Luận văn Hoạt động chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu về hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An là yêu cầu khách quan nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương, góp phần bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện - một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta ngay từ những năm đầu giành được độc lập, tự do cho đất nước. Sự quan tâm đó thể hiện ở việc các thể chế và thiết chế liên quan đến hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được hoàn thiện qua từng thời kỳ lịch sử, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến nay, chúng ta đã có một hệ thống thể chế tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND bao gồm đạo luật chuyên ngành là Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND 2015 và bên cạnh đó là các đạo luật liên quan như Luật Tổ chức CQĐP 2015, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND 2005. So với các nhiệm kỳ trước, hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 đã có những chuyển biến rõ nét với nhiều kết quả đáng ghi nhận, song bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế, bất cập khiến cho hoạt động này chưa thực sự phát huy hết vai trò là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và cử tri cũng chưa thật sự hoàn toàn hài lòng về kết quả của việc “chọn mặt gửi vàng” bầu người đại diện cho quyền và lợi ích của mình. Quy nghiên cứu đề tài Hoạt động chất vấn của đại biểu H ND tỉnh Nghệ An, học viên đã cố gắng đánh giá một cách khoa học những vấn đề lý luận về hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND cấp tỉnh nói chung, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nói riêng, thực trạng hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, từ đó đưa ra những quan điểm, giải pháp bảo đảm hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tiếp theo. Thông qua việc nghiên cứu, học viên xin đưa ra một số kết luận sau: Thứ nhất, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An là một yêu cầu khách quan bởi hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Nghiên cứu ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân111 của những ưu điểm, hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, bảo đảm và tăng cường hoạt động chất vấn, phát huy hơn nữa hiệu lực và hiệu quả hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An. Thứ hai, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trước hết là nghiên cứu nhận thức trong nhân dân, trong các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trong chính bản thân các đại biểu HĐND về vai trò, chức năng của đại biểu HĐND, về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó kiến nghị tăng cường sự phối hợp của cử tri, của chính quyền, của MTTQ tỉnh trong hoạt động chất vấn nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động này. Thứ ba, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An qua đó phát hiện những điểm còn bất cập trong các quy định pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp nhằm làm cho hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh thực chất hơn, hiệu quả hơn. Thứ tư, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An để từ đó có những giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả cho các đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn; tạo những điều kiện tốt nhất về thời gian, vật chất cho các đại biểu thực hiện quyền này. Trong quá trình nghiên cứu đề tài Hoạt động chất vấn của đại biểu H ND tỉnh Nghệ An, mặc dù học viên đã hết sức cố gắng trong việc hình thành tư duy lý luận mới về hoạt động chất vấn, cố gắng phân tích, kiến giải, phân tích những mặt được, chưa được về thực trạng hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND cấp tỉnh trên một địa bàn cụ thể, song Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được những góp ý cụ thể của giáo viên hướng dẫn và của Hội đồng bảo vệ luận văn để bản luận văn này được hoàn thiện và có những đóng góp hữu ích trên thực tế.

pdf141 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoạt động chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
người bạn, như những người thân của cử tri. Trình độ, năng lực của đại biểu HĐND còn thể hiện ở những hiểu biết của đại biểu về thể chế nói chung và về quy trình, thủ tục hoạt động của HĐND. Đại biểu HĐND phải hiểu rõ thủ tục nghị trường được đặt ra là để bảo đảm sự công bằng trong thảo luận, tranh luận và trong một phiên họp toàn thể thì mọi người bình đẳng về tư cách pháp lý, không ai có được đặc quyền nào hơn người khác. 105 3.2.5. Bảo đảm điều kiện làm việc cho đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động chất vấn Ngày 13-5-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp (trong đó có đại biểu HĐND tỉnh). Các chế độ, chính sách bao gồm tiền lương, hoạt động phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng, khen thưởng khi đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các điều kiện bảo đảm hoạt động như chỗ làm việc, trang thiết bị văn phòng, cung cấp báo cáo và tài liệu của Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, việc cung cấp báo chí và các thông tin cần thiết khác do HĐND cấp tỉnh quyết định, cấp kinh phí hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, hỗ trợ công tác phí, khám sức khỏe định kỳ, may lễ phục, nghiên cứu, học tập bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu. Như vậy là về chế độ, chính sách, các điều kiện bảo đảm hoạt động nói chung của đại biểu HĐND cấp tỉnh đã được pháp luật quy định rõ. Riêng đối với hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND, có thể cung cấp thêm những điều kiện như: Đổi mới công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu, cần thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các đạo luật mới được ban hành, các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cho đại biểu HĐND. Thực tế đã chứng minh, thông tin có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả công tác chất vấn. Vì vậy, để phục vụ hoạt động chất vấn, mỗi người đại biểu phải chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương để có những cơ sở, cứ liệu cho chất vấn có chiều sâu và hiệu quả. Các tài liệu, báo cáo thẩm tra của các đoàn giám sát, báo cáo công tác của