Luận văn Thiết kế và thi công máy tính cước điện thoại

TÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU L ĐĂT VẤN ĐẾ: Ngày nay, công nghệ thông tin liên lạc đang ữên đà phát triển với một tốc độ chóng mặt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Công nghệ thông tin đóng vai trò cốt lõi trong việc cập nhật thông tin cho mọi người, liên kết mọi vùng lãnh thổ, mọi quốc gia ưên thế giới. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của các mạng thông tin di động kỹ thuật cao, mạng điện thoại cô" định vẫn tồn tại và hoạt động rất hiệu quả. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các trung tâm BƯU Điện và các thuê bao có dịch vụ điện thoại công cộng là làm thế nào để có thể tính cước phí sử dụng thật hiệu quả. Máy tính cước điện thoại đã xuất hiện để giải quyết Ạy_ 4 Ậ Ạ Vẩn đẽ trên. Một máy tính cước điện thoại phải đảm bảo cho người gọi biết số quay sô", thời gian đàm thoại, đồng thời tính sô" tiền của mỗi cuộc gọi. Ngoài ra, nó còn có thể nhớ lại các tham sô" (số gọi, thời gian đàm thoại, giá tiền) của các cuộc gọi trước đó. Nhờ đó mà các dịch vụ thuê bao công cộng phục vụ khách hàng được tốt hơn và khách quan hơn. n. MUC ĐÍCH CỦA ĐẾ TẢI: Với đề tài máy tính cước điện thoại được đặt ở các dịch vụ thuê bao công cộng, thì nhiệm vụ chủ yếu là tính toán chính xác thời gian đàm thoại và đổi ra sô" tiền ứng với thời gian đã gọi. Do đó máy tính cước phải đạt những yêu cầu sau: s Thể hiện đúng số quay ở hai chế độ Pulse và Tone. s TÍnh thời gian đàm thoại kể từ khi thông thoại đối với máy có đăng ký đảo cực tại tổng đài một cách chính xác. ■S Lưu trữ tạm thời tất cả các thông số của cuộc gọi như: số quay số, thời gian gọi và giá tiền của mỗi cuộc gọi. s Được sử dụng trên toàn quốc không cần thay đổi về phần cứng. s Gọn, dễ sử dụng. II. GIỚI HAN ĐỀ TẢI: Do khó khăn trong vấn đề thi công cùng với kiến thức viễn thông có hạn nên nhất định không tránh khỏi những thiếu sót trong lúc thi công, do vậy đề tài chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề sau: ã Thiết kế phần cứng máy tính cước điện thoại. ã Xác định chính xác thời gian đàm thoại và quy ra tiền. ã LƯU trữ các thông tin của cuộc gọi. IV. CẮC PHƯƠNG PHAP THƯC THI Đẳ TẢI: Với những yêu cầu đã được trình bày ở trên, ta có thể đưa ra các phương pháp để thực thi đề tài sau: ã Phương pháp sử dụng kỹ thuật sô". ã Phương pháp sử dụng kỹ thuật vi xử lý. ã Phương pháp sử dụng kỹ thuật vi điều khiển. Việc phân tích tối ưu , nhược điểm để đi đến lựa chọn phương pháp tối ưu và khả thi cho đề tài này được trình bày ở phần III “THlẾT KẾ”.

pdf114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1962 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế và thi công máy tính cước điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công máy tính cước điện thoại.pdf
Luận văn liên quan