Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh

Du lịch được chính quyền tỉnh Tây Ninh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Dựa trên phương pháp nghiên cứu, luận văn “Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh” đã đạt được một số kết quả như sau: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về du lịch và QLNN về du lịch. Trong đó đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển nhằm đáp ứng góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và QLNN về du lịch tại các tỉnh trên cả nước, luận văn đã vận dụng để đưa ra những giải pháp khả thi. Trong thời gian qua, hoạt động du lịch ở tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả nhất định có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, du lịch tuy có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng do nhiều nguyên nhân. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh đã được chính quyền cấp tỉnh quan tâm thực hiện trên các nội dung một cách đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã có những định hướng cơ bản trong công tác QLNN về du lịch nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy được những thuận lợi của hoạt động du lịchvà công tác quản lý du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở thực trạng quản lý của chính quyền địa phương, phương hướng của tỉnh và các cơ sở khác, tác giả đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về du lịch. Thực hiện các giải pháp được đề xuất trong luận văn là cơ sở hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như phát triển du lịch Tây Ninh.

pdf135 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p rút thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo tiến độ để các nhà đầu tư triển khai dự án và hỗ trợ thuê đất ổn định lâu dài đối với các khu, điểm du lịch Quốc gia, sản phẩm du lịch tại các khu vực khu du lịch gắn liền với di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mat, ven sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn... Ưu tiên đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch cấp Quốc gia: Các khu du lịch này cần tính toán cân nhắc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng khu vực với chất lượng cao và mang tính khác biệt với các các khu du lịch khác trên địa bàn cả về kiến trúc, mô hình và loại sản phẩm để cho các khu du lịch trở thành trụ cột cho việc phát triển du lịch và mang thương hiệu của du lịch tỉnh Tây Ninh. Trước mắt trên địa bàn cần lựa chọn Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen là thương hiệu cho sản phẩm về du lịch tín ngưỡng và tâm linh; điểm du lịch Quốc gia căn cứ Trung ương Cục là sản phẩm du lịch di tích lịch sử cách mạng và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát là sản phẩm du lịch sinh thái. Đối với các khu vực này cần quy hoạch chi tiết và tiến hành phân khu theo hạng mục từng dự án cụ thể. Về nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng có thể yêu cầu nguồn ngân sách của Nhà nước ưu tiên kinh phí thông qua chương trình Quốc gia về đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Vì vậy, đối với các khu du lịch cần gấp rút nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để trình Chính phủ phê duyệt phục vụ cho công tác kêu gọi nguồn đầu tư vào khu vực này. Về đầu tư để phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh, phối hợp các đơn vị kinh doanh du lịch và các cơ quan quản lý tài nguyên du lịch đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch theo 90 hướng phong phú, đa dạng về chủng loại và đảm bảo chất lượng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày cao của khách du lịch. Lựa chọn và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch dựa trên đặc điểm tài nguyên nổi trội hoặc sản phẩm du lịch đặc trưng nhất của Tây Ninh để hình thành thành thương hiệu du lịch. Đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ du lịch gắn với các khu du lịch hay điểm tài nguyên du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng dân cư tại các khu điểm du lịch. Nâng cao năng lực tay nghề cho đội ngũ lao động hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong các công ty lữ hành như thị trường, hướng dẫn, thuyết minh, điều hành chương trình du lịch; thể loại đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ. Nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tại các khu điểm du lịch trên địa bàn về kiến thức du lịch, về bảo vệ môi trường, các nguyên tắc quan hệ ứng xử trong hoạt động kinh doanh. Cơ chế và chính sách về thuế Các cơ quan tài chính cần tham mưu cho tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Có chế độ hợp lý về thuế, đặc biệt đối với thuế thuê đất đối với những không gian cảnh quan mở rộng. Miễn giảm thuế đối với ngành sản xuất hàng lưu niệm cho khách tại các làng nghề truyền thống và cho phép kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi, khuyến khích của các ngành hàng xuất khẩu. 91 Rà soát, điều chỉnh một số chính sách thuế và tính thuế ở mức thấp nhất đối với hoạt động đầu tư cho du lịch; rà soát các khoản phí, lệ phí, các khoản thu khác để đảm bảo không tăng giá dịch vụ đối với khách du lịch. Về cơ chế, chính sách về khai thác thị trường du lịch Hỗ trợ từ ngân sách đối với các hoạt động nghiên cứu thị trường khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế để có căn cứ cho hoạch định chính sách ngắn hạn và dài hạn. Tăng cường hỗ trợ tài chính và xã hội hóa hoạt động xúc tiến quảng bá, thông qua chính sách tài khóa cho hoạt động này, đặc biệt chú trọng xây dựng thương hiệu du lịch Tây Ninh gắn liền với tiềm năng tài nguyên du lịch nổi trội trên địa bàn. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng... tạo môi trường thuận lợi nhất đối với khách du lịch quốc tế do công ty lữ hành du lịch trên địa bàn khai thác. Tỉnh làm việc với các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành giao thông hàng không, tàu hỏa, tàu thủy có chính sách giá ưu đãi cho các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn Tây Ninh. Chính sách xuất nhập cảnh, hải quan Tỉnh kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu và xây dựng lộ trình miễn thị thực xuất nhập cảnh đối với khách du lịch từ thị trường Campuchia khi nhập xuất cảnh qua các cửa khẩu Tây Ninh. Tiếp tục cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tại Mộc Bài, Xa Mát; xây dựng biểu mẫu cho khách du lịch qua các cửa khẩu khác trên địa bàn bằng các thủ tục xuất nhập cảnh thuận lợi hơn. 92 Mở thêm các dịch vụ thuận tiện cho khách du lịch tại các cửa khẩu quốc tế như thu đổi ngoại tệ, cửa hàng miễn thuế, trung tâm hướng dẫn và cung cấp thông tin du lịch tại 02 cửa khẩu quốc tế... Chính sách xã hội hóa du lịch Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch dưới các hình thức như: Góp vốn cổ phần với doanh nghiệp Nhà nước, hình thành công ty du lịch dựa trên sở hữu hỗn hợp giữa Nhà nước với tư nhân hoạt động kinh doanh theo pháp luật. Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề phục vụ phát triển du lịch. Xã hội hóa trong việc cung cấp sản phẩm du lịch có chất lượng cao hơn các công ty du lịch tại các khu du lịch. Chính sách phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững Tiến hành nghiên cứu và đề xuất với Nhà nước đối với các dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử cách mạng có chính sách ưu đãi ở mức cao nhất theo quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án về thuê đất, các loại thuế thu nhập doanh nghiệp Khuyến khích phát triển các loại hình du lịch cộng đồng tại các cụm du lịch Lò Gò - Xa Mát, trên hồ Dầu Tiếng, làng nghề truyền thống bánh canh, bánh tráng phơi sương, mây tre đan, nuôi trồng sinh vật cảnh, mãng cầu Bà Đen với các nguồn tín dụng ưu đãi về lãi suất cho mục đích phát triển các dịch vụ du lịch; hỗ trợ đào tạo năng lực tổ chức và kinh doanh du lịch; hỗ trợ về hạ tầng du lịch ở các điểm du lịch cộng đồng. 93 Khuyến khích các nguồn thu từ các doanh nghiệp du lịch đóng góp một phần từ thu nhập du lịch cho hoạt động bảo tồn, tôn tạo các giá trị về sinh thái, văn hóa vật thể và phi vật thể và cải thiện điều kiện dân sinh. 3.2.2. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về du lịch Giáo dục pháp luật là hoạt động có mục đích, có hệ thống và có định hướng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các tập thể lao động để hình thànhvà nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho mọi công dân. Phải tăng cường công tác giải thích, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật du lịch nói riêng cho cán bộ, công chức và nhân dân để đảm bảo tính thống nhất trong nhận thức và thực hiện pháp luật về du lịch. Để làm cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu biết và có ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo đúng Hiến pháp và pháp luật đảm bảo cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh, thống nhất và công bằng. Để nhận thức đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật du lịch đòi hỏi phải giải thích một số quy định cơ bản trong các văn bản pháp luật du lịch và phải giải thích trước khi tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật đó chứ không chỉ giải thích khi nảy sinh vướng mắc, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. - Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đối tượng liên quan: Cần tạo sự chuyển biến căn bản, sâu sắc về nhận thức của các ngành, các cấp và của toàn thể xã hội về du lịch và những hoạt động có liên quan. Thông qua việc xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức như: sách báo, truyền hình, tập huấn, giảng dạy,... nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân vì người dân địa phương và du khách là cơ sở cho phát triển du lịch. Việc quản lý du lịch không chỉ của riêng Nhà nước mà còn là công việc của 94 người dân địa phương và thậm chí của cả du khách. Nâng cao trách nhiệm công dân và ý thức tôn trọng pháp luật của người kinh doanh cũng như trách nhiệm của toàn xã hội vào việc đẩy lùi các hiện tiện tiêu cực, đưa các hoạt động du lịch vào khuôn khổ của pháp luật. 3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ 3.2.3.1. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch hợp lý và bền vững Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch trực thuộc UBND tỉnh do Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, các sở, ban, ngành là thành viên và Sở VHTTDL là cơ quan thường trực, xây dựng chương trình hành động. Bổ sung nhân sự cho Phòng quản lý nhà nước về du lịch. Hiện nay, nhân sự phòng quản lý nhà nước được biên chế 05 người thực hiện hầu hết các chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch theo quy định và tham gia công việc chung của Sở, một số cán bộ lại đi học theo kế hoạch nên quá tải, dẫn đến bỏ ngỏ nhiều công việc quản lý du lịch trên địa bàn, chưa tạo điều kiện, chưa tham mưu cho các doanh nghiệp phát triển du lịch. Du lịch Tây Ninh đang bắt đầu phát triển, mức độ phát triển chưa kịp các tỉnh, thành phố trong khu vực, hệ thống cơ sở vật chất du lịch, sản phẩm du lịch, các loại hình kinh doanh tại nhiều khu vực còn mới. Căn cứ vào thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Sở 95 VHTTDL địa phương. Như vậy, Phòng Nghiệp vụ Du lịch tham mưu và quản lý các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh như: Lưu trú, lữ hành và dịch vụ vui chơi giải trí; phòng quản lý quy hoạch và phát triển tài nguyên với nhiệm vụ quản lý xây dựng và thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, đây là cơ quan tham mưu và quản lý về các dự án du lịch, công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đồng thời thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở VHTTDL trên cơ sở tách một mảng xúc tiến du lịch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch để hoạt động chuyên ngành theo ngành dọc từ Bộ VHTTDL đến TCDL và Sở VHTTDL. Tiến hành thành lập Hiệp hội du lịch của tỉnh Tây Ninh là tổ chức xã hội, quần chúng nhằm hỗ trợ tìm kiếm thị trường và liên kết định hướng kinh doanh du lịch cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên Phân loại nguồn nhân lực có liên quan đến phát triển du lịch Tây Ninh Nhân lực trong cơ quan quản lý nhà nước. Nhân lực trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Nhân lực cho cộng đồng dân cư các khu vực phát triển du lịch, khu vực có tài nguyên du lịch. Giải pháp thực hiện Đối với cơ quan quản lý nhà nước Để góp phần nâng cao năng lực quản lý du lịch trên địa bàn cần phải tiêu chuẩn hóa nhân sự gắn liền với công việc và nhiệm vụ thực hiện của từng chức danh cán bộ, cụ thể: 96 Xác định chức năng nhiệm vụ đơn vị quản lý, dự kiến nhân sự cho từng công việc. Lựa chọn trình độ chuyên môn phù hợp và tuyển chọn thi tuyển theo quy định. Yêu cầu cán bộ quản lý có trình độ tối thiểu là đại học chuyên ngành theo lĩnh vực phân công. Phối hợp với các đơn vị đào tạo và ngành du lịch tăng cường bồi dưỡng, tập huấn định kỳ để nâng cao trình độ chuyên ngành và ngoại ngữ. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ công chức trong ngành du lịch để nâng cao trình độ năng lực phẩm chất của các cán bộ công chức trong cơ quan quản lý du lịch. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”. Phải có quy hoạch cán bộ dài hạn, ngắn hạn, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức hàng năm, đồng thời với chế độ tuyển dụng công chức đảm bảo theo quy định. Đi đôi với đào tạo là chính sách sắp xếp, sử dụng cán bộ hợp lý, phù hợp năng lực của từng vị trí, chính sách đãi ngộ theo năng lực, chất lượng công việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt đời sống cho cán bộ công chức để họ yên tâm công tác tốt, ổn định đội ngũ cán bộ về du lịch. Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch Hiện nay, trình độ lao động của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn rất thấp, tay nghề không cao, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng chất lượng sản phẩm du lịch trên địa bàn. Vì vậy, nâng cao năng lực cho lao động các doanh nghiệp là yếu tố sống còn đối với chất lượng sản phẩm du lịch trong giai đoạn tới, định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn mới là: 97 Cơ quan quản lý phối hợp với doanh nghiệp lựa chọn một hoặc hai công ty kinh doanh du lịch lữ hành có điều kiện nhất trên địa bàn, có khả năng khai thác thị trường, thu hút khách du lịch để tập trung, trước mắt ưu tiên nhân sự, hỗ trợ vốn thông qua các chương trình xúc tiến để vực dậy hoạt động kinh doanh lữ hành thu hút khách du lịch để làm xương sống cho phát triển du lịch của tỉnh; có thể lựa chọn đơn vị Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh làm điểm; cơ quan quản lý nhà nước ưu tiên nhân sự của công ty này tham gia các hội nghị hội chợ du lịch trong nước và quốc tế bằng nguồn vốn của Nhà nước; cùng với công ty kêu gọi, thu hút lực lượng lao động có trình độ về làm công tác thị trường du lịch để xây dựng thị trường tiềm năng mang tính bền vững du lịch; đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo lựa chọn nhân sự có trình độ chuyên môn, giỏi ngoại ngữ bổ sung nhân lực cho đơn vị lữ hành này. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khác Cần có chính sách thu hút lao động có trình độ tay nghề cao, nghệ nhân để tạo nên sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu cho du lịch tỉnh Tây Ninh. Cơ quan quản lý phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư mở các lớp đào tạo nghề và nghiệp vụ nghề cho các doanh nghiệp để tạo ra mặt bằng chất lượng sản phẩm trên địa bàn. Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch mới cần xây dựng tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ kinh doanh cho các ngành nghề và thực hiện tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp mới. Đối với cộng đồng dân cư tại các vùng du lịch và khu du lịch: Nói chung, trình độ dân trí và nhận thức về du lịch, kinh doanh, tay nghề và kiến thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường của cộng đồng dân cư tại các khu vực phát triển du lịch còn thấp. Vì vậy, yêu cầu bức thiết nâng cao trình độ dân trí và đào tạo kỹ năng nghề cho cộng đồng dân cư trên địa bàn. Để mang lại hiệu quả thiết thực 98 cần phải phân loại năng lực của cộng đồng từng vùng, khu du lịch cụ thể, xem xét mục đích phát triển du lịch và các vấn đề xã hội khác để xây dựng phương án đào tạo. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng phải uyển chuyển và linh hoạt tùy theo điều kiện về cuộc sống và sinh hoạt của người dân như tập trung hay không tập trung theo lớp, giáo trình hay là tài liệu truyền tay, ấn phẩm quảng cáo... Tranh thủ sự hỗ trợ từ các dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch của TCDL cũng như các tổ chức, dự án quốc tế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về du lịch. 3.2.3.2. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về du lịch Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý du lịch và xúc tiến du lịch trên địa bàn Ngành du lịch xây dựng 01 trang web riêng cho ngành để phục vụ cho công tác quảng bá, xúc tiến giới thiệu hình ảnh du lịch Tây Ninh; đồng thời là trang web chung cho các doanh nghiệp giới thiệu mua, bán chương trình du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, kiến thức đối với các lĩnh vực du lịch, tập trung cho việc phân tích đánh giá tài nguyên, thị trường, sản phẩm, hiệu quả, các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu có liên quan đến du lịch để làm cơ sở cho việc định hướng phát triển du lịch trong từng giai đoạn. Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh du lịch như công nghệ GIS, RS trong kiểm kê, 99 đánh giá và phân loại tài nguyên, lĩnh vực sản phẩm và thị trường khách du lịch quốc tế và trong nước. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và ứng dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt chú trọng trang thiết bị cho cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ du lịch đảm bảo tiêu chuẩn và thân thiện với môi trường; trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động trong du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo có năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào trong hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch, chú trọng đội ngũ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, phổ cập kiến thức chung cho cộng đồng dân cư tại các khu du lịch. Hợp tác với các tổ chức, cơ quan khoa học trong và ngoài nước về chuyên gia trong một số lĩnh vực, giúp đỡ đào tạo nâng cao trình độ, hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển du lịch, có thể áp dụng hình thức thuê chuyên gia đối với nghiên cứu thị trường và thu hút khách du lịch quốc tế. 3.2.4. Giải pháp về hợp tác quốc tế về phát triển du lịch và tăng cường năng lực xúc tiến quảng bá du lịch 3.2.4.1. Hợp tác quốc tế Mở rộng và đa dạng hóa loại hình hợp tác, lĩnh vực hợp tác. Đây là giải pháp tìm kiếm thị trường, tìm kiếm nguồn khách, tìm kiếm vốn đầu tư. