Mô hình tổ chức và hoạt động của Bolero.net

Lời giới thiệu Mục lục Lời giới thiệu. 1 Mục lục. 2 Danh mục từ viết tắt3 Bảng danh mục các bảng và hình. 4 Chương 1. Cơ sở lý luận về giao dịch TMĐT B2B4 1. Các khái niệm cơ bản về giao dịch TMĐT B2B5 1.1 Khái niệm về TMĐT5 1.2 Khái niệm về TMĐT B2B5 1.3 Khái niệm về quản trị tác nghiệp TMĐT5 1.4 Mục đích của hoạt động thương mại B2B5 1.5 Các bên tham gia hoạt động thương mại B2B6 2. Những lý thuyết về mô hình tổ chức công nghệ giao dịch TMĐT B2B6 2.1 Các mô hình giao dịch và các loại thị trường TMĐT B2B6 2.1.1 Các loại giao dịch. 6 2.1.2 Các loại thị trường B2B6 2.2 Loại thị trường thương mại cộng tác. 7 Chương 2. Mô hình tổ chức và hoạt động của Bolero.net10 1. giới thiệu chung về Bolero.net10 2. Mô hình tổ chức của bolero.net11 3. Các hoạt động của bolero.net18 3.1 Hoạt động cung ứng dịch vụ. 18 3.2 Hoạt động kết nối và xử lý dữ liệu. 21 3.2.1 Hoạt động kết nối21 3.2.2 Hoạt động xử lý dữ liệu. 24 3.3 Hoạt động hỗ trợ. 30 3.3.1.Đào tạo. 30 3.3.2 Dịch vụ hỗ trợ. 31 Kết luận. 32 Tài liệu tham khảo. 32

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mô hình tổ chức và hoạt động của Bolero.net, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời giới thiệu Trong thời gian vừa qua với sự quảng bá của tivi, báo, đài thì cụm từ “Thương mại điện tử” không còn xa lạ với nhiều người nữa. Những lợi ích mà Thương mại điện tử mang đến là rất lớn và thiết thực. Tại nước ta, việc ứng dụng thương mại điện tử mới chỉ dừng ở các mức độ đơn giản và chưa rộng rãi. Điều này cũng là dễ hiểu đối nước ta bởi thương mại điện tử muốn phát triển cũng còn phải dựa vào nhiều điều kiện như mạng kết nối, hệ thống thanh toán, luật pháp liên quan... – những điều kiện mà chúng ta còn chưa phát triển theo kịp. Trong hoàn cảnh như vậy thì việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử B2B tại nước ta còn bị hạn chế. Trong đề tài này nhóm chúng tôi sẽ giới thiệu về tổ chức và hoạt động của website Bolero.net, một website hoạt động theo mô hình cộng tác thương mại. Đây là mô hình mới mẻ cũng là mô hình thể hiện nhiều sự phức tạp nhất bởi trong mô hình này có nhiều bên tham gia cùng hợp tác chia sẻ trên một nền tảng công nghệ chung. Cái khó thể hiện ở chỗ làm sao chúng ta có thể thiết lập được một nền tảng công nghệ chung đó mà nó đáp ứng được nhu cầu chia sẻ, truyền tải các thông tin kinh doanh giữa các bên tham gia. Với sự cố gắng của các thành viên trong nhóm thì chúng tôi đã phác họa được các nét cơ bản về mô hình tổ chức và hoạt động căn bản của Bolero. Mặc dù đã cố gắng nhưng trong quá tìm hiểu và hoàn thiện sản phẩm chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót, do vậy nhóm chúng tôi mong muốn nhận đươc những đóng góp của người đọc để sản phẩm này chất lượng hơn nữa. Mục lục Danh mục từ viết tắt Cụm từ viết tắt Nghĩ đầy đủ TMĐT Thương mại điện tử LC Letter of Credit – Thư tín dụng SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication CMP Core messaging platform PKI Public Key Infrastructure Bảng danh mục các bảng và hình Hình Tên hình Trang 1 Mạng lưới thương mại cộng tác giữa Bolero và các đối tác 7 2 Mô hình hợp tác của Bolero với các đối tác 8 3 Mô hình Bolero Open4 Trade 8 4 Các thành phần cốt lõi của WebGateway Bolero 11 5 Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối ngân hàng và tổ chức tài chính của Bolero 12 6 Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối doanh nghiệp kinh doanh của Bolero 13 Chương 1. Cơ sở lý luận về giao dịch TMĐT B2B 1. Các khái niệm cơ bản về giao dịch TMĐT B2B 1.1 Khái niệm về TMĐT Thương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. 1.2 Khái niệm về TMĐT B2B Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ thông qua mạng internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. 1.3 Khái niệm về quản trị tác nghiệp TMĐT - Quản trị tác nghiệp bao gôm các hoạt động quản trị cơ bản như kế hoạch hóa, lãnh đạo, tổ chức, nhân sự, kiểm soát... - Quản trị tác nghiệp TMĐT là việc ứng dụng các hoạt động quản trị tác nghiệp trong môi trường TMĐT. Nó cũng bao gồm các hoạt động về quản trị tác nghiệp cơ bản như quản trị mua/bán hàng hóa, quản trị dự trữ, nhân sự...nhưng tập trung vào việc quản trị một doanh nghiệp hoặc một dự án TMĐT. 1.4 Mục đích của hoạt động thương mại B2B Có hai mục đích chính là - Phục vụ cho sản xuất (đầu vào) + Cung ứng nguyên, nhiên vật liệu chính cho sản xuất – hàng hóa trực tiếp + Phục vụ các hoạt động bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) trong doanh nghiệp – hàng hóa gián tiếp. - Lưu thông hàng hóa, đưa hàng hóa từ sản xuất tới tay người tiêu dùng thông qua các kênh phân phối (đầu ra). 