Luận án Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Trong mối quan hệ xuất khẩu hàng hóa - tăng trưởng kinh tế, luận án đã chỉ rõ việc nghiên cứu chất lượng xuất khẩu hàng hóa trong đó có cơ cấu hàng hóa xuất khẩu là nhân tố quan trọng tác động tói tăng trưởng kinh tế. Đây là bước tiến mới so với các nghiên cứu trước đây khi chủ yếu tập trung vào nghiên cứu quy mô xuất khẩu hàng hóa.

pdfChia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1680 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfla_nguyenthithuthuy_5047.pdf
Luận văn liên quan