Luận án Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế Việt Nam

Các giải pháp đổi mới chính sách tài khóa, với vai trò là một công cụ đắc lực trong việc tạo nguồn lực tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Trong thời kỳ suy giảm kinh tế, nền kinh tế mỗi quốc gia đều phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn và môi trường thực hiện chính sách tài khóa ở những quốc gia này sẽ đứng trước các thách thức to lớn

pdf183 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_bui_nhat_tan_cs_tai_khoa_8555.pdf
Luận văn liên quan