Luận văn Thực trạng quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm TP. Hồ Chí Minh

Trên cơ sở thực trạng quản lý thiết bị thực hành tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại Trường như sau: • Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của thiết bị thực hành ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho Cán bội quản lý, giảng viên và sinh viên • Các biện pháp quản lý việc trang bị, cung ứng thiết bị thực hành: công tác lập kế hoạch, nguồn vốn, rà soát chương trình đào tạo, tính phối hợp nhà sản xuất, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực khai thác thiết bị khi đầu tư. • Các biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng thiết bị thực hành: biện pháp quản lý hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBTH. • Các biện pháp quản lý việc bảo quản thiết bị thực hành: biện pháp về nhân sự; kế hoạch thời gian. • Các biện pháp quản lý việc thanh lý thiết bị thực hành: lập kế hoạch, xây dựng quy định, quy trình; công tác nhân sự.

pdf123 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm TP. Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i thời điểm, mọi nơi khi có nhu cầu. Giới thiệu các đường link đến các trang web chuyên ngành, các thông tin, sự kiện liên quan lên mạng Internet, mang thông tin nội bộ,.. 3.6.2. Xây dựng môi trường tạo điều kiện phát huy hiệu quả sử dụng 3.6.2.1. Mục đích Xây dựng môi trường thuận lợi cho GV và SV sử dụng TBTH phục vụ quá trình đào tạo Tạo môi trường để TBTH hoạt động đúng chức năng và được khai thác hết tính năng kỹ thuật. Đáp ứng đủ cho nhu cầu đào tạo, rèn luyện kỹ năng tay nghề và đảm bảo tuổi thọ của thiết bị. 3.6.2.2. Biện pháp thực hiện Song song với việc đầu tư TBTH thì người CBQL cần chú ý đến công tác xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ khai thác TBTH như: • Xây dựng các phòng, xưởng thực hành đảm bảo đúng quy chuẩn về diện tích, kết cấu, màu sắc. • Nguồn điện cung cấp cho thiết bị phải đảm bảo an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật. Bố trí ánh sáng phải phù hợp cho từng xưởng, từng ngành và từng thiết bị đào tạo. Chú ý khai thác tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, môi trường thân thiện. • Hệ thống âm thanh phục vụ giảng dạy bố trí sao cho tất cả SV có thể nghe rỏ hết thông tin mà GV truyền đạt • Phương tiện hỗ trợ công tác dạy thực hành phải đầy đủ, phù hợp và luôn ở trạng thái hoạt động tốt như: hệ thống máy chiếu hoặc phương tiện phóng đại hiển thị để sinh viên có thể nhìn thấy thao tác mẫu của GV • Trang bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ như: thiết bị đo, dụng cụ cầm tay,.. các dụng cụ này được bố trí theo nhóm thiết bị, theo hệ thống xưởng hoặc theo trật tự chuyên ngành. • Bố trí, sắp xếp đầy đủ bàn ghế cho sinh viên tham gia thực hành và phù hợp với từng môn, từng loại hình thực tập. • Thiết bị và dụng cụ thực hành phải được bố trí gọn gàng, khoa học sao cho người học được thao tác dễ dàng, thoải mái nhưng dễ quản lý. • Nên lắp đặt máy điều hòa đối với nhưng thiết bị dể bị tác động bởi nhiệt độ môi trường nhằm tăng tuổi thọ của thiết bị. 3.7. Kết quả kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 3.7.1. Bảng3.1. Bảng thống kê tính cần thiết và tính khả thi các biện pháp Cấp thiết Khả thi 1 2 3 1 2 3 SL/ % SL/ % SL/ % SL/ % SL/ % SL/ % Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của TBTH CBQL phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thiết b CBQL 34/ 100 0 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 69/ 100 0 0 62/ 90 7/ 10 0 CBQL phải nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý TBTH. CBQL 34/ 100 0 0 27/ 80 7/ 20 0 GV 68/ 98 1/ 2 0 62/ 90 7/ 10 0 Tổ chức cho CB, GV, SV tham quan học tập. CBQL 26/ 74 8/ 26 0 34/ 100 0 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 69/ 100 0 0 Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định về công tác quản lý và khai thác sử dụng TBTH. CBQL 32/ 94 2/ 6 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 65/ 94 4/ 6 0 65/ 94 4/ 6 0 Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho GV nghiên cứu khoa học, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 69/ 100 0 0 69/ 100 0 0 Khuyến khích các đề tài tốt nghiệp nhằm tạo ra đồ dùng dạy học do sinh viên thực hiện. CBQL 27/ 80 7/ 20 0 25/ 74 9/ 26 0 GV 58/ 84 11/ 16 0 60/ 87 9/ 13 0 Giới thiệu cho SV các thành tựu khoa học đạt được ở từng ngành nghề liên quan CBQL 20/ 59 9/ 26 5/ 15 15/ 44 10/ 29 9/ 26 GV 45/ 65 15/ 21 9/ 14 35/ 50 16/ 24 18/ 26 CBQL cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực thiết bị dạy học, ý kiến của các tổ trưởng, giảng viên chuyên ngành. CBQL 32/ 94 2/ 6 0 34/ 100 0 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 62/ 90 7/ 10 0 Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị, cung ứng TBTH Tham quan các dây chuyền sản xuất hiện đại, các chương trình triển lãm giới thiệu thiết bị dạy học, những cải tiến và ứng dụng khoa học mới. CBQL 32/ 94 2/ 6 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 65/ 94 4/ 6 0 69/ 100 0 0 Rà soát lại nội dung chương trình đào tạo một cách khoa học nhằm đánh giá, xác định nhu cầu thiết bị cần đầu tư cho từng thời điểm củng như cho cả quá trình đào tạo CBQL 34/ 100 0 0 25/ 74 9/ 26 0 GV 69/ 100 0 0 60/ 87 9/ 13 0 Tăng kinh phí đầu tư TBTH theo hướng có trọng tâm trọng điểm cho các ngành mũi nhọn CBQL 30/ 88 4/ 12 0 31/ 91 2/ 6 1/ 3 GV 65/ 94 4/ 6 0 60/ 87 9/ 13 0 Huy động nhiều nguồn đầu tư CBQL 34/ 100 0 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 69/ 100 0 0 62/ 90 7/ 10 0 Phối hợp với doanh nghiệp sản xuất trong hoạt động thực tập sản xuất để giãm chi phí đầu tư CBQL 29/ 85 5/ 15 0 34/ 100 0 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 69/ 100 0 0 Phải lập kế hoạch trang bị TBTH song song với công tác xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo CBQL 32/ 94 2/ 6 0 17/ 50 7/ 21 10/ 29 GV 58/ 84 11/ 16 0 38/ 55 12/ 17 19/ 28 Xây dựng lại quy trình mua sắm sao cho đảm bảo đúng