Luận văn Điểm bất động của ánh xạ compact trong không gian tuyến tính định chuẩn

(a) Trường compact f: X-> Y là ánh xạ riêng, đóng (tức là, nghịch ảnh của mỗi tập con compact trong Y cũng là tập compact trong X, ảnh của mỗi tập đóng trong X thì đóng trong Y) (b) Trường song ánh compact f: X-> Y là phép đồng phôi, ánh xạ ngược cũng là trường compact.

pdf38 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2501 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điểm bất động của ánh xạ compact trong không gian tuyến tính định chuẩn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tot_nghiep_8226.pdf
Luận văn liên quan