1.5 Các bên tham gia hoạt động thương mại B2B Doanh nghiệp đóng vai trò bên mua Doanh nghiệp đóng vai trò bên bán Trung gian trực tuyến 2. Những lý thuyết về mô hình tổ chức công nghệ giao dịch TMĐT B2B 2.1 Các mô hình giao dịch và các loại thị trường TMĐT B2B 2.1.1 Các loại giao dịch - Loại hình giao dịch bên mua là chủ đạo: có nhiều người bán và một người mua, trong loại giao dịch này người mua sẽ đóng vai trò trung tâm và có quyền lực thương lượng hơn. - Loại giao dịch bên bán là chủ đạo: có nhiều người mua và 1 người bán, do vậy quyền lực thương lượng sẽ tập trung vào người bán. - Loại hình giao dịch qua trung gian: có nhiều người bán và người mua, được tổ chức thành các sàn giao dịch. - Loại hình thương mại hợp tác: Trong loại hình này có sự truyền thông và chia sẻ thông tin, thiết kế, và lập kế hoạch giữa các đối tác kinh doanh. 2.1.2 Các loại thị trường B2B - Loại thị trường điện tử bên bán Đây là loại thị trường điện tử dựa trên website, trong đó một doanh nghiệp bán hàng hóa hay dịch vụ của mình cho nhiều doanh nghiệp khác thường thông qua mạng ngoại bộ Intranet. Trong loại hình thị trường này người bán là nhữn nhà sản xuất hay là các nhà kinh doanh trung gian hoạt động theo mô hình trực tuyến thuần tý hoặc click - and - mortar. Có 3 phương thức bán hàng chính là bán hàng qua catalog điện tử, bán thoe đấu giá tăng dần và bán một tới một (thường bán theo hợp đồng dài hạn) - Loại thị trường điện tử bên mua Là loại thị trường trong đó bên mua đứng ra tự lập cho mình một chợ điện tử trên đó có đăng những thông tin về đơn đặt hàng. Sau đó bên mua sẽ mời các doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên, nhiên vật liệu vào thăm dò tìm các đơn đặt hàng mà mình có khả năng cung cấp. - Sàn giao dịch điện tử B2B Là mô hình thị trường B2B được biết đến với nhiều tên gọi khách như là: cổng điện tử B2B, chợ điện tử, cộng đồng thương mại, thị trường điện tử, trung tâm trao đổi... Sàn giao dịch TMĐT B2B thực chất là một cổng giao dịch mở cửa cho tất cả các phía quan tâm: người bán và người mua, sử dụng một nền công nghệ chung và được bên thứ 3 hoặc các consortia công nghiệp quản lý. - Thương mại cộng tác là một mô hình thị trường mà trong đó việc sử dụng công nghệ số cho phép các công ty cộng tác trong việc lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm, dịch vụ và các ứng dụng mới của TMĐT. 2.2 Loại thị trường thương mại cộng tác Chúng ta lại nhắc lại khái niệm về loại thị trường thương mại cộng tác: Đó là mô hình thị trường B2B mà trong đó việc sử dụng công nghệ số cho phép các công ty cộng tác trong việc lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm, dịch vụ và các ứng dụng mới của TMĐT. Ta có thể hiểu mô hình thương mại cộng tác có rất nhiều bên tham gia bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, ngân hàng, tổ chức tài chính, các nhà cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, chính phủ ... Các bên tham gia này sẽ được liên kết với nhau bằng một kênh truyền thông nào đó nhằm chia sẻ những dữ liệu thương mại với nhau, điều đó sẽ giúp cho hoạt động trao đổi thương mại giữa các bên tham gia nhanh chóng, hiệu quả, giảm chi phí và tiện lợi hơn. Vấn đề cốt lõi trong mô hình thị trường thương mại cộng tác này là ở chỗ chúng ta phải xây dựng được một kênh truyền thông hiệu quả kết nối các bên tham gia vào một mạng lưới. Các lợi ích chủ yếu của mô hình cộng tác thương mại đó là việc giảm giá thành, tăng thu nhập, giữ khách hàng tốt hơn thông qua việc: Giảm dự trữ quá mức Giảm xử lý ngoài dự kiến Giảm hàng tồn kho thông qua chuỗi cung ứng Giảm chi phí nguyên vật liệu Tăng doanh số bán Tăng cạnh tranh Các công cụ truyền thông chủ yếu hỗ trợ thương mại cộng tác là: E-mail Bảng thông báo và phòng chat Truy cập dữ liệu chung trực tuyến Một số hình thức thương mại cộng tác - Trung tâm cộng tác: Đây là hình thức thương mại cộng tác thường được sử dụng cho các đối tác trong một chuỗi cung ứng hoặc trong một tổ chức. Hình thức này cung cấp cho các bên tham gia các công cụ truyền thông hỗ trợ là email, bảng thông báo và phòng chat, truy cập cơ sở dữ liệu chung trực tuyến bất kỳ từ đâu. - Các mạng cộng tác: Được phát triển từ sự hợp tác truyền thống trong chuỗi cung ứng theo chiều dọc nhưng với sự hỗ trợ của công nghệp web thì các chuỗi cung ứng đã phát triển thành các mạng hợp tác bao gồm nhiều bên tham gia hơn, thông tin được truyền tải thông suốt trong mạng. - Thương mại cộng tác và quản trị tri thức: Đây là mạng cộng tác được xây dựng với mục đích chính yếu là thu thập và sáng tạo ra các tri thức