Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao

(Bản scan) Bằng công nghệ ép thủy tĩnh có thể chế tạo được phôi ống dẫn sóng rada với các tính năng tương đương mẫu Nga, đây là phương pháp công nghệ mới chưa được áp dụng tại Việt Nam. Phương pháp này cho phép tạo phôi có hình dạng phức tạp hơn có độ đồng nhất cao về tính chất cơ lý trên toàn sản phẩm, đặc biệt cải thiện đáng kể về độ cứng của sản phẩm. Cần có đầu tư nghiên cứu thích đáng để chế tạo hoàn chỉnh ống dẫn sóng rada PRV-16. Phương pháp này cho phép tạo được nhiều loại sản phẩm khác bằng gia công áp lực từ bên trong.

pdf134 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Bánh răng mô dun nhỏ.pdf
Luận văn liên quan