Luận án Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

Môn Toán ở trường phổ thông, trên thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng, là một lĩnh vực học tập gồm các phân môn, hay các mạch kiến thức như: số học, Đại số, Hình học, Lượng giác, Giải tích, Thổng kê, Xác suất, Tổ hợp, Tập hợp, Lôgic,. Vì thế, khi lựa chọn và sắp xếp các chủ đề, hay mạch kiến thức theo một cách hợp lí (nào đó) để dạy học (từ lớp dưới lên lóp trên, từ cấp dưới lên cấp trên, suốt từ lớp đầu cấp tiểu học đến lớp cuối cấp THPT), đã có thể xem là tích hợp chương trình giảng dạy, theo hướng tích hợp trong nội hộ niôn học (tích hợp dọc).

pdf280 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_xay_dung_chu_de_tich_hop_trong_day_hoc_mon_toan_o_tr.pdf