từ các thành viên trong mạng. Mô hình này được áp dụng trong các hãng kinh doanh toàn cầu có cơ sở ở nhiều nơi khác nhau trên thê giới. Chương 2. Mô hình tổ chức và hoạt động của Bolero.net 1. giới thiệu chung về Bolero.net Bolero được thành lập từ năm 1998 với sự ủng hộ chính từ khối các ngân hàng và khối các công ty hậu cần toàn cầu. Bolero được tạo nên như là bên thứ 3 trung lập, đáng tin cậy để phát triển 1 nền tảng chắc chắn có tính mở và hợp pháp nhằm chuyển giao (phân phối) thương mại phi giấy tờ giữa người mua, người bán, tổ chức tài chính và nhưng nhà cung cấp dịch vụ hậu cần ở khắp mọi nơi trên thế giới một cách khả thi, nhanh chóng, chính xác và an toàn. Ngày nay Bolero đưa các tập đoàn, các nhà kinh doanh hàng hóa và ngân hàng của họ lại với nhau để chia sẻ những lợi ích từ viêc hợp tác tài chính thương mại, từ sự cung cấp một kênh liên kết mở, trung lập và đáng tin cậy được thiết kế riêng biệt cho sự giao tiếp thương mại điện tử, dữ liệu tài chính và những thông điệp có liên quan. Thêm vào đó Bolero còn cung cấp các giải pháp hợp tác tài chính vững mạnh như là một chủ thể dịch vụ toàn cầu giúp giảm chi phí triển khai và thực chất là giảm thời gian thu được lợi ích. Tầm nhìn của Bolero: Tầm nhìn của Bolero là trở thành nhà cung cấp tiên phong đưa ra các giải pháp đa ngân hàng và các cơ sở hạ tầng kênh kết nối đa ngân hàng nhằm hỗ trợ cho sự hợp tác của các tổ chức tài chính thương mại toàn cầu bằng cách điều khiển tập trung trong một nền tảng chung cho tất cả các mảng tận cùng của quy trình tài chính thương mại. 2. Mô hình tổ chức của bolero.net Mô hình tổ chức của Bolero.net là theo mô hình cộng tác thương mại dưới hình thức trung tâm cộng tác. Bolero cung cấp cung cấp một kênh liên kết mở, trung lập và đáng tin cậy được thiết kế riêng biệt cho sự giao tiếp của thương mại điện tử , dữ liệu tài chính và những thông điệp có liên quan. Bolero kết nối nhiều doanh nghiệp-ngân hàng-tổ chức tài chính vào thành một mạng lưới mà trong đó Bolero chính là trung gian cung cấp công nghệ và giải pháp cho các bên. Bolero liên kết các khách hàng của mình với nhau tạo thành một mạng lưới. Hình 1: Mạng lưới thương mại cộng tác giữa Bolero và các khách hàng Khách hàng của Bolero gồm nhiều tổ chức có thể được chia ra làm các khối: Khối các ngân hàng Khối các công ty thương mại: Xuất và nhập khẩu Khối cá công ty trung gian: giao vận Bolero với vai trò hỗ trợ cho việc truyền tải các thông tin tài chính thương mại điện tử giữa các bên: mail, fax, courier sử dụng các công nghệ EDI, Van... Hình 2: mô hình hợp tác của Bolero với các đối tác Bolero Open4Trade Cơ sở hạ tầng cốt Bolero Open4Trade cho phép thực hiện các giao hàng tự động hóa và hợp tác với tất cả các đối tác thương mại. Các cơ sở hạ tầng Bolero (Bolero Open4Trade) bao gồm 5 thành phần chính: các Core Messaging Platform-CMP, Rulebook, Title Registry, Bolero Collaboration Libraries and Bolero Compliance and Compliance engine Hình 3: Mô hình Bolero Open4 Trade (1). Core Messaging Platform-CMP. Nền tẩng công nghệ tin nhắn cốt lõi. Các Core Messaging Platform cung cấp cho các giao tiếp điện tử an toàn đa ngân hàng giữa các bên thương mại liên quan, giao dịch tài chính thương mại. Với mục đích cung cấp một kênh kết nối an toàn và nhanh chóng cho các doanh nghiệp và các ngân hàng mà không cần phải gửi nhiều tin nhắn hoặc sử dụng các kênh riêng biệt, điện tử, hoặc thông điệp trừu tượng trong bất kỳ phương thức nào. CMP với đầy đủ các tính năng ưu việt đã tạo một môi trường trung gian có tính minh bạch cao, nhanh chóng thuận tiện và đặc biệt an tòan cho các giao dịch Thương mại điện tử. Nó gồm các tính năng chính như: + Giao hàng đảm bảo-Guaranteed Delivery. + Xác nhận tin nhắn-Message Validation. + Không chối bỏ-Non repudiation. + Các văn bản ràng buộc về mặt pháp lý-Legally Binding Documents. + Thông báo giao hàng-Delivery Notification. + Xác nhận tài liệu-Document Validation. + Tài liệu gốc-Document Originality. + Thờ gian chờ-Trusted Time. (2 . Rulebook - Tài liệu chuẩn (Quy tắc). Bolero cung cấp một khuôn khổ pháp lý duy nhất. Bolero thiết lập một giao kèo (khế ước) ràng buộc của các quy tắc mà tất cả người sử dụng dịch vụ Bolero được yêu cầu ký vào. Nó cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho phép người sử dụng mở rộng các kết quả pháp lý đạt được hiện tại trong môi trường giấy. Rulebook là một hợp đồng đa phương được liên kết với mỗi người dùng tới từng người dùng khác liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Bolero. Ngoài ra, Rulebook cung cấp các quy tắc pháp lý là nền tảng hệ thống cho khả năng giao dịch điện