Luận văn Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại tại TP.HCM đến năm 2010

Tỷ lệ % chất thải rắn công nghiệp thực tế đã thu gom được khoảng 80-90% - tức khối lượng thu gom vào khoảng 1620 tấn/ ngày. Do công tác thu gom được thực hiện tương đối tốt, việc quản lý và kiểm soát lượng rác thải tạo ra do thành phần và tính chất rác công nghiệp khá rõ ràng ứng với từng loại hình công nghệ sản xuất. Tỷ lệ % rác công nghiệp đã và đang tái chế: Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ thì tỷ lệ % rác công nghiệp tái chế cũng không cao lắm, chiếm khoảng 20% toàn bộ lượng rác công nghiệp hiện nay bao gồm cả rác CNNH và % tái chế cao nhất chỉ tập trung tại một số ngành nghề tiêu biểu như giấy, nhựa, kim loại.

pdf123 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2461 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại tại TP.HCM đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại tại tp.hcm đến năm 2010.pdf