các cơ quan nhà nước tại địa phương cần chuyển đến đại biểu bảo đảm đúng và đủ thời gian cho đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu. Mặt khác, cần nghiên cứu để có một mạng lưới cộng tác viên cho đại biểu HÐND dưới dạng hợp đồng theo công việc. Theo đó, khi đại biểu HÐND thực hiện nhiệm vụ của mình trong một lĩnh vực chuyên ngành nào đó, mà cần đến những chuyên gia có am hiểu sâu sắc về lĩnh vực liên quan, thì đại biểu HÐND có quyền trưng tập hoặc thuê những người này giúp đại biểu trong thời gian làm nhiệm vụ. Để tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đại biểu theo như quy định của pháp luật, có thể tổ chức tập huấn theo chuyên đề, tổ chức giao ban, hội thảo trao đổi 106 rút kinh nghiệm cho các đại biểu, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu bằng nhiều hình thức. Bồi dưỡng các kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật và kỹ năng có tính đặc thù trong hoạt động chất vấn như: kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc cử tri, giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, thẩm tra, chất vấn, phản biện.... Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho các đại biểu kiêm nhiệm để giúp đại biểu cân đối thời gian thỏa đáng cho các công việc thuộc trách nhiệm, vai trò của mình. 3.2.6. Tăng cường công tác thi hành, giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn Việc thực hiện nghị quyết về chất vấn cũng như thực hiện những lời hứa trước cử tri của những người bị chất vấn nhằm giải quyết vấn đề bị chất vấn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND bởi xét đến cùng toàn bộ tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND, sự phối hợp, tạo điều kiện của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND để hoạt động chất vấn có chất lượng và hiệu quả chỉ có ý nghĩa khi việc thực hiện nghị quyết về chất vấn, việc thực hiện lời hứa của người bị chất vấn được thực hiện và thực hiện có kết quả trên thực tế. HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy định UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thường kỳ kế tiếp kết quả giải quyết các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết; theo đó, Thường trực HĐND tỉnh có một báo cáo đánh giá kết quả giải quyết nhằm làm rõ việc gì đã làm được, việc gì cần tiếp tục giải quyết, việc gì có khó khăn cần hỗ trợ tháo gỡ để HĐND tỉnh xem xét. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì công việc này, đồng thời Thường trực HĐND cần phân công các Ban HĐND theo dõi quá trình chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như tiến độ và kết quả giải quyết của các sở, ngành, địa phương đối với nghị quyết về chất vấn, các lời hứa trước cử tri, qua đó kịp thời có văn bản đôn đốc, nhắc nhở cũng như có thể kịp thời nắm tình hình thông tin, những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ tháo gỡ để giải quyết vấn đề của các sở, ngành, địa phương đó. 3.2.7. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phải tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh với 107 Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của hoạt động chất vấn. Các câu hỏi chất vấn được tổng hợp từ quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND, từ tiếp xúc cử tri, từ các phương tiện thông tin đại chúng nên bộ phận tham mưu phải diễn đạt câu chất vấn dễ hiểu, có địa chỉ cụ thể, có yêu cầu thủ trưởng cơ quan nào trả lời. Cập nhật và đánh giá về chất lượng nội dung trả lời chất vấn; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến hoạt động chất vấn Để thực hiện được những nội dung trên đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chuyên viên của HĐND đủ về số lượng, tính chuyên nghiệp và chất lượng cao. UBND phải chỉ đạo kịp thời việc giải quyết các ý kiến chất vấn của đại biểu và kiến nghị của cử tri. Đây là vấn đề cốt lõi để khẳng định uy tín, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, thể hiện việc tiếp thu ý kiến chất vấn của UBND là nghiêm túc, là thực sự cầu thị mà không phải là lời nói suông, để rồi kỳ họp HĐND nào đại biểu cũng vẫn phải chất vấn về vấn đề đã nêu vì chưa được khắc phục trong thực tế. Thường trực HĐND cần tăng cường chặt chẽ mối quan hệ phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo luật định, tổ chức có hiệu quả việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng làm cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Thông tin rộng rãi về hoạt động của HĐND, đặc biệt là việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, hoạt động giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời thông tin ý kiến của người dân về hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, để từ đó tạo nên một diễn đàn rộng rãi cho việc xây dựng, ban hành các chính sách đạt hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Trả lời chất vấn là vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính quyết định đối với kết quả và ý nghĩa của quyền chất vấn. Vì vậy, việc trả lời chất vấn của đại biểu phải tuân thủ những yêu cầu có tính nguyên tắc, được bảo đảm về mọi mặt (như trình tự, thủ tục, thời gian, hình thức chất vấn); người trả lời chất vấn phải trả lời tất cả các ý kiến mà đại biểu đã chất vấn. Nội dung trả lời phải trọng tâm, ngắn gọn, không phân tích viện 108 dẫn các lý do dài dòng. Nếu đại biểu phê bình về tinh thần trách nhiệm, tiến độ giải quyết chậm thì bình tĩnh nêu rõ tình hình, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết. Tiếp thu nghiêm túc, có thái độ thiện chí, cầu thị, làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể. Nếu hứa giải quyết vấn đề nào đó cần nêu rõ phương án, lộ trình thực hiện cụ thể, giải pháp cụ thể và thời gian sẽ hoàn thành để đại biểu và cử tri giám sát. Người trả lời chất vấn phải đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật (phải là thủ trưởng cơ quan), trường hợp có lý do chính đáng mới ủy quyền cho cấp phó trả lời thay và phải được HĐND đồng ý. Chủ tọa kỳ họp phải thể hiện là người dẫn chương trình linh hoạt, trung tâm trong quá trình chất vấn. Phát huy vị trí, vai trò của người điều hành để bảo đảm cho các phiên chất vấn được thực hiện dân chủ, cởi mở, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu cũng như của người trả lời chất vấn. Trong mỗi vấn đề chất vấn, chủ tọa đề nghị đại