Luận án Tìm hiểu Simulink trong MatLab

Mỗi một cột ma trận đại diện cho mỗi giá trị khác nhau dữ liệu được truyền đến MATLAB cho đến khi kết thúc mô phỏng. Nêú sự mô phỏng cần số bước lớn hơn giá trị maximummột đơn vị thì khối này chỉ lưu giá trị ncuối cùng ,với nlà giá trị lấy mẫu maximumđã quy định.

pdf50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3368 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tìm hiểu Simulink trong MatLab, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu Simulink trong MatLab.pdf