨ng h¶i quan hä cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña hä nh­ng vÊn ®Ò ë chç lµ thñ tôc rÊt r­êm rµ nhiÒu khi lµm gi¶m tiÕn ®é giao hµng. §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vµ chèng tham nhòng trong c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc nh­ thuÕ vô, h¶i quan, ng©n hµng…®æi míi quy chÕ vµ c¸ch thøc lµm viÖc, bá bít c¸c cña trong xÐt duyÖt ®Çu t­, vay vèn ®Çu t­ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®èi víi mäi ngµnh mäi cÊp. 3.3. Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i nh»m thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng gia c«ng. N­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ cã xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp, c¸c doanh nghiÖp th­êng ®i sau trong qu¸ tr×nh héi nhËp v× vËy Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ: VÒ l·i vay ng©n hµng: HiÖn nay ngµnh may mÆc cña n­íc ta c¸c m¸y mãc s¶n xuÊt ®a phÇn lµ c¸c m¸y mãc l¹c hËu, mét sè m¸y mãc vÉn cßn míi nh­ng tr×nh ®é c«ng nghÖ kh«ng cao do vËy chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao. §Ó ®Çu t­ cho s¶n xuÊt th× nguån vèn cña b¶n th©n doanh nghiÖp kh«ng thÓ nµo ®¸p øng ®­îc, do vËy cÇn ph¶i cã sù hç trî cña Nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã sù hç trî vÒ mÆt tÝn dông nh­ ®¬n gi¶n c¸c thñ cho vay vèn, gi¶m l·i vay… VÒ qu¶n lý vµ ph©n bæ h¹n ng¹ch : Trong nh÷ng n¨m qua Nhµ n­íc ®· cã thay ®æi rÊt nhiÒu trong vÊn ®Ò qu¶n lý vµ ph©n bæ h¹n ng¹ch. MÆc dï víi c¸ch ph©n bæ hiÖn nay cña Bé th­¬ng m¹i ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh­ng vÊn ®Ò ph©n bæ h¹n ng¹ch vÉn cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt. Thùc tÕ hiÖn nay sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu bao giê còng lín h¬n sè l­îng trong h¹n ng¹ch. Do vËy c«ng ty liªn tôc bÞ thiÕu h¹n ng¹ch vµ lu«n ph¶i lo l¾ng xin h¹n ng¹ch bæ sung hoÆc t×m c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó xuÊt khÈu uû th¸c. §iÒu nµy lµm chi phÝ s¶n xuÊt gia c«ng t¨ng, ®ång thêi t¹o ra nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc trong vÊn ®Ò xin h¹n ng¹ch. 3.4. T¨ng c­êng cung cÊp th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ vÒ ngµnh dÖt may Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp th­êng thiÕu th«ng tin vÒ c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng c«ng nghÖ, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy Nhµ n­íc ph¶i cã c¸c dù ¸n nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cho doanh nghiÖp. Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam nªn tæ chøc hÖ thèng th«ng tin vÒ khoa häc c«ng nghÖ dÖt may. Ngoµi th«ng tin c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng c«ng nghÖ, hÖ thèng cßn cung cÊp c¸c th«ng tin kh¸c vÒ thÞ tr­êng hµng may mÆc. Th«ng tin bao gåm th«ng tin nãng vµ th«ng tin tÜnh. Th«ng tin tÜnh cã gi¸ trÞ cè ®Þnh trong thêi gian dµi hµng n¨m thËm chÝ vµi n¨m, cßn th«ng tin nãng chØ cã gi¸ trÞ trong thêi gian ng¾n vµi th¸ng thËm chÝ tõng ngµy, tõng giê. 3.5. Thµnh lËp trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i ThÞ tr­êng tiªu thô trªn thÕ giíi lu«n biÕn ®éng vµ t­¬ng ®èi phøc t¹p, nh­ng hiÖn nay c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vÉn cßn thiÕu vµ ®é chÝnh x¸c ch­a cao. V× vËy, Nhµ n­íc sím thµnh lËp trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó trî gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh. Chøc n¨ng cña trung t©m nµy lµ cung cÊp th«ng tin vµ tæ chøc xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trung t©m nµy sÏ thiÕt lËp mét ng©n hµng d÷ liÖu vÒ c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Trong thêi gian tr­íc m¾t, khi mµ ch­a thµnh lËp ®­îc trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i, Bé th­¬ng m¹i cÇn ph¶i thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi ®Ó nghiªn cøu theo dâi t×nh h×nh thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ th­êng xuyªn ®øng ra tæ chøc vµ b¶o trî cho c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Kinh nghiÖm mét sè n­íc cho thÊy, ngoµi viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn hîp lý ngµnh dÖt may, c¸c n­íc ®ã ®· thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p chiÕm lÜnh thÞ tr­êng h÷u hiÖu ®ã cã thÓ coi lµ kinh nghiÖm quý b¸u ®èi víi ViÖt Nam. VÝ dô : Ên §é, Indonªsia ®· thµnh lËp kho hµng cña m×nh ngay t¹i c¶ng Ch©u ¢u( nh­ c¶ng Rotterdam ) ®Ó b¸m s¸t lÞch giao hµng. Indonªsia ®· thµnh lËp trung t©m mËu dÞch vµ ph©n phèi cña m×nh ë Rotterdam, trung t©m cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¶ng biÓn, s©n bay vµ gi÷ vai trß’cöa më ‘ vµo Ch©u ¢u cña mÆt hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy, trung t©m còng ®øng ra lo liÖu ®Þa ®iÓm cho c¸c cuéc tr­ng bµy triÓn l·m vµ c¸c môc ®Ých th­¬ng m¹i kh¸c. §©y lµ vÊn ®Ò tèi cÇn thiÕt ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Tãm l¹i : Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n võa cã ý nghÜa tr­íc m¾t võa cã ý nghÜa l©u dµi nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p nµy ®ßi hái cã sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ cã sù hç trî tõ phÝa Nhµ n­íc. KÕt luËn Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®· vµ ®ang trë thµnh mét ngµnh s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc ë n­íc ta. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay, nÒn khoa häc c«ng nghÖ cßn l¹c hËu, lùc l­îng lao ®éng cßn thÊt nghiÖp rÊt lín th× ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét tÊt yÕu. Gia c«ng xuÊt khÈu sÏ gi¶i quyÕt ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu gióp chóng ta tiÕp thu ®­îc khoa häc c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn tõ n­íc kh¸c, nã còng lµm t¨ng thu nhËp, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. HiÖn nay ViÖt Nam víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN, APEC vµ chóng ta ®ang ®µm ph¸n ®Ó ra nhËp tæ chøc WTO nÒn kinh tÕ trong n­íc ®ßi hái duy tr× ë møc t¨ng tr­ëng 9 ®Õn 10 % mét n¨m, kim ng¹ch xuÊt khÈu ph¶i t¨ng tõ 20 - 25 %/n¨m, gia c«ng xuÊt khÈu hµng ho¸ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh»m ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu nµy. Muèn vËy chóng ta cÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a trong s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, quan t©m thÝch ®¸ng c«ng t¸c thÞ tr­êng, c¶i tiÕn vµ n©ng cao h¬n n÷a bé m¸y qu¶n lý ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng, s¶n phÈm tõng b­íc h­íng vµo gia c«ng theo chiÒu s©u, t¨ng dÇn tû träng nguyªn vËt liÖu trong n­íc trong gi¸ trÞ s¶n phÈm xuÊt khÈu. §ång thêi hÕt søc coi träng uy tÝn trong quan hÖ kinh doanh quèc tÕ. Ch¾c ch¾n r»ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu sÏ ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ x· héi cao h¬n, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu h¬n trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m tíi, víi sù nç lùc kh«ng ngõng v­¬n lªn cña m×nh, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· vµ sÏ cè g¾ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc h¬n n÷a gãp phÇn ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam, n©ng cao uy tÝn cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Hµ Néi, Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002. Sinh viªn : Lª V¨n BiÒn Phô lôc VÝ dô: Hîp ®ång gia c«ng hµng may mÆc PROCESSING CONTRACT NO. 61YS/092001 Between: CHIEN THANG GARMENT COMPANY NO. 10 THANH CONG STR HA NOI, VIET NAM Tel: 8.312074/78. Fax : 8.312208/312278 Represented by Md. DOI THI THU THUY – General Director Herein after called as “Party A” And : young shin trading co., ltd 3rd. Floor young shin bldg. No. 790 – 10 Youksam – dong kangnam- gu seoul korea Herein after as “Party B” The two Parties have agreed to sign this contract for processing garments in Party A’s factories with following terms and condition: Object of contract -Party A undertakes to make garment in conformity with the requirements specified in technical documents & counter samples approved by both parties. - Party B undertakes to supply free of charge & completely all materials and accessories together with the techical documents and necessary condition for garment production and pay the cutting, making, packing & other extra charges related to importing the materials & acc. & exporting the goods (if any) for party A. 2. Comodity order no., quantity, unit-price & shipment time - Commodity : mens and ladies wear - Quantity : 200.000 PCS (+,- 10%) - Unit-price : About USD. 3.50-4.00/PC (detail see annex) - Amount : About USD. 800.000 (detail see annex) - Delivery date of finished garments : (See annex) 3. Quality : The quality of all fabrics & accessories should be good &in comformity with the quality garments required. Party A will make the finished goods in comformity with the counter samples and technical documenrs confirmed by both parties. 4. Delivery terms : - All materials and accessories will be supplied by Party B free of charge on basic of C. I. F HAIPHONG PORT OF HANOI AIRPORT and must be arrived at Party A’ s warehouse at least 15 days before production time or 40 days before delivery time together with original samples, paper pattern and technical documents, ect….Necessary for production (all documents should be in English). - Consumption rate of fabrics and accessories is based on necessary consumption plus 3%(ssome item of material and accessory will be decided by both parties for wastage during production). In case, that such rate can not cover the wastage and damages during production and/or defect parts of fabrics or accessories, party B will send further instruction i.E either send the additional quantity or reduce the quantity of products to be delivered. After this contract finished, all of remaining materials and Acc. Will be transferred to the next contract or reexported. - Right after shipping out materials and accessories party B should send a full set of shipping documents including original invoice, packing list, B/L, C/O, together with samples of material and accessoyies (2 sets/ each) and consumption of each item for each style to party A by courier service. In order to do all import formalities quickly, party B should fax the invoice, packing list and Bill of lading of the shipped goods before sending documents. - If the shipping documents are sent to party A late or documents are wrong, the storage fee or fine(if any ) must be on party B’s account. Party A will ship the finished garments as scheduled. If materials and accessories arrive at party A’s warehouse later than the schedule mentioned in the annex attached, the delivery time will be re-discussed & re-agreed basing on factual situation of party A at that time. Delivery time of materials and acc. : from Jan, 2001 to Jan, 2002 Delivery time the finished goods from Feb, 2001 to the March, 2002 on basic FOB Haiphong Port or Noibai Airport. 5.PAYMENT : By L/C to the account no. 001.1.37.0078389 at the bank foreign trade of Vietnam(Vietcombank-Hanoi) 23 Phan Chu Trinh street, Hanoi. Vietnam before shipment dates at least 5 days for each export consignment. All Banking fees, commission outside Vietnam will be on party B ’s account. 6. SHIPPING DOCUMENTS : - Within 2 days after shipping materials Party B has to send to Party A by DHL following shipping documents: + B/L-original : 01 fold + P/L : 01 fold + C/O : 01 fold + Invoice :01 fold - Within 5 days after shipping garments, Party A has to send to Party B’s representative following shipping documents : + B/L-copy : 03 fold +C/O&E/L :01 fold + P/L : 03 fold +Invoice : 03 fold INSPECTION : Party B’s authorized representative or expert should give technical assistance while starting and during production to solve all problems occurred during production in order to keep production continuosly. Upon receipt of materials and accessories, Party A will check all of them. If there is any discrepancy in quantity or quality. Party A should notify Party B so that Party B can settle the problem without delay. Party A shall guarantee to keep all materials and finished goods under good conditions from losses and damages from receiving mat. & acc. At the port/airport until shipping the finished goods. Party A have to make garments in conformity with the