quy trình và mang tính khoa học cao CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 65/ 94 4/ 6 0 65/ 94 4/ 6 0 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng CBQL 30/ 88 4/ 12 0 32/ 94 2/ 6 0 GV 55/ 80 14/ 20 0 60/ 87 9/ 13 0 cao kỹ năng quản lý cho CBQL và những người thực hiện công tác cung ứng TBTH Nhóm biện pháp khai thác, sử dụng TBTH Xây dựng quy trình quản lý công tác khai thác thiết bị một cách tổng thể, triển khai cụ thể ở từng khoa, phòng, xưởng. CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 69/ 100 0 0 60/ 87 9/ 13 0 Ban hành các quy định, quy trình về sử dụng, quy trình giao mượn TBTH phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 65/ 94 4/ 6 0 69/ 100 0 0 Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ quản lý TBTH cho từng cấp quản lý CBQL 30/ 88 4/ 12 0 30/ 88 4/ 22 0 GV 61/ 88 8/ 12 0 59/ 86 10/ 14 0 Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ hồ sơ theo dõi việc sử dụng TBTH tại từng đơn vị CBQL 30/ 88 4/ 12 0 29/ 85 4/ 12 1/ 3 GV 54/ 78 15/ 22 0 55/ 80 14/ 20 Cần cung cấp đầy đủ tài liệu về các thông số kỹ thuật, tính năng của TBTH cho các đơn vị khi thiết bị được đầu tư CBQL 25/ 73 5/ 15 4/ 12 30/ 88 4/ 12 0 GV 51/ 74 9/ 13 9/ 13 58/ 84 11/ 16 0 Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBTH cho cán bộ phụ trách trực tiếp, giảng viên. CBQL 28/ 82 6/ 18 0 29/ 85 5/ 15 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 61/ 88 8/ 12 0 Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề , báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và nhằm đề xuất giải pháp sử dụng TBTH có hiệu quả. CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 69/ 100 0 0 69/ 100 0 0 Điều chỉnh và xây dựng kế hoạch đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập sản xuất, giãm giờ học lý thuyết CBQL 25/ 73 9/ 27 0 15/ 44 9/ 26 10/ 30 GV 52/ 75 17/ 25 0 28/ 41 19/ 29 21/ 30 Nhóm biện pháp quản lý việc bảo quản TBTH Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hàng năm một cách đầy đủ và đảm bảo tính khoa học CBQL 28/ 82 6/ 18 0 24/ 70 10/ 30 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 58/ 84 11/ 16 0 Xây dựng bộ phận kỹ thuật chuyên trách bảo trì TBTH ở từng đơn vị CBQL 34/ 100 0 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 69/ 100 0 0 62/ 90 7/ 10 0 Có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì CBQL 25/ 73 9/ 27 0 28/ 82 6/ 12 0 GV 56/ 81 13/ 19 0 57/ 83 12/ 17 0 Tăng cường nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp quản lý bảo trì CBQL 30/ 88 4/ 12 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 54/ 78 15/ 22 0 58/ 84 11/ 16 0 Khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia khắc phục thiết bị hư hỏng, hổ trợ kinh phí và vật tư, phụ tùng thay thế để họ thuận lợi thực hiện CBQL 20/ 59 10/ 30 4/ 11 22/ 65 9/ 27 3/ 8 GV 45/ 65 16/ 23 8/ 12 45/ 65 19/ 28 5/ 8 Ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc Tận dụng chế độ hậu mãi của nhà cung cấp CBQL 32/ 94 2/ 6 0 34/ 100 0 0 GV 63/ 91 6/ 9 0 69/ 100 0 0 Công tác bảo trì, bảo CBQL 34/ 100 0 0 29/ 85 4/ 12 1/ 3 dưỡng phải đảm bảo: tính kế hoạch, tính kịp thời, tính linh hoạt GV 69/ 100 0 0 60/ 87 7/ 10 2/ 3 Nhóm biện pháp quản lý việc thanh lý TBTH Xây dựng kế hoạch thanh lý TBTH hàng năm dựa trên cở sở các quy định về quản lý sử dụng và thanh lý tài sản nhà nước CBQL 30/ 88 4/ 12 0 34/ 100 0 0 GV 61/ 88 8/ 12 0 69/ 100 0 0 Xây dựng quy trình thanh lý một cách đầy đủ, rỏ ràng và khoa học CBQL 34/ 100 0 0 32/ 94 2/ 6 0 GV 34/ 100 0 0 64/ 93 5/ 7 0 Thành lập bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 69/ 100 0 0 69/ 100 0 0 Có kế hoạch đưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CBQL 30/ 88 4/ 12 0 29/ 85 5/ 15 0 GV 60/ 87 9/ 13 0 60/ 87 9/ 13 0 Công tác thanh lý phải đảm bảo đảm đúng quy định và kịp thời CBQL 32/ 94 2/ 6 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 61/ 88 8/ 12 0 62/ 90 7/ 10 0 Nhóm biện pháp về tổ chức Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản như: • Quản lý công tác đầu tư, mua sắm • Quản lý danh mục tài sản • Quản lý công tác sử dụng, tính toán khấu hau và tuổi thọ thiết bị • Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng CBQL 34/ 100 0 0 34/ 100 0 0 GV 69/ 100 0 0 69/ 100 0 0 3.7.2. Nhận xét Qua bảng thống kê kết quả lấy ý kiến của CBQL và GV về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TBTH, nhận thấy: các điều kiện hỗ trợ khác • Quản lý công tác thanh lý tài sản Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ khai thác TBTH như: • Xây dựng các phòng, xưởng thực hành đảm bảo đúng quy chuẩn về diện tích, kết cấu, màu sắc. • Hệ thống nguồn điện cung cấp, ánh sáng, hệ thống âm thanh phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tốt nhất. • Hệ thống máy chiếu hoặc phương tiện phóng đại hiển thị phải đầy đủ, phù hợp và luôn ở trạng thái hoạt động tốt. • Trang bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ như: thiết bị đo, dụng cụ cầm tay,.. • Bố trí, sắp xếp đầy đủ bàn ghế cho sinh viên tham gia thực hành và phù hợp với từng môn, từng loại hình thực tập. CBQL 34/ 100 0 0 30/ 88 4/ 12 0 GV 69/ 100 0 0 65/ 94 4/ 6 0 3.7.2.1. Về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất * UMức độ“rất cấp thiếtU”: tỉ lệ số CBQL và GV được khảo sát đánh giá cao nhất là 100%, còn tỉ lệ đánh giá thấp nhất là 59%. Trong đó có 11biện pháp mà 100% số người được khảo sát cho rằng rất cấp thiết: 1. CBQL phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thiết bị. 2. Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho GV nghiên cứu khoa học, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học. 3. Rà soát lại nội dung chương trình đào tạo một cách khoa học nhằm đánh giá, xác định nhu cầu thiết bị cần đầu tư cho từng thời điểm củng như cho cả quá trình đào tạo. 4. Huy động nhiều nguồn đầu tư. 5. Xây dựng quy trình quản lý công tác khai thác thiết bị một cách tổng thể, triển khai cụ thể ở từng khoa, phòng, xưởng. 6. Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề , báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và nhằm đề xuất giải pháp sử dụng TBTH có hiệu quả. 7. Công tác bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo: tính kế hoạch, tính kịp thời, tính linh hoạt. 8. Xây dựng quy trình thanh lý một cách đầy đủ, rỏ ràng và khoa học 9. Thành lập bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị. 10. Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản. 11. Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ khai thác TBTH. * UMức độ“Ít cấp thiết U”: tỷ lệ đánh giá mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 0%, cụ thể ở các biện pháp sau: 1. Với khoản 15% số CBQL và GV cho rằng biện pháp giới thiệu cho SV các thành tựu khoa học đạt được ở từng ngành nghề liên quan là biện pháp ít cấp thiết trong nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của TBTH 2. Có 13% số người cho rằng biện pháp cung cấp đầy đủ tài liệu về các thông số kỹ thuật, tính năng của TBTH cho các đơn vị khi thiết bị được đầu tư là ít cần thiết trong Nhóm biện pháp khai thác, sử dụng TBTH 3. Có 12 % là số CBQL và GV đánh giá biện pháp khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia khắc phục thiết bị hư hỏng, hổ trợ kinh phí và vật tư, phụ tùng thay thế để là ít cần thiết trong nhóm biện pháp bảo quản TBTH Vậy từ kết quả khảo sát về tính cấp thiết của các biện pháp mà tác giả đưa ra thì gần như tất cả các CBQL và GV được khảo sát đều đánh giá rất cao. Điều này thể hiện những biện pháp đề ra phù hợp với tình hình và điều kiện quản lý TBTH tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. 3.7.2.2. Về tính khả thi của các biện pháp đề xuất * UTính“Rất khả thiU”: Có 7 biện pháp đề xuất có tỷ lệ đánh giá tính khả thi rất cao và gần như tuyệt đối 100% CBQL và GV như: 1. Tổ chức cho CB, GV, SV tham quan học tập 2. Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho GV nghiên cứu khoa học, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học 3. Ban hành các quy định, quy trình về sử dụng, quy trình giao mượn TBTH phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 4. Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề , báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và nhằm đề xuất giải pháp sử dụng TBTH có hiệu quả 5. Ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc tận dụng chế độ hậu mãi của nhà cung cấp 6. Thành lập bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị 7. Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản + UTính“Ít khả thi”: Biện pháp được đánh giá là “ít khả thi” nhất trong các biện pháp đề xuất là: 1. Giới thiệu cho SV các thành tựu khoa học đạt được ở từng ngành nghề liên quan với 26% CBQL và GV đánh giá 2. Có 28% là kết quả đámh giá của CBQL và GV cho rằng lập kế hoạch trang bị TBTH song song với công tác xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo là ít khả thi trong nhóm quản lý việc trang bị, cung ứng TBTH. 3. 30% số người khảo sát cho rằng việc điều chỉnh và xây dựng kế hoạch đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập sản xuất, giãm giờ học lý thuyết là chưa khả thi đối với tình hình hiện tại của đơn vị. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 Hầu hết các biện pháp đưa ra để khảo sát lấy ý kiến đều được CBQL và GV nhận xét ở mức độ rất cấp thiết với nhiều ý kiến có đến 100% số người khảo sát đánh giá. Chỉ có vài biện pháp được đánh giá là ít cấp thiết, tuy nhiên tỷ lệ là rất thấp ( dưới 15%). Về tính khả thi được đánh giá rất cao với nhiều biện pháp được 100% số người cho rằng là “rất khả thi”, chỉ có một số biện pháp được đánh giá kém khả thi nhưng kết quả không quá 30% ý kiến. Từ kết quả trên thấy rằng các biện pháp mà tác giả đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TBTH tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm là rất phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát các vấn đề liên quan đến việc quản lý thiết bị thực hành của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm TP.HCM, tác giả rút ra một số kết luận sau: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - khoa học kỹ thuật của cả nước, do đó vấn đề đào tạo nguồn nhân lực luôn được các cấp ngành quan tâm, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao cho cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm đã được Thành phố xác định là một trường Cao đẳng trọng điểm để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Chính vì vậy mà trong những năm qua, tập thể nhà trường không ngừng phấn đấu để xây dựng thương hiệu, nâng cao cả về chất lượng và số lượng đào tạo để không phụ lòng các cấp lãnh đạo đã giao. Bên cạnh những công tác đạt được của nhà trường hôm nay vẩn còn một số khó khăn và bất cập như hiệu suất đào tạo chưa cao, sức hấp dẫn của trường đối với xã hội còn thấp, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác thiết bị thực hành, phương tiện giảng dạy chưa đáp ứng với nhu cầu đặt ra. Công tác quản lý TBTH tại trường còn bất cập do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu và khảo sát thực trạng quản lý thiết bị thực hành tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm tôi rút ra một số vấn đề sau: • Hàng năm thành phố điều tăng mức đầu tư kinh phí cho trường hoạt động, trong đó có kinh phí để nhà trường đầu tư trang thiết bị giảng dạy phục vụ đào tạo. Nhưng thực trạng mức độ đầu tư vẫn chưa tăng thể đáp ứng đủ số lượng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó thì thiết bị đã đầu tư chưa có tính đồng bộ cao khi được đầu tư nâng cấp dẫn đến lãng phí trong đầu tư. Một thực trạng khác nữa là tính hiện đại của thiết bị hiện có chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tiễn sản xuất. • Nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của CBQL, GV và SV đối với TBTH tương đối tốt, tuy nhiên công tác quản lý, khai thác sử dụng chưa đạt yêu cầu đề ra. • Về công tác đầu tư, mua sắm TBTH thì trường chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch theo năm học, chưa có kế hoạch dự báo sự phát triển