biểu đưa ra các chứng cứ cụ thể để chứng minh. Chủ tọa cần kiên quyết đối với tình trạng lợi dụng diễn đàn, chất vấn với động cơ cá nhân, gây không khí căng thẳng, làm giảm tác dụng của chất vấn. Những vấn đề được nêu ra, chủ tọa phải kịp thời nắm bắt và thể hiện được chính kiến, thẳng thắn, cụ thể, công tâm, khách quan. Việc kết luận chất vấn rất quan trọng: tất cả các vấn đề đưa ra tranh luận cuối cùng phải được kết luận rõ ràng, phân minh, ngắn gọn, đánh giá và nhận xét khái quát những nội dung đã đạt được và chưa đạt được trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, những điểm cần rút kinh nghiệm cho kỳ họp sau; xác định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể của cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết vấn đề, thời gian giải quyết vấn đề và yêu cầu thực hiện; xác định trách nhiệm của UBND, các cơ quan có liên quan, xác định trách nhiệm của đại biểu HĐND tiếp tục giám sát. 109 Kết luận Chƣơng 3 Bảo đảm hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An cần quán triệt những quan điểm như bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và thi hành đúng, hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hình thức dân chủ đại diện đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa và dân chủ hóa mọi hoạt động của cơ quan nhà nước trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền; bảo đảm tính khách quan, toàn diện trong hoạt động chất vấn; hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đại biểu HĐND theo dõi, giám sát đến cùng kết quả chất vấn của mình. Từ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, một số giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm và tăng cường hoạt động chất vấn như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND; hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là kiện toàn và đổi mới phương thức, trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; đổi mới nhận thức của xã hội và của chính đại biểu HĐND về thực hiện thẩm quyền chất vấn; nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh; bảo đảm điều kiện làm việc cho đại biểu HĐND trong hoạt động chất vấn; tăng cường công tác thi hành, giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và tăng cường mối quan hệ phối hợp trong hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Các quan điểm và giải pháp cho hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND cho thấy mục đích bảo đảm và nâng cao hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh có đạt được hay không phụ thuộc vào cả những yếu tố khách quan (thể chế, sự phối hợp hoạt động, trợ giúp, điều kiện làm việc) lẫn những yếu tố chủ quan thuộc về bản thân mỗi đại biểu HĐND. 110 KẾT LUẬN Nghiên cứu về hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An là yêu cầu khách quan nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương, góp phần bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện - một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta ngay từ những năm đầu giành được độc lập, tự do cho đất nước. Sự quan tâm đó thể hiện ở việc các thể chế và thiết chế liên quan đến hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được hoàn thiện qua từng thời kỳ lịch sử, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến nay, chúng ta đã có một hệ thống thể chế tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND bao gồm đạo luật chuyên ngành là Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND 2015 và bên cạnh đó là các đạo luật liên quan như Luật Tổ chức CQĐP 2015, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND 2005. So với các nhiệm kỳ trước, hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 đã có những chuyển biến rõ nét với nhiều kết quả đáng ghi nhận, song bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế, bất cập khiến cho hoạt động này chưa thực sự phát huy hết vai trò là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và cử tri cũng chưa thật sự hoàn toàn hài lòng về kết quả của việc “chọn mặt gửi vàng” bầu người đại diện cho quyền và lợi ích của mình. Quy nghiên cứu đề tài Hoạt động chất vấn của đại biểu H ND tỉnh Nghệ An, học viên đã cố gắng đánh giá một cách khoa học những vấn đề lý luận về hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND cấp tỉnh nói chung, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nói riêng, thực trạng hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, từ đó đưa ra những quan điểm, giải pháp bảo đảm hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tiếp theo. Thông qua việc nghiên cứu, học viên xin đưa ra một số kết luận sau: Thứ nhất, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An là một yêu cầu khách quan bởi hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Nghiên cứu ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân 111 của những ưu điểm, hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, bảo đảm và tăng cường hoạt động chất vấn, phát huy hơn nữa hiệu lực và hiệu quả hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An. Thứ hai, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trước hết là nghiên cứu nhận thức trong nhân dân, trong các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trong chính bản thân các đại biểu HĐND về vai trò, chức năng của đại biểu HĐND, về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó kiến nghị tăng cường sự phối hợp của cử tri, của chính quyền, của MTTQ tỉnh trong hoạt động chất vấn nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động này. Thứ ba, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An qua đó phát hiện những điểm còn bất cập trong các quy định pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp nhằm làm cho hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh thực chất hơn, hiệu quả hơn. Thứ tư, nghiên cứu hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An để từ đó có những giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND nhằm giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả cho các đại biểu HĐND thực hiện quyền chất vấn; tạo những điều kiện tốt nhất về thời gian, vật chất cho các đại biểu thực hiện quyền này. Trong quá trình nghiên cứu đề tài Hoạt động chất vấn của đại biểu H ND tỉnh Nghệ An, mặc dù học viên đã hết sức cố gắng trong việc hình thành tư duy lý luận mới về hoạt động chất vấn, cố gắng phân tích, kiến giải, phân tích những mặt được, chưa được về thực trạng hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND cấp tỉnh trên một địa bàn cụ thể, song Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được những góp ý cụ thể của giáo viên hướng dẫn và của Hội đồng bảo vệ luận văn để bản luận văn này được hoàn thiện và có những đóng góp hữu ích trên thực tế. 