Luận văn Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở cục thống kê, tỉnh Thanh Hóa

Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực Thống kê là tất yếu và có tính cấp thiết trong thời kỳ hiện nay. Tuy vậy, để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có một hệ thống các giải pháp, từ tổ chức tốt và hiệu quả việc xây dựng, ban hành pháp luật cho tới việc tổ chức thực hiện pháp luật; từ cơ chế chính sách tới con người Để quản lý nhà nước bằng pháp luật một cách hiệu quả nhất thì nhà nước phải có hệ thống công cụ sắc bén, đảm bảo tính hiệu lực, trong đó, pháp luật là công cụ chủ yếu nhất, hiệu quả nhất với mọi lĩnh vực nói chung và thống kê nói riêng. Để thống kê thực sự là con số hoạch định được các chính sách trong tương lai thì việc quản lý nhà nước bằng pháp luật phải được coi trọng và thực thi một cách hiệu quả. Trên cơ sở xác định tính cấp thiết của đề tài “Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa và trình bày một số nội dung khác trong phần mở đầu, luận văn đã đã trình bày cơ sở lý luận về QLNN bằng pháp luật về thống kê đưa ra các khái niệm, đặc điểm, nội dung các yếu tố ảnh hưởng chung đến thống kê và quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê để thấy được thống kê quan trọng như thế nào trong phát triển xã hội. Từ đó căn cứ vào thực tiễn tại Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa để đánh giá thực trạng xác định những nguyên nhân hạn chế tồn tại làm cơ sở cho việc đưa ra các quan điểm giải pháp cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật tại Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới và cũng nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Tổ chức thực hiện pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật có quan hệ chặt chẽ với nhau như thế nào trong việc quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa và nếu thiếu đi một khâu thì không có quá trình quản lý nhà nước bằng pháp luật hoàn thiện.

pdf106 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở cục thống kê, tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hông tin thống kê Thực tế trong những năm qua cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê chưa được quán triệt đầy đủ và sâu rộng; nhận thức về Luật Thống kê trong cộng đồng còn hạn chế nên thực hiện chưa nghiêm chỉnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và tính pháp lý của thông tin thống kê. Trong khi đó, công tác thống kê trước tình hình mới và theo yêu cầu phải đổi mới đồng bộ theo tinh thần đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi phải tăng cường công tác phổ biến và giáo dục pháp luật về thống kê. 71 Ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa nhưng năm gần đây khi có các cuộc điều tra thì lãnh đạo Cục cũng đã phối hợp với các ban ngành trong tỉnh phát băng đĩa ở hệ thống truyền thanh xã, phường phổ biến kiến thức về các cuộc điều tra thống kê, song thời lượng, thời gian, và hệ thống, kinh phí thực hiện cũng chưa đạt như mong muốn, ngay cả cán bộ thống kê cấp tỉnh cũng chưa từng được tập huấn phổ biến tuyên truyền về kiến thức thống kê, việc thành lập và phổ biến thông tin thống kê trên websile cũng mới được thành lập năm 2014, nội dung còn sơ sài, chưa đủ hấp dẫn đối với người cần tra cứu thông tin. Kết quả của một năm là ấn phẩm niên giám Thống kê Thanh hóa và kết quả của các cuộc điều tra thì việc công bố thông tin, quảng bá sản phẩm ngành TK Thanh Hóa còn chưa làm được, ngay cả trên hệ thống web sai của ngành Thống kê Thanh Hóa việc quảng bá số liệu vẫn còn rất ít và hiếm hoi. Theo khảo sát ngày 20/8 cho 55 cán bộ thuộc Cục Thống kê để phục vụ nghiên cứu đề tài thì 90% cán bộ khảo sát biết có Luật thống kê, trong đó 2% nắm tương đối rõ, 30% biết sơ qua, còn lại chưa từng đọc qua, còn khi khảo sát đã làm gì để tuyên truyền cho sản phẩm thông kê thì 60% trả lời chưa biết và cũng chưa làm gì rõ ràng. Công tác tuyên truyền phổ biến triển khai thực hiện các văn bản pháp luậttrong lĩnh vực thông kêchưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, Công chức ngành thống kê Thanh hóa cũng chưa nhận thức đúng việc tuyên truyền giải thích, kiến thức thống kê là trách nhiệm của mình chưa có hình thức tuyên truyền hiệu quả để mọi cá nhân tổ chức hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi thực hiện công tác thống kê. Người sử dụng thông tin, cung cấp thông tin cũng chưa thực sự hiểu về các quy định của luật thống kê, dẫn đến không thấy được tầm quan trọng của việc cung cấp đúng, đủ, sử dụng và tuyên truyền số thống kê bị sai lệch. 72 Hiện nay, công tác thống kê ở nước ta hầu hết là do các cơ quan Nhà nước thực hiện theo mô hình tập trung kết hợp phân tán. Hệ thống thông tin thống kê được quy định vẫn áp dụng theo trong Luật Thống kê 2003 và đang sử dụng chính thức hiện nay là do Hệ thống cơ quan thống kê nhà nước thực hiện và công bố, cung cấp có thể thấy nhiều vấn đề phát sinh từ việc chưa quy định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê chính thức như: chưa xây dựng được một hệ thống thông tin thống kê gắn với các cấp độ của thông tin thống kê và trách nhiệm xây dựng, quản lý, chia sẻ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê; chưa khẳng định được trách nhiệm của Nhà nước đối với các số liệu thống kê, thông tin thống kê; chưa có cơ chế để phân biệt và xử lý các vấn đề phát sinh trong việc cung cấp, công bố các thông tin thống kê do các cơ quan nhà nước thực hiện và tổ chức thống kê ngoài Nhà nước thực hiện. Về trình độ của cán bộ chuyên trách Cán bộ làm thống kê ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa 2/3 là được đào tạo từ các chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, không được đào tạo chính từ các chuyên ngành thống kê, mặc dù đã được học bổ xung kiến thứctrong lĩnh vực thông kêsong vẫn ít nhiền làm ảnh hưởng đến trình độ tư duy thống kê và kết quả của công tác thống kê, hàng năm ở Cục TK Thanh Hóa, tất cả các đồng chí mới tuyển dụng từ ngành không phải thống kê đều được cử đi học lớp trái ngành nhưng thời gian bổ xung kiến thức thống kê chỉ từ 5-15 ngày ngày dẫn đến kết quả chuyên sâutrong lĩnh vực thông kêcòn kém. Việc cán bộ thống kê phải tiếp xúc làm việc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý thường xuyên liên tục, nhưng trình độ quản lý