Luận văn Tuyển dụng viên chức tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre

Với mục đích tìm kiếm giải pháp hoàn thiện tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre, luận văn đã tập trung nghiên cứu lý luận về tuyển dụng viên chức, kết hợp khảo sát, đánh giá thực trạng tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trên trong thời gian tới, Qua quá trình thực hiện, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau: Thứ nhất, luận văn đã xây dựng khung lý thuyết cơ bản về tuyển dụng viên chức với các nội dung về thẩm quyền, hình thức, quy trình tuyển dụng chi tiết để làm cơ sở thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện trên thực tế. Đồng thời khảo sát, đúc rút kinh nghiệm tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở ba tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Cà Mau để làm cơ sở tham khảo, học tập kinh nghiệm. Thứ hai, luận văn đã tiến hành khảo sát, mô tả thực trạng tuyển dụng viên chức tại ba Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre (gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) trong giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/6/2017 qua đó đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, xác định ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong tuyển dụng viên chức tại ba đơn vị trong thời gian qua.

pdf134 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tuyển dụng viên chức tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tuyen_dung_vien_chuc_tai_cac_ban_quan_ly_du_an_dau.pdf
Luận văn liên quan