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Lan Anh, "Nghiệp vụ chất vấn trong hoạt động thanh tra", Diễn đàn khoa học thanh tra - Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học hành chính - luật - kinh tế, 2. Ban soạn thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND: Tờ trình số 09/TTr-BST ngày 17-01-2015 về dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 3. Trần Thị Thanh Diệu (2006), "Kinh nghiệm hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND Thành phố Hồ Chí Minh", tham luận tại Hội thảo về hoạt động giám sát của HĐND, An Giang 4. Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) (1998), Hội đồng nhân dân trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, Nxb. Pháp lý, Hà Nội 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 6. Trịnh Minh Đức (2014), Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội 7. Trần Ngọc Đường (2003), "Quốc hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nghiên cứu lập pháp, số 3 8. Hội đồng bầu cử quốc gia (2015), Tài liệu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 9. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2016): Báo cáo kết quả chất vấn các kỳ họp của nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, Nghệ An 10. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016, Nghệ An 11. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016, Nghệ An 12. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2016), Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016, Nghệ An 13. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XV nhiệm kỳ 2004-2011, Nghệ An 113 14. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (2016), Công văn số 259/HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An về nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016 , Nghệ An 15. Hồ Thị Hưng (2006), Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 16. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 17. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 18. Nguyễn Văn Nho (2016), "Nâng cao vai trò và bản lĩnh đại biểu HĐND", Diễn đàn nhân dân Quảng Nam, số 22 19. Nguyễn Thị Hồng Oanh (2011), Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với UBND cùng cấp - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ Quản lý hành chính công, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 20. Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 21. Quốc hội (2005), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 22. Quốc hội (2010), Luật Thanh tra, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội 23. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 24. Quốc hội (2013), Luật Tiếp công dân, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata - Văn phòng Quốc hội. 25. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 26. Quốc hội (2015), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 27. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 114 28. Nguyên Thành (2001), "Hoạt động chất vấn - Nhìn từ thực tế một kỳ họp Quốc hội", Nghiên cứu lập pháp, số 6. 29. Đinh Xuân Thảo (2010): "Tăng cường thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, Nghiên cứu lập pháp, số 167 30. Nguyễn Thị Mai Thoa (2016), Các hình thức giám sát của đại biểu Quốc hội, chuyên đề tiến sĩ chuyên ngành quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội 31. Nguyễn Thị Mai Thoa (2016), Những bảo đảm cho hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, chuyên đề tiến sĩ chuyên ngành quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội 32. Nguyễn Thị Mai Thoa (2016), Một số giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, chuyên đề tiến sĩ chuyên ngành quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội 33. Trang thông tin điện tử của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (23-2-2010), "Chất vấn và kỹ năng chất vấn" 34. Trung tâm Từ điển học (2009), Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), Nxb.Đà Nẵng, Đà Nẵng 35. Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh, Phạm Đức Bảo chủ biên), Nxb.Công an nhân dân, Hà Nội, tái bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung 36. Đào Trí Úc (chủ biên) (2015), Giáo trình Nhà nước pháp quyền, Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội 37. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005), Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam Lawdata -Văn phòng Quốc hội. 38. Nguyễn Như Ý (1999), Từ điển tiếng Việt, Nxb.Văn hóa thông tin, Hà Nội. 39. Văn phòng Quốc hội (2004), Thường thức về hoạt động giám sát của Quốc hội 40. Võ Khánh Vinh (2003), Một số vấn đề chung về hiệu quả và việc nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục 2.1. Tổng hợp việc thẩm tra do các Ban của H ND tỉnh Nghệ An khóa XVI (2011-2016) thực hiện đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh Kỳ họp Ban của HĐND Đối tƣợng thẩm tra trƣớc kỳ họp Nội dung chất vấn tại kỳ họp 3 Ban Pháp chế Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số chính sách hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nguyên nhân của việc chậm thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ giai đoạn 2010-2020 là gì và giải pháp khắc phục? 5 Ban Văn hóa - Xã hội Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chất vấn Giám đốc Sở Y tế: Nguyên nhân và trách nhiệm quản lý của các ngành chức năng đối với tình trạng không thực hiện nghiêm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và giải pháp khắc phục? 6 Ban Văn hóa - Xã hội Nghị quyết về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 Chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn những bất cập, hạn chế. Trách nhiệm của ngành chức năng và giải pháp trong thời gian tới? 9 Các Ban của HĐND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, Chất vấn Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải: Nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông bị nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 lấn chiếm, các loại ô tô chở hàng quá khổ quá tải phá nát đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và cuộc sống của người dân? Tại sao thời gian vừa qua tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến nghiêm trọng? 