nhà nước được đào tạo chiếm tỷ lệ còn thấp. Số lượng cán bộ làm công tác thống kê tại xã phường gần 400 cán bộ chưa kể cán bộ thống kê doanh nghiệp, đơn vị cơ sở hành chính có rất nhiều, 73 nhưng lại không thuộc biên chế của Cục Thống kê, số lượng cán bộ này lại có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động thống kê, song Ngành thống kê Thanh Hóa cũng chưa có một chương trình tập huấn, hay phổ biến, hướng dẫn, hay một quy định gì cụ thể cho đối tượng này, giữa Cục Thống kê và các đối tượng này cũng không có ràng buộc về kinh tế và pháp lý một cách cụ thể khiến cho họ không trú trọng trong thời gian và công sức cho ngành Thống kê Tỉnh. Cán bộ thanh tra từ các phòng nghiệp vụ như phòng Công Nghiệp, Thương Mại, Dân Số được phối hợp với thanh tra nhưng lại chưa được bồi dưỡng, hay đào tạo gì về công tác thanh tra dẫn đến tình trạng dẫn đến kết quả của việc kiểm tra giám sát chưa cao. Về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động: Toàn ngành thống kê có 27 chi cục Thống kê các huyện thị trong đó chỉ mới có 11 chi cục là có trụ sở riêng, còn lại đang phải dùng nhờ với UNBD Huyện, thị. Các phòng làm việc chật trội, tài liêu thống kê hàng năm lại quá lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả làm việc và chất lượng thống kê. Số lượng máy tính được trang bị 100% song chất lượng máy đã hết khấu hao lớn, tốc độ chậm, đường truyền dùng chung với ủy ban có nơi rất chậm (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa) mà báo cáo và chấm điểm thi đua lại được căn cứ trước vào đường truyền dữ liệu, sau mới dùng đến báo cáo văn bản. Trang thiết bị dùng ở các Chi Cục chưa đồng bộ như bàn làm việc, bàn ghế, các chi Cục Thì liên tục phải tập huấn nghiệp vụ thống kê cho các tổ trưởng và điều tra viên, nhưng lại không có máy chiếu và hội trường , thường phải đi thuê cũng gây rất nhiều khó khăn, cả ngành thống kê chỉ có 4 máy chiếu mỗi khi tập huấn thì thường vào cùng một thời gian dẫn đến khó sắp xếp cho các chi cục khi sử dụng. Mọi kinh phí hoạt động của ngành thống kê Thanh Hóa sử dụng nguồn kinh phí cấp, kinh phí các cuộc điều tra đã được định mức cụ thể, rõ ràng 74 song định mức công cho một phiếu điều tra còn thấp không khuyến khích được điều tra viên tham gia, nâng cao trách nhiệm của họ, như cuộc điều tra nông nghiệp và thủy sản năm 2016 huy động tới hơn 1000 điều tra viên công một phiếu điều tra hơn 10.000 đồng trong khi đó điều tra viên phải đến hộ phỏng vấn tất cả các chỉ tiêu nông nghiệp và người làm nông nghiệp trong gia đình trong 8 trang giấy, mỗi một điều tra viên cố gắng thì hoàn thành 10 phiếu trên ngày =100.000 đồng/ ngày công quá thấp so với công lao động tự đo trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng số bị bỏ sót quy trình thu thập. Công tác tài chính kế toán vẫn còn chưa đồng bộ, các mẫu biểu kế toán còn sai quy định, việc lập các chứng từ còn sót, kế toán các Chi cục còn thường kiêm nhiệm không hiểu rõ các định khoản và sổ sách kế toán. Về ban hành văn bản: Sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và Tổng cục Thống kê về một số chỉ tiêu như GDP, vẫn còn. Sự chênh lệch đó bắt nguồn từ đâu và thuộc trách nhiệm của ai thì chưa được làm rõ; xử lý ai, xử lý như thế nào thì cũng chưa làm bao giờ và không biết làm thế nào. Rõ ràng Luật quy định còn kém hiệu lực, chưa có ý nghĩa thực tế, đến ngày 18/10 năm nay ngành TK cả nước mới tổ chức nghội nghị khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu GDP, kỳ vọng sẽ có những giải pháp mới. Thông tin do các cơ quan, các sở ban ngành, các tổ chức thống kê trên địa bàn Tỉnh tổng hợp còn chưa được chia sẻ, cung cấp một cách thường xuyên cũng chưa có quy định ràng buộc rõ ràng nào cho đối tượng này. Công tác phổ biến số liệu trên địa bàn tỉnh từng lĩnh vực thường được từng tổ chức thống kê tiến hành riêng lẻ và công bố vì thế Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì và phối hợp của mình trong việc xây dựng một hệ thống thông tin thống kê thống nhất, 75 đồng bộ và hiệu quả trên toàn Tỉnh tại điều 10 và điều 11 Mục 1 quy định về hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm cũng không nêu cụ thể cho đối tượng này, việc xử lý vi phạm xác định hành vi phạm cũng rất khó khăn. Do tình hình kinh tế - xã hội của đất nước biến động nhanh, phát sinh nhiều vấn đề mới, một số loại hình xuất hiện như: Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ - con nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, hay trang trại, tổ sản xuất... là đối tượng mà ngành Thống kê cần phải thu thập thông tin nhằm bảo đảm nhu cầu quản lý kịp thời của Đảng, Chính phủ và nhà nước. Điều 2 Luật Thống kê còn thiếu những đối tượng này. Nội dung về thẩm quyền quyết định điều tra cần phải quy định rõ hơn: Khoản 3 Điều 28 quy định: “Người quyết định điều tra thống kê quyết định phương án điều tra”. Nội dung này chỉ phù hợp với các cuộc điều tra thống kê thông thường, nhưng trên thực tế đối với Tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn thì cục Thống kê vẫn phải ra các quyết định phục vụ yêu cầu của Tỉnh, việc phải chờ thẩm định và đồng ý tại chương 2 điều 23 khoản 5 sẽ không khuyến khích được kịp thời phục vụ địa phương. Như ở Tỉnh Thanh Hóa cũng còn mắc phải một số bất cập về ban hành văn bản giữa Tỉnh và Tổng Cục như báo cáo kinh tế xã hội hàng tháng ở tỉnh cần số liệu để công bố mùng 5 hàng tháng nhưng để thống nhất Tổng Cục lại mùng 10, vì thế nếu Cục TK Thanh Hóa mà công bố với tỉnh thì không đúng quy trình vì thế lại phải xin ý kiến chỉ đạo rồi mới công bố, trong khi kết quả của số liệu là do Cục Thanh Hóa thu thập tổng hợp và tự chịu trách nhiệm về tính minh bạch, hợp pháp hợp lý và như vậy đã gây chậm cho việc sử dụng và phục vụ thông tin cho tỉnh nhà. 76 Tiểu kết chương 2 Thực trạng QLNN bằng pháp luật về thống kê được khái quát từ 3 nội dung đó là thực trạng xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, và kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật. Trong nội dung nêu trên đều chứa đựng những thành tựu và hạn chế nhất định. Tuy nhiên QLNN bằng pháp luật về Thống kê đạt mục đích cuối cùng là số liệu thống kê phản ảnh chân thực, kịp thời, chính xác, phục vụ cho Đảng nhà nước đưa ra các quyết sách đúng đắn, thì việc chỉ ra những thành tựu đạt được, xác định những nguyên nhân, hạn chế tồn tại, làm cơ sở cho việc đưa ra những quan điểm, giải pháp tăng cường QLNN bằng pháp về thống kê trong thời gian tới là cần thiết. 