Luận văn Tốt nghiệp Lợi ích của các nước đang phát triển khi gia nhập tổ chức WTO

Tổ chức thương mại thế giới gọi tắt là WTO (World Trade Oganiztion) là một tổ chức thương mại toàn cầu lớn nhất và quan trọng nhất thế giới, thu hút tới 145 nước (trong số khoảng 200 nước là thành viên của liên hiệp quốc) và chi phối tới 95% tổng kim ngạch thương mại toàn thế giới. WTO cũng là tổ chức kinh tế - thương mại đưa ra các yêu cầu rất cao về minh bạch hoá các quy định thương mại, về cắt giảm thuế quan nhập khẩu, tiến tới xoá bỏ thuế quan, tự do hoá thương mại hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ; về thực hiện quy chế tối huệ quốc.

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tốt nghiệp Lợi ích của các nước đang phát triển khi gia nhập tổ chức WTO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuan-van-tot-nghiep-Loi-ich-cua-cac-nuoc-dang-phat-trien-khi-gia-nhap-to-chuc-WTO.pdf
Luận văn liên quan