Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba

Trước khi hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ, dự kiến có thể làm dâng mực nước sông Ba tại TP. Tuy Hòa vượt cao trình + 3,70 m, thì Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh biết trước từ 6 đến 10 giờ, tính đến thời điểm mực nước lũ đạt tới cao trình + 3,70 m để có đủ thời gian sơ tán dân. 2. Việc thông báo lệnh thao tác cửa xả của nhà máy thủy điện Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đến Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của việc thay đổi cửa xả của nhà máy thủy điện Ayun hạ, Sông Hinh, Sông Ba Hạ do Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba thực hiện. 4. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc điều hành và cắt lũ của các hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đều phải thực hiện bằng văn bản. Lệnh vận hành công trình được gửi qua fax cho Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ và các cơ quan liên quan, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. Thời gian ban hành lệnh thao tác các cửa xả phải đảm bảo để Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ nhận được ít nhất trước 2 giờ tính đến thời điểm thực hiện.

doc133 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 4.07 0.41 0 0.03 539 0 19.09 0.21 0.11 0.43 0.03 4.04 0.41 0 0.03 540 0 18.94 0.21 0.11 0.42 0.03 4.01 0.4 0 0.03 541 0 18.79 0.2 0.11 0.42 0.03 3.98 0.4 0 0.03 542 0 18.64 0.2 0.11 0.42 0.03 3.95 0.4 0 0.03 543 0 18.5 0.2 0.11 0.41 0.03 3.91 0.39 0 0.03 544 0 18.35 0.2 0.11 0.41 0.03 3.88 0.39 0 0.03 545 0 18.21 0.2 0.11 0.41 0.03 3.85 0.39 0 0.03 546 0 18.07 0.2 0.11 0.4 0.03 3.82 0.39 0 0.03 547 0 17.93 0.19 0.11 0.4 0.03 3.79 0.38 0 0.03 548 0 17.79 0.19 0.11 0.4 0.03 3.76 0.38 0 0.03 549 0 17.66 0.19 0.11 0.39 0.03 3.73 0.38 0 0.03 550 0 17.52 0.19 0.1 0.39 0.03 3.7 0.37 0 0.03 551 0 17.39 0.19 0.1 0.39 0.03 3.67 0.37 0 0.03 552 0 17.26 0.19 0.1 0.39 0.03 3.65 0.37 0 0.03 553 0 17.13 0.19 0.1 0.38 0.03 3.62 0.37 0 0.03 554 0 17 0.18 0.1 0.38 0.03 3.59 0.36 0 0.03 555 0 16.87 0.18 0.1 0.38 0.03 3.56 0.36 0 0.03 556 0 16.74 0.18 0.1 0.37 0.03 3.53 0.36 0 0.03 557 0 16.62 0.18 0.1 0.37 0.03 3.51 0.36 0 0.03 558 0 16.5 0.18 0.1 0.37 0.03 3.48 0.35 0 0.03 559 0 16.37 0.18 0.1 0.36 0.03 