77 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ THỐNG KÊ Ở CỤC THỐNG KÊ TỈNH THANH HÓA 3.1. Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa Quản lý nhà nước bằng pháp luật đã cho thấy vai trò quan trọng và to lớn của nó trong sự phát triển của mọi lĩnh vực xã hội. Bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật là một tất yếu trong quá trình nhà nước quản lý xã hội nói chung và quản lý nhà nước về thống kê nói riêng. Để tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê tỉnh, Thanh Hóa thì việc xác định phương hướng tăng cường quản lý trong tương lai là một yêu cầu không thể thiếu và quan trọng cần bám sát để thực thi. 3.1.1. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thống kê Sản xuất và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và minh bạch phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; trước hết là phục vụ việc giám sát, đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước và Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, địa phương giai đoạn 2011-2020; Các phương pháp thống kê do nhà nước quy định có sự thay đổi theo thời gian cho phù hợp với sự phát triển chung của ngành và tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Ngành TK Thanh Hóa cần triển khai đầy đủ nghiêm túc, đồng thời quan tâm ứng dụng phương pháp thống kê kể cả nhà nước chưa ban hành chế độ nhưng vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu của Lãnh đạo địa phương. 78 Chủ động nghiên cứu đề xuất góp phần hoàn thiện phương pháp thống kê, chuẩn hóa thông tin thống kê để phục vụ có hiệu quả, ứng dụng công nghệ kết hợp đào tạo bồi dưỡng đầu tư trang thiết bị công nghệ phục vụ quá trình quản lý nhà nước hiệu quả hơn. 3.1.2. Tuân thủ đúng và đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê Tuân thủ đúng và đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê quy định trong Luật Thống kê ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2003 và các quy định khác của pháp luật; và luật thống kê 2015 ban hành ngày 23/11/2015 đồng thời phù hợp với những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thống kê nhà nước do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đề ra tháng 4 năm 1994 đang được thống kê các nước vận dụng có hiệu quả; Luôn giữ vững kỷ cương, giữ dìn sự đoàn kết thống nhất Ban Lãnh đạo, Ban Chấp Hành Đảng ủy, trong cơ quan, trong tổ chức đoàn thể, Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thống kê về tất cả mọi mặt. 3.1.3. Đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả của cả hệ thống thống kê Bao gồm: Hệ thống Thống kê tập trung; thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi chung là thống kê Bộ, ngành); thống kê Sở, ngành địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức thống kê khác. Thực hiện đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa và tin học hóa tất cả các quá trình, các khâu: thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo; truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê, phù hợp với thực tiễn Tỉnh nhà; Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy thống kê, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt cả về chính trị chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng máy tính để xây dựng ngành TK mạnh về tổ chức có đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa nắm 79 vững nghiệp vụ chuyên môn thì mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thống tin kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các ngành các cấp. Ngoài việc quan tâm đến củng cố kiện toàn tổ chức ở các phòng Cơ quan Cục, Chi Cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố, phải quan tâm coi trọng hệ thống thống kê xã phường thị trấn, các sở ban ngành. Với hệ thống, thống kê xã phường, thị trấn, thống kê các sở ban ngành cần tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các huyện, các ngành để bố trí đủ số lượng, tiêu chuẩn để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển dụng phải được tuyển dụng chu đáo sắp sếp hợp lý hơn, coi trọng công tác quy hoạch điều chuyển, bổ nhiệm đúng quy trình, bổ nhiệm những cán bộ đã qua thực tiễn rèn luyện thử thách trong công tác thống kê. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cả về đường lối chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước, cả về nghiệp vụ chuyên môn thống kê và công nghệ thông tin. 3.1.4. Phát triển nhanh về hệ thống tổ chức, bền vững về nguồn nhân lực, hợp lý vệ hệ thống thông tin quốc gia Với lộ trình hợp lý, có tính kế thừa; kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa yêu cầu trước mắt với mục tiêu lâu dài, giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển lên trình độ mới với tầm nhìn đến năm 2030; Sản phẩm thống kê phải được cung cấp đầy đủ kịp thời đảm bảo chất lượng, trong đó chất lượng thông tin thống kê là yêu cầu hàng đầu. Xác định Thống kê là công cụ phục vụ quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và phản ảnh tình hình kinh tế xã hội của địa phương qua các thời kỳ vì vậy phải luôn coi trọng chất lượng phục vụ, phải bám sát chương trình kế hoạch công tác của các cấp khi thực hiện. Quan tâm thực hiện đầy đủ các bước quy định của chế độ báo cáo phương án điều tra từ khâu tổ chức thu thập thông tin đến xử lý phân tích kết quả. Một vấn đề quan trọng là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành 80 báo cáo điều tra thống kê trên cơ sở pháp luật. Việc kiểm tra, thanh tra thống kê phải liên tục thường xuyên, xử phạt nghiêm minh những hành vi, vi phạm để giữ vững kỷ cương phép nước. Thống kê Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế.. 3.1.5. Tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác bảo đảm tính khả thi Luôn giữ vừng kỷ cương, giữ dìn sự đoàn kết thống nhất Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng ủy, trong cơ quan, trong tổ chức đoàn thể, Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành thống kê về tất cả mọi mặt. Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa cần luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trên cơ sở xác định chức năng nhiệm vụ, của ngành để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, bằng kế hoạch công tác cụ thể, bằng hệ thống chỉ tiêu ngắn hạn và dài hạn của ngành, Tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, chính quyền các ngành các cấp chủ động nắm bắt thống tin, xây dựng sớm kế hoạch thực hiện đối với từng phòng ban nghiệp vụ. 81 Tạo điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Các hoạt động chủ yếu: + Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở của các Chi Cục Thống kê Huyện thị + Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm; + Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê. 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa Bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật có nghĩa là phải thực hiện những giải pháp sao cho pháp luật về lĩnh vực mà nó điều chỉnh phải được xây dựng, ban hành đầy đủ hơn, đảm bảo điều chỉnh một cách có hiệu lực và hiệu quả những quan hệ pháp lý phát sinh trong lĩnh vực đó. Đồng thời pháp luật ấy phải được tổ chức thực hiện tốt hơn, mỗi chủ thể phải nhận thức đầy đủ hơn và tuân thủ, chấp hành nghiêm túc với ý thức cao hơn. Những hành vi vi phạm pháp luật phải được kịp thời và xử lý một cách thỏa đáng. Đây là một quá trình không hề giản đơn và nó đòi hỏi phải có một hệ thống giải pháp tổng thể, toàn diện với sự tham gia của nhiều chủ thể. Trong phạm vi luận văn đề xuất những nhóm giải pháp cho Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hoa sau đây: 3.2.1. Giải pháp về xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê Pháp luật ngay từ khi ra đời đã trở thành và luôn là phương tiện đặc biệt để nhà nước thực hiện chức năng quản lý xã hội. Mọi nhà nước trong lịch sử từ xưa tới nay đều quản lý xã hội bằng pháp luật. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, nó đòi hỏi nhà nước phải thường xuyên xây dựng và hoàn chỉnh 82 hệ thống pháp luật, đặt pháp luật ở vị trí trung tâm của các công cụ quản lý, hệ thống pháp luật càng hoàn chỉnh thì công cụ để nhà nước quản lý xã hội càng sắc bén và nó cũng là cơ sở để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quá trình đổi mới trên các lĩnh vực ở nước ta đòi hỏi phải có sự đổi mới tương ứng về pháp luật. Hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trước hết phụ thuộc vào việc nhà nước có được hệ thống phương tiện, công cụ quản lý có chất lượng cao. Do vậy, một trong những nhóm giải pháp có ý nghĩa quan trọng là nhóm giải pháp về xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thống kê tại Thanh Hóa. Hoàn thiện thể chế và cơ chế điều phối của hoạt động thống kê Thống kê là lĩnh vực liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội và cũng được điều chỉnh bởi nhiều quy định khác nhau. Tính đa dạng này dẫn đến tình trạng không thể tránh khỏi có những sự chồng chéo, trùng giẫm và thậm chí không tương thích với nhau. Vì thế, để đảm bảo quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực TK ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa phải làm tốt việc rà soát các văn bản pháp luật hiện hành. Việc rà soát này phải được tiến hành từ Cục Thông kê đến các Chi cục trong Tỉnh. Việc rà soát các văn bản pháp luật hiện hành nhằm hai mục đích: (1) Phát hiện những bất cập của hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài và pháp luật khác có liên quan hoạt động TK; (2) Xác định tính pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện quản lý nói chung và quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực TK nói riêng. Việc hoàn thiện thể chế phải được triển khai và thực hiện: Đánh giá sửa đổi bổ xung , xây dựng các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thống kê áp dụng đối với Tỉnh, xây dựng triển khai thực hiện phổ biến luật thống kê và các văn bản liên quan. Củng cố hoàn thiện đổi mới các các tổ chức hoạt động Thống kê, hoàn thiện thống kê Sở, Ngành ở địa phương và thống kê xã phường; Xây dựng một cơ chế cung cấp và chia sẻ thống tin 83 Thống kê; nghiên cứu ứng dụng các chuẩn mực thống kê theo chuẩn quốc tế, xây dựng chương trình và công cụ quản lý chất lượng thống kê, tăng cường nghiên cứu khoa học, Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu hành chính phục vụ mục địch thống kê, hoàn thiện chương trình điều tra Thống kê địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê đầu ra, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin. Các hoạt động chủ yếu: + Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp các Báo cáo thống kê tổng hợp áp đối với Tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị, các chi Cục, các Sở, Ngành trong tỉnh. + Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp và phổ biến kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; + Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin đối với các chỉ tiêu trong các Hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành; + Xây dựng, chuẩn hóa quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước và các chỉ tiêu có liên quan; + Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê Tỉnh Thanh Hóa; + Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu và quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến thông tin thống kê tỉnh Thanh Hóa; + Xây dựng, chuẩn hóa Danh mục các sản phẩm thống kê; + Xây dựng và ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê; + Đổi mới, nâng cấp nội dung, hình thức Trang thông tin điện tử thống kê Cục Thống kê; + Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê; 84 + Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quảng bá công tác thống kê của Tỉnh trong cộng đồng. Sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật Hoạt động thống kê được điều chỉnh bởi pháp luật về TK và pháp luật khác có liên quan đến những hoạt động TK. Để có cơ sở pháp lý cho quản lý nhà nước ở lĩnh vực này cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật TK và các văn bản pháp luật có liên quan. Bởi lẽ quản lý nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi phải quan tâm xây dựng pháp luật, từng bước bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Cần nhanh chóng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực thi nhất là các quy định còn thiếu, chưa rõ ràng và chưa nhất quán giữa các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; giải thích một cách chính thức; Rà