10 Các Ban của HĐND Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014. Chất vấn Giám đốc Sở Công Thương: Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng có những vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, cơ chế vận hành xả lũ, việc phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương trong công tác khôi phục bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai của nhà máy thủy điện, của hệ thống hồ đập làm ảnh hưởng đến đời sống ổn định của người dân? Công tác quản lý thị trường có nhiều bất cập, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại diễn ra phức tạp như hàng hóa nhập khẩu không có xuất xứ, kiểm định, hàng hóa kém chất lượng, hàng giả gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. 11 Các Ban của HĐND Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Chất vấn Cục trưởng Cục Thuế: Theo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của UBND tỉnh, mặc dù ngành thuế đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhưng tại sao số nợ thuế vẫn còn ở mức cao và có xu hướng tăng? 13 Ban Nghị quyết về một số Chất vấn Giám đốc Sở Y tế về công tác Văn hóa - Xã hội chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An quản lý nhà nước để nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện có hạn chế, vấn đề y đức, tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ, nhân viên y tế còn biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho bệnh nhân, trình độ chuyên môn còn hạn chế dẫn đến xảy ra một số trường hợp tai biến trong điều trị; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh không bảo đảm, ảnh hưởng đến sức khỏe gây nhiều lo lắng cho người dân. Nguyên nhân và giải pháp của những tình trạng trên? 14 Các Ban của HĐND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ: Tình trạng ký hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gây ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính và quyền lợi của người lao động; Giải quyết hồ sơ kháng chiến đối với người có công còn chậm; Trách nhiệm trong việc bố trí việc làm cho số học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi đi học theo chế độ cử tuyển. 15 Các Ban của HĐND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp năm 2016 Chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tại sao công tác quản lý di tích văn hóa chưa tốt (một số di tích xuống cấp nhưng chưa có biện pháp bảo vệ; một số di tích tôn tạo, trùng tu không đúng quy định)? Trách nhiệm của cơ quan quản lý như thế nào trong việc để xảy ra tình trạng hoạt động các lễ hội trên địa bàn tỉnh quá nhiều, gây tốn kém, lãng phí? Giải thích về việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng? Tại sao điểm vui chơi và tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ em chưa được quan tâm đúng mức? Nguồn: [32] Phụ lục 2.2. Tổng hợp các cuộc tiếp xúc cử tri các đại biểu H ND tỉnh Nghệ An khóa XVI (2011-2016) thực hiện trước các kỳ họp có tiến hành phiên chất vấn Kỳ họp Cử tri nơi tiếp xúc Nội dung Kết quả Kỳ họp thứ 3 Cử tri phường Cửa Nam thành phố Vinh 22 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Khối 9, 12, 15 bị ngập lụt khi mưa to; đường Phạm Hồng Thái, đường đê bao Vinh chậm tiến độ; dự án khôi phục thành cổ Vinh "treo" quá lâu khiến nhiều nhà dân bị xuống cấp mà không được sửa chữa, nguồn nước thải, khói bụi của các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị chậm; tai nạn giao thông gia tăng; chế độ thương binh, bệnh binh và người có công còn nhiều tồn đọng không bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng được hưởng Đại biểu HĐND đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xử lý ngay một số vấn đề như ô nhiễm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục ngay việc ngập úng tại khối 9, 12, 15 đồng thời thông báo tới cử tri là một số vấn đề sẽ được HĐND tỉnh chất vấn và các ngành phải trả lời tại kỳ họp Cử tri phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò 15 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Việc triển khai xây dựng các tuyến đường 10, 11A chậm làm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân; hệ thống mương thoát nước qua sân golf Cửa Lò không bảo đảm khiến tình trạng ngập úng cục bộ; con em địa phương sau khi tốt nghiệp các trường đại, cao đẳng, nghề không có việc làm Đại biểu HĐND thông báo với cử tri sẽ chuyển những kiến nghị của cử tri tới kỳ họp HĐND Cử tri huyện Đô 17 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, Lương Chính phủ giai đoạn 2010 - 2020 chậm; hệ thống giao thông Quốc lộ 7, Quốc lộ 15A và đường liên huyện xuống cấp; hệ thống điện ngay sau khi bàn giao chưa lâu đã xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tình trạng tệ nạn xã hội, ma túy có chiều hướng gia tăng đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri để trình HĐND xem xét cho chất vấn trong kỳ họp Cử tri huyện Tương Dương 13 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Việc di dời dân tại các vùng sạt lở ở xã Yên Na, Yên Hòa, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư công trình thủy điện Khe Bố chưa thỏa đáng; vật nuôi hỗ trợ cho hộ nghèo không bảo đảm chất lượng; tình trạng ngang nhiên khai thác vàng trái phép tại địa phương không có sự vào cuộc của cơ quan chức năng Đại biểu HĐND tiếp thu và thông báo với cử tri sẽ trình HĐND trong kỳ họp để tiến hành chất vấn các cơ quan có thẩm quyền Cử tri huyện Nghĩa Đàn 10 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Giải phóng mặt bằng công ty thực phẩm sữa TH chậm, sau thu hồi đất tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng mạnh; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn bản thấp; nước tưới tiêu gặp khó khăn, việc sử dụng mương máng chưa hợp lý; cơ sở hạ tầng giao thông nhiều nơi xuống cấp Đại biểu HĐND giải trình một số vấn đề trong thẩm quyền và thông báo sẽ tổng hợp những ý kiến còn lại trình lên kỳ họp