3.45 0.35 0 0.03 560 0 16.25 0.18 0.1 0.36 0.03 3.43 0.35 0 0.03 561 0 16.13 0.17 0.1 0.36 0.03 3.4 0.35 0 0.03 562 0 16.01 0.17 0.1 0.36 0.03 3.38 0.34 0 0.02 563 0 15.9 0.17 0.09 0.35 0.03 3.35 0.34 0 0.02 564 0 15.78 0.17 0.09 0.35 0.02 3.33 0.34 0 0.02 565 0 15.66 0.17 0.09 0.35 0.02 3.3 0.34 0 0.02 566 0 15.55 0.17 0.09 0.35 0.02 3.28 0.34 0 0.02 567 0 15.44 0.17 0.09 0.34 0.02 3.25 0.33 0 0.02 568 0 15.32 0.17 0.09 0.34 0.02 3.23 0.33 0 0.02 569 0 15.21 0.16 0.09 0.34 0.02 3.2 0.33 0 0.02 570 0 15.1 0.16 0.09 0.34 0.02 3.18 0.33 0 0.02 571 0 15 0.16 0.09 0.33 0.02 3.16 0.32 0 0.02 572 0 14.89 0.16 0.09 0.33 0.02 3.13 0.32 0 0.02 573 0 14.78 0.16 0.09 0.33 0.02 3.11 0.32 0 0.02 574 0 14.68 0.16 0.09 0.33 0.02 3.09 0.32 0 0.02 575 0 14.57 0.16 0.09 0.32 0.02 3.07 0.32 0 0.02 576 0 14.47 0.16 0.09 0.32 0.02 3.04 0.31 0 0.02 577 0 14.37 0.15 0.08 0.32 0.02 3.02 0.31 0 0.02 578 0 14.27 0.15 0.08 0.32 0.02 3 0.31 0 0.02 579 0 14.16 0.15 0.08 0.31 0.02 2.98 0.31 0 0.02 580 0 14.07 0.15 0.08 0.31 0.02 2.96 0.31 0 0.02 581 0 13.97 0.15 0.08 0.31 0.02 2.94 0.3 0 0.02 582 0 13.87 0.15 0.08 0.31 0.02 2.91 0.3 0 0.02 583 0 13.77 0.15 0.08 0.31 0.02 2.89 0.3 0 0.02 584 0 13.68 0.15 0.08 0.3 0.02 2.87 0.3 0 0.02 585 0 13.58 0.15 0.08 0.3 0.02 2.85 0.3 0 0.02 586 0 13.49 0.15 0.08 0.3 0.02 2.83 0.29 0 0.02 587 0 13.4 0.14 0.08 0.3 0.02 2.81 0.29 0 0.02 588 0 13.3 0.14 0.08 0.29 0.02 2.79 0.29 0 0.02 589 0 13.21 0.14 0.08 0.29 0.02 2.77 0.29 0 0.02 590 0 13.12 0.14 0.08 0.29 0.02 2.75 0.29 0 0.02 591 0 13.03 0.14 0.08 0.29 0.02 2.74 0.28 0 0.02 592 0 12.95 0.14 0.08 0.29 0.02 2.72 0.28 0 0.02 593 0 12.86 0.14 0.08 0.28 0.02 2.7 0.28 0 0.02 594 0 12.77 0.14 0.08 0.28 0.02 2.68 0.28 0 0.02 595 0 12.68 0.14 0.07 0.28 0.02 2.66 0.28 0 0.02 596 0 12.6 0.14 0.07 0.28 0.02 2.64 0.28 0 0.02 597 0 12.51 0.13 0.07 0.28 0.02 2.62 0.27 0 0.02 598 0 12.43 0.13 0.07 0.28 0.02 2.61 0.27 0 0.02 599 0 12.35 0.13 0.07 0.27 0.02 2.59 0.27 0 0.02 600 0 12.27 0.13 0.07 0.27 0.02 2.57 0.27 0 0.02 601 0 12.18 0.13 0.07 0.27 0.02 2.55 0.27 0 0.02 602 0 12.1 0.13 0.07 0.27 0.02 2.54 0.27 0 0.02 603 0 12.02 0.13 0.07 0.27 0.02 2.52 0.26 0 0.02 604 0 11.94 0.13 0.07 0.26 0.02 2.5 0.26 0 0.02 605 0 11.87 0.13 0.07 0.26 0.02 2.49 0.26 0 0.02 606 0 11.79 0.13 0.07 0.26 0.02 2.47 