Luận văn Báo cháy qua điện thoại

MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG .1 CHƯƠNG I: Sơ LƯỢC VÈ HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ ĐIỀU KHIỂN .1 I: CÁCH NHẬN BIÊT VÀ BÁO CHÁY 1 II: CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 1 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VI ĐIÊU KHIEN 89C51 5 A.TÓM TẮT PHẦN CỨNG 5 I. GIỚI THIỆU .5 II. Sơ LƯỢC CÁC CHÂN 89C51 7 III. KHẢO SÁT CÁC KHỐI BÊN TRONG, Tổ CHỨC BỘ NHỚ 10 B. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỊNH THÌ TIMER .15 I. GIỚI THIỆU .15 II. THANH GHI CHẾ ĐỘ TIMER .16 III. THANH GHI ĐIÊU KHIIEN TIMER .17 IV. CHẾ ĐỘ TIMER .18 c. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NGAT 23 I. GIỚI THIỆU 23 II. TỔ CHỨC NGẮT CỦA 89C51 24 III. XỬ LÝ NGẮT .26 IV. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DÙNG NGAT 28 CHƯƠNG III: KHẢO SÁT IC THU PHÁT DTMF MT8880 .32 I. MÔ TẢ CHỨC NĂNG 32 II. CẤU HÌNH NGÕ VÀO 33 III. Ý NGHĨA CÁC CHÂN CỦA IC MT8880 .42 CHƯƠNG IV : GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA TổNG ĐÀI VÀ CÁC THUÊ BAO .47 PHẦN II: THIẾT KẾ PHAN cứng 53 CHƯƠNG I: Sơ ĐỒ KHỐl VÀ sơ Đồ NGUYÊN LÝ .53 I. Sơ ĐỘ KHỐI 53 II. Sơ ĐỒ NGUYÊN LÝ .54 III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .60 CHƯƠNG II: Sơ ĐỒ THUẬT GIẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH 67 I. LƯU ĐỒ HỆ THỐNG 67 II. DTMF 8880 .68 III. QUÉT PHÍM VÀ NẠP RAM 71 IV. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH 74 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIEN đe tài .82 PHẦN PHỤ LỤC .86 LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những khu vực dễ cháy, nên việc lắp đặt hệ thông báo cháy có tầm quan trọng hết sức lớn lao. Nó giúp chúng ta phát hiện nhanh chóng, chữa cháy kịp thời kỳ đầu của vụ cháy đem lại sự bình yên cho mọi người, bảo vệ tài sản cho nhân dân, nhà máy xưởng sản xuất . Ngày nay, việc phòng cháy chưã cháy trở thành mối quan tâm hàng đầu của nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Nó trở thành nghiã vụ của mỗi người dân. Trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn tuyên truyền giáo dục cho mỗi người dân ý thức phòng cháy chửa cháy, nhằm mục đích hạn chế những vụ cháy đáng tiếc xảy ra. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống thông tin điện thoại thì việc báo cháy qua điện thoại ngày càng trở nên phổ biến, nó giúp ta báo kịp thời những thông tin về vụ cháy đến các cơ quan chức năng. Xuất phát từ những ý tưởng trên, em chọn đề tài “Thiết bị báo cháy tự động” cho luận văn tốt nghiệp. Do thời gian và sự hiểu biết có hạn, chắc chắn trong quá trình làm em cũng có nhiều thiếu sót, mong các thầy cô và các bạn chân thành góp ý.

pdf108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2875 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Báo cháy qua điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cháy qua điện thoại.pdf
Luận văn liên quan