của công nghệ củng như cho cả quá trình đào tạo. Nguồn kinh phí giành cho đầu tư thiết bị chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách, chưa huy động hết các nguồn tài trợ khác. Công tác mua sắm được thực hiện đúng quy trình, tuy nhiên chưa đảm bảo tính khoa học trong triển khai thực hiện. • Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để sử dụng thiết bị mới chưa được quan tâm đúng mức. Thiết bị thực hành thường không đáp ứng kịp thời khi mở ngành đào tạo mới. • Tần suất khai thác TBTH tại trường đạt hiệu suất rất cao, điều này cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư. Tuy nhiên mức độ khai thác tính năng kỹ thuật của thiết bị vào thực tiễn sản xuất chưa đạt kết quả cao, bên cạnh đó là công tác quản lý việc sử dụng chưa được quan tâm đúng mức, tương tự đối với công tác kiểm tra đánh giá việc sử dụng như: Xây dựng quy định, quy trình kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra việc việc sử dụng, kiểm tra hồ sơ; củng như công tác tổng kết đánh giá hiệu xuất sử dụng và đề xuất biện pháp sử dụng TBTH. • Mặc dù hàng năm nhà trường cùng các đơn vị đều có xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng TBTH, tuy nhiên hầu hết các đơn vị điều thiếu nhân lực để thực hiện công tác này do trường chưa có kế hoạch tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ phụ trách. Lực lượng bảo trì hiện tại đa số là GV kiêm nhiệm. Thực hiện công tác này chủ yếu dựa vào lực lượng chuyên nghiệp được trường ký hợp đồng hoặc chế độ hậu mãi của nhà cung cấp, do đó thiết bị chưa được kịp thời khắc phục hư hỏng khi có sự cố xảy ra. • Công tác thanh kiểm tra bảo trì TBTH chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nên việc đánh giá là chưa khách quan còn mang tính hình thức. • Hàng năm nhà trường đều có lập kế hoạch thanh lý thiết bị, tuy nhiên quy trình thanh lý vẫn chưa hoàn chỉnh dẫn đến công tác quản lý và thực hiện thanh lý chưa kịp thời theo kế hoạch. • Chưa xây dựng đầy đủ quy trình quản lý từ công tác lập kế hoạch đầu tư, khai thác sử dụng, bảo trì bảo dưỡng đến công tác thanh lý nên gây chồng chéo, không đảm bảo tính khoa học khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở thực trạng quản lý thiết bị thực hành tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại Trường như sau: • Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của thiết bị thực hành ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cho Cán bội quản lý, giảng viên và sinh viên • Các biện pháp quản lý việc trang bị, cung ứng thiết bị thực hành: công tác lập kế hoạch, nguồn vốn, rà soát chương trình đào tạo, tính phối hợp nhà sản xuất, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực khai thác thiết bị khi đầu tư. • Các biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng thiết bị thực hành: biện pháp quản lý hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBTH. • Các biện pháp quản lý việc bảo quản thiết bị thực hành: biện pháp về nhân sự; kế hoạch thời gian. • Các biện pháp quản lý việc thanh lý thiết bị thực hành: lập kế hoạch, xây dựng quy định, quy trình; công tác nhân sự. • Các biện pháp về tổ chức các điều kiện hỗ trợ khác như: + Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản ứng dụng + Xây dựng môi trường tạo điều kiện phát huy hiệu quả sử dụng: cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ, dụng cụ, âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ,.. 2. Kiến nghị * UĐối với Bộ Giáo dục và Đào tạoU: Có định hướng chiến lược về đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, đặc biệt là hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng kỹ thuật Chỉ đạo các biện pháp cụ thể để triển khai ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo ở các trườn ĐH, CĐ công lập, số 719/TB-BGDĐT ngày 19/11/2010 * UĐối với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí MinhU: Tăng cường hơn nữa việc cấp kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo Tăng biên chế nhân sự phục vụ cho công tác quản lý, bảo quản, bảo trì TBTH Tăng cường công tác thanh kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý thiết bị tại đơn vị một cách có định kỳ và thường xuyên Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài sản cho các cán bộ quản lý của các trường Liên kết với các đối tác nước ngoài để tổ chức cho cán bộ, GV tham quan học tập kinh nghiệm quản lý thiết bị phục vụ đào tạo. * UĐối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú LâmU: Cần xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm TBTH theo hướng dự báo sự phát triển của các ngành nghề, sự phát triển của khoa học và nhu cầu của thực tiễn sản xuất Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác quản lý, khai thác TBTH Tăng cường công tác thanh kiểm tra, tổng kết đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TBTH Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị, xây dựng và hoàn chỉnh các quy định, quy trình nhằm quản lý một cách khoa học Có chế độ khen thưởng, kịp thời động viên những Cán bộ, GV có ý kiến đề xuất quản lý, khai thác TBTH có hiệu quả. Hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần cho những công trình nghiên cứu khoa học tạo ra sản phẩm phục vụ giảng dạy. Phối hợp chặt chẻ với các doanh nghiệp sản xuất nhằm tranh thủ dự hỗ trợ về trang thiết bị, tạo điều kiện cho SV thực tập sản xuất tiếp cận thực tế. Tìm kiếm nhiều nguồn đầu tư, viện trợ trong và ngoài nước để tăng cường số lượng, chất lượng và tính hiện đại của TBTH phục vụ công tác đào tạo của nhà trường. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần IX về Giáo dục – Đào tạo. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam lần 2 – khóa VIII. 3. Bộ Chính trị, Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam lần 2 – khóa VIII. 4. Quốc hội, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11. 5. Quốc hội, Luật Giáo dục năm 2005. 6. Quốc hội, Luật quản lý - sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12. 