Luận văn Kỹ thuật ADSL (asymmetric digital subscriber line)

MỤC LỤC CHƯƠNG I TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỀ xDSL .Trang 1 I. Tông Quát Về Công Nghệ DSL 1 II. Vòng Thuê Bao DSL 11 ra. Kỹ Thuật DSL 13 IV . Các Thành Phần của Hệ Thống DSL 18 CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ MẠNG ADSL .Trang 25 I. Lịch Sử Ra Đời 25 II. Tông Quan về ADSL 27 1) Kỹ thuật ADSL a)Suy hao (Attenuation ) b)Nhánh rẽ (Bridged tap ) 2) Vấn đề xuyên kênh a)Ảnh hưởng của xuyên kênh b)Tối hiểu hóa xuyên kênh c) Tối hiểu hóa xuyên kênh với Adaptive 3) Mã hóa tín hiệu ADSL III. Mạng ADSL 33 1) Mô tả công nghệ 2) Kiến trúc mạng ADSL 3) Kết nối lớp vật lí 4) Các thành phần thiết yếu ADSL 5) Tiêu chuẩn hóa ADSL IV. Mô Hình Chuẩn Hệ Thống ADSL 41 1) Mô hình chuẩn máy phát ATƯ-C dùng cho chuyển vận STM 2) Mô hình chuẩn máy phát ATƯ-C dùng cho chuyển vận ATM 3) Mô hình chuẩn máy phát ATU-R dùng cho chuyển vận STM 4) Mô hình chuẩn máy phát ATƯ-R dùng cho chuyển vận ATM 5) Các giới hạn truyền dẫn và tốc độ dữ liệu ADSL 6) Cấu trúc khung V. ADSL2 53 1) Tổng quan ADSL 2 2) Sự thay đổi dải tần theo chiều Upstream và Downstream 3) Thích ứng tốc độ trong ADSL 2 4) Quản lí nguồn ADSL 2 5) Ghép đường dây ADSL 2 VI. Đánh Giá Ưu-Nhưực Điểm ASDL _ So Sánh ADSL Và ISDN/PSTN 57 CHƯƠNG m CÁC ỨNG DỤNG & DỊCH vụ BĂNG RỘNG CỦA ADSL HIỆN NAY_______________________________________________ ____________Trang 59 I. ừng Dụng của Internet Băng Rộng Adsl Hiện Nay 59 A. Dịch vụ trên ADSL 1) Dịch vụ IP điểm đến mạng internet 2) Dịch vụ frame relay 3) Dịch vụ ATM B. Các dịch vụ ADSL thực tế II. Một SỐ* Dịch Vụ của Các Nhà Cung cấp Internet Băng Rộng ADSL Hiện Nay 69 1. Công Ty Tin Học Bưu Điện NETSOFT 2 Công Ty cổ Phằn Viễn Thông FPT 3. Công Ty Viễn Thông Quân Đội VIETTEL CHƯƠNG IV CÁC pp ĐIỀU CHẾ TRONG ADSL__________________Trang 73 A. Kỹ thuật mã hóa đường truyền 73 ã Mã hóa âm tần rời rạc DMT ã Điều chế pha và biên độ không sóng mang B. Các phương pháp truyền dẫn song công 92 ã Phương pháp FDM ã Phương pháp triệt tiếng vọng EC CHƯƠNG V MÔ PHỎNG pp ĐIỀU CHẾ DMT .Trang 97 Kết Luận 116 Thuật Ngữ ADSL Và Một Sô' Từ Viết Tắt 117 Tài Liệu Tham Khảo 12

pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2536 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kỹ thuật ADSL (asymmetric digital subscriber line), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật ADSL (asymmetric digital subscriber line).pdf