HĐND Cử tri tại huyện Yên Thành 17 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Chương trình kiên cố hóa trường học chưa được thực hiện; vấn đề tiêu úng ở các xã vùng trũng chưa được quan tâm; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế; hệ thống điện tuy đã được giao về ngành điện quản lý nhưng chất lượng Đại biểu HĐND đã giải trình cụ thể một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại trình lên kỳ họp HĐND nguồn điện không bảo đảm sinh hoạt và sản xuất; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc các nhà máy thu mua nguyên liệu chưa bảo đảm quyền lợi của nông dân. Cử tri huyện Quỳ Châu 10 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Chương trình 167, Chương trình làm nhà đại đoàn kết bầu sai đối tượng; công tác luân chuyển cán bộ và xây dựng trường chuẩn mầm non nhiều khó khăn; con em địa phương ra trường khó khăn trong xin việc làm; vấn đề đền bù, điểm tái định cử cho dân vùng quy hoạch hồ chứa nước bản Mồng chưa được thông báo rõ ràng tới người dân. Đại biểu HĐND đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thông báo các nội dung kiến nghị khác sẽ được trình lên kỳ họp HĐND Kỳ họp thứ 5 Cử tri thành phố Vinh 13 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: xã Nghi Liên chưa có hệ thống nước máy để sinh hoạt; cán bộ mặt trận, đoàn thể, xóm chưa có trợ cấp; hệ thống mương tiêu chưa đồng bộ gây ngập úng; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà; giá bồi thường thu hồi đất nông nghiệp của người dân chưa thỏa đáng. Đại biểu HĐND đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp ý kiến chuyển các ban ngành thành phố xem xét giải quyết, trình kỳ họp HĐND Cử tri huyện Tương Dương 16 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: việc giải quyết chế độ cho các hộ dân bị ảnh hưởng dưới lưới điện 220KW và 35KW chưa dứt điểm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình đường điện 35KW, thủy điện Khe Bố không kịp thời, không chính xác. Đại biểu HĐND thông báo sẽ chuyển các kiến nghị của cử tri tới kỳ họp HĐND Cử tri huyện Hưng Nguyên 14 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: việc giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Văn Trỗi chậm trễ; vấn đề xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường chưa được chính quyền quan tâm đúng mức; công tác khám, chữa bệnh tại một số trạm y tế xã còn bất cập về trình độ chuyên môn bác sĩ và cơ sở vật chất. Đại biểu HĐND tổng hợp các kiến nghị của cử tri trình HĐND Kỳ họp thứ 6 Cử tri thị xã Thái Hòa 15 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ cho người bị nhiễm chất độc da cam và thương binh, liệt sĩ chưa thỏa đáng; tiến độ xây dựng đoạn đường Vực Giồng - Khe Son, xây dựng bệnh viện đa khoa tây bắc Nghệ An chậm và sự quản lý có nhiều bất cập Đại biểu HĐND ghi nhận và thông báo sẽ trình các kiến nghị của cử tri lên kỳ họp HĐND Cử tri huyện Diễn Châu 21 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: cần có giải pháp giải quyết đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho con em nông thôn khi tách hộ; triển khai bảo hiểm cho nông dân chưa rõ ràng, gây thiệt thòi cho nông dân (nhất là bảo hiểm cây lúa), việc đền bù thiệt hại phải căn cứ vào từng vụ, từng vùng, không thể đồng đều; người dân chưa được nhận tiền khấu hao xây dựng đường điện, lưới điện xuống cấp với nhiều cột bị gãy, nghiêng; cấp thẻ bảo hiểm y tế nhiều sai sót, bác sĩ kê đơn theo định mức bảo hiểm quy định mà không căn cứ vào bệnh, hiện tượng tiêu cực tại bệnh viện vẫn diễn ra, đào tạo nghề tràn Đại biểu HĐND giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và ghi nhận những ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp HĐND lan mà chất lượng đào tạo kém. Cử tri huyện Đô Lương 11 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: tình trạng thu hẹp đất canh tác để xây dựng các công trình không phù hợp; giá phân bón, thức ăn, vật tư nông nghiệp tăng nhưng giá lương thực, gia súc gia cầm lại giảm nên nông dân rất khó khăn; tranh chấp đất đai giữa xã Quang Sơn và xã Thái Sơn; việc dạy thêm học thêm không được quản lý; chi phí thiết kế các công trình do dân đóng góp quá cao. Đại biểu HĐND đã giải trình một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền và ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của cử tri để trình HĐND chất vấn các cơ quan có liên quan Kỳ họp thứ 9 Cử tri huyện Hưng Nguyên 8 kiến nghị của cử tri: mô hình tổ chức y tế cấp huyện tách thành 3 cơ quan là phòng y tế, trung tâm y tế huyện, bệnh viện đa khoa huyện gây lãng phí về bộ máy, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, y tế tuyến trên quá tải mà y tế tuyến dưới người dân không tin tưởng do thiếu bác sĩ, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân hoạt động tràn lan thiếu sự quản lý. Đại biểu HĐND giải trình một số vấn đề theo thẩm quyền đồng thời thông báo chuyển tải đầy đủ những kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành, trình HĐND trong kỳ họp Cử tri thành phố Vinh 13 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: nhiều tuyến đường bị xuống cấp, ô nhiễm môi trường do rác thải, tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây ách tắc giao thông (nhất là tuyến đường Hồng Sơn), quy hoạch phường có nhiều bất cập, tình trạng vỉa hè vừa làm xong đã bị đào xới nhiều lần để thi công các dự án khác, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường Lê Mao chậm, dự án đê bao sông Vinh chưa thực hiện dù triển khai từ Đại biểu HĐND trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, đề nghị lãnh đạo thành phố có trách nhiệm tiếp thu và xử lý, thông báo sẽ trình kỳ họp HĐND một số kiến nghị năm 2004, bố trí tái định cư cho các hộ ở phường Hồng Sơn chưa được thực hiện dù đã có đề án đền bù từ năm 2003. Cử tri huyện Quế Phong 33 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: tình trạng khai thác khoáng sản phức tạp; một số công trình nước sạch vừa mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng; tình hình xâm canh, xâm cư của người dân xã Châu Hoàn, Châu Phong tại xã Quang Phong, Quế Phong. Đại biểu HĐND đã trao đổi, giải đáp cử tri trên cơ sở trách nhiệm, quyền hạn, các vấn đề khác sẽ được trình lên kỳ họp HĐND Kỳ họp thứ 10 Cử tri xã Thanh Khai, Thanh Yên huyện Thanh Chương 25 ý kiến kiến