Luận án Về một số bài toán xác định nguồn cho phương trình parabolic

Các kết quả của chương này là 1. Thiết lập phương pháp chỉnh hóa dựa trẽn lý thuyết nửa nhóm cho bài toán xác định nguồn trong không gian Banach và đạt được đánh giá sai số cho nghiệm chỉnh hóa sử dụng cả luật chọn tham số chỉnh hóa kiểu tiên nghiệm và hậu nghiệm. 2. Xây dựng thuật toán để giải số bài toán này, ví dụ số ở trẽn đâ cho thấy được kết quả tốt khi chúng tôi thực hiện tìm nghiệm chỉnh hóa cho một trường hợp đơn giản trong không gian Banach.

pdf136 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Về một số bài toán xác định nguồn cho phương trình parabolic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ve_mot_so_bai_toan_xac_dinh_nguon_cho_phuong_trinh_p.pdf
  • pdf2a. Tom tat Luan an (Tieng Viet) - NhatMinh_30.pdf
  • pdf2b. Tom tat Luan an (Tieng Anh) - NhatMinh_30.pdf
  • pdf3a. Trích yếu Luận án (tiếng Việt) - NhatMinh.pdf
  • pdf3b. Trích yếu Luận án (tiếng Anh) - Nhat Minh.pdf
  • pdf4a. Thông tin điểm mới của Luận án (tiếng Việt) - Nhat Minh.pdf
  • docx4b. Thông tin điểm mới của Luận án (tiếng Việt).docx
Luận văn liên quan