Luận án Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNCVNN) tại Việt Nam

Sự tác động trực tiếp đồng thời của ba nguồn lực vô hình gồm vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của DNCVNN tại Việt Nam; một loại hình doanh nghiệp đặc thù đang trong quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc để hoàn thiện. - Sự tác động gián tiếp của vốn xã hội đến hiệu quả hoạt động của DNCVNN tại Việt Nam thông qua tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng. - Sự tác động gián tiếp của tinh thần kinh doanh đến hiệu quả hoạt động của DNCVNN tại Việt Nam thông qua khả năng thích ứng.

pdf222 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNCVNN) tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_von_xa_hoi_tinh_than_kinh_doanh_va_kha.pdf
  • pdf2. TÓM TẮT LUẬN ÁN TS TV.pdf
  • pdf3. TÓM TẮT LUẬN ÁN TS TA.pdf
  • docx4. Điem moi cua LATS TV.docx
  • docx5. Điem moi cua LATS TA.docx
Luận văn liên quan