Luận văn Nuôi trồng và xác định thành phần Amino Acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp).Bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (High performance liquid chromatography - HPLC) part 1

Khóa luận đƣợc thực hiện trên đối tƣợng nấm bào ngƣ Pleurotus spp. Đây là loại nấm rất phổ biến trên thị trƣờng Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng tôi tiến hành trồng nấm tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học và sử dụng thiết bị là sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Trung tâm Hóa Lý đều thuộc Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

pdf10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2745 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nuôi trồng và xác định thành phần Amino Acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp).Bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (High performance liquid chromatography - HPLC) part 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuan-van-Nuoi-trong-va-xac-dinh-thanh-phan-Amino-Acid-cua-mot-so-loai-nam-bao-ngu-Pleurotus-spp-Bang-ky-thuat-sac-ky-long-cao-ap-High-performance-liquid-chromatography-HPLC-part-1.pdf
Luận văn liên quan