tử Bills of Lading (Bolero Bills of Lading) thông qua một ứng dụng có nêu các quyền và nghĩa vụ của những người sử dụng liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa quốc tế. (3). Bolero Collaboration Libraries - Bolero liên kết các Thư viện. Bolero cung cấp một thư viện hợp tác được xây dựng dựa trên các tài liệu thương mại điện tử, được gọi là BoleroXML và dựa trên cú pháp XML. Các thư viện hợp tác được thành lập cho từng khu vực tài chính thương mại cụ thể. Các thư viện hợp tác là cốt lõi để cung cấp khả năng tương tác, lập bản đồ bên ngoài vào các định dạng khác và xác nhận toàn diện của tất cả các tài liệu gửi qua các kênh Bolero. Ngoài các tài liệu có cấu trúc có trong thư viện hợp tác (liên kết) Bolero, Bolero cũng hỗ trợ một loạt các văn bản thương mại khác có cấu trúc và phi cấu trúc. Tài liệu không có cấu trúc có thể được trình bày trong bất kỳ định dạng, bao gồm tất cả, Microsoft hình ảnh, pdf và các định dạng văn bản khác. Bolero cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật cho phép từ bất kỳ-đến-bất kỳ (any-to-any) bản dịch của các định dạng cấu trúc để cả hai định dạng tiêu chuẩn như DTA và SWIFT và các định dạng người dùng cụ thể. (4). Title Registry – Tiêu đề đăng ký. Bolero Title Registry cung cấp một kho lưu trữ, tạo ra và chuyển giao tài liệu Tiêu đề thương lượng. Trung tâm này sẽ thực hiện đầy đủ một dịch vụ đảm bảo đầy đủ các thông tin trong hoá đơn của hàng hoá (Bill of Lading). Cơ quan đăng ký tên là một ứng dụng để ghi âm và chuyển giao các quyền và nghĩa vụ chứa trong một hoá đơn hàng hoá (Bolero Bill of Lading). Các hoá đơn hàng của Bolero (Bill of Lading Bolero) có tất cả các thuộc tính của một vận đơn hàng điện tử, nhưng với tất cả các lợi ích của việc kiểm soát và khả năng kết hợp với giấy tín phiếu cầm cố của hàng hoá. (5). Reconciliation and Compliance Engine - Tuân thủ hòa giải(giải quyết) và phương tiện hoà giải. Bolero có những văn bản hòa giải (giải quyết) mạnh mẽ, toàn diện và công cụ phù hợp có thể được cấu hình cho cả hai truyền thống và mở tài khoản thương mại yêu cầu tài liệu phù hợp. Các kiến trúc nhiều lớp cho phép thực hiện nhanh chóng các bộ quy tắc duy nhất mà không làm thay đổi cơ sở hạ tầng cơ bản. Nó được sử dụng như một công cụ tuân thủ hoàn toàn tự động ở trung tâm của các cấp Bolero Tài chính ứng dụng cũng như là công cụ để hỗ trợ kiểm tra việc tuân thủ và kiểm tra tài liệu trước cho các tài liệu trình bày dưới một LC xuất đi. Bolero WebGateway. Bolero xây dựng cho riêng mình một công web để kết nối tất cả các khách hàng doanh nghiệp với nhau và với các ngân hàng, tổ chức tài chính, hoặc giữa các tổ chức tài chính với nhau. Các WebGateway Bolero là một mở rộng của dịch vụ lưu trữ Bolero được thiết kế để đảm bảo dễ dàng hội nhập và khả năng tương tác giữa một ngân hàng (hoặc công ty của) hệ thống văn phòng và Bolero. Bolero xây dựng một Bolero WebGateway với mục tiêu chính là: • Chuẩn hóa môi trường giao diện để cho phép chốt lại và hạot động với nỗ lực tối thiểu. • Kích hoạt tính năng tự động hóa hoàn toàn giữa các văn phòng Ngân hàng và Bolero. • Cấu hình ở mức thấp nhất của việc sử dụng (khu vực / kênh / địa lý). • Lập bản đồ tự động từ các ngành công nghiệp tiêu biểu (SWIFT, DTA), Bolero tiêu chuẩn (BoleroXML, SWIFT + +) và dễ dàng cấu hình cho bản đồ tự động (ứng dụng của khách hàng cụ thể) khác có cấu trúc định dạng… • Cung cấp kiểm soát mạnh mẽ và khả năng quản lý cho kiểm toán, phát lại, theo dõi. • Bảo tồn điều kiện kiểm toán, an ninh, không thoái thác và tuân thủ. Hình 4: Các thành phần cốt lõi của WebGateway Bolero Các thành phần cốt lõi của WebGateway Bolero • Bolero Connectors. Bolero kết nối - cung cấp dịch vụ tự động đến và đi từ bất kỳ tiêu chuẩn quy định hoặc định dạng tin nhắn sở hữu cấu trúc tạo thành BoleroXML. • Monitor. Giám sát các công cụ cho phép thẩm tra của tất cả các tin nhắn được gửi và nhận thông qua các WebGateway, cùng với chức năng quản lý và kiểm soát để quản lý hoạt động chờ, xếp hàng sửa chữa và phục hồi. • Security. An ninh - Quản lý chìa khóa, giấy chứng nhận và tài khoản người dùng. • Packaging. Bao bì - xác định và các gói tin nhắn vào định dạng bao bì theo quy định (ví dụ như .zip). • Communications Layer. Người truyền tải - cung cấp truy cập để bảo đảm các máy chủ FTP, trường hợp dịch vụ dành riêng được xác định bởi một số ngân hàng cá nhân và lưu trữ bản ghi để đơn giản hoá việc tải lên và tải về. Các đối tác của Bolero Để tạo dựng một mạng lưới như vậy Bolero cũng cần có những đối tác hỗ trợ, đó chính là tổ chức đi đầu trong ngành công nghiệp, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cốt