nghị với HĐND về các vấn đề: đê tránh lũ chất lượng kém nhưng thiếu sự kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền, trường mầm non xã Thanh Khai không sử dụng bỏ hoang phí, nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tiền huân, huy chương chậm chi trả, sự thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo của một số cán bộ cấp xã, chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong chưa có. Đại biểu HĐND tiếp thu các ý kiến của cử tri và lần lượt giải trình các ý kiến của cử tri Cử tri xã Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Phúc huyện Diễn Châu 13 ý kiến kiến nghị với HĐND về các vấn đề: nâng cấp tuyến kênh nhà Lê, đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông liên xã, hỗ trợ thiệt hại bão lụt, ưu tiên cho vay đối với sinh viên nông thôn, quy trình xét duyệt chế độ chính sách cho người có công còn bất cập, vấn đề ô nhiễm môi trường do các trang trại nuôi gia súc gây ra. Đại biểu HĐND trao đổi lại một số ý kiến của cử tri, ghi nhận những đóng góp của cử tri và tổng hợp gửi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết Cử tri huyện Con Cuông 36 ý kiến kiến nghị với HĐND về những vấn đề: tiến độ thi công đường liên thôn QL7A - Sơn Khê chậm, chính sách bảo hiểm y tế chưa phù hợp, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với tuyến đường Đôn Phục - Bình Chuẩn xuống cấp nghiêm trọng, việc cấp quyền sử dụng đất chậm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nội thất nhà văn hóa chưa được quan tâm. Đại biểu HĐND đã giải trình một số kiến nghị của cử tri, đề nghị chính quyền huyện, xã giải quyết ngay những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình, đồng thời ghi nhận những ý kiến để tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền Cử tri thị xã Hoàng Mai (10 phường, xã) 21 ý kiến kiến nghị HĐND về việc giải quyết chế độ đối với người có công chậm, giải quyết bảo hiểm nông nghiệp còn phức tạp phiền hà cho dân, chưa có chính sách hỗ trợ đối với thiệt hại giống lúa BC15, công tác thi công các tuyến đường trên địa bàn thị xã chậm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân, có nhiều ý kiến đề nghị nhưng tỉnh vẫn chưa có chủ trương thành lập Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai Đại biểu HĐND đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp HĐND Kỳ họp thứ 11 Cử tri huyện Quỳ Hợp 11 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: tình trạng xuống cấp của một số đoạn đường tỉnh; hỗ trợ kinh phí môi trường hằng năm phân khai chưa hợp lý; chế độ cho một số cán bộ đi tăng cường chưa thỏa đáng; việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra chưa được xử lý. Đại biểu HĐND tỉnh giải trình một số ý kiến, những kiến nghị khác được tổng hợp, phân loại và gửi tới các cơ quan chức năng, trình lên kỳ họp HĐND Cử tri huyện 14 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: hệ thống đường giao thông nông thôn Đại biểu HĐND giải trình một số vấn đề Đô Lương xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam gây ô nhiễm môi trường; việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã miền núi có điều kiện khó khăn nhiều bất cập. trong thẩm quyền đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình kỳ họp HĐND tỉnh Cử tri huyện Thanh Chương 14 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: Tiến độ tái định cư cho các hộ dân vạn chài trên sông Lam chậm; mạng lưới điện xuống cấp; việc khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng có nhiều vi phạm; chế độ, chính sách cho người có công, người cao tuổi, cán bộ thôn nhiều bất cập Đại biểu HĐND giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, ghi nhận những kiến nghị của cử tri để phản ánh đến kỳ họp HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 13 Cử tri huyện Nghi Lộc 10 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: các lò gạch thủ công, nhà máy đông lạnh Hải An gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chất lượng thi công công trình; công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật chưa bảo đảm; vấn đề thu chi Quỹ bảo hiểm y tế; chất lượng thi công công trình đập Sầu Lầy và đê hữu ngạn sông Cấm không bảo đảm. Đại biểu HĐND đã giải đáp một số kiến nghị và tổng hợp những kiến nghị còn lại trình HĐND Cử tri huyện Đô Lương 18 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm trễ, ảnh hưởng quyền lợi của người dân; chế độ đối với người có công chưa kịp thời; một số vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp chưa được xử lý dứt điểm. Đại biểu HĐND tổng hợp những kiến nghị của cử tri trình HĐND Cử tri huyện Quỳnh 12 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: chi trả tiền đền bù một số dự án chậm; vấn đề thiếu nước phục vụ sản xuất nông Đại biểu HĐND đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri trong thẩm Lưu nghiệp và sinh hoạt vẫn chưa được giải quyết triệt để; tình trạng xe quá tải, quá khổ phá hỏng các đường liên thôn, liên xã; vấn đề giải quyết thu nợ đọng thuế còn bất cập. quyền, còn lại tổng hợp các kiến nghị khác trình kỳ họp HĐND Kỳ họp thứ 14 Cử tri huyện Đô Lương 10 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi rác gây ảnh hưởng đời sống người dân; các công trình như trạm bơm, đường 15B, đập Bạt chậm thi công; tình trạng ngập lụt mùa lũ gây mất mùa và nguy hiểm đến tính mạng người dân; thi công tuyến đường liên xã nhưng không đền bù giải phóng mặt bằng; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chậm; công tác phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả. Đại biểu HĐND trả lời cử tri những nội dung liên quan đến thẩm quyền và tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết, trình HĐND trong kỳ họp Cử tri huyện Thanh Chương 9 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: giải quyết chế độ cho người có công còn bất cập; hệ thống lưới điện trên địa bàn xuống cấp gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão; hệ thống kênh mương thủy lợi hư hỏng không đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nông dân; con em địa phương tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, nghề thất nghiệp nhiều. Đại biểu HĐND giải trình các kiến nghị trong thẩm quyền, các kiến nghị không nằm trong phạm vi giải quyết được tổng hợp trình HĐND trong kỳ họp Cử tri