Luận văn Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

1.1. Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 17/10/2000 đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục là: “ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo ở mọi cấp học, bậc học và ngành học”. 1.2. Do hệ thống kênh hình của SGK chỉ có những kênh hình “tĩnh” không đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu những kiến thức khái niệm, quy luật, định luật, quá trình, là kiến thức rất trừu tượng, nên HS khó hiểu, khó lĩnh hội được tri thức mới. Cần phải có những phương tiện hỗ trợ như: hình ảnh động, phim,

pdf119 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2964 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 (NC) theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXay-dung-va-su-dung-bai-giang-dien-tu-phan-sinh-thai-hoc-sinh-hoc-12-NC-theo-huong-tich-hop-truyen-thong-da-phuong-tien.pdf
Luận văn liên quan