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay du lịch Tây Ninh cần phải mở rộng hợp tác với các vùng lãnh thổ, các quốc gia khác nhau, bằng dưới các hình thức khác nhau để xây dựng cơ sở điều kiện tốt nhất cho du lịch phát triển du lịch. 100 Có cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để có sự tham gia của các ngành khác nhau đối với các lĩnh vực phát triển du lịch như: Vốn đầu tư, công tác thị trường, công nghệ, cung cấp lương thực, thực phẩm... Trước mắt đẩy mạnh công tác lữ hành và thị trường du lịch quốc tế tại thị trường khách du lịch Campuchia thông qua hình thức hợp tác xúc tiến quảng bá trao đổi thông tin giữa 02 bên, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện của Việt Nam, Tây Ninh trên thị trường du lịch nước bạn; hợp tác đưa đón khách du lịch bằng các hợp đồng kinh doanh du lịch. Hợp tác thông qua đổi mới các thủ tục xuất nhập cảnh, đầu tư, dịch vụ thuận lợi cho khách du lịch khi qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn. Hợp tác về đầu tư vào sản phẩm du lịch chất lượng cao và chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Chủ động xây dựng và đề xuất các dự án tài trợ từ các nguồn vốn hợp tác quốc tế, từ các tổ chức quốc tế. 3.2.4.2. Giải pháp về tăng cường xúc tiến du lịch Xây dựng hình ảnh du lịch Tây Ninh; liên kết xúc tiến, quảng bá với các đơn vị và thị trường khác nhau về du lịch, nhất là hợp tác liên kết vùng (Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) đồng thời tăng cường xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch chung của tỉnh và riêng cho doanh nghiệp. - Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội từ Trung ương đến địa phương, từ các cấp lãnh đạo đến cán bộ trong ngành du lịch và liên quan, từ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến cộng đồng xã hội. Quá trình nâng cao nhận thức du lịch cần đạt tới sự chuyển biến căn bản về nhận thức về vai trò và vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội, về trách nhiệm 101 trong thực hiện bảo vệ môi trường du lịch, trong đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch và các dịch vụ công liên quan đến hoạt động du lịch và trong thực hiện xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm du lịch; Coi trọng nâng cao nhận thức về du lịch cho toàn dân và đặc biệt đối với hệ thống quản lý du lịch. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, tránh sự trùng lặp, đơn điệu nên gây ra nhàm chán cho khách du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đủ sức hút khách du lịch và cạnh tranh với sản phẩm du lịch trong khu vực; đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch, tạo nét đặc biệt, mang phong cách văn hóa của từng địa phương, vùng, miền. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đưa du lịch Tây Ninh đủ tầm vươn ra thị trường quốc tế. Làm phong phú thêm nhiều nội dung tuyên truyền quảng bá cũng như tăng kinh phí đầu tư cho công tác quảng bá, xúc tiến để phát triển du lịch. Tỉnh Tây Ninh cũng đang kiện toàn đội ngũ lao động trong ngành du lịch có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ phù hợp làm nòng cốt để nâng chất lượng sản phẩm du lịch. Xây dựng nhân sự và nâng cao năng lực tổ chức bộ máy cho công tác xúc tiến du lịch Cần phải đầu tư cho nguồn nhân lực cho lĩnh vực xúc tiến du lịch có đủ trình độ chuyên môn giỏi ngoại ngữ, am hiểu về nghiệp vụ du lịch, có trình độ chuyên môn về thị trường và nhạy bén về tìm kiếm nguồn thị trường du lịch cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; xây dựng cơ chế, tổ chức hoạt động 102 chuyên ngành thích hợp mà một trong các giải pháp là thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở VHTTDL như đã nêu trên. Sở VHTTDL cần phải tham mưu cho tỉnh nhanh chóng thành lập và xây dựng Hiệp hội du lịch để cùng phối hợp và gắn kết, cùng chung tiếng nói và đẩy mạnh liên kết, phối hợp kinh doanh du lịch, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh. - Sớm tổng kết, đánh giá hiệu quả xúc tiến du lịch trên địa bàn và huy động nguồn ngân sách cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Tây Ninh. - Liên kết xúc tiến, quảng bá với các đơn vị khác và các thị trường khác nhau về du lịch Tây Ninh, đồng thời xã hội hóa hay khuyến khích các cách doanh nghiệp tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch chung và riêng cho doanh nghiệp. Giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch Mục tiêu của giải pháp là tạo ra hình ảnh mới về tiềm năng du lịch, môi trường kinh doanh du lịch và sản phẩm du lịch có chất lượng đối với thị trường khách du lịch và các nhà đầu tư. Xúc tiến, quảng bá đối với thị trường khách du lịch: Tây Ninh cần phải xác định thị trường khách du lịch quốc tế là quan tâm hàng đầu cần chú trọng cho công tác xúc tiến quảng bá; thị trường trọng điểm triển khai công tác xúc tiến để thu hút khách du lịch là thị trường du lịch Campuchia, các trung tâm du lịch lớn trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơvà chú trọng số khách du lịch là chuyên gia, nhân viên sứ quán, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế và từng bước thực hiện quảng bá ra thị trường quốc tế, khu vực nơi có tiềm năng khách du lịch như: Các nước khu vực ASEAN như Campuchia, Thái Lan, 103 Singapore, Indonesia, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông... Đối với thị trường khách du lịch nội địa, trước mắt vẫn duy trì thị trường khu vực và vùng du lịch, hướng tới tham gia xúc tiến các thị trường khách du lịch nội địa có thu nhập cao, thị trường người dân có xu hướng du lịch tâm linh tín ngưỡng và du lịch cội nguồn như tại khu vực cộng đồng dân cư có thu nhập cao như TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế... Xúc tiến, quảng bá để thu hút nguồn vốn đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chú trọng thu hút các nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tại các khu du lịch, các dịch vụ có chất lượng cao như khu du lịch cao cấp (Resort), các dịch vụ vui chơi giải trí... Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch rất đa dạng như: Thông qua các diễn đàn, cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan quản lý tham gia quảng bá sản phẩm du lịch. Thông qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu, bán và kết nối các chương trình du lịch đến với các khu điểm tài nguyên du lịch trên địa bàn Tây Ninh. Khuyến khích các công ty lữ hành, doanh nghiệp lưu trú liên kết, đặt các văn phòng đại diện, chi nhánh của mình tại các trung tâm du lịch trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước. Tiến hành phát hành rộng rãi các ấn phẩm giới thiệu về con người, lịch sử văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch tỉnh Tây Ninh đối với các thị trường khách trong và ngoài nước. Xây dựng nội dung của trang web quảng bá về tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch Tây Ninh. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước như: Đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và internet của địa phương, Trung ương và quốc tế . 104 3.2.5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra trong xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước Chức năng thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý của Nhà nước đối với hoạt động du lịch phải được xác định rõ ràng: Nhiệm vụ của Nhà nước là ban hành pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động du lịch, tạo môi trường chính trị, kinh tế, kết cấu hạ tầng cho du lịch phát triển thuận lợi, bảo đảm sự bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh du lịch, hỗ trợ, điều tiết và cuối cùng là kiểm soát trọng tài, bảo vệ công bằng xã hội cho người tham gia du lịch và bảo vệ lợi ích quốc gia. - Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật chuyên nghiệp với quyền năng và trách nghiệm hết sức cụ thể, rõ ràng, thiết thực. Cần có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch, để đội ngũ này hoạt động chuyên nghiệp cao. Không chỉ chú trọng vào công tác thanh tra, kiểm tra mà cần xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động du lịch thực hiện tốt pháp luật, phòng ngừa từ xa các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch. Cần xây dựng riêng quy chế viên chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về du lịch nhằm để cao trách nhiệm và khuôn khổ điều chỉnh hoạt động có tính chất đặc thù của đội ngũ làm công tác này. Thành lập lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa, xây dựng hành lang pháp lý, tạo điều kiện để lực lượng này giữ vai trò nòng cốt trong việc kiểm soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch. Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, hình thành lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động rộng khắp, thường xuyên 105 ở các loại địa bàn, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát và uốn nắn các lệch lạc, sai phạm trong các hoạt động du lịch. Đẩy mạnh và thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, đẩy lùi và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch. 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Cần có các văn bản hướng dẫn việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về quản lý du lịch trong tình hình mới. Tập huấn, mở hội thảo, phát hành, in ấn những ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu để tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai việc thực hiện quản lý nhà nước về du lịch. Cần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời gắn liền với việc ứng dụng về hoạt động du lịch, tạo nên nguồn tư liệu phong phú cho các địa phương tham khảo. Ưu tiên vốn cho tỉnh Tây Ninh đối với các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch đi, đến và trong các khu du lịch Quốc gia; vốn đầu tư cho tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng quan trọng được Trung ương xếp hạng để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, điểm đến thu hút khách du lịch đến với Tây Ninh. Chính phủ và Bộ đặc biệt dành cho Tây Ninh vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch thông qua chương trình Quốc gia. Đầu tư kinh phí xây dựng mô hình điểm về làng nghề du lịch cho vùng, miền để từ đó nhân rộng mô hình ra các địa phương trên cả nước có nhiều làng nghề. 106 Nghiên cứu và xây dựng lộ trình miễn thị thực đối với số khách du lịch đến tham quan du lịch Tây Ninh từ thị trường Vương quốc Campuchia khi nhập cảnh qua các cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Xem xét giảm phí thị thực đối với khách nước ngoài ở mức cạnh tranh để góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng. 3.3.2. Với chính quyền địa phương cấp tỉnh Tây Ninh Sớm xây dựng cơ chế quản lý, xác định rõ chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của các ngành, các địa phương trong tỉnh để phát huy tính độc lập, năng động của từng đơn vị và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của hệ thống các đơn vị hữu quan trong các lĩnh vực tại tỉnh. Đối với UBND tỉnh cần nhanh chóng xây dựng chiến lược phát huy vai trò của du lịch để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tham mưu trong việc xây dựng chiến lược này. 107 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Tây Ninh có những phương hướng trong phát triển du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. Những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể đề ra nhằm khắc phục những hạn chế và yếu kém trong phát triển du lịch và quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương. Trên cơ sở thực trạng và dựa vào những phương hướng của địa phương, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian tới. Thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên góp phần phát huy vai trò của quản lý nhà nước đối với sự phát triển du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Cuối cùng, tác giả có đề xuất một số nội dung quan trọng với các cơ quan có thẩm quyền. Nếu làm được điều này sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý du lịch ở tỉnh Tây Ninh. 108 KẾT LUẬN Du lịch được chính quyền tỉnh Tây Ninh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Dựa trên phương pháp nghiên cứu, luận văn “Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh” đã đạt được một số kết quả như sau: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về du lịch và QLNN về du lịch. Trong đó đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển nhằm đáp ứng góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và QLNN về du lịch tại các tỉnh trên cả nước, luận văn đã vận dụng để đưa ra những giải pháp khả thi. Trong thời gian qua, hoạt động du lịch ở tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả nhất định có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, du lịch tuy có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng do nhiều nguyên nhân. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh đã được chính quyền cấp tỉnh quan tâm thực hiện trên các nội dung một cách đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã có những định hướng cơ bản trong công tác QLNN về du lịch nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy được những thuận lợi của hoạt động du lịchvà công tác quản lý du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở thực trạng quản lý của chính quyền địa phương, phương hướng của tỉnh và các cơ sở khác, tác giả đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về du lịch. Thực hiện các giải pháp được đề xuất trong luận văn là cơ sở hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như phát triển du lịch Tây Ninh. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Hồ Thị Tú Anh (2009), Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Hậu Giang, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia. 2. Cục Thống kê Tây Ninh, Niên giám thống kê năm 2014, 2015. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 6. Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa IX (2010-2015). 7. Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình (2001), Kinh tế du lịch và du lịch học, Nxb. Trẻ, TP.HCM, tr.325. 8. Học viện Hành chính quốc gia (2010), Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước, Hà Nội. 9. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 10. Nguyễn Văn Đính, Trần Minh Hòa (2008), Giáo trình kinh tế Du lịch, Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr.7-10. 11. Phùng Thị Phượng Khánh (2007), Quản lý nhà nước trong việc phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh Trà Vinh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia. 12. Huỳnh Công Minh (2000), Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viên Hành chính quốc gia. 13. Vũ Đức Minh (1999), Tổng quan về du lịch, Nxb Giáo dục. 14. Mai Văn Nhơn (2010), Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia. 15. Quốc hội (1992), Hiến pháp 1992/QH8. 16. Quốc hội (2005), Luật Du lịch số 44/2005/QH11. 17. Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013/QH13. 18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh. Các Báo hoạt động du lịch và báo cáo thống kê du lịch Tây Ninh từ năm 2009 đến năm 2015. 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 20. Trần Đức Thanh (2008), Nhập môn du lịch, Nxb ĐHQG Hà Nội. 21. Lê Thông (chủ biên) (2010), Việt Nam các tỉnh và thành phố, Nxb Giáo dục. 22. Tổng cục Du lịch (2012), Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 23. Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội. 24. Đỗ Thị Ánh Tuyết (2005), Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia. 25. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2013), Quyết định số 59/2013/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 Ban hành “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. 26. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2014), Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/5/2014 Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. 27. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2015), Báo cáo số 376/BC-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Tây Ninh. 28. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2016), Quyết định số 548/2016/QĐ- UBND ngày 09/3/2016 Ban hành Danh mục dự án du lịch mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020. 29. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2016), Quyết định số 26/2016/QĐ- UBND ngày 27/7/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh. 30. Vụ Khách sạn (2014), Tài liệu ASEAN, Biến đổi khí hậu và Du lịch, Hà Nội. Tiếng Anh 31. Alan A. Lew, C. Michael Hall, and Allan M. Williams (2004), A Companion to Tourism, Blackwell Publishing, United Kingdom. 32. Hall C. Michael (1994), Tourism and politics: Policy, power and place, John Wiley & Sons, USA. 33. Medlik, S. (1997), Understanding Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford. PHỤ LỤC 01: HÌNH ẢNH Hình 1.1: Bản đồ hành chính Tây Ninh Hình 1.2: Bản đồ quy hoạch Tây Ninh BẢNG HỎI (Dành cho người dân) Kính gửi: Quý Ông/Bà Tôi là học viên cao học chuyên ngành Quản lý công, khóa CH19N11 tại Học viện Hành chính quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang làm nghiên cứu về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý Ông/Bà thông qua việc trả lời những câu hỏi trình bày sau đây. Mọi thông tin sau sẽ được phục vụ hoàn toàn cho mục đích nghiên cứu khoa học của tôi. 1. Xin Ông/Bà cho biết thông tin về bản thân 1.1. Độ tuổi của Ông/ Bà?  Từ 20 – 30  Từ 40 – 50  Từ 30 – 40  Từ trên 50 1.2. Trình độ học vấn của Ông/Bà?  Phổ thông trung học  Trung cấp  Cao đẳng, đại học  Sau đại học 1.3. Ông/Bà đang sinh sống ở đâu?  Ở tỉnh Tây Ninh  Ở nơi khác 2. Nội dung phỏng vấn 2.1. Ông/Bà vui lòng cho biết mục đích của việc du lịch là gì?  Giải trí  Tham quan  Tôn giáo  Lý do khác, ................... 2.2. Ông/Bà vui lòng cho biết lý do không du lịch?  Tốn kém  Không có thời gian  Không có nhu cầu  Lý do khác, ................... 2.3. Ông/Bà đã tham quan du lịch địa điểm nào sau đây ở Tây Ninh  Khu du lịch Núi Bà Đen  Chùa Tòa Thánh  Căn cứ Trung ương cục miền Nam  Hồ Dầu Tiếng  Địa điểm khác, ......................................................................................... 2.4. Ông/Bà biết đến du lịch Tây Ninh thông qua phương tiện nào?  Truyền hình, đài phát thanh  Ấn phẩm báo, tạp chí  Internet  Khác, .............................. 2.5. Ông/Bà có gặp trở ngại nào trong việc du lịch ở Tây Ninh?  Thiếu thông tin  Cơ sở lưu trú hạn chế  Dịch vụ kém  Loại hình du lịch ít  Khác, ........................................................................................................ 2.6. Ông/Bà mong muốn gì ở du lịch Tây Ninh?  An ninh, an toàn  Giao thông thuận lợi  Loại hình du lịch hấp dẫn, đa dạng  Khác, .............................. 