thành phố Vinh 15 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường và vào giờ cao điểm tái diễn thường xuyên; tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông chưa có Các đại biểu HĐND trả lời một số kiến nghị theo thẩm quyền, tổng hợp những kiến nghị của cử tri trình kỳ họp giải pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm; các hành vi quảng cáo rao vặt gây ảnh hưởng đến cảnh quan, nếp sống văn minh đô thị; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn nhiều biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích. HĐND Kỳ họp thứ 15 Cử tri thị xã Hoàng Mai 12 kiến nghị của cử tri về những vấn đề: tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1A; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giữa UBND thị xã và các phường, xã chưa hợp lý; công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A nhiều bất cập; hoạt động cấp nước sạch của nhà máy nước tại Quỳnh Lộc không bảo đảm thời gian và chất lượng. Đại biểu HĐND trực tiếp trả lời một số ý kiến, những ý kiến khác được tổng hợp chuyển tới HĐND tỉnh Cử tri huyện Nghĩa Đàn 7 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: giải ngân hỗ trợ tiền xây nhà cho người có công còn chậm; bất cập về giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc chậm; một số tuyến đường tỉnh lộ xuống cấp. Đại biểu HĐND tỉnh lần lượt giải trình những thắc mắc, kiến nghị của cử tri, các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp Cử tri thành phố Vinh 21 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: đề nghị có giải pháp cho tình trạng một số dự án đầu tư thuê đất nhưng không thực hiện đúng mục đích thuê; việc thi công các công trình trồng cây, cáp điện ngầm, Đại biểu HĐND tỉnh giải trình những thắc mắc của cử tri trong thẩm quyền, các kiến nghị không thuộc thẩm nạo vét mương thiếu đồng bộ gây mất mỹ quan đô thị; dự án thi công đường Lý Thường Kiệt quá chậm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; tình trạng không chấp hành quy định về an toàn giao thông. quyền sẽ được trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết và trình HĐND tỉnh. Cử tri huyện Quỳ Hợp 16 kiến nghị của cử tri về các vấn đề: chế độ cho cựu thanh niên xung phong chậm; số con em dân tộc sau khi tốt nghiệp các trường thất nghiệp cao; chất lượng khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã bất cập; tình trạng xe quá khổ quá tải chạy trên các tuyến đường qua địa bàn làm đường sá xuống cấp; một số hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Đại biếu HĐND giải trình một số vấn đề theo thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị để trình lên kỳ họp HĐND. Nguồn: [32] Phụ lục 2.3. Tổng hợp một số cuộc giám sát, khảo sát do các Ban của H ND, H ND tỉnh Nghệ An khóa XVI (2011-2016) tiến hành trước các kỳ họp Kỳ họp HĐND, Ban của HĐND Đối tƣợng giám sát, khảo sát trƣớc kỳ họp Nội dung chất vấn tại kỳ họp 3 Ban Kinh tế - Ngân sách Giám sát các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2011. Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án đầu tư (đặc biệt là các dự án thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Hủa Na, khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi) bị chậm? 5 Ban Kinh tế - Ngân sách Giám sát lĩnh vực môi trường tại thành phố Vinh, huyện Đô Lương, huyện Con Cuông. Chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là đối với vấn đề xử lý nước thải, chất thải từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề và bệnh viện trong tỉnh và giải pháp khắc phục? 6 Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn những bất cập, hạn chế. Trách nhiệm của ngành chức năng và giải pháp trong thời gian tới? Công tác thực hiện chính sách đối với người có công ở tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vướng mắc. Trách nhiệm và giải pháp? 9 HĐND tỉnh Giám sát thanh tra và xử lý sau thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong khi người dân miền núi thiếu đất sản xuất thì một số nông trường, lâm trường, tổng đội thanh niên xung phong quản lý và sử dụng diện tích đất, rừng quá lớn mà hiệu quả lại không tương xứng với tiềm năng. Vậy công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp cần phải có giải pháp gì để giải quyết tình trạng này? 10 Ban Pháp chế Giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Chất vấn Giám đốc Sở Công Thương: Công tác quản lý thị trường có nhiều bất cập, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại diễn ra phức tạp như hàng hóa nhập khẩu không có xuất xứ, kiểm định, hàng hóa kém chất lượng, hàng giả gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Một số cán bộ nhân viên làm công tác thị trường có biểu hiện tiêu cực. Nguyên nhân và giải pháp? 11 Ban Kinh tế - Làm việc với Sở Khoa Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học Ngân sách học và Công nghệ và Công nghệ: Nguyên nhân của việc ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ (do các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh nghiên cứu, xây dựng) vào thực tiễn trên các lĩnh vực đạt hiệu quả còn thấp (nhất là việc xây dựng các mô hình kinh tế ở miền núi), chưa có sự tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giải pháp? 13 HĐND tỉnh Làm việc với Sở Y tế Chất vấn Giám đốc Sở Y tế về trách nhiệm quản lý nhà nước khi chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện còn hạn chế? 14 Ban Dân tộc Khảo sát việc thực việc thực hiện Quyết định 1310/QĐ-UB và 2021/QĐ-UB của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo miền tây Nghệ An. Chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và giải pháp cần có đối với tình trạng tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới cao, một bộ phận hộ nghèo không muốn thoát nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc bình xét hộ nghèo có biểu hiện chưa chính xác? 15 Ban Văn hóa - Làm việc tại Sở Văn Chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Xã hội hóa, Thể thao và Du lịch để nghe kết quả triển khai một số nội dung về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước đối với tình trạng hoạt động các lễ hội trên địa bàn tỉnh quá nhiều, gây tốn kém, lãng phí. Nguồn: [32]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_hoat_dong_chat_van_cua_dai_bieu_hoi_dong_nhan_dan_t.pdf
Luận văn liên quan