soát cập nhật hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, điều tra của ngành và của địa phương, cập nhật hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với đơn vị cơ sở, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh trực thuộc trung ương, và các Sở, Ban ngành địa phương nhất là các quy định còn thiếu chưa rõ ràng như đã nêu ở phần hạn chế (quy định cho các đối tượng thống kê xã phường, các ban ngành trong tỉnh hay trình sửa đổi quy định công bố báo cáo KTXH trên địa bàn, hay bổ xung quy định trong việc sản xuất, công bố thông tin từ các ban ngành trong tỉnh.....) để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lư rơ ràng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TK trong Tỉnh. Thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước Về lý luận xây dựng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thì việc thể chế hóa kịp thời đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật là phương hướng cơ bản và chủ yếu hiện nay của công tác xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Bởi vì, hiện nay chúng ta đang thiếu nhiều luật để 85 điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật có vai trò quan trọng, là phương tiện thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chính sách kinh tế của Đảng. Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đòi hỏi không được lẫn lộn giữa chính sách và pháp luật, không thể chỉ dừng lại ở Nghị quyết, ban hành chính sách để quản lý, mà phải tiến hành thể chế hóa, quản lý bằng pháp luật. Pháp luật là phương thức riêng của nhà nước, chỉ có nhà nước mới sử dụng phương pháp này, một phương pháp có uy quyền và sức mạnh đối với toàn xã hội.Như vậy, chính sách của Đảng là nội dung mà trên cơ sở đó nhà nước thể chế hóa thành pháp luật. Chính sách đưa ra phương hướng phải tiến tới, ấn định nguyên tắc giải quyết các vấn đề, còn pháp luật quy định cụ thể trong từng trường hợp mỗi người phải thi hành có quyền và nghĩa vụ gì, phải hành động hay không được hành động. Mặt khác, pháp luật còn quy định những biện pháp cưỡng chế nếu có những hành vi vi phạm và quán triệt theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và chính quyền địa phương, đảm bảo tính thống nhất, coi trọng nguyên tắc quản lý nhà nước. Thống kê Thanh Hóa cũng cần kịp thời thể chế hóa các chủ trương chính sách mới của nhà nước đến các đối tượng áp dụng, như Luật TK 2015 cần được quán triệt sâu rộng đảm bảo nguyên tắc thống nhất, coi trọng nguyên tắc quản lý nhà nước, phù hợp với địa phương mình. Ngoài ra cũng cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu: Hiện nay trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi vi phạm hoạt động thống kê còn rất mờ nhạt, khó phân định, để xử lý vi phạm còn khá hạn chế vì vậy, để thống kê thực sự đem lại kết quả tốt thì nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thể chế và cơ chế điều phối của hoạt động thống kê là cần thiết. 3.2.2. Giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ Hoạt động thống kê ở Tỉnh Thanh hóa là lĩnh vực liên quan đến nhiều mặt của đơn sống kinh tế xã hội và cũng được điều chỉnh bởi nhiều quy định 86 khác nhau, được thu thập và tổng hợp từ nhiều ban ngành, đơn vị trong tỉnh. Tính đa dạng này dẫn đến tình trạng có những sự chồng chéo, trùng giẫm và thậm chí không tương thích với nhau. Vì thế, tăng cường khai thác nguồn dữ liệu hành chính phục vụ mục địch thống kê, hoàn thiện chương trình điều tra Thống kê địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê đầu ra, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin thống kê là rất cần thiết. Rà soát lại các cuộc điều tra đơn lẻ, đối chiếu với số liệu các cuộc Tổng điều tra chỉnh sửa, điều chỉnh chênh lệch số liệu giữa các cuộc điều tra và chênh lệch giữa số liệu các sở và số liệu của Cục, nhất là số liệu về nông nghiệp, khắc phục tình trạng sai lệch, chồng chéo, rà soát các bảng biểu thống kê mà các chi cục đang sử dụng đã được sửa đổi hướng dẫn thay thế. Phát huy tốt vai trò của mỗi cán bộ làm công tác thống kê, của thống kê Tỉnh, xã phường, thị trấn và điều tra viên trong các cuộc điều tra; Liên tục áp dụng các phương pháp thống kê tiến tiến trong thu thập và tổng hợp số liệu, áp dụng các phần mềm nhập tin từ xã phường, thị trấn, các chi cục giảm gánh nặng, áp lực cho Cục Thống kê; Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp các Báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp và phổ biến kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; chuẩn hóa quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh và các chỉ tiêu có liên quan; chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Thanh hóa hàng tháng và Niên giám thống kê Thanh hoá hàng năm; Thực hiện đúng kế hoạch 100% thống kê viên có trình độ cao đẳng, đại học viết chuyên đề nghiên cứu có chất lượng đạt hiệu quả theo Hội nghị cán bộ công chức của ngành TK Thanh Hóa hàng năm. 87 Nghiêm cấm tình trạng cán bộ các chi Cục vừa là người thực hiện rà soát vừa là cập nhật bảng kê vừa là điều tra viên, vừa là giám sát viên tránh tình trạng kết quả số liệu thống kê thiếu trung thực. Tập huấn đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn. 3.2.3. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Thực hiện, đúng đầy đủ theo quy trình giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê theo QĐ 261/QĐ-TCTK phải có báo cáo kết quả về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát. Bám sát vào quyết định 126QĐ/TCTK về quy trình kiểm tra giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và báo cáo thống kê; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các phương án các cuộc điều tra phải được coi trọng. Nâng cao vai trò thanh tra đối với trưởng các Chi cục Thống kê các Huyện, nhất là các huyện đa dạng ngành nghề như Hoằng Hóa, Tỉnh Gia, Quảng Xương, Các huyện miền núi cao như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Nâng cao số lượng thanh tra viên đối với Cục Thống kê và bổ sung trách nhiệm, quyền lợi thanh tra đối với các thanh tra kiêm nhiệm từ phòng nghiệp vụ như Dân số, Thương mai, Công nghiệp.. , hay chi cục thống kê các huyện; Có hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ đối với các cán bộ Cục, chi Cục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở. Xác định rõ chức năng thanh tra, kiểm tra của nhà nước đối với hoạt động TK : Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động TK phải nhằm thực hiện các nhiệm vụ quản lý của nhà nước mà mục tiêu quan trọng nhất nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Thanh tra, kiểm tra không chỉ nhằm 88 tìm ra những khuyết điểm, thiếu sót và áp dụng các biện pháp xử lý đối các đơn vị người cung cấp, sử dung thông tin thống kê mà thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm hướng dẫn, giúp đỡ người sử dụng cung cấp và làm công tác TK hoạt động đúng pháp luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả dối với quản lý nước. Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra phải phát hiện được những, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước để có giải pháp khắc phục.Vì vậy, cần xác định rõ chức năng thanh tra, kiểm tra cho phù hợp đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm túc. Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra một cách khoa học để làm sao vừa vừa đảm bảo được mục đích, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, vừa có sự kết hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tiến hành gọn nhẹ, không trùng lặp chồng chéo, giảm bớt thời gian, không gây phiền hà. Đào tạo, lựa chọn một đội ngũ những người làm công tác thanh tra, kiểm tra có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra trong tình hình mới. Ban hành cơ chế thanh tra, kiểm tra bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, khách quan Về xử lý vi phạm pháp luật Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng được một quy trình về xử lý vi phạm cụ thể để đưa vào áp dụng rộng rãi, năm 2015 đã xây dựng quy trình thanh tra, song việc áp dụng mới chỉ trong giai đoạn khởi khai vì thế khi xây dựng cần: Phân tích đúng những vi phạm để có lựa chọn quy định pháp lý và khung xử lý phù hợp, đảm bảo tính thống nhất cao giữa các cơ quan có thẩm quyền và giải thích cho chủ thể vi phạm hiểu rõ vấn đề có biện pháp cưỡng chế khi cần thiết. Có hướng xử lý vi phạm cụ thể đối với các tình huống trong hoạt động thống kê, như thái độ đối với người gây cản trở cho hoạt động thống kê được thể hiện cụ thể như thế nào, không cung 89 cấp như thế nào, gây khó khăn thể hiện thế nào, thiếu tôn trọng điều tra viên và cán bộ thu thập thông tin như thế nào, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn thì mới nâng cao được vai trò trách nhiệm của mọi đối tượng tham gia hoạt động thống kê, Cần phối hợp với các ban ngành trong tỉnh xây dựng, thống nhất xử lý vi phạp pháp luậttrong lĩnh vực thông kêđối với vi phạm thống kê trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, bán sát vào các quy định của hiến pháp, pháp luật và các văn bản quy định của bộ ngành, của Luật Thống kê 2015 để xây dựng xử lý vi phạm cho phù hợp với Tỉnh. Phải xây dựng một chế tài cụ thể để bảo vệ điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin trên địa bàn Tỉnh có nhiều thành phần xă hội phức tạp như Tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất ý kiến với tỉnh nâng cao ràng buộc pháp lý đối với cán bộ chuyên trách thống kê không hưởng lương từ Cục TK như nâng lương, nâng ngạch phải có sự đồng ý, nhận xét của chi cục thống kê, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ trước chi trả lương. Thực tế những năm qua việc vi phạm các quy định về cung cấp thông tin thống kê vẫn thường xuyên liên tục, biện pháp chủ yêu áp dụng đối với hành vi phạm là nhắc nhở vẫn chưa đủ sức răn đe, vì vậy rất nhiều đối tượng vẫn chưa coi trọng công tác thống kê dẫn đến vi phạm, vẫn cần nâng cao hơn nữa hiệu lực của các quyết định vi phạm hành chính đối với công tác thống kê nhằm đảm bảo thực thi pháp luật một cách hiệu quả. Các cơ quan nhà nước không bị xử lý khi cung cấp không đúng thông tin thống kê vì vậy thường có xu hướng xem nhẹ các quy định về báo cáo thống kê Do đó, các cơ quan cần có sự phối hợp với nhau theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên cơ sở tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần có cơ chế trao đổi thông tin nghiệp 90 vụ với nhau để việc xử lý đảm bảo tính khách quan, toàn diện hơn, phục vụ tốt nhất cho quá trình quản lý nhà nước bằng pháp luật. Phải xử lý nghiêm minh những trường hợp cung cấp và sử dụng thông tin thống kê sai mục đích, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 3.2.4. Giải pháp về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến thông tin thống kê Đề xuất với Trung ương về thời gian công bố số liệu về báo cáo kinh tế cho phù hợp với thời gian họp thường vụ Tỉnh Thanh Hóa. Đổi mới, nâng cấp nội dung, hình thức trang thông tin điện tử thống kê của Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa cho đa dạng, chất lượng hiệu quả hơn; Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê của Tỉnh ; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quảng bá công tác thống kê trong cộng đồng; Các chuyên đề và bài viết của cán bộ công chức ngành TK Thanh Hóa hàng năm cần được phổ biến trên websile của ngành đề khuyến khích cán bộ viết bài và làm thông tin tham khảo cho các đối tượng sử dụng thông tin. Phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho đối tượng sử dụng và cung cấp thông tin thống kê, nhất là phổ biến để người cung cấp thông tin thực sự hiểu về các quy định của luật thống kê thấy được tầm quan trọng của việc cung cấp đúng, đủ hợp tác trong việc cung cấp; Phổ biến, giáo dục và triển khai luật thống kê mới cho toàn ngành thống kê Thanh Hóa, các ban ngành trong tỉnh, thống kê xã phường, thị trấn trên địa bàn toàn Tỉnh; Tỉnh Thanh hóa cũng đã có kế hoạch phổ biển luật thống kê mới vào tháng 10/ 2016 cho các ban ngành trong tỉnh thành phần là các lãnh đạo sở ban ngành, cán bộ tư pháp, thanh tra toàn tỉnh mặc dù chưa thực hiện nhưng cũng là kỳ vọng mới cho phát triển thống kê tỉnh nhà. 91 3.2.5. Giải pháp về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc nhở: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của cán bộ trong việc thực thi chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đường lối, chính sách, pháp luật muốn trở thành hiện thực trong đời sống xã hội cần có sự tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ công chức hiện nay chưa đảm bảo để hoàn thành tốt