Luận án Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn từ góc độ ngành

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Nghiên cứu sử dụng mô hình ARDL và ARDL phi tuyến để xem xét mối quan hệ giữa cán cân thương mại của Việt Nam với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc trong 21 ngành hàng phân theo bảng hệ thống hài hòa trong giai đoạn 2008-2017 với số liệu theo tháng đã đưa ra được các kết luận sau:

pdf180 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn từ góc độ ngành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_ty_gia_den_thuong_mai_song_phuong_cua_v.pdf
  • docxLA_TranThiHa_E.docx
  • pdfLA_TranThiHa_Sum.pdf
  • pdfLA_TranThiHa_TT.pdf
  • docxLA_TranThiHa_V.docx
Luận văn liên quan