Luận văn Ứng dụng Mạch vi số lập trình

MỤC LỤC PHẦN I LÝ THUYẾT CHUƠNGI+ GIỚI THIỆU CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN Í CỔNG LOGIC VÀ (AND) ,HOẶC (OR) ,KHÔNG (NOT) 1/ Cổng logic VÀ. 2/ Cổng logic HOẶC 3/ Cổng logic KHÔNG ÍI CỔNG LOGIC KHONG-VẦ (NAND) ,KHONG-HOẬC (NOR). 1/ Cổng NAND 2/ Cổng NOR IÍI CỔNG LOGIC EXOR ,EXNOR 1Cống EXOR 2Cống EXNOR IV/ BIẾN ĐỔI CÁC HÀM QUAN HỆ RA HÀM LOGIC NAND, NOR . 6 CHƯƠNG II MẠCH LOGIC TỔ HỢP Í ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MẠCH TỔ HỢP ÍI PHƯƠNG PHÁP BIỂU THỊ VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LOGỊC IÍI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ LOGIC MẠCH TỔ HỢP 2/ Lập bảng sự thật 3/ Tiến hành đơn giản hoá CHƯƠNG III GIỚI THIỆU VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH 1/ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH 2/ CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA CÁC HỌ VI MẠCH LẬP TRÌNH 3/ CÁC PHẦN MÈM HỔ TRỢ CỦA PLD 4/ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SYNARYO PHẦN II THI CÔNG PHẦN III KẾT LUẬN

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng Mạch vi số lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng Mạch vi số lập trình.pdf