0.26 0 0.02 607 0 11.71 0.13 0.07 0.26 0.02 2.45 0.26 0 0.02 608 0 11.63 0.12 0.07 0.26 0.02 2.44 0.26 0 0.02 609 0 11.56 0.12 0.07 0.26 0.02 2.42 0.25 0 0.02 610 0 11.48 0.12 0.07 0.25 0.02 2.4 0.25 0 0.02 611 0 11.41 0.12 0.07 0.25 0.02 2.39 0.25 0 0.02 612 0 11.34 0.12 0.07 0.25 0.02 2.37 0.25 0 0.02 613 0 11.26 0.12 0.07 0.25 0.02 2.36 0.25 0 0.02 614 0 11.19 0.12 0.07 0.25 0.02 2.34 0.25 0 0.02 615 0 11.12 0.12 0.07 0.25 0.02 2.33 0.24 0 0.02 616 0 11.05 0.12 0.06 0.24 0.02 2.31 0.24 0 0.02 617 0 10.98 0.12 0.06 0.24 0.02 2.3 0.24 0 0.02 618 0 10.91 0.12 0.06 0.24 0.02 2.28 0.24 0 0.02 619 0 10.84 0.12 0.06 0.24 0.02 2.27 0.24 0 0.02 620 0 10.77 0.12 0.06 0.24 0.02 2.25 0.24 0 0.02 621 0 10.7 0.11 0.06 0.24 0.02 2.24 0.24 0 0.02 622 0 10.63 0.11 0.06 0.23 0.02 2.22 0.23 0 0.02 623 0 10.57 0.11 0.06 0.23 0.02 2.21 0.23 0 0.02 624 0 10.5 0.11 0.06 0.23 0.02 2.2 0.23 0 0.02 625 0 10.43 0.11 0.06 0.23 0.02 2.18 0.23 0 0.02 626 0 10.37 0.11 0.06 0.23 0.02 2.17 0.23 0 0.02 627 0 10.3 0.11 0.06 0.23 0.02 2.15 0.23 0 0.02 628 0 10.24 0.11 0.06 0.23 0.02 2.14 0.23 0 0.02 629 0 10.18 0.11 0.06 0.22 0.02 2.13 0.23 0 0.02 630 0 10.11 0.11 0.06 0.22 0.02 2.11 0.22 0 0.02 631 0 10.05 0.11 0.06 0.22 0.02 2.1 0.22 0 0.02 632 0 9.99 0.11 0.06 0.22 0.02 2.09 0.22 0 0.02 633 0 9.93 0.11 0.06 0.22 0.02 2.07 0.22 0 0.02 634 0 9.87 0.11 0.06 0.22 0.02 2.06 0.22 0 0.02 635 0 9.81 0.1 0.06 0.22 0.02 2.05 0.22 0 0.01 636 0 9.75 0.1 0.06 0.21 0.02 2.04 0.22 0 0.01 637 0 9.69 0.1 0.06 0.21 0.02 2.02 0.22 0 0.01 638 0 9.63 0.1 0.06 0.21 0.02 2.01 0.21 0 0.01 639 0 9.57 0.1 0.06 0.21 0.01 2 0.21 0 0.01 640 0 9.51 0.1 0.06 0.21 0.01 1.99 0.21 0 0.01 641 0 9.46 0.1 0.06 0.21 0.01 1.97 0.21 0 0.01 642 0 9.4 0.1 0.05 0.21 0.01 1.96 0.21 0 0.01 643 0 9.34 0.1 0.05 0.21 0.01 1.95 0.21 0 0.01 644 0 9.29 0.1 0.05 0.2 0.01 1.94 0.21 0 0.01 645 0 9.23 0.1 0.05 0.2 0.01 1.93 0.21 0 0.01 646 0 9.18 0.1 0.05 0.2 0.01 1.91 0.2 0 0.01 647 0 9.12 0.1 0.05 0.2 0.01 1.9 0.2 0 0.01 648 0 9.07 0.1 0.05 0.2 0.01 1.89 0.2 0 0.01 649 0 9.01 0.1 0.05 0.2 0.01 1.88 0.2 0 0.01 650 0 8.96 0.1 0.05 0.2 0.01 1.87 0.2 0 0.01 651 0 8.91 0.09 0.05 0.2 0.01 1.86 0.2 0 0.01 652 0 8.86 0.09 0.05 0.19 0.01 1.85 0.2 0 0.01 653 0 8.8 0.09 0.05 0.19 0.01 1.84 0.2 0 0.01 654 0 8.75 0.09 0.05 0.19 0.01 