requirements specified in technical documents and other notes given by party B before production. CLAIM, ARBITRATION : Shortage claim of materials and accesoories with Vietnam Insurance Company’s survey report if shortage is discovered in damaged packages and with factory’s report if shortage discovered in original packages. All disputes which may arise between the parties shall be settle amicably through negotiations between the parties. If negotiations should fail, then such disputes shall be settle by the Vietnam Internation Arbitration Centre attached to the Chamber of commerce & Industry of S.R. Vietnam and his award shall be final and binding upon all the parties of this contract. The fees for arbitration and/or other charges shall be borne by the losing party, unless otherwise agreed. FORCE MAJEURE : Neither party shall be liable to the other failue or delay in the performance of its obligations under this contrac for the time en to the extent such failuresor delay caused by weather, war, strikes, “Acts of God “ i.E storms, fires ... Writen notice of occurance of Force Majeure shell be given by the affected party to the other with reasonable promptness in order to be released from his resposibility. 10. TRADE MARK. Party B must be fully resposible for all trade marks attached on garments produced in party A’s factories. - The party B have to commit to full posibility in using the trade marks, the name of commodity and solving all disputes are involving. - In the case of the trade marks and the name of commodity orgin are cocided with what have been registed in VietNam, must have a certificate of industrial property of VietNam. OTHER CONDITION. 11.1 Sample : Counter samples – Before starting production of any styles, party A shoulh make the counter samples (1 piece per style ) fow party B’s approval. 11.2 Sending : Counter samples & shiping documents will be given by party A to party B’s representative or expert in HaNoi. If there is any special request of party B, party A will send the samples & shipping documents to the assigned address, but the sending charge will be on party B’s account. 11.3 Party A is obliged to deliver the finished goods with quality in full conformity with the countersample accepted, technical documentation and instruction given by party B. - Follow the material consumption rate given in the technical documentation. Every charges must be accepted by Party B or his expert. - FOB, FCA are to be understood according to incoterms 1990. - Any amendment of thi contract is only valid in written from and duly confirmed by both paties. This contract is made in 4 copies in English of equal value amd valid until Mar.31st 2002 Each Party Kepps 2 copies of equal value. Done in HaNoi on .1st. Jan., 2001 CHIEN THANG GARMENT CO.. YOUNG SHIN TRADING CO..,LTD YOUNG SHIN TRADING CO..,LTD Tæng Gi¸m §èc c«ng ty §íi ThÞ Thu Thuû S. P . EXE.Managing director Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ quèc tÕ ( chñ biªn PGS.TS T« Xu©n D©n ). Gi¸o tr×nh kinh doanh quèc tÕ ( chñ biªn TS. §ç §øc B×nh ). Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng (Vò H÷u Töu ). B¸o c¸o xuÊt khÈu tõ 1997- 2001 cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng B¸o c¸o gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (doanh thu -s¶n phÈm ) cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. T¹p chÝ kinh tÕ & ph¸t triÓn (sè th¸ng 4 -2002) H­íng dÉn theo dâi triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång, h­íng dÉn giao hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Ngµnh dÖt may víi chiÕn l­îc t¨ng tèc ®Õn n¨m 2010 ( Ph­¬ng Liªn - T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o 2/2001). 9. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång kinh doanh quèc tÕ ( chñ biªn GS.PTS. T« Xu©n D©n) Môc lôc Trang NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... §iÓm LuËn V¨n: ................................ NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... §iÓm LuËn V¨n: ................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng.DOC
Luận văn liên quan