nhất việc tổ chức thực hiện pháp luật Thống kê. Các địa phường xã phường, thị trấn đều thiếu cán bộ được đào tạo thống kê chính thống. Vì vậy cần: - Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác đinh số lượng cơ cấu công chức theo ngạnh thống kê trong thệ thống thống kê không tập trung, chuẩn hóa các chức danh công chức đối với thống kế công chức các ngành, Chú ý việc đào tạo, bồi dưỡng tri thức về pháp luật trong nước và quốc tế; các kiến thức liên quan đến lính vực thống kê và quản lý nhà nước... - Củng cố tăng cường nhân lực làm công tác thống kê, xã phương thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức hoạt động trong lĩnh vực TK , làm cho họ luôn có ý thức cao về nâng cao hoạt động TK. - Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê. - Đảm bảo đủ về số lượng có thể hoàn thành tốt công việc theo đúng chức năng của mình. Tính toán số lượng cán bộ cho phù hợp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho các đối tượng không thuộc biên chế làm công tác thống kê. - Thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn phù hợp (nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra...). 92 - Đa dạng các hình thức đào tạo, trong đó nên chú ý tới việc tổ chức tham quan, học tập các mô hình quản lý của nước ngoài một cách thực chất. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với các cán bộ trái ngành làm công công tác thống kê tại Cục và các Chi Cục, tăng thời gian đào tạo lớp trái ngành để bồi dưỡng đầy đủ kiến thức trong lĩnh vực thông kê cho đối tượng này. Mở lớp tập huấn thống kê cho cán bộ chuyên trách thống kê xã phường không thuộc biên chế của Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa về công tác thống kê và hiểu biết pháp luật về thống kê. Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng cơ cấu công chức theo ngạnh thống kê trong thệ thống, thống kê khi tuyển dụng mới, chú ý việc đào tạo, bồi dưỡng tri thức về các kiến thức liên quan đến lĩnh vực thống kê và quản lý nhà nước.. , nâng cao thời gian đào tạo lớp trái ngành. Lựa chọn, nâng cao trình độ quản lý nhà nước đối với cán bộ thống kê viên đại học; Củng cố tăng cường nhân lực làm công tác thống kê, xã phường thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức hoạt động trong lĩnh vực TK , làm cho họ luôn có ý thức cao về nâng cao hoạt động TK, số lượng cán bộ thống kê làm công tác thống kê xã phường có gần 400 cán bộ, các cán bộ thống kê doanh nghiệp, đơn vị cơ sở hành chính có rất nhiều, nhưng lại không thuộc biên chế của Cục Thống kê, số lượng cán bộ này lại có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động thống kê, song Ngành thống kê Thanh Hóa cũng chưa có một chương trình tập huấn, hay phổ biến, hướng dẫn, hay một quy định gì cụ thể cho đối tượng này, vì vậy trong thời gian tới cũng cần các Lãnh đạo không chỉ Cục TK Thanh Hóa mà Ngành thống kê cả nước cũng cần quan tâm, đầu tư hỗ trợ kinh phí hướng dẫn, tập huấn, nâng cao trách nhiệm và cả ràng buộc về lợi ích mới mong đem lại kết quả như mong muốn. 93 Bổ xung, đào tạo tuyển dụng đúng chuyên ngành đối với cán bộ làm công tác thanh tra, mỗi một lĩnh vực thống kê như thương mại, công nghiệp , dân số.. nên có cán bộ thanh tra chuyên trách về lĩnh vực đó và nâng cao hơn nữa công tác phối hợp đào tạo cán bộ thanh tra từ các phòng nghiệp vụ, lâu nay cán bộ từ phòng nghiệp vụ được phối hợp với thanh tra nhưng lại chưa được bồi dưỡng, hay đào tạo gì về công tác thanh tra vì thế cần phải đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiểm tra, thanh tra giám sát cho đội ngủ cán bộ này. 3.2.6. Giải pháp về bảo đảm cơ sở vật chất cho việc quản lý nhà nước về thống kê ở cục thống kê tỉnh, Thanh Hóa Cơ sở vật chất vừa là phương tiện, vừa đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.Việc xây dựng, bố trí công sở và các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động quản lý. Ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện nay hệ thống máy tính ở các đơn vi chi cục mặc dù được trang bị nhưng chất lượng còn chưa cao, số lượng máy tính hết khấu hao theo quy định nhưng vẫn còn đang sử dụng khoảng 45% , tốc độ sử dụng mạng và truyền dữ liệu còn chậm như Huyện Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, cơ sở hạ tầng ở một số huyện còn thấp kém như Ngọc lặc, Bá thước, Lang Chánh.. vẫn đang còn phải sử dụng văn phòng nhờ của Ủy ban Huyện, Hệ thống bàn, ghế làm việc vẫn còn chấp và chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường tốt nhất cho cán bộ phát triển. Vì vậy việc hoàn thiện cơ sở vật chất cần được quan tâm, nhất là hệ thống máy tính và đường truyền dữ liệu. Sắp tới Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa cũng đang có kế hoạch xây dựng mới trụ sở Mường Lát khắc phục tình trạng chật trội, khó khãn của chi Cục nhýng vẫn phải chờ trung ýõng phê duyệt chỉ đạo. 94 Trong thời gian tới rất cần không chỉ Tổng Cục mà cũng cần sự phối hợp của Tỉnh Thanh hóa trong việc hỗ trỡ mặt bằng, hỗ trợ kinh phí cho các chi Cục thống kê đầu tư xây dựng mới trụ sở, đồng bộ các thiết bị hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ làm công tác thống kê để đem lại kết quả tốt nhất phục vụ địa phương, các ban ngành trong Tỉnh nói chung và của Ngành TK nói riêng. Ngành thống kê Thanh hóa cũng cần sử dụng phần mềm cho hoạt động thanh toán quyết toán các cuộc điều tra từ kinh phí tự chủ và kinh phí điều tra trong thời gian tới để tránh tính trạng mỗi đơn vị thanh quyết toán một kiểu như hiện nay, kế hoạch trong thời gian tới ngành thống kê cả nước và ngành thống kê Thanh hóa sẽ sử dụng phần mềm táp - mít trong quản lý tài chính, song lãnh đạo Thanh hóa cũng cần quyết tâm đưa vào sử dụng thì mới có hệ thống quản lý đồng bộ được, tránh sai lệch, lộn xộn biểu mẫu, bỏ qua một số khâu theo dõi như hiện nay. Để quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa đem lại kết quả như mong muốn thì việc thực hiện tốt các giải pháp nêu trên là thực sự cần thiết để ngành Thống kê, tỉnh Thanh Hóa ngày một phát triển. 