Luận văn Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta

Để phù hợp với tiến trình phát triển của nền kinh tế, QHSX tư bản chủ nghĩa đã dần bị thay thế bởi QHSX mới tiến bộ hơn, phù hợp hơn với xu thế phát triển của LLSX. Và để vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX. Đảng và nhà nước đã đề ra những định hướng, biện pháp phát triển LLSX và xây dựng QHSX mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 5675 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta Đề tài: . Lời nói đầu Triết học Mác- Lênin đã trải qua một chặng đường dài phát triển lịch sử nhân loại .Nhờ có quan điểm triết học và dựa vào những quy luật kinh tế mà xã hội ngày càng phát triển. Chúng ta đã thu được khá nhiều thành công trong công cuộc xây dựng XHCN do chúng ta biết áp dụng đắn các quy luật kinh tế vào thực tiễn xã hội đất nước mình nhưng khôngphải ngành nào cũng vận dụng được mà ở mỗi ngành vận dụng mỗi cách khác nhau. Ngày nay, mục tiêu để đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng XHCN là mục tiêu rất cần thiết. Nhưng khi thực hiện đường lối chính sách đề ra chúng ta gặp không ít khó khăn do chưa quán triệt hay hiểu đúng về những vấn đề cần giải quyết trước mắt .Đất nước muốn phát triển được trước hết phải có LLSX phát triển cùng với nó kéo theo QHSX phát triển vì thế trong những năm gần đây chúng ta đã chú trọng hơn đến việc phát triển trình độ LLSX và QHSX nhằm phục vụ cho nền kinh tế phát triển đi lên của đất nước. Dựa vào quan điểm lý luận của triết học Mác Xít thì LLSX và QHSX tạo thành một quy luật ràng buộc giữa hai yếu tố này, yếu tố này quyết định yếu tố kia, còn yếu tố kia tác động trở lại.Trong khi vận dụng quy luật này chúng ta đã không tránh khỏi những sai lầm, vì thế việc vận dụng nó không hề đơn giản, mà trái lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không nghiên cứu chiều sâu quy luật này.Vì vậy vận dụng nó như thế nào là hợp lí với tình hình đất nước ta hiện nay là một câu hỏi lớn. Và chính vì câu hỏi này nó có phần lôi cuốn mạnh mẽ và cũng là một nhà quản lí trong tương lai nên từ bây giờ chúng ta hãy quan tâm hơn đến kinh tế đất nước, nhận thức đúng đắn hơn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà em chọn đề tài này để viết tiểu luận, không chỉ riêng em mà nhiều sinh viên khác cũng quan tâm đến vấn đề này. Chương I: Khái quát chung về sự phù hợp của QHSX với LLSX. I.Khái niệm về QHSX và LLSX. Trước hết muốn hiểu được quy luật về sự phù của LLSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX thì ta phải biết rõ khái niệm về QHSX và LLSX, biết được nó hình thành như thế nào, tại sao lại goi là QHSX và LLSX. Khi nhân loại trải qua một chặng đường dài thì khi đó các nhà triết học mới nghiên cứu và đặt ra câu hỏi là cái gi quyết định sự phát triển của xã hội. Nhiều nhà triết học đã đi tìm câu trả lời nhưng không đạt kết quả. Mặc dù là người nối tiếp những người đi trước nhưng Mác lại có một tư tưởng hoàn toàn khác, Mác đã đi tìm thấy nguyên nhân phát triển của lịch sử ngay trong đời sống vật chất của con người. Sau những nỗ lực tìm kiếm Mác đã phát hiện ra rằng con người muốn tồn tại trước hết ăn mặc, ở, đi lại. Điều này đã chứng tỏ rằng Mác đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa duy vật cổ truyền “ có thực mới vực được đạo”. Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người thì phải tiến hành lao động sản xuất mà muốn vậy thì phải chế tạo công cụ lao động phục vụ cho quá trình sản xuất. Nhưng sản xuất không chỉ tác động vào tự nhiên mà còn phải có mối quan hệ nhất định với nhau và chỉ có trong phạm vi những mối liên hệ và sự tác động của họ vào tự nhiên tức sự sản xuất. Những mối quan hệ này chính là QHSX mà trước đây Mác chưa khái niệm về nó. Con người tồn tại và phát triển là do có sự phát triển của LLSX và QHSX của con người. Dựa trên cơ sỏ này Mác đã Vận dụng chủ nghĩa duy vật vào việc xem xét mối quan hệ giữa LLSX và QHSX. Từng bước Mác đã phát hiện ra mối quan hệ giữa sự phát triển của