Luận án Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

Luận án kết hợp ước lượng và kiểm định tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở cả phạm vi cấp tỉnh và cấp hộ đã đánh giá được đầy đủ hơn tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu cấp tỉnh cho phép kiểm định tác động gián tiếp của di cư trong nước đến giảm nghèo thông qua thay đổi vốn nhân lực và cơ cấu lao động của tỉnh. Phạm vi cấp hộ đã ước lượng và kiểm định thêm được vai trò giảm nghèo của di cư trong nước thông qua tác động của tiền gửi về từ di cư tới mức độ nghèo của hộ gia đình nhận được tiền gửi. Các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam chỉ quan tâm vai trò của tiền gửi từ di cư trong nước đến khả năng thoát nghèo của hộ đã bỏ qua tác động này.

pdf160 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_di_cu_trong_nuoc_den_giam_ngheo_o_viet.pdf
  • docxLA_NguyenThiHoaiThu_E.docx
  • pdfLA_NguyenThiHoaiThu_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiHoaiThu_TT.pdf
  • docxLA_NguyenThiHoaiThu_V.docx
Luận văn liên quan