7. Chính phủ, Nghị định 58/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng. 8. Chính phủ, Nghị định 137/2006/NĐ-CP về Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữacủa Nhà nước. 9. Chính phủ, Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 06/6/2009 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 10. Bộ GD&ĐT, Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường CĐ 11. Bộ Tài chính, Thông tư 63/ 2007/TT-BTC. 12. Bộ Tài chính, Thông tư 131/2007/TT-BTC. 14. Bộ Tài chính, Thông tư 112/2006/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. 15. Bộ Tài Chính, Thông tư 35/2007/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định 137/2006/NĐ-CP. 16. Bộ tài chính. Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 17. Bộ GD&ĐT. Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ( TC 8). 18. Bộ GD&ĐT ( 2008), Báo cáo đánh giá thực trạng cơ sở vật chất & thiết bị đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng & TCCN, Hà nội. 19. Ủy Ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Quyết định 10/2010/QĐ-UBND. 20. GS.Trần Bá Hoành ( 1995), Đánh giá trong giáo dục. 21. PGS.TS Bùi Minh Hiền (2006), Quản lí giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. 22. Trần Quốc Đắc ( 2002), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 23. Đặng Bá Lâm, Kiểm tra – đánh giá trong dạy và học Đại học. 24. TS. Hồ Văn Liên ( 2009), Chuyên đề quản lí giáo dục và trường học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh. 25. Trần Thị Tuyết Oanh ( 2008). Giáo trình Giáo dục học tập 1 và 2 , Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà nội. 26. TS. Ngô Đình Qua ( 2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. 27. Viên Chấn Quốc ( 2001), Luận về cải cách giáo dục, Nxb Giáo dục. 28. Phạm Viết Vượng, Quản lí hành chính nhà nước và Quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo, Nxb Đại học Sư phạm Hà nội. 29. Bùi Minh Hiền ( chủ biên), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà nội. 30. Trần Kiểm ( 2004). Khoa học quản lý giáo dục – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục. 31. Trần Văn Long ( 2006), Thực trạng và giải pháp quản lý cơ sở vật chất các trường tiểu học ở tỉnh Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 32. Nguyễn Đình Minh ( 2008), Quản lý phương tiện dạy học ở một số trường Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 33. Lê Thanh Giang ( 2009), Thực trạng và giải pháp quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên trường Trung học phổ thông tỉnh Cà Mau, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 34. Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm ( 2009), Đề án phát triển Trường đến năm 2020, tài liệu nội bộ. PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ( MẪU 1) ( Dành cho cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm) Phiếu khảo sát này nhằm mục đích lấy kiến của Quý Thầy (Cô) về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Xin Quý Thầy ( Cô) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp và trả lời một số câu hỏi ngắn gọn dưới đây. I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 1. Họ và tên: 2. Chức vụ: . 3. Bộ phận (Phòng/khoa/ tổ,..):... II. PHẦN ĐÁNH GIÁ 4. Xin Quý Thầy ( Cô) cho biết ý kiến của mình về về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm UChú thíchU: * Tính cấp thiết: (1)rất cấp thiết; (2) cấp thiết; (3) ít cấp thiết * Tính khả thi: (1) rất khả thi; (2) khả thi; (3) ít khả thi Các nhóm biện pháp Các biện pháp cụ thể Cấp thiết Khả thi (1) (2) (3) (1) (2) (3) Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về ý CBQL phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thiết bị. CBQL phải nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý TBTH. Tổ chức cho CB, GV, SV tham quan học tập. Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định về công tác quản lý và khai thác sử dụng TBTH. nghĩa, tầm quan trọng của TBTH Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho GV nghiên cứu khoa học, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học Khuyến khích các đề tài tốt nghiệp nhằm tạo ra đồ dùng dạy học do sinh viên thực hiện. Giới thiệu cho SV các thành tựu khoa học đạt được ở từng ngành nghề liên quan Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị, cung ứng TBTH CBQL cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực thiết bị dạy học, ý kiến của các tổ trưởng, giảng viên chuyên ngành. Tham quan các dây chuyền sản xuất hiện đại, các chương trình triển lãm giới thiệu thiết bị dạy học, những cải tiến và ứng dụng khoa học mới. Rà soát lại nội dung chương trình đào tạo một cách khoa học nhằm đánh giá, xác định nhu cầu thiết bị cần đầu tư cho từng thời điểm củng như cho cả quá trình đào tạo Tăng kinh phí đầu tư TBTH theo hướng có trọng tâm trọng điểm cho các ngành mũi nhọn Huy động nhiều nguồn đầu tư Phối hợp với doanh nghiệp sản xuất trong hoạt động thực tập sản xuất để giãm chi phí đầu tư Phải lập kế hoạch trang bị TBTH song song với công tác xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo Xây dựng lại quy trình mua sắm sao cho đảm bảo đúng quy trình và mang tính khoa học cao Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL và những người thực hiện công tác cung ứng TBTH Nhóm biện pháp Xây dựng quy trình quản lý công tác khai thác thiết bị một cách tổng thể, triển khai cụ thể ở từng khoa, phòng, xưởng. Ban hành các quy định, quy trình về sử dụng, quy trình giao mượn TBTH phục quản lý việc khai thác, sử dụng TBTH vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ quản lý TBTH cho từng cấp quản lý Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ hồ sơ theo dõi việc sử dụng TBTH tại từng đơn vị Cần cung cấp đầy đủ tài liệu về các thông số kỹ thuật, tính năng của TBTH cho các đơn vị khi thiết bị được đầu tư Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBTH cho cán bộ phụ trách trực tiếp, giảng viên. Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề , báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và nhằm đề xuất giải pháp sử dụng TBTH có hiệu quả. Điều chỉnh và xây dựng kế hoạch đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập sản xuất, giãm giờ học lý thuyết Nhóm biện pháp quản lý việc bảo quản TBTH Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hàng năm một cách đầy đủ và đảm bảo tính khoa học Xây dựng bộ phận kỹ thuật chuyên trách bảo trì TBTH ở từng đơn vị Có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì Tăng cường nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp quản lý bảo trì Khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia khắc phục thiết bị hư hỏng, hổ trợ kinh phí và vật tư, phụ tùng thay thế để họ thuận lợi thực hiện Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc tận dụng chế độ hậu mãi của nhà cung cấp Công tác bảo trì, bảo dưỡng hải đảm bảo: tính kế hoạch, tính kịp thời, tính linh hoạt Nhóm biện pháp Xây dựng kế hoạch thanh lý TBTH hàng năm dựa trên cở sở các quy định về quản lý sử dụng và thanh lý tài sản quản lý việc thanh lý TBTH nhà nước Xây dựng quy trình thanh lý một cách đầy đủ, rỏ ràng và khoa học Thành lập bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị Có kế hoạch đưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Công tác thanh lý phải đảm bảo đảm đúng quy định và kịp thời. Nhóm biện pháp về tổ chức các điều kiện hỗ trợ khác Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản như: • Quản lý công tác đầu tư, mua sắm • Quản lý danh mục tài sản • Quản lý công tác sử dụng, tính toán khấu hau và tuổi thọ thiết bị • Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng Quản lý công tác thanh lý tài sản Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ khai thác TBTH như: • Xây dựng các phòng, xưởng thực hành đảm bảo đúng quy chuẩn về diện tích, kết cấu, màu sắc. • Hệ thống nguồn điện cung cấp, ánh sáng, hệ thống âm thanh phải đảm bảo đ1ung yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tốt nhất. • Hệ thống máy chiếu hoặc phương tiện phóng đại hiển thị phải đầy đủ, phù hợp và luôn ở trạng thái hoạt động tốt. • Trang bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ như: thiết bị đo, dụng cụ cầm tay,.. Bố trí, sắp xếp đầy đủ bàn ghế cho sinh viên tham gia thực hành và phù hợp với từng môn, từng loại hình thực tập. Xin trân trọng cảm ơn! PHIẾU KHẢO SÁT ( MẪU 2) ( Dành cho giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm) Phiếu khảo sát này nhằm mục đích lấy kiến của Quý Thầy (Cô) về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Xin Quý Thầy ( Cô) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp và trả lời một số câu hỏi ngắn gọn dưới đây. III. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 5. Họ và tên: 6. Bộ phận (Phòng/khoa/ tổ,..):... IV. PHẦN ĐÁNH GIÁ 7. Xin Quý Thầy ( Cô) cho biết ý kiến của mình về về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm UChú thíchU: * Tính cấp thiết: (1)rất cấp thiết; (2) cấp thiết; (3) ít cấp thiết * Tính khả thi: (1) rất khả thi; (2) khả thi; (3) ít khả thi Các nhóm biện pháp Các biện pháp cụ thể Cấp thiết Khả thi (1) (2) (3) (1) (2) (3) Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của TBTH CBQL phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thiết bị. CBQL phải nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý TBTH. Tổ chức cho CB, GV, SV tham quan học tập. Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định về công tác quản lý và khai thác sử dụng TBTH. Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho GV nghiên cứu khoa học, sáng tạo và làm đồ dùng dạy học Khuyến khích các đề tài tốt nghiệp nhằm tạo ra đồ dùng dạy học do sinh viên thực hiện. Giới thiệu cho SV các thành tựu khoa học đạt được ở từng ngành nghề liên quan Nhóm biện pháp quản lý việc trang bị, cung ứng TBTH CBQL cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực thiết bị dạy học, ý kiến của các tổ trưởng, giảng viên chuyên ngành. Tham quan các dây chuyền sản xuất hiện đại, các chương trình triển lãm giới thiệu thiết bị dạy học, những cải tiến và ứng dụng khoa học mới. Rà soát lại nội dung chương trình đào tạo một cách khoa học nhằm đánh giá, xác định nhu cầu thiết bị cần đầu tư cho từng thời điểm củng như cho cả quá trình đào tạo Tăng kinh phí đầu tư TBTH theo hướng có trọng tâm trọng điểm cho các ngành mũi nhọn Huy động nhiều nguồn đầu tư Phối hợp với doanh nghiệp sản xuất trong hoạt động thực tập sản xuất để giãm chi phí đầu tư Phải lập kế hoạch trang bị TBTH song song với công tác xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo Xây dựng lại quy trình mua sắm sao cho đảm bảo đúng quy trình và mang tính khoa học cao Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL và những người thực hiện công tác cung ứng TBTH Nhóm biện pháp quản lý việc khai thác, sử dụng Xây dựng quy trình quản lý công tác khai thác thiết bị một cách tổng thể, triển khai cụ thể ở từng khoa, phòng, xưởng. Ban hành các quy định, quy trình về sử dụng, quy trình giao mượn TBTH phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ quản lý TBTH cho từng cấp quản lý Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ hồ sơ theo dõi việc sử dụng TBTH tại từng đơn vị TBTH Cần cung cấp đầy đủ tài liệu về các thông số kỹ thuật, tính năng của TBTH cho các đơn vị khi thiết bị được đầu tư Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBTH cho cán bộ phụ trách trực tiếp, giảng viên. Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề , báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và nhằm đề xuất giải pháp sử dụng TBTH có hiệu quả. Điều chỉnh và xây dựng kế hoạch đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, thực tập sản xuất, giãm giờ học lý thuyết Nhóm biện pháp quản lý việc bảo quản TBTH Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hàng năm một cách đầy đủ và đảm bảo tính khoa học Xây dựng bộ phận kỹ thuật chuyên trách bảo trì TBTH ở từng đơn vị Có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì Tăng cường nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp quản lý bảo trì Khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia khắc phục thiết bị hư hỏng, hổ trợ kinh phí và vật tư, phụ tùng thay thế để họ thuận lợi thực hiện Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc Tận dụng chế độ hậu mãi của nhà cung cấp Công tác bảo trì, bảo dưỡng hải đảm bảo: tính kế hoạch, tính kịp thời, tính linh hoạt Nhóm biện pháp quản lý việc thanh lý TBTH Xây dựng kế hoạch thanh lý TBTH hàng năm dựa trên cở sở các quy định về quản lý sử dụng và thanh lý tài sản nhà nước Xây dựng quy trình thanh lý một cách đầy đủ, rỏ ràng và khoa học Thành lập bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị Có kế hoạch đưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Công tác thanh lý phải đảm bảo đảm đúng quy định và kịp thời. Nhóm biện pháp về tổ chức các điều kiện hỗ trợ khác Lập kế hoạch dự trù kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý thiết bị bằng cách trang bị các phần mềm quản lý tài sản như: • Quản lý công tác đầu tư, mua sắm • Quản lý danh mục tài sản • Quản lý công tác sử dụng, tính toán khấu hau và tuổi thọ thiết bị • Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng Quản lý công tác thanh lý tài sản Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ khai thác TBTH như: • Xây dựng các phòng, xưởng thực hành đảm bảo đúng quy chuẩn về diện tích, kết cấu, màu sắc. • Hệ thống nguồn điện cung cấp, ánh sáng, hệ thống âm thanh phải đảm bảo đ1ung yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tốt nhất. • Hệ thống máy chiếu hoặc phương tiện phóng đại hiển thị phải đầy đủ, phù hợp và luôn ở trạng thái hoạt động tốt. • Trang bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ như: thiết bị đo, dụng cụ cầm tay,.. Bố trí, sắp xếp đầy đủ bàn ghế cho sinh viên tham gia thực hành và phù hợp với từng môn, từng loại hình thực tập. Xin trân trọng cảm ơn! PHIẾU KHẢO SÁT ( MẪU 1) ( Dành cho cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm) Phiếu khảo sát này nhằm mục đích khảo sát về thực trạng công tác quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc đề xuất biện pháp quản lý thiết bị thực hành tại đơn vị có hiệu quả hơn. Xin Quý Thầy ( Cô) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp và trả lời một số câu hỏi ngắn gọn dưới đây. V. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 8. Họ và tên: 9. Chức vụ: . 10. Bộ phận (Phòng/khoa/ tổ,..):... VI. PHẦN ĐÁNH GIÁ 11. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng thiết bị thực hành tại đơn vị Nội dung Tốt Khá TB Yếu Mức độ đầu tư mua sắm thiết bị thực hành hàng năm có tăng so với kế hoạch đã đề ra. Chất lượng thiết bị thực hành có phù hợp cho nhu cầu đào tạo. Số lượng thiết bị thực hành có đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu đào tạo. Tính đồng bộ của thiết bị thực hành khi được đầu tư nâng cấp. Tính hiện đại của thiết bị thực hành hiện có so với yêu cầu thực tiễn sản xuất. Sinh viên có hứng thú làm tăng động lực học tập khi tiếp xúc với thiết bị thực hành. Việc đầu tư thiết bị thực hành làm tăng khả năng nghiên cứu của giảng viên 12. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý công tác mua sắm thiết bị thực hành tại đơn vị (a) Việc đầu tư mua sắm thiết bị thực hành thường căn cứ theo kế hoạch nào? Học kỳ [ ] Năm học [ ] Năm tài chính [ ] không theo kế hoạch [ ] (b) Việc đầu tư mua sắm thiết bị thực hành thường chú trọng vào: Tính năng của thiết bị [ ] Tính phù hợp của thiết bị [ ] Giá thành của thiết bị [ ] Chất lượng của thiết bị [ ] (c) Ảnh hưởng lớn nhất đến công tác mua sắm thiết bị thực hành hiện nay tại đơn vị là: Nguồn tài chính [ ] Thủ tục hành chánh [ ] Nguồn cung cấp thiết bị [ ] Khác [ ] (d) Quy trình của công tác mua sắm: Đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học [ ] Đúng quy trình, chưa đảm bảo tính khoa học [ ] Chưa có quy trình [ ] Chưa đảm bảo tính khoa học [ ] (e) Thiết bị thực hành đáp ứng khi mở ngành đào tạo mới: Đầy đủ [ ] Khá đầy đủ [ ] Một phần [ ] Không có [ ] (f) Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để sử dụng thiết bị thực hành mới Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] 13. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc sử dụng thiết bị thực hành tại đơn vị (a) Tần suất sử dụng Rất thường xuyên [ ] Thường xuyên [ ] Đôi khi [ ] Ít khi [ ] (b) Mức độ khai thác tính năng kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất của thiết bị thực hành Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] (c) Công tác quản lý việc sử dụng, khai thác thiết bị thực hành Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] (d) Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị thực hành Nội dung Thực hiện Mức độ thực hiện Có Không Tốt Khá TB Yếu Xây dựng quy định, quy trình kiểm tra việc sử dụng thiết bị thực hành Tổ chức kiểm tra hiệu suất sử dụng thiết bị thực hành Kiểm tra hồ sơ theo dõi việc sử dụng thiết bị thực hành Tổng kết đánh giá hiệu quả sử dụng Đề xuất giải pháp sử dụng thiết bị thực hành có hiệu quả 8. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thực hành tại đơn vị hiện nay? Nội dung Thực hiện Mức độ thực hiện Có Không Tốt Khá TB Y ế u Công tác xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng năm Có bộ phận kỹ thuật chuyên trách bảo trì thiết bị thực hành Có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì Có lập lý lịch và theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị thực hành Thiết bị thực hành có được bảo trì kịp thời Thiết bị thực hành có được bảo trì thường xuyên Thiết bị thực hành có được bảo trì theo định kỳ Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến hoạt động dạy của giảng viên Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến hoạt động học thực hành của sinh viên Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo của nhà trường 9. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc thanh lý thiết bị thực hành tại đơn vị. Nội dung Thực hiện Có Không Có lập kế hoạch thanh lý thiết bị thực hành hàng năm Có xây dựng quy trình thanh lý Có bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị thực hành Việc chậm thực hiện thanh lý thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị thực hành mới không 10. Xin Quý Thầy ( Cô) cho ý kiến để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thiết bị thực hành tại đơn vị. Trân trọng cảm ơn! PHIẾU KHẢO SÁT ( MẪU 2) ( Dành cho giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm) Phiếu khảo sát này nhằm mục đích khảo sát về thực trạng công tác quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc đề xuất biện pháp quản lý thiết bị thực hành tại đơn vị có hiệu quả hơn. Xin Quý Thầy ( Cô) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp và trả lời một số câu hỏi ngắn gọn dưới đây. I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 1. Họ và tên: 2. Bộ phận (Phòng/khoa/ tổ,..):... II. PHẦN ĐÁNH GIÁ 3. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng thiết bị thực hành tại đơn vị Nội dung Tốt Khá TB Yếu Mức độ đầu tư mua sắm thiết bị thực hành hàng năm có tăng so với kế hoạch đã đề ra. Chất lượng thiết bị thực hành có phù hợp cho nhu cầu đào tạo. Số lượng thiết bị thực hành có đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu đào tạo. Tính đồng bộ của thiết bị thực hành khi được đầu tư nâng cấp. Tính hiện đại của thiết bị thực hành hiện có so với yêu cầu thực tiễn sản xuất. Sinh viên có hứng thú làm tăng động lực học tập khi tiếp xúc với thiết bị thực hành. Việc đầu tư thiết bị thực hành làm tăng khả năng nghiên cứu của giảng viên 4. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc sử dụng thiết bị thực hành tại đơn vị (a) Tần suất sử dụng Rất thường xuyên [ ] Thường xuyên [ ] Đôi khi [ ] Ít khi [ ] (b) Mức độ khai thác tính năng kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất của thiết bị thực hành Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] (c) Công tác quản lý việc sử dụng, khai thác thiết bị thực hành Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] (d) Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị thực hành Nội dung Thực hiện Mức độ thực hiện Có Không Tốt Khá TB Yếu Xây dựng quy định, quy trình kiểm tra việc sử dụng thiết bị thực hành Tổ chức kiểm tra hiệu suất sử dụng thiết bị thực hành Kiểm tra hồ sơ theo dõi việc sử dụng thiết bị thực hành Tổng kết đánh giá hiệu quả sử dụng Đề xuất giải pháp sử dụng thiết bị thực hành có hiệu quả 5. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị thực hành tại đơn vị hiện nay? Nội dung Thực hiện Mức độ thực hiện Có Không Tốt Khá TB Yếu Công tác xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng năm Có bộ phận kỹ thuật chuyên trách bảo trì thiết bị thực hành Có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì Có lập lý lịch và theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị thực hành Thiết bị thực hành có được bảo trì kịp thời Thiết bị thực hành có được bảo trì thường xuyên Thiết bị thực hành có được bảo trì theo định kỳ Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến hoạt động dạy của giảng viên Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến hoạt động học thực hành của sinh viên Việc chậm bảo trì thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo của nhà trường 6. Quý Thầy ( Cô) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc thanh lý thiết bị thực hành tại đơn vị. Nội dung Thực hiện Có Không Có lập kế hoạch thanh lý thiết bị thực hành hàng năm Có xây dựng quy trình thanh lý Có bộ phận quản lý, tính toán khấu hau, tuổi thọ thiết bị thực hành Việc chậm thực hiện thanh lý thiết bị thực hành có ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị thực hành mới không 7. Xin Quý Thầy ( Cô) cho ý kiến để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thiết bị thực hành tại đơn vị. Trân trọng cảm ơn! PHIẾU KHẢO SÁT ( MẪU 3) ( Dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm) Phiếu khảo sát này nhằm mục đích khảo sát về thực trạng công tác quản lý thiết bị thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc đề xuất biện pháp quản lý thiết bị thực hành tại đơn vị có hiệu quả hơn. Xin các anh (Chị) vui lòng đánh dấu X vào những ô thích hợp và trả lời một số câu hỏi ngắn gọn dưới đây. III. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN 5. Họ và tên: .. 6. Ngành học: ..... 7. Thuộc khoa: 8. Đang học năm thứ: . IV. PHẦN ĐÁNH GIÁ 9. Anh ( Chị) có nhận xét như thế nào về thực trạng thiết bị thực hành tại Khoa của Anh (Chị) đang học: Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Chất lượng của thiết bị thực hành phù hợp cho nhu cầu đào tạo. Số lượng thiết bị thực hành đáp ứng đầy đủ cho nhu đào tạo Tính đồng bộ của thiết bị thực hành khi được đầu tư nâng cấp. Tính hiện đại của thiết bị thực hành hiện có so với yêu cầu thực tiễn sản xuất. Tính khoa học đáp ứng việc rèn luyện kỹ năng tay nghề cho sinh viên Sinh viên có hứng thú làm tăng động lực học tập khi tiếp xúc với thiết bị thực hành. Việc đầu tư thiết bị thực hành làm tăng khả năng tự học của sinh viên. 10. Anh ( Chị) có nhận xét như thế nào về thực trạng quản lý việc sử dụng thiết bị thực hành tại khoa của Anh ( Chị) (a) Tần suất sử dụng Rất thường xuyên [ ] Thường xuyên [ ] Đôi khi [ ] Ít khi [ ] (b) Khai thác tính năng kỹ thuật của thiết bị thực hành và ứng dụng vào thực tế sản xuất Rất thường xuyên [ ] Thường xuyên [ ] Đôi khi [ ] Ít khi [ ] (d) Xây dựng quy trình thực hành: Có [ ] Chưa có [ ] (e) Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá công tác sử dụng thiết bị thực hành Có [ ] Chưa có [ ] 11. Kịp thời thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thực hành nhằm đáp ứng kịp thời hoạt động học thực hành cho sinh viên Có [ ] Không [ ] 9. Kịp thời thực hiện thanh lý thiết bị lạc hậu hoặc hư hỏng không sửa chữa được. Có [ ] Không [ ] 10. Xin Anh ( Chị) cho ý kiến để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị thực hành tại đơn vị. Trân trọng cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_quan_ly_thiet_bi_thuc_hanh_tai_truong_cao_dang_kinh_te_ky_thuat_phu_lam_tp_ho_chi_minh_49.pdf
Luận văn liên quan