LLSX với sự thay đổi của QHSX. 1. Lực lượng sản xuất. LLSX biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất con người chinh phục giới tự nhiên bằng các sức mạnh hiện thực của mình. LLSX bao gồm: Tư liệu sản xuất do xã hội tạo ra, trước hết là công cụ lao động.Người lao động với những kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động biết sử dụng công cụ sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Tư liệu sản xuất bao gồm đối tượng lao động và công cụ lao động. Đối tượng lao động không phải là toàn bộ giới tự nhiên mà chỉ có bộ phận nào của giới tự nhiên đưọc đưa vào sản xuất, đựoc con người sử dụng. Con người không chỉ tìm trong giới tự nhiên những đối tượng lao động có sẵn, mà còn sáng tạo ra bản thân đối tượng lao động. Tư liệu lao động là vật thể hay phức hợp vật thể mà con người đặt giữa mình với đối tượng lao động, chúng dẫn truyền tích cực sự tác động của con người với đối tượng lao động. Trong tư liệu lao động, công cụ là yếu tố quan trọng nhất.Trong quá trình sản xuất, công cụ lao động luôn luôn được cải tiến. Nó là yếu tố động nhất và cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất. Trình độ phát triển của tư liệu lao động mà chủ yếu là công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của loài người, là cơ sở xác định trình độ phát triển của sản xuất, là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế. Cùng với trí tuệ và kinh nghiệm của mình con người đã biết chế tạo ra tư liệu lao động và sử dụng nó. Lênin viết: “ lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động”. Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển đã tạo ra những kĩ thuật công nghệ mới làm cho năng suất lao động tăng cao, tạo ra một nền sản xuất tự động hoá. Khoa học trở thành một bộ phận không thể thiếu của LLSX. . 2.Quan hệ sản xuất QHSX biểu thị mối quan hệ giữa con người với con người và con người với tự nhiên. Sở dĩ quá trình sản xuất Xã hội có thể diễn ra một cách bình thường chính là vì quan hệ giữa con người với con người tồn tại thống nhất với mối quan hệ giữa con ngừơi với tự nhiên. Trong tác phẩm “ lao động làm thuê và tư bản” Mác viết “ trong sản xuất người ta không chỉ quan hệ với giới tự nhiên, người ta không thể sản xuất được nếu không kết hợp nhau theo một theo một cách nào đó để hoạt động chung và trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất được người ta phải có mối liên hệ và quan hệ nhất định với nhau và quan hệ của họ với giới tự nhiên tức là việc sản xuất”. Như vậy sự sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội ta dù muốn hay không cũng buộc phải duy trì và thực hiện những mối quan hệ nhất định với nhau. Tuy QHSX là do con người tạo ra song nó lại tuân theo những quy luật tất yếu khách quan của sự vận động của đời sống xã hội. Mỗi loại QHSX tiêu biểu cho bản chất kinh tế của một phương thức sản xuất xã hội nhất định. QHSX bao gồm những mặt cơ bản sau: Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất Quan hệ về tổ chức quản lí Quan hệ phân phối sản phẩm lao động QHSX là hình thức Xã hội của LLSX và là cơ sở sâu xa của đời sống tinh thần ,xã hội. Ba mặt quan hệ trên trong quá trình sản xuất xã hội luôn gắn bó với nhau, tạo thành một hệ thống mang tính ổn định tương đối so với sự vận động không ngừng của LLSX. Các QHSX của một phương thức sản xuất là một hệ thống bao gồm các mối quan hệ phong phú, đa dạng biểu hiện dưới nhiều hình thức và quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất là đặc trưng cơ bản của phương thức sản xuất. Trong hệ thống các QHSX thì quah hệ sở hữu về tư liệu sản xuất luôn có vai trò quyết định với tất cả các quan hệ xã hội khác, quan hệ về mặt tổ chức quản lí sản xuất có khả năng quyết định trực tiếp quy mô, tốc độ và hiệu quả xu hướng của mỗi nền sản xuất cụ thể.Bên cạnh các quan hệ này thì quan hệ về mặt phân phối sản phẩm lao động cũng là nhân tố có ý nghiã hết sức to lớn đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế xã hội. I. Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 1.Tính chất và trình độ của LLSX. Khái niệm trình độ của LLSX nói lên khả năng của con người thông qua việc sử dụng công cụ lao đông thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của mình .Trình độ LLSX thể hiện trình độ của các công cụ lao động, của tổ chức lao động xã hội , trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ,trình độ phân công lao động ,kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người . Bên cạnh khái niệm trình độ LLSX còn có khái niệm tính chất của LLSX khi nền SX lạc hậu với những công cụ thô sơ ,ở trình độ thủ công thì LLSX mang tính chất cá nhân .Đến khi SX đạt tới trình độ cơ khí với những máy móc ,thiết bị hiện đại thì LLSX mang tính chất xã hội hoá . Sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX là một trạng thái trong quá trình sản xuất là hình thức phát triển tất yếu của sản xuất. 2.Vai trò quá trình của LLSX đối với QHSX. Qua nhiều thời kì con người luôn luôn tìm cách cải tạo công cụ lao động và chế tạo công cụ mới .LLSX trở thành yếu tố đông nhất và cách mạng nhất thường xuyên thay đổi ,còn QHSX là yếu tố tương đối ổn định . LLSX là nội dung còn QHSX là hình thức của xã hội ,nội dung quyết định hình thức do đó LLSX quyết định đối với QHSX.Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX được thể hiện ở chỗ : LLSX quyết định hình thành của QHSX. LLSX quyết định thay đổi của QHSX trong mỗi thời kì sản xuất . LLSX quyết định sự thay đổi căn bản về chất của QHSX. Khi QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX thì nó tạo ra điều kiện để LLSX phát triển .Những LLSX là yếu tố động nhất và cách mạng nhất ,yếu tố trước kia là hình thức XH của nó nay trở thành xiềng xích trói buộc nó ,cản trở sự phát triển của LLSX. Khi đó nảy sinh mâu thuẫn giữa LLSX đang phát triển với QHSX kìm hãm nó. Đòi hỏi phải bỏ QHSX cũ thiết lập QHSX mới mở đường cho LLSX phát triển nghĩa là một phương thức sản xuất cũ mất đi , một phương thức sản xuất mới ra đời thay thế . 3.Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX LLSX có vai trò quyết định QHSX nhưng QHSX là một hình thức XH mà LLSX dựa vào nó để phát triển ,biểu hiện ở chỗ: Nếu QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX thì nó sẽ mở đường,tạo ra những điều kiện thúc đẩy LLSX phát triển.Ngược lai, nếu QHSX lạc hậu hoặc cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX, khi đó xảy ra mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX .Nếu con ngưòi không phát hiện đựơc những mâu thuẫn hoặc phát hiện được được nhưng giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của QHSX sẽ trở thành nhân tố phá hoại đối với LLSX. III.Sự tồn tại và phát triển của quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX trong lịch sử. Trong xã hội bao giờ cũng tồn tại những qui luật chung, sự tồn tại và phát triển của những qui luật ấy gắn liền với sự phát triển của xã hội. Có thể nói qui luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX là một quy luật chung nhất của xã hội. Vào thời kì đầu lịch sử, thời kì công xã nguyên thuỷ thì LLSX thấp kém cả về lượng và chất.Tầm hiểu biết của con người còn thấp, công cụ lao động thô sơ, đời sống lệ thuộc vào săn bắt và hái lượm. Trong quá trình sinh sống con người luôn luôn cách để tăng năng suất lao động. Họ đã không ngừng chế tạo ra công cụ lao động mới tiến bộ hơn trước.Thời kì này LLSX phát triển hơn dẫn đến QHSX cộng đồng trước kia bị phá vỡ và dần xuất hiện QHSX tư nhân. Khi đó xã hội công xã nguyên thuỷ đã chuyển sang một hình thái khác đó là xã hội chiếm hữu nô lệ, do xuất hiên công cụ hiên đại hơn và quan hệ tư nhân dẫn đến chủ nô bóc lột người lao động và vì muốn có giá trị thặng dư nên chủ nô đã tăng thêm sự bóc lột bằng cách đưa vào quá trình sản xuất hàng loạt công cụ tinh xảo hơn. Khi đó người lao động bị bóc lột hết sức dã man và họ lầm tưởng là do những công cụ lao động dẫn tới nên đa nổ ra các cuộc khởi nghĩa phá huỷ LLSX. Chấm dứt xã hội chiếm hữu nô lệ thì xã