Luận án Ứng dụng của đa diện newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức lojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu

Trong luận án này, chúng tôi đã thu được những kết quả sau: 1) Dưa ra một điều kiện đủ để một đa thức không âm là tổng bình phương của các đa thức (Định lý 1.2.4). Diều kiện này được phát biểu thông qua đa diện Newton của đa thức. 2) Chứng minh rằng tồn tại một tập nửa đại số mở, trù mật trong không gian tất cả các đa thức có cùng một đa diện Newton cho trước, sao cho với mỗi đa thức thuộc tập này và bị chặn dưới, bài toán tìm infimum toàn cục là đặt chỉnh (Định lý 2.2.1). 3) Dưa ra một tiêu chuẩn mới của sự tồn tại bất đẳng thức Lojasiewicz toàn cục (Định lý 3.3.3). Tiêu chuẩn này cung cấp một thuật toán cho trường hợp hai biến, kiểm tra sự tồn tại của bất đẳng thức Lojasiewicz toàn cục (Mệnh đề 4.1.2, 4.1.3).

pdf99 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ứng dụng của đa diện newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức lojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ung_dung_cua_da_dien_newton_vao_viec_nghien_cuu_cac.pdf
  • pdfInfomation new results.pdf
  • pdfThong tin ket qua moi.pdf
  • pdfTom tat luan an.pdf
Luận văn liên quan