lõi và các công ty cung cấp giải pháp công nghiệp. Danh sách các đối tác của Bolero gồm có: Aditya Birla Minacs Brady plc CBA CSC DOS Dialog Orientierte Software GmbH Exidio Tradepaq Zanders 3. Các hoạt động của bolero.net 3.1 Hoạt động cung ứng dịch vụ Hoạt động cung ứng dịch vụ của Bolero đối với hai khối là ngân hàng, tổ chức tài chính và khối các doanh nghiệp kinh doanh có khác nhau. Hoạt động cung ứng dịch vụ cho khối ngân hàng và các tổ chức tài chính Hình 5: Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối ngân hàng và tổ chức tài chính của Bolero Tuần đầu tiên. + Enrolment – Ghi danh: Việc ghi danh tên khách hàng vào hệ thống của chỉ mất khoảng 1-2 ngày. Thời gian này chủ yếu là để hệ thống máy chủ của xác nhận xem tư cách pháp nhân của doanh nghiệp muốn tham gia. + User Setup – thiết lập người dùng: Khi đã hoàn tất việc ghi danh cho doanh nghiệp thì hệ thống của Bolero bắt đầu thiết lập với người dùng bằng các liên lạc với khách hàng. Mất khoảng 1 ngày để thiết lập người dùng. + RID Setup – Thiết lập RID. Mất khoảng 1 ngày. + Authorisations Setup – Thiết lập uỷ quyền. Bolero sẽ thiết lập việc uỷ quyến cho khách hàng những quyền lợi cũng như nghĩa vụ phải thực hiện của khách hàng. Việc uỷ quyền và phổ biến quyền lợi và nghĩa vụ cho doanh nghiệp mất khoảng 1-2 ngày. + Training Setup – Thiết lập đào tạo. Bolero thiết lập kế hoạch đào tạo khách hàng sử dụng các dịch vụ, giải pháp phần mềm của Bolero để tiến hành đào tạo. Việc thiết lập kế hoạch đào tạo này mất khoảng. Mất khoảng 1-2 ngày để thiết kế đào tạo cho doanh nghiệp vì phải tìm hiểu rõ đặc điểm loại hình kinh doanh của doanh nghiệp trước khi tiến hành đào tạo. Tuần thứ 2. + Training – Triển khai đào tạo. Mất khaỏng 1-3 ngày. + Live Setup – Cài đặt trực tiếp. Mất khoảng 1 ngày. Tuần thứ 3. + Deployment – Triển khai. Mất khaỏng 1-2 ngày. + Live Bank Test – Ngân hàng kiểm tra trực tiếp. Mất khaỏng 1-2 ngày. Hoạt động cung ứng dịch vụ của Bolero cho khối doanh nghiệp kinh doanh Hình 6: Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối doanh nghiệp kinh doanh của Bolero Tuần 1. + Security & Compliance – An ninh và Quy định. Mất khoảng 1-5 ngày + Intro to Ops – Mất khaỏng 0.25 ngày. Tuần 2. + Enrolment – Ghi danh. Mất khoảng 1-5 ngày. + User Setup – thiết lập người dùn. Mất khoảng 1 ngày. + RID Setup – Thiết lập RID. Mất khoảng 1 ngày. Tuần 3. + Training Setup – Thiết lập đào tạo. Mất khoảng 1-2 ngày. + Training – Triển khai đào tạo. Mất khoảng 1-3 ngày. + Live Setup – Cài đặt trực tiếp. Mất khoảng 1 ngày. + Deployment – Triển khai. Mất khoảng 1-2 ngày. + Live Bank Test – Ngân hàng kiểm tra trực tiếp. Mất khoảng 1-2 ngày 3.2 Hoạt động kết nối và xử lý dữ liệu 3.2.1 Hoạt động kết nối + Xây dựng cơ quan đăng ký – đăng nhập Cơ quan đăng ký Bolero cung cấp 1 kho lưu trữ, chuyển giao các tài liệu và điều khoản của doanh nghiệp và ngân hàng. Trong mỗi trường hợp, chỉ có các công ty được ủy quyền mới có thể đề nghị và hướng dẫn việc đăng ký để hoàn thành một giao dịch. Cơ quan đăng ký không chỉ tác động lên các yêu cầu, hướng dẫn của các công ty được ủy quyền, mà nó còn xác nhận các hành động và tự động thông báo cho bên còn lại. Điều này cho phép điều khiển hoạt động tránh những trường hợp gửi – nhận thông tin sai lệch và quản lý nội dung của cả hệ thống Cơ quan đăng ký ngăn chặn tất cả các sửa đổi, trừ khi được ủy quyền của người thay đổi có nguồn gốc, do đó loại trừ khả năng gian lận hóa đơn thay đổi của hóa đơn . Khi cơ quan đăng ký nhận được một yêu cầu sửa đổi, nó tạm dừng mọi hành động giao dịch cho đến khi các hoàn thành các thay đổi hoặc từ chối sửa đổi. Các hoá đơn hàng của Bolerocó tất cả các thuộc tính của một vận đơn hàng điện tử, nhưng với tất cả các lợi ích của việc kiểm soát và khả năng kết hợp với giấy tín phiếu cầm cố của hàng hoá. + Quản lý kết nối qua tin nhắn Các giao thức tin nhắn cho phép kết nối được đảm bảo. Bolero sử dụng một giao thức xác nhận, phát triển bởi SWIFT, để đạt được điều này: - Mỗi tin nhắn gửi đến Core Messaging Platform (CMP) được công nhận cho người gửi khi nhận được và xác nhận hợp lệ. - Mỗi tin nhắn gửi đến người nhận được ghi nhận vào CMP là nhận được. - Với mỗi xác nhận nhận được, CMP sẽ gửi một thông báo giao hàng cho người gửi. Nếu không có xác nhận là đã nhận được trong một thời gian cấu hình "thời gian chờ", CMP sẽ gửi một thông báo cảnh báo cho người gửi. + Định dạng tin nhắn Bolero sử dụng định dạng tiêu chuẩn định dạng Internet tin nhắn riêng. Đây là định dạng tương tự được sử dụng trong hầu hết các e-mail khách hàng (ví dụ, Outlook) và máy chủ mail (ví dụ, Exchange). Với an ninh gia tăng, định dạng này được gọi là định dạng / S. + Bảo mật Bolero sử dụng một Public Key Infrastructure ( khóa hạ tầng công cộng) (PKI), trong đó mỗi điều hành/máy tính có một phím "riêng" được sử dụng để đăng nhập hoặc giải mã thông điệp, trong khi CMP duy trì một trọng điểm "công cộng" được sử dụng để chứng thực chữ ký hoặc mã hóa tin nhắn. Mỗi cặp khoá được xác nhận của Cơ quan chứng nhận Bolero, điều hành bởi SWIFT. + Xây dựng cổng thanh toán Các WebGateway Bolero là một mở rộng của dịch vụ lưu trữ được thiết kế để đảm bảo dễ dàng hội nhập và khả năng tương tác giữa một ngân hàng (hoặc công ty của) hệ thống văn phòng và Bolero. Ngoài ra mỗi khách hàng có thể sử dụng nhiều cấu hình của gateway cho các khía cạnh khác nhau của việc sử dụng của Bolero và cho khu vực địa lý khác nhau hoặc các đơn vị, cung cấp sự linh hoạt tối đa cho trường hợp ở cấp địa phương và các kênh. Hai cấu hình sau đây chứng minh khả năng của các WebGateway Bolero cho cả tin nhắn gửi đi (ví dụ như Ngân hàng tư vấn cho một thư tín dụng) và cho các tin nhắn nội bộ (ví dụ như Ngân hàng nhận được một thư tín dụng hoặc áp dụng bảo lãnh từ một khách hàng doanh nghiệp). A. Tin nhắn gửi đến từ Ngân Hàng. + Các WebGateway Bolero sẽ kiểm kê các file FTP an toàn (hoặc các cấu hình vị trí nhận) hoặc tự động dựa trên thời gian kích hoạt, hoặc bằng một kích hoạt sử dụng (dựa trên các thông số cấu hình). + Tài liệu sẽ được tự động dịch sang BoleroXML và tin nhắn Bolero sẽ được tạo sẵn sàng cho chữ ký. + Ngân hàng sẽ trình bày với người xác nhận Bolero - tin nhắn sẽ được gửi đi. B. Tin nhắn gửi đi cho Ngân Hàng. + Tin nhắn đã nhận được trên Bolero vào WebGateway Bolero. Các tài liệu được tự động dịch từ BoleroXML vào cấu trúc định dạng tập tin (SWIFT, DTA, SWIFT, định dạng tập tin, vv). + Các Bolero WebGateway nhập tin nhắn vào vùng được chỉ định sẵn tập tin an toàn cho các ngân hàng (thường là thả ra khỏi vị trí bình thường cho khách hàng của ngân hàng khác tải lên dữ liệu và tin nhắn). Thông báo nhận có thể được tự động dựa trên mỗi tin nhắn gửi đến, dựa vào việc người sử dụng đã đồng ý thời gian kích hoạt hoặc trên một kích hoạt người dùng. 3.2.2 Hoạt động xử lý dữ liệu Toàn bộ quy trình giao nhận điện tử thông qua bolero.net trong đó bao gồm cả quy trình phát hành vận đơn điện tử ,chuyển quyền sở hữu từ người xuất khẩu sang nhười nhập khẩu ,đến việc xuất trình cho đại lý người chuyên chở tại nước nhập khẩu để nhận hàng được minh họa qua 14 bước cụ thể sau: - Bước 1: Người nhập khẩu đăng nhập vào bolero.net và đặt hàng thông qua hệ thống xử lý thông điệp trung tâm. - Bước 2: Người xuất khẩu đăng nhập vào bolero.net và nhận đơn hàng của người nhập khẩu. - Bước 3: Người nhập khẩu gửi cho người xuất khẩu một thông điệp yêu cầu các chứng từ cần xuất trình sau khi giao hàng để đựơc thanh toán. - Bước 4a: Người xuất khẩu gửi chấp nhận cho người nhập khẩu. - Bước 4b: Người nhập khẩu gửi tiếp nhận thông điệp đến ngân hàng yêu cầu mở LC. - Bước 5: Ngân hàng mở LC thông báo cho người xuất khẩu thông qua bolero.net và người xuất khẩu thực hiện giao hàng như trong truyền thống. - Bước 6: Người xuất khẩu gửi các yêu cầu cần thiết đến các cơ quan như chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, đơn đường biển, bảo hiểm đơn ... - Bước 7: Các chứng từ điện tử được chuyển đến cho người xuất khẩu thông qua bolero.net. - Bước 8: Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ điện tử cho trung tâm xử lý thanh toán (SURF ) của bolero.net để tổ chức kiểm tra và tiến hành thanh toán. - Bước 9: SURF kiểm tra các chứng từ với LC và thông báo cho người xuất khẩu và ngân hàng của người nhập khẩu. - Bước 10: Người nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng nhập khẩu, bộ chứng từ được chuyển cho người nhập khẩu. - Bước 11: Ngân hàng nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng của người xuất khẩu. - Bước 12: Khi hàng đến cảng ,đại lý của người chuyên chở thông báo hàng đã đến cảng cho người nhập khẩu. - Bước 13: Người nhập khẩu xuất trình vận đơn điện tử để đổi lấy lệnh giao hàng. - Bước 14: Người nhập khẩu dùng lệnh giao hàng để nhập hàng từ người vận tải. CMP cung cấp các giao tiếp điện tử với ngân hàng một cách an toàn giữa các bên liên quan tới thương mại hoặc giao dịch tài chính thương mại. Thiết kế đặc biệt dành cho các giao tiếp an toàn tương ứng với quá trình kinh doanh thực tế của công ty với tỷ lệ 1:1 (không cần phải gửi nhiều tin nhắn hoặc sử dụng các kênh điện thử riêng biệt hay các tin nhắn trừu tượng nào khác) và mỗi tin nhắn có thể bao gồm tối đa 30 tài liệu điện