hội phong kiến ra đời ,vào cuối thời kì phong kiến xuất hiện các công trường thủ công dẫn đến LLSX mâu thuẫn với QHSX, chế độ tư bản chạy theo giá trị thặng dư do đó tính tất yếu khách quan của QHSX tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế QHSX mới tiến bộ hơn với xu thế phát triển của LLSX và đó là QHSX xã hội chủ nghĩa. QHSX xã hội chủ nghĩa hình thành mở ra kỉ nguyên mới định hướng cho sự vận động, phát triển của xã hội. Chương II : Vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX vào công cuộc đổi mới kinh tế nước ta. I. Những sai lầm trong việc vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX trong công cuộc cải tổ nền kinh tế đất nứơc ở giai đoạn đầu. Nền kinh tế của nước ta bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh bằng những nỗ lực, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm chúng ta đã tự giải phóng được dân tộc mình.Chúng ta bắt tay vào xây dựng một đất nước công bằng văn minh.Nước ta đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu, công cụ thô sơ, trinh độ dân trí chưa cao. Qua các kì đại hội Đảng và Nhà nước đã đề ra những phương hướng đưa nền kinh tế đi lên nhưng trong quá trình thực hiện chúng ta đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng mà nguyên nhân là do nhận thức chưa đúng đắn và sâu sắc về quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Ta biết rằng QHSX và LLSX có mối quan hệ biện chứng với nhau, LLSX quyết định QHSX nhưng QHSX lại tác động trở lại LLSX.Vì vậy việc vận dụng quy luạt này sao cho hợp lí với tình hình đất nước là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Trong những giai đoạn đầu của công cuộc cải tổ nền kinh tế của đất nước do những nhận thức sai lầm về mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX, chúng ta đã ra sức vận động nông dân đi vào hợp tác xã, mở rộng các nông trường quốc doanh, các nhà máy xí nghiệp lớn mà không tính đến trình độ của LLSX còn quá thấp kém . Chúng ta đã không nhận ra những sai lầm này mà ngộ nhận đã thực hiện đúng.Nhưng thực tế thì đưa nền kinh tế không những đi xuống và rơi vào tình trạng bế tắc hơn. Do chúng ta đưa QHSX lên mức quá cao, tách rời tách với trình độ thấp kém của LLSX mà QHSX này lúc bấy giờ được cho là “ quan niệm sản xuất đi trước”.Để chứng minh cho quan niệm sản xuất đi trước chúng ta đã ra sức xây dựng LLSX khẩn trương bằng cách đưa nhiều máy móc vào cơ sở sản xuất nông nghiệp mới hình thành còn yếu nhằm xây dựng mô hình công nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà ta không tính đến trình độ quản lí tổ chức, sử dụng của nông dân. Sự thực là nền kinh tế nông nghiệp nước ta còn lạc hậu nhưng không phải vì thế mà chúng ta đẩy mạnh việc phát triển kinh tế với một độ chóng mặt mà chưa quan tâm đến thực tế của LLSX ở nưóc ta mà ngược lại ta chỉ cải tạo xã hội chủ nghĩa phat triển nền kinh tế quốc doanh công nghiệp nặng là mục tiêu lâu dài phải tiến tới chứ không coi như một tất yếu trực tiếp phải cải tạo ngay. Đây chỉ là một sai lầm trong những sai lầm mà ta đã mắc phải.Ngoài ra còn nhiều thành phần kinh tế khác có khả năng góp phần làm cho sản xuất phát triển, và chúng ta cũng mắc phải một sai lầm nữa là sớm xoá bỏ QHSX tư bản chủ nghĩa khi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta còn chưa đủ sức thay thế, điều này có sự ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của LLSX và đã làm mất đi khả năng tạo ra sản phẩm dồi dào cho xã hội. Cũng như thế chúng ta đã xoá sạch tiểu thương trong hệ thống thương nghiẹp quốc doanh và hợp tác xã mua bán của ta chưa đủ khả năng thay thế, gây sự trì trệ trong lưu thông hàng hoá ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của đất nước. II. Thực trạng nguồn lực của LLSX ở nước ta hiện nay và phương hướng vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX vào công cuộc đổi mới của nền kinh tế đất nước sao cho hợp lí. Để nhìn nhận đánh giá một đất nước người ta thường đánh giá thông qua LLSX ở đất nước ấy. Một nước phát triển