95 KẾT LUẬN Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực Thống kê là tất yếu và có tính cấp thiết trong thời kỳ hiện nay. Tuy vậy, để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có một hệ thống các giải pháp, từ tổ chức tốt và hiệu quả việc xây dựng, ban hành pháp luật cho tới việc tổ chức thực hiện pháp luật; từ cơ chế chính sách tới con người Để quản lý nhà nước bằng pháp luật một cách hiệu quả nhất thì nhà nước phải có hệ thống công cụ sắc bén, đảm bảo tính hiệu lực, trong đó, pháp luật là công cụ chủ yếu nhất, hiệu quả nhất với mọi lĩnh vực nói chung và thống kê nói riêng. Để thống kê thực sự là con số hoạch định được các chính sách trong tương lai thì việc quản lý nhà nước bằng pháp luật phải được coi trọng và thực thi một cách hiệu quả. Trên cơ sở xác định tính cấp thiết của đề tài “Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa và trình bày một số nội dung khác trong phần mở đầu, luận văn đã đã trình bày cơ sở lý luận về QLNN bằng pháp luật về thống kê đưa ra các khái niệm, đặc điểm, nội dung các yếu tố ảnh hưởng chung đến thống kê và quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê để thấy được thống kê quan trọng như thế nào trong phát triển xã hội. Từ đó căn cứ vào thực tiễn tại Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa để đánh giá thực trạng xác định những nguyên nhân hạn chế tồn tại làm cơ sở cho việc đưa ra các quan điểm giải pháp cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật tại Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới và cũng nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Tổ chức thực hiện pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật có quan hệ chặt chẽ với nhau như thế nào trong việc quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa và nếu thiếu đi một khâu thì không có quá trình quản lý nhà nước bằng pháp luật hoàn thiện. 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Chính trị (2005), Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Hà Nội 2 Bộ Kế hoạch đầu tư (2014), Quy trình thanh tra thống kê, thanh tra chuyên ngành thống kê,Nxb Thống kê 3 Bộ Kế hoạch đầu tư (2014),''Dự thảo luật thống kê sửa đổi Hà Nội tháng 10/2014'' Văn bản hướng dẫn góp ý, số 79 4 Bộ kế hoạch đầu tư -Tổng cục Thống kê (2013), "Báo cáo tổng kết luật thống kê 10 năm 2003-2013 "Tạp trí con số và sự kiện, số 6 tr 15-16 5 Bộ Tư Pháp (2014), Báo cáo thẩm đinh dự án luật Thống kê sửa đồi số 136BC- HĐTĐ ngày 17/6/2014 thứ trưởng Đinh Trung Tụng 6 Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa ( 2015), 70 năm xây dựng và phát triển ngành thống kê Thanh hóa,Nxb Thống kê 7 Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa (2015), Quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008,Phòng TCHC Cục Thống kê 8 Cục Thông kê, tỉnh Thanh Hóa (2016), ''Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng 2016'' Thanh Hóa 9 Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa, Niến giám thống kê năm 2011, năm 2012, năm 2013, năm 2014, năm 2015,Nxb Thống kê Hà Nội. 10 Chính phủ ( 2003), Luật thống kê năm 2003,Nxb Thống kê 11 Chính Phủ (2003), Luật thống kê 2003, Nxb Thống kê 12 Chính Phủ (2015), Luật thống kê sô 17/2015 / L -CTN ngày 14/2/2015 13 Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa (2015), Văn Kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh hóa lần thứ XVIII năm 2015, Nxb.Thanh Hóa. 14 Trần Ngọc Đường, Dương Thanh Mai (1995), Bàn về giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia,Hà Nội. 97 15 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi ( Bổ xung phát triển năm 2011), NXb Chinh trị quốc gia, Hà Nội. 16 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI , NXb Sự thật, Hà Nội. 17 Trần Tuấn Hưng Vụ trưởng vụ pháp chế - Tổng cục Thống kê 2014 " sửa đổi luật thống kê đáp ứngnhu cầu thực tiễn" 18 Hội Luật gia Việt Nam ( 1985), Hồ chủ tịch và pháp chế,Thành Phố Hồ Chí Minh 19 TS. Nguyễn Bích Lâm (2014), Từ điển Thống kê, nhà xuất bản Thống kê năm 2016 20 Mai Xuân Tỵ (2003) “Quản lý nhà nước về thống kê ”Chuyên đề 21 Hồ Chí Minh (1990), Về nhà nước và pháp luật Việt Nam,Nxb Pháp lý Hà Hội 22 Phạm Hoài Nam (2014), "Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện bổ chỉ tiêu phục vụ đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030’’ chuyên đề cấp Bộ,Hà Nội 23 Cao Kim Oanh (2013), “Báo cáo đánh gia tác động của dự thảo luật thống kê” Chuyên đề cấp Bộ, Hà Nội 24 PGS,TS Trần Ngọc Phác và TS. Trần Thị Kim Thu (2007), Giáo trình nguyên lý thống kê,NXB Thống kê phát hành, Hà nội 25 Quốc Hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2012), Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Bộ Kế Hoạch - Đầu Tư (2010),''Quyết định 1075QĐ, ‘’định hướng phát triển thống kê đến năm 2020", Hà Nội 27 Thủ tướng chính phủ (2011), "QĐ 1803/QĐ-TTg Hà nội 18/10/2011 Quyết định phát chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030",Văn bản,Cục Thống kê. 98 28 Tổng Cục Thống kê (2012), Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, NXb Thống kê Hà Nội 29 Tổng Cục Thống kê (2012), Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh kinh tế hành chính sự nghiệp Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa năm 2012, NXb Thống kê Hà Nội. 30 Tổng cục Thống kê (2014), ''Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cục Thống kê, tỉnh Thanh Hóa ngày 2/4/2014" 31 Tổng cục Thống kê (2015), Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Hà Nội Tháng 8/2015, Vụ Phương pháp chế độ-thanh tra Tổng Cục Thống kê 32 Tổng cục thống (2015), ''Chương trình phổ biến pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020'' Hà Nội. 33 Tổng cục Thống kê (2016), ''Các chuyên đề tham luận tại hội nghị triển khai công tác 2016 tháng 1/2016'', Tài liệu báo cáo,Vụ TC 34 PGS.TS Ngô Thị Thuận, Giáo trình nguyên lý thống kê1, Nxb Đại học kinh tế Quốc Dân 35 Thủ tướng chính phủ (2013), ''Quyết định chính sách phổ biển thống tin thống kê nhà nước'', Nxb Thống kê 36 Thủ tướng chính phủ (2013), Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nxb Thống kê 37 Ủy ban thường vụ quốc hội (2015) Số 964 QH13 ''Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý giải trình dự án luật thống kê sửa đổi'' Hà Nội 38 Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật ( 1995), Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia hà nội 39 TS.Tô Huy Vũ, Nghiên cứu biên soạn cuốn sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam, Hà Nội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_bang_phap_luat_ve_thong_ke_o_cuc_t.pdf
Luận văn liên quan