Đề tài Sự phân bố và đánh giá triển vọng dầu khí của các thành tạo địa chất trước Kainozoi thềm lục địa Việt Nam

(Bản scan) Các thành tạo địa chất trước Kainozoi ngoài khơi Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn biến cải của vỏ Trái Đất và trở thành móng cố kết của thềm lục địa ngày nay. Tác động biến cải mạnh mẽ nhất tới các thành tạo này là các hoạt động tân kiến tạo, đã làm cho chúng bị sụt lún với những mức độ khác nhau và bị chôn sâu dưới các trầm tích trẻ với các độ dày khác nhau từ 1-2km tới 10-15km. Trên đất liền, phần lớn các thành hệ trước Kainozoi đều được trồi lộ trên bề mặt Trái Đất thành các đới cấu trúc khác nhau như các khối cổ tiền Cambri; các đới uốn nếp Caledonit, Hexinit; lớp phủ nền Paleozoi muộn; các cấu trúc Indoxinit; các cấu trúc chồng Mesozoi và một số cung pluton-volcan Mesozoi muộn...

pdf171 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sự phân bố và đánh giá triển vọng dầu khí của các thành tạo địa chất trước Kainozoi thềm lục địa Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfđề tài- sự phân bố và đánh giá triển vọng dầu khí của các thành tạo địa chất trước Kainozoi.pdf
Luận văn liên quan