tử. + Giao dịch đảm bảo: Tin nhắn Bolero cung cấp sự đảm bảo về việc chuyển phát của tin nhắn. Đối với mỗi bước trong việc chuyển phát các tin nhắn, những phản hồi tương ứng sẽ được tạo ra bằng các sử dụng các giao thức của Bolero Messaging. + Không bỏ tin: Mỗi tin nhắn đều được ký hiệu bằng cách sử dụng công nghệ PKI. Mỗi người dung của Bolero có các mật mã riêng tư và công cộng của riêng mình. Do các mật mã riêng cần để xác nhận các mật mã công khai, Bolero không hủy việc gửi tin và tài liệu + Ràng buộc về mặt pháp lý: các tài liệu Bolero có thể là các bản nháp dự thảo hoặc những tài liệu hoàn chỉnh. Các tài liệu hoàn chỉnh là những văn bản pháp lý ràng buộc, và Sách hướng dẫn Bolero sẽ hướng dẫn các sử dụng. + Thông báo về việc chuyển phát: Tin nhắn Bolero cung cấp dịch vụ thông báo hoặc không thông báo về việc đã chuyển hàng. Đối với mỗi tin nhắn, thời gian chờ chuyển phát có thể xác định được. Trong trường hợp người dụng vẫn chưa nhận được tin nhắn như thời gian đã ghi trong thông báo, CMP sẽ thông báo tới người gửi của tin nhắn về sự chậm chễ của việc chuyển phát. CMP cũng thông báo tới người gửi tin nhắn khi người nhận đã nhận được tin nhắn đó. + Xác nhận tài liệu: Trong 1 tin nhắn Bolero sẽ bao gồm 1 tài liệu Bolero, tài liệu này được xem xét với về việc có tuân thủ Document Type Definition (Loại tài liệu định nghĩa - DTD) hay ko. Trong trường hợp không tuân thử, tài liệu sẽ bị từ chối và lý do từ chối sẽ được gửi tới người gửi tin nhắn. + Đảm bảo sự nguyên gốc của tài liệu: Một khi tài liệu cuối cùng đã được thông qua CMP, CMP sẽ xác nhận rằng nội dung của nó không hề bị thay đổi mỗi khi tài liệu được chuyển tiếp. Trong trường hợp tài liệu đã được thay đổi, CMP sẽ từ chối tin nhắn mà mang theo tài liệu. + Tin tưởng về thời gian: CMP có chức năng Trusted Time, ví dụ, dán thông báo CMP cho mỗi tin nhắn + Đảm bảo giao hàng Trong khi các giao thức Internet cho phép nhanh chóng, thực hiện không tốn kém. Trong khi e-mail đã chứng minh đáng tin cậy, không có bảo đảm là thư của bạn sẽ được gửi đến người nhận của nó. Điều này là hoàn toàn chấp nhận được đối với truyền thông nhất, nhưng nó không đủ tốt khi thanh toán được dựa vào việc cung cấp các tài liệu thương mại. CMP giải quyết vấn đề này với một giao thức xác nhận tiêu chuẩn. Mỗi tài liệu được gửi thông qua dịch vụ Bolero được đăng nhập và công nhận bởi các CMP, cung cấp cho người gửi với một đảm bảo rằng tài liệu sẽ được gửi đến người nhận. Khi người nhận nhận được văn bản, CMP thông báo cho người gửi hàng. Bolero cung cấp đầy đủ lợi thế của TMĐT bằng các phát triển một bộ tài liệu về TMDT được gọi là Bolero XML và dựa trên XML để phát triển. Bolero XML là một tiêu chuẩn mã nguồn cho ebML Bolero được xác nhận toàn cầu là một tiêu chuẩn về công nghệ cho phép các bên trong 1 hệ thống thương mại tương tác với nhau liền mạch bằng cách tự động trao đổi thông tin của hộ, tất cả trong một môi trường an toàn. Bolero đã lập một hệ thống bản đồ các tài liệu tài chính thương mại. Các tài liệu được tổng hợp thành “Collaboration Libraries” . Một thư viện hợp tác tồn tại cho từng hình thức tài chính được hỗ trợ bởi dịch vụ Bolero. Các thư viện hợp tác là cốt lõi để cung cấp khả năng tương tác, lập bản đồ bên ngoài vào các định dạng khác và xấc nhận toàn điện của tất cả các tài liệu gửi qua các kênh Bolero. Ngoài các tài liệu có cấu trúc có trong thư viện hợp tác Bolero, Bolero cũng hỗ trợ một loạt các văn bản thương mại khác có cấu trúc và phi cấu trúc. Tài liệu không có cấu trúc có thể được trình bày trong bất kỳ định dạng, bao gồm tất cả, Microsoft hình ảnh, pdf và các định dạng văn bản. Bolero cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật cho phép dịch bất kỳ của các định dạng cấu trúc để cả hai định dạng tiêu chuẩn như DTA và SWIFT và các định dạng người dùng cụ thể. Có thể mô tả ngắn gọn các hoạt động xử lý cơ bản như sau: Hoạt động Description (Mô tả) Guaranteed Delivery (Giao hàng đảm bảo) Thông điệp Bolero cung cấp một giao hàng được đảm bảo bởi tin nhắn. Đối với mỗi bước trong việc cung cấp các tin nhắn phản hồi tương ứng được tạo ra bằng cách sử dụng giao thức nhắn tin Bolero. Message Validation (Xác nhận tin nhắn) Mỗi tin nhắn đến sẽ được xác nhận trước khi chuyển tiếp nó đến đích. Điển hình là xác nhận, người gửi có hiệu lực, người nhận có hiệu lực, thống nhất tài liệu, kích thước thông báo, nguồn tài liệu, tin nhắn trực. Non repudiation (Chống từ chối) Mỗi tin nhắn là chữ ký được số hoá bằng cách sử dụng công nghệ PKI. Mỗi người sử dụng Bolero đều được thiết lập riêng cho mình khoá cá nhân và khoá công khai. Do tính chất