Luận văn Tính chất của môđun Artin

1. Hệ thống lại một số tính chất của modun Artin có liên quan đến nội dung của luận văn: cấu trúc, chiều, bội của moodun Artin; đối đồng điều địa phương, một số tính chất của vành thớ hình thưc, vành catenary, catenary phổ dụng. 2. Giới thiệu tính chất (*)(tính chất linh hóa tử) của modun Artin và chứng minh đăch trưng catenary của tập giá trị không trộn lẫn Usupp M thông qua tính chất (*) của modun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất.

pdf44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2505 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính chất của môđun Artin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn Tính chất của môđun Artin.pdf
Luận văn liên quan