là một nước có LLSX phát triển cao, vì thế trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa thì việc phát triển LLSX và xây dựng QHSX mới là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với nước ta hiện nay. 1. Thực trạng nguồn lực của LLSX ở nước ta hiện nay. Nền kinh tế nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, LLSX ở trình độ thấp kém, nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn gặp rất nhiều khó khăn.Nước ta co nguồn lao động dồi dào do đó là một nguồn lực rất quan trọng của đất nước.Nhưng cũng vì lí do dân số quá đông nên việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người dân, người lao động còn có phần hạn chế. Hiện nay LLSX đang là một vấn đề được quan tâm của Đảng và nhà nước.Nước ta vẫn còn tồn tại tình trạng thất nghiệp do trình độ phát triển còn thấp chỉ phù hợp với lao động chân tay mà trong tình hình đất nước ta hiện nay đang tiến lên công nghiệp hoá vì thế tình trạng thất nghiệp còn kéo dài.Nguồn lực kế cận của nước ta hiện nay cũng đang là một vấn đề đáng quan tâm. Đặc biệt học sinh bỏ học có xu hướng tăng, sinh viên thất nghiệp có nguy cơ bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội dẫn đến tha hoá tư cách đạo đức, làm ảnh hưởng đến nguồn lực của đất nước, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp thì chúng ta phải nhập những máy móc thiết bị hiện đại của nước ngoài vào sản xuất để tăng năng suất lao động và giảm sức lao động cho công nhân.Chúng ta chưa tự chủ về công cụ lao động còn phụ thuộc vào nước ngoài, một phần do đội ngũ cac nhà khoa học nước ta còn ít và vì chưa thực sự chú trọng đến việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Vì thế nguồn lực của LLSX đang được Đảng và nhà nước ta quan tâm và cùng đề ra những phương hướng giải pháp phát triển LLSX. 2. Một số phương pháp giải pháp phát triển LLSX . Từ những sai lầm trong nhận thức và việc vận dụng quy luật QHSX phù hợp tính chất và trình độ phát triển cua LLSX, Đảng và nhà nước đã đề ra những kế hoạch phương hướng đúng đắn trong việc vận dụng quy luật nào vào công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước. Để vận dụng quy luật một cách hợp lí trước tiên ta phải hiểu đúng về cụm từ “ QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX” nghĩa là khi ta tập trung phát triển LLSX thì phải xem xét những vấn đề liên quan đến nó và một trong những vấn đề nổi bật nhất là QHSX. Khi LLSX phát triển thì QHSX cũng phải thay đổi để phù hợp với LLSX mới vì giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, LLSX quyêt định QHSX. Vì vậy việc phát triển LLSX cũng cần được chú trọng hơn, chúng ta phải biết duy trì và kế thừa các yếu tố LLSX truyền thống và chúng ta phải biết sàng lọc những yếu tố nào có giá trị để bổ sung cho việc xây dựng LLSX hiện đại bảo đảm tính ổn định có kế thừa tạo nên sự phát triển ổn định của LLSX. Ta biết rằng LLSX được cấu thành từ con người và công cụ lao động, vì vậy muốn phát triển sản xuất thì ắt phải có những hình thức bồi dưỡng con người và cải tạo công cụ lao động. Con người là yếu tố quan trọng nhất của xã hội.Ngày nay con người được bồi dưỡng về tri thức và thể lực để có thể đảm đương những trách nhiệm nặng nề của xã hội , đất nước. Đảngvà nhà nước đã có những hướng để nâng cao hiểu biết cho người dân. Chúng ta đã và đang tiến hành cấp thiết xoá nạn mù chữ cho người dân, và hệ thống các trường đại học được phổ cập hơn trước, số sinh viên đại học đã tăng lên, việc đào tạo cử nhân khoa học được chú trọng, nên đây là nguồn lực to lớn góp phần đưa nền kinh tế nước ta đi lên .Bên cạnh đó chúng ta nên mở các trường hướng nghiệp dạy nghề để có thể đào tạo con người hiện đại hơn.Bằng các biên pháp trên đã giúp con người có chuyên môn kĩ thuật và năng lực quản lí cao. Như Ăngghen đã nhấn mạnh “ muốn nâng cao sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đến mức cao mà chỉ có phương tiện cơ giới và hoá học phù hợp là chưa đủ, cần phải phát triển một cách tương ứng năng lực của con