Luận văn Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển nam trung bộ bằng mô hình Roms

Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển nam trung bộ bằng mô hình Roms - vào mùa đông, với đại diện là tháng 1, trường các yếu tố sinh thái phân bổ tập trung ở khu vực phía abwcs của khu vực quan tâm, khu vực nước nổi vào thời gian này các yếu tố sinh thái có giá trị thấp, không có gì đặc biệt

pdf51 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển nam trung bộ bằng mô hình Roms, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflvths_vu_thi_vui_6494_2062923.pdf
Luận văn liên quan