Luận án Tính tuần hoàn và ổn định của nghiệm các phương trình tiến hóa trung tính

Khi phát triển từ bài toán trong Chương 2. với hàm trễ phi tuyến g từ liên tục Lipschitz được thay bởi hàm g là (^-Lipschitz thuộc không gian M: thay cho việc sử dụng không gian các hàm thực liên tục bị chặn Cj)(R+, X) chúng tôi phải sử dụng không gian ®ĩ, là không gian Banach tương ứng của không gian hàm Banach chấp nhận được M. Đồng thời, để xét tính ổn định của nghiệm tuần hoàn, thay cho việc sử dụng bất đẵng thức Gronwall chúng tôi đã sử dụng bất đẵng thức nón trong đánh giá tính hút.

pdf108 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính tuần hoàn và ổn định của nghiệm các phương trình tiến hóa trung tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tinh_tuan_hoan_va_on_dinh_cua_nghiem_cac_phuong_trin.pdf
  • pdfLoanNguyen_PhD_TT_ghidia.pdf
  • pdfNTLoan_Thông tin tóm tắt_Tienganh.pdf
  • pdfNTLoan_Thông tin tóm tắt_Tiengviet.pdf
  • pdfNTLoan_Trích yếu Luận án.pdf
Luận văn liên quan