người, sử dụng những phương tiện đó nữa” nghĩa là phải có sự phối hợp hài hoà các nhân tố khách quan của LLSX hiện đại. Bên cạnh đó cần phải quan tâm đến công cụ kĩ thuật vì nó giữ vai trò quan trọng trong LLSX.Ngày nay khoa học phát triển đã giúp cho chúng ta áp dụng chúng vào sản xuất, tạo điều kiện cho chúng ta giao lưu hợp tác với các nước bạn và trao đổi những kinh nghiệm , chuyển giao công nghệ góp phần phát triển đổi mới và càng làm cho LLSX phát triển mạnh mẽ hơn. Do “con người tổng hoà của những QHSX” nên để phát triển toàn diện con người cần có những biện pháp tích cực đồng bộ và có những chính sách kinh tế xã hội đúng đắn. Nếu nhà nước và xã hội chưa tạo ra những điều kiện môi trường thuận lợi như vậy thì cũng có nghĩa là chưa phát huy triệt để yếu tố con người trong LLSX và do đó xã hội cũng không thu nhận được nhiều hơn phần cống hiến của họ. 3. Xây dựng QHSX mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX theo hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một yêu cầu luôn được đặt ra đối với một chế độ xã hội .Đối với trạng thái kinh tế nước ta hiện nay thì phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là hình thái thích hợp nhất, bởi vì xuất phát từ tính chất và trình độ của LLSX ở nước ta thấp nên không thể xây dựng nhất loạt QHSX, một thành phần dựa trên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất .Làm như thế đã thúc đẩy QHSX đi quá xa so với trình độ của LLSX. Như đồng chí bí thư Đỗ Mười khẳng định Mở ra nền kinh tế nhiều thành phần đã khơi dạy tiềm năng của sản xuất, xây dựng năng lực sáng tạo chủ động của các chủ thể lao động trong sản xuất kinh doanh thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần giải phóng và phát triển LLSX đưa đến những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Vì thế phương hướng trước mắt và lâu dài của nhà nước là tiếp tục thực hiện chính sách này và khuyến khích mọi doanh nghiệp và cá nhân trong nước khai thác tiềm năng, ra sức đầu tư phat triển, đồng thời chú ý khi thực hiện chính sách này phải tránh những tư duy cũ nhận thức không đúng trước đây về thành phần kinh tế từ đó chủ động tháo gỡ những vướng mặc để đưa thành phần kinh tế đúng hướng. Kết luận Để phù hợp với tiến trình phát triển của nền kinh tế, QHSX tư bản chủ nghĩa đã dần bị thay thế bởi QHSX mới tiến bộ hơn, phù hợp hơn với xu thế phát triển của LLSX. Và để vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX. Đảng và nhà nước đã đề ra những định hướng, biện pháp phát triển LLSX và xây dựng QHSX mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Trên thực tế, kinh nghiệm từ sự vận động quy luật này trong những giai đoạn đầu của công cuộc cải tổ nền kinh tế nước ta đã tránh được sai lầm và trên thực tế chúng ta bước đầu đã vận dụng quy luật này một cách thành công tuy chưa thật hoàn thiện song đã góp phần vào việc phát triển nèn kinh tế đất nước. Có thể nói quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX là quy luật phổ biến của mọi hình thái kinh tế xã hội vạch ra tính chất phụ thuộc khách quan của QHSX vào sự phát triển của LLSX và sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX. QHSX và LLSX có mối quan hệ biện chứng với nhau, vì vậy khi nghiên cứu quy luật này thì ta phải chú ý dến tất cả các vấn đề liên quan đến nó, có vậy mới vận dụng tốt quy luật nay.Qua sự phân tích ta có thể hiểu thêm phần nào về quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX và có biện pháp phù hợp vận dụng sao cho hợp lí quy luật này vào việc phát triển kinh tế của đất nước. Tài liệu tham khảo. 1. Giáo trình triết học Mác- Lênin 2.Tạp chí cộng sản số 4 và 5 năm 1997 3.Triết học Mác- Lênin tập hai ,NXB Giáo dục 1999 4. Tài liệu nghiên cứu văn kiện đại hội VI của Đảng, NXB Sự thật Hà nội 1982 5.Bàn về chiến lược con người, NXB Sự thật 1990 6.Nguồn nhân lực trong chiến lược kinh tế xã hội của nước ta đến năm 2000.Tạp chí triết học số 4-1990

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta.pdf
Luận văn liên quan