2.7. Nhận xét của Ông/Bà về sự quản lý của chính quyền địa phương? Tốt Bình thường Không tốt Quản lý an ninh du lịch: giao thông, an toàn Quản lý về quảng bá, xúc tiến du lịch Quản lý về tài chính: giá vé, chi phí Bảo vệ môi trường du lịch 2.8. Ông/Bà có dự định quay trở lại các địa điểm du lịch ở Tây Ninh không?  Có  Không Vui lòng cho ý kiến về lý do chọn có hoặc không: .................................... ..................................................................................................................... 2.9. Nhận định của Ông/Bà về du lịch ở Tây Ninh và sự quản lý của chính quyền địa phương? Ông/Bà có đề xuất gì cho địa phương để quản lý du lịch tốt hơn? ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Ông/Bà! Chúc Ông/Bà sức khỏe! PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Kính gửi: Quý Anh/Chị Tôi là học viên cao học chuyên ngành Quản lý công, khóa CH19N11 tại Học viện Hành chính quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang làm nghiên cứu về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý Anh/Chị thông qua việc trả lời những câu hỏi trình bày sau đây. Mọi thông tin sau sẽ được phục vụ hoàn toàn cho mục đích nghiên cứu khoa học của tôi. 1. Thông tin cơ bản 1.1. Cơ quan công tác: ....................................................................................... 1.2. Nhiệm vụ đảm nhiệm: ................................................................................. 1.3. Trình độ học vấn:  Phổ thông trung học  Trung cấp  Cao đẳng, đại học  Sau đại học 2. Nội dung phỏng vấn 2.1. Theo Anh/Chị, du lịch Tây Ninh có những điều kiện gì để phát triển? 2.2. Anh/Chị vui lòng cho biết nhận xét của bản thân về hoạt động du lịch ở Tây Ninh? Vui lòng cho biết lý do của những nhận xét? 2.3. Theo Anh/Chị, quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương đã làm tốt vai trò chưa? Nếu chưa, vui lòng cho biết những hạn chế và nguyên nhân? 2.4. Theo Anh/Chị, các ngành chức năng cần làm gì để quản lý hiệu quả du lịch ở tỉnh nhà? 2.5. Anh/Chị có đề xuất hay đóng góp giải pháp gì trong quản lý nhà nước về du lịch ở Tây Ninh? Trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Anh/Chị! Chúc Anh/Chị sức khỏe! PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN KINH DOANH DU LỊCH Kính gửi: Quý Ông/Bà Tôi là học viên cao học chuyên ngành Quản lý công, khóa CH19N11 tại Học viện Hành chính quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang làm nghiên cứu về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Tôi rất mong sự giúp đỡ của quý Ông/Bà thông qua việc trả lời những câu hỏi trình bày sau đây. Mọi thông tin sau sẽ được phục vụ hoàn toàn cho mục đích nghiên cứu khoa học của tôi. 1. Xin Ông/Bà cho biết thông tin về bản thân 1.1. Độ tuổi của Ông/Bà?  Từ 20 – 30  Từ 40 – 50  Từ 30 – 40  Từ trên 50 1.2. Trình độ học vấn của Ông/Bà?  Phổ thông trung học  Trung cấp  Cao đẳng, đại học  Sau đại học 1.3. Ông/Bà đang sinh sống ở đâu?  Ở tỉnh Tây Ninh  Ở nơi khác 1.4. Quy mô kinh doanh  Cơ sở  Doanh nghiệp  Công ty  Khác, .............................. 1.5. Lĩnh vực kinh doanh? ..................................................................................................................... 2. Nội dung phỏng vấn 2.1. Ông/Bà vui lòng cho nhận xét về hoạt động kinh doanh của Ông/Bà? 2.2. Ông/Bà có gặp khó khăn gì trong hoạt động kinh doanh? 2.3. Ông/Bà có nhận định gì về sự quản lý của chính quyền địa phương với lĩnh vực mình kinh doanh? 2.4. Theo Ông/Bà, các ngành chức năng ở địa phương nên làm gì để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật? 2.5. Ông/Bà có những mong muốn và đề xuất giải pháp gì với chính quyền địa phương để quản lý tốt hơn lĩnh vực mà anh chị quan tâm? Trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Ông/Bà! Chúc Ông/Bà sức khỏe! BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 1. Để cạnh tranh được với các địa phương phát triển du lịch mạnh mẽ như Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, đòi hỏi du lịch Tây Ninh phải xác định cho mình những thế mạnh khác biệt. Vậy theo ông đâu là những sản phẩm du lịch hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao của du lịch Tây Ninh? Với vị trí địa lý đắc địa cùng tiềm năng du lịch độc đáo, Tây Ninh có điều kiện thuận lợi để thu hút du khách và thiết lập những sản phẩm du lịch hấp dẫn Một trong những khu du lịch (KDL) trọng điểm nổi tiếng của tỉnh là KDL núi Bà Đen đã được Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành một trong 46 KDL quốc gia. Hàng năm, Tây Ninh thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách tham quan, trong đó riêng Lễ hội xuân núi Bà thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách. Hiện nay, Quy hoạch tổng thể phát triển KDL Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, KDL Quốc gia núi Bà Đen phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hình thành hoàn chỉnh cơ cấu KDL và một số dự án trọng điểm, mũi nhọn; đến năm 2030 KDL Quốc gia núi Bà Đen cùng với Tòa thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng và Tp.Tây Ninh trở thành điểm đến quan trọng, một trong những sản phẩm hàng đầu của vùng Đông Nam bộ và cả nước. Về loại hình du lịch gắn với tôn giáo - tín ngưỡng có thể nói đến Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh với kiến trúc nổi bật, tiêu biểu cho kiến trúc đền chùa của tôn giáo Cao Đài kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật kiến trúc Á Đông và phương Tây. Đây là nơi diễn ra các lễ hội của người theo đạo Cao Đài và là địa điểm thu hút số lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mỗi năm. Vốn là địa phương giàu truyền thống cách mạng nên Tây Ninh còn phát triển mạnh loại hình du lịch gắn với tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng. Rừng Tây Ninh là nơi trú đóng của TW Cục miền Nam - cơ quan đầu não lãnh đạo cách mạng miền Nam; chiến khu Dương Minh Châu; Tua Hai với chiến thắng lịch sử gắn liền phong trào Đồng Khởi. Ngoài ra Tây Ninh còn nhiều địa danh khác gắn liền với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm như Căn cứ Bời Lời, Địa đạo An Thới, Ngoài ra, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát có giá trị cao về đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật được ghi trong sách Đỏ Việt Nam; rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó gắn với công cuộc chinh phục thiên nhiên, xây dựng đất nước là công trình Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy nông nhân tạo lớn nhất khu vực với 27.000ha mặt nước; có đảo Nhím rộng 340ha là vị trí lý tưởng cho một KDL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Hiện Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VH, TT&DL) đang xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển đúng với tiềm năng của khu vực này. Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng cho phát triển đa dạng các loại hình du lịch song sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Ninh vẫn là du lịch tâm linh tín ngưỡng. Để phát huy loại hình du lịch thế mạnh này, tạo lợi thế cạnh tranh với các địa phương khác, tỉnh tập trung kêu gọi đầu tư vào KDL Quốc gia núi Bà Đen và từ đây sẽ liên kết với các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh; tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch; đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách quốc tế và khách hạng sang; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, 2. Cụ thể du lịch Tây Ninh sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng nào để đảm bảo phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách? Theo Quy hoạch, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch gắn liền với các lễ hội và tín ngưỡng (khai thác lợi thế Tây Ninh có nhiều khu vực, nhiều lễ hội phong phú mang đậm tự do tín ngưỡng của cộng đồng dân cư như Lễ hội của cộng đồng theo đạo Cao Đài tại Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh, Lễ hội núi Bà Đen); Du lịch gắn liền với các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các công trình văn hóa (khai thác lợi thế Tây Ninh có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các công trình văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và địa phương như Di tích lịch sử đặc biệt TW Cục miền Nam, Di tích cấp quốc gia núi Bà Đen); Du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái Vườn quốc gia, đồng quê, miệt vườn (khai thác lợi thế Tây Ninh sở hữu tiềm năng và đa dạng hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Lò Xo - Xa Mát, hệ sinh thái đất ngập nước tại Hồ Dầu Tiếng); du lịch làng nghề (khai thác lợi thế Tây Ninh có một số làng nghề thủ công, truyền thống lâu đời có thể phát triển thành điểm tham quan du lịch như: nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, bánh canh, làm nhang); Du lịch thương mại - công vụ; Du lịch thăm thân, khám chữa bệnh; Du lịch ẩm thực Tây Ninh; Du lịch vui chơi giải trí 3. Du lịch Tây Ninh vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng, theo ông đâu là hạn chế của ngành du lịch Tây Ninh? Du lịch Tây Ninh ngoài những lợi thế sẵn có thì vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Trong đó khâu lữ hành, khai thác kết nối tour, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ở địa phương chưa hiệu quả, chưa đủ tầm vươn ra thị trường quốc tế; nội dung tuyên truyền quảng bá còn đơn điệu; kinh phí đầu tư cho công tác quảng bá, xúc tiến chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là tuyến du lịch quốc tế Việt Nam – Campuchia và ngược lại. Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trú còn nhiều hạn chế bởi hiện nay cả tỉnh vẫn chưa có một khách sạn nào đạt tiêu chuẩn 4 hoặc 5 sao. Đặc biệt, nguồn nhân lực phục vụ trong ngành Du lịch vừa thiếu lại vừa yếu. Tây Ninh vốn có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch và thương mại. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề quy hoạch tổng thể còn nhiều vướng mắc, mặc dù thời gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành đã quan tâm hỗ trợ. Trong đó nổi cộm lên vấn đề quy hoạch lại quần thể di tích Núi Bà Đen và Căn cứ Trung ương cục miền Nam theo đúng Luật Di sản văn hoá. Nguyên nhân cụ thể do bộ phận tham mưu sơ suất trong việc dùng từ “Quy hoạch tổng thể” với “Quy hoạch chung xây dựng”. Do đó nếu thực hiện theo Quy hoạch tổng thể thì chi phí thấp, không có đơn vị tư vấn thực hiện, đồng thời cũng không đảm bảo mục tiêu của tỉnh cho phát triển đồng bộ toàn khu di tích về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, du lịch, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường và an ninh quốc phòng 4. Để đạt mục tiêu này, về phía ngành du lịch tỉnh sẽ có những giải pháp căn cơ nào? Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra, ngành du lịch sẽ chú trọng tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động du lịch, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư pháp triển du lịch; cải cách hành chính và đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến du khách và doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Chú trọng đầu tư tôn tạo, bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử và khôi phục, phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch; tăng cường quảng bá về du lịch Tây Ninh cũng như xây dựng thương hiệu cho các dịch vụ du lịch. Ngoài ra, ngành cũng sẽ có chính sách thu hút lao động qua đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Tạo liên kết các tour, tuyến Campuchia giữa các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh với nước bạn trong việc đưa khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; đề xuất sử dụng giấy thông hành thay hộ chiếu cho du khách xuất cảnh qua các vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tóm lại, vấn đề đặt ra hiện nay cho phát triển bền vững du lịch Tây Ninh đến năm 2020 là cần những mục tiêu, kế hoạch và những giải pháp đầu tư có tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Trước hết là hệ thống các sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, chất lượng; cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ, cơ chế tổ chức đạt yêu cầu; là sự đồng bộ trong nhận thức và hành động của các lực lượng xã hội đối với các hoạt động du lịch mà mục tiêu cao nhất chính là việc bảo tồn, phát huy một cách có căn cơ, bền vững các vốn tài nguyên, di sản thiên nhiên và văn hóa trong quá trình phát triển du lịch. Để đạt được điều này cần sự nỗ lực của không chỉ ngành du lịch mà của cả hệ thống chính trị ở Tây Ninh. Trân trọng cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_du_lich_o_tinh_tay_ninh.pdf
Luận văn liên quan