của khóa cá nhân là xác nhận khóa công khai, Bolero đều không bác bỏ việc gửi các tin nhắn và các tài liệu mà họ thực sự cần truyền đi. Legally Binding Documents (Các văn bản ràng buộc về mặt pháp lý) Tài liệu của Bolero có thể là dự thảo văn bản hoặc tài liệu cuối cùng. Các tài liệu cuối cùng là các văn bản ràng buộc về mặt pháp lý và các quy chuẩn của Bolero định nghĩa các cách thức sử dụng của họ. Delivery Notification (Thông báo giao hàng) Tin nhắn Bolero báo cung cấp giao hàng và thông báo không giao hàng. Đối với mỗi tin nhắn có một thời gian chờ giao hàng có thể được chỉ định sẵn. Trong trường hợp người sử dụng vẫn chưa nhận được thông báo trong thời gian quy định như trong thư, CMP sẽ thông báo cho người gửi các thông báo về việc chậm thông báo. CMP cũng thông báo cho người gửi tin nhắn khi người nhận đã nhận được tin nhắn. Document Validation (Xác nhận tài liệu) Mỗi tài liệu (văn bản) Bolero chứa trong một tin nhắn Bolero được xác nhận đối với các loại tài liệu được chuẩn hoá dùng làm tiêu chuẩn (DTD). Trong trường hợp không tuân thủ, tài liệu sẽ bị từ chối và lý do từ chối được chuyển về cho người gửi tin nhắn. Document Originality (Tài liệu gốc) Khi một tài liệu cuối cùng đã được chấp nhận bởi các CMP, CMP sẽ xác nhận mỗi khi tài liệu được chuyển tiếp một lần nữa thì nội dung của nó sẽ không bị thay đổi. Trong trường hợp các tài liệu đã bị thay đổi CMP sẽ từ chối tin nhắn mang tài liệu tiếp theo. Trusted Time (Khoảng thời gian chờ) CMP này có tác dụng như thực hiện một chức năng “Thời gian chờ”, tức là thời gian để CMP đảm bảo cho mỗi tin nhắn. Một số hoạt động khác: + Thông báo tự động. Cơ quan đăng ký không chỉ tác động lên các hướng dẫn bởi các công ty được ủy quyền, nhưng nó cũng thừa nhận các hành động và tự động thông báo cho bên bị ảnh hưởng. Điều này cho phép điều khiển hoạt động để ngăn chặn việc gửi các hoá đơn hàng Bolero (Bill of Lading) cho bên sai, cũng như kiểm toán nội bộ của tất cả các hoạt động. + Quản lý sửa đổi. Cơ quan đăng ký tiến hành ngăn chặn tất cả các sửa đổi, trừ khi được ủy quyền của người vận chuyển có nguồn gốc xác thực; do đó loại trừ khả năng gian, lận thay đổi hóa đơn hàng. Khi đăng ký sẽ nhận được một yêu cầu sửa đổi, nó đình chỉ-tạm dừng mọi hành động trên hoá đơn hàng của Bolero cho đến khi các khoản tài trợ vận chuyển hoặc từ chối sửa đổi. Cơ quan đăng ký cũng hỗ trợ kết hợp, tách, chuyển đổi hoá đơn hàng của Bolero ngoài trường hợp sửa đổi bình thường một-một (one-to-one). 3.3 Hoạt động hỗ trợ 3.3.1.Đào tạo Bolero cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho các Doanh nghiệp, những thương nhân và các ngân hàng. Hoạt động đào tạo được cung cấp riêng rẽ vào 3 mảng trọng tâm : - Hướng dẫn sử dụng kênh tin nhắn của Bolero cho tất cả người dùng. - Các ứng dụng Web cho Doanh nghiệp và Nhà kinh doanh hàng hóa. - Các hoạt động web riêng cho các Ngân hàng. Module đào tạo chính như sau: - Quản lý đào tạo - Điều hành đào tạo : Boleo 4Bussiness; Bolero 4Banks Hoạt động đào tạo thường được hoàn thành trong vòng 1-2 ngày tùy thuộc vào số lượng người tham dự và các module sử dụng của khách hàng. 3.3.2 Dịch vụ hỗ trợ Dịch vụ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng của Bolero được thiết kế để cung cấp cả hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng cho khách hàng toàn cầu. Các tính năng chính của dịch vụ hỗ trợ của Bolero bao gồm: - Cá nhân hoá dịch vụ với khu vực được giao quản lý Tài khoản - Khu vực trung tâm đường dây nóng hỗ trợ truy cập trong giờ làm việc địa phương - Chủ động thông báo dịch vụ - Thông báo về việc nâng cấp sản phẩm và cập nhật - Tài liệu của người dùng hiển thị với sự bảo mật của website Kết luận Cho đến những trang cuối này người đọc đã phần nào hình dung ra tổ chức và hoạt động của website Bolero.net, một website hoạt động theo mô hình thương mại cộng tác. Bolero đóng vài trò là người cung cấp các giải pháp về công nghệ hỗ trợ cho việc tạo ra một mạng lưới cộng tác về tài chính thương mại giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức hậu cần toàn cầu và các công ty kinh doanh thương mại. Là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực thương mại cộng tác trên toàn thế giới, hiện tại Bolero đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn cho các bên tham gia. Tài liệu tham khảo - Giáo trình “Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B”, PGS TS Nguyễn Văn Minh, Khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Thương Mại - Website - Từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô hình tổ chức và hoạt động của Boleronet.doc
Luận văn liên quan