1.83 0.2 0 0.01 655 0 8.7 0.09 0.05 0.19 0.01 1.81 0.19 0 0.01 656 0 8.65 0.09 0.05 0.19 0.01 1.8 0.19 0 0.01 657 0 8.6 0.09 0.05 0.19 0.01 1.79 0.19 0 0.01 658 0 8.55 0.09 0.05 0.19 0.01 1.78 0.19 0 0.01 659 0 8.5 0.09 0.05 0.19 0.01 1.77 0.19 0 0.01 660 0 8.45 0.09 0.05 0.19 0.01 1.76 0.19 0 0.01 661 0 8.4 0.09 0.05 0.18 0.01 1.75 0.19 0 0.01 662 0 8.36 0.09 0.05 0.18 0.01 1.74 0.19 0 0.01 663 0 8.31 0.09 0.05 0.18 0.01 1.73 0.19 0 0.01 664 0 8.26 0.09 0.05 0.18 0.01 1.72 0.19 0 0.01 665 0 8.21 0.09 0.05 0.18 0.01 1.71 0.18 0 0.01 666 0 8.17 0.09 0.05 0.18 0.01 1.7 0.18 0 0.01 667 0 8.12 0.09 0.05 0.18 0.01 1.69 0.18 0 0.01 668 0 8.07 0.09 0.05 0.18 0.01 1.68 0.18 0 0.01 669 0 8.03 0.09 0.05 0.18 0.01 1.67 0.18 0 0.01 670 0 7.98 0.08 0.05 0.18 0.01 1.66 0.18 0 0.01 671 0 7.94 0.08 0.05 0.17 0.01 1.65 0.18 0 0.01 672 0 7.89 0.08 0.05 0.17 0.01 1.64 0.18 0 0.01 673 0 7.85 0.08 0.05 0.17 0.01 1.63 0.18 0 0.01 674 0 7.81 0.08 0.05 0.17 0.01 1.63 0.18 0 0.01 675 0 7.76 0.08 0.05 0.17 0.01 1.62 0.17 0 0.01 676 0 7.72 0.08 0.04 0.17 0.01 1.61 0.17 0 0.01 677 0 7.68 0.08 0.04 0.17 0.01 1.6 0.17 0 0.01 678 0 7.63 0.08 0.04 0.17 0.01 1.59 0.17 0 0.01 679 0 7.59 0.08 0.04 0.17 0.01 1.58 0.17 0 0.01 680 0 7.55 0.08 0.04 0.17 0.01 1.57 0.17 0 0.01 681 0 7.51 0.08 0.04 0.16 0.01 1.56 0.17 0 0.01 682 0 7.47 0.08 0.04 0.16 0.01 1.55 0.17 0 0.01 683 0 7.43 0.08 0.04 0.16 0.01 1.55 0.17 0 0.01 684 0 7.38 0.08 0.04 0.16 0.01 1.54 0.17 0 0.01 685 0 7.34 0.08 0.04 0.16 0.01 1.53 0.17 0 0.01 686 0 7.3 0.08 0.04 0.16 0.01 1.52 0.16 0 0.01 687 0 7.26 0.08 0.04 0.16 0.01 1.51 0.16 0 0.01 688 0 7.22 0.08 0.04 0.16 0.01 1.5 0.16 0 0.01 689 0 7.19 0.08 0.04 0.16 0.01 1.49 0.16 0 0.01 690 0 7.15 0.08 0.04 0.16 0.01 1.49 0.16 0 0.01 691 0 7.11 0.08 0.04 0.16 0.01 1.48 0.16 0 0.01 692 0 7.07 0.07 0.04 0.15 0.01 1.47 0.16 0 0.01 693 0 7.03 0.07 0.04 0.15 0.01 1.46 0.16 0 0.01 694 0 6.99 0.07 0.04 0.15 0.01 1.45 0.16 0 0.01 695 0 6.96 0.07 0.04 0.15 0.01 1.45 0.16 0 0.01 696 0 6.92 0.07 0.04 0.15 0.01 1.44 0.16 0 0.01 697 0 6.88 0.07 0.04 0.15 0.01 1.43 0.16 0 0.01 698 0 6.85 0.07 0.04 0.15 0.01 1.42 0.16 0 0.01 699 0 6.81 0.07 0.04 0.15 0.01 1.42 0.15 0 0.01 700 0 6.77 0.07 0.04 0.15 0.01 1.41 0.15 0 0.01 701 0 6.74 0.07 0.04 0.15 0.01 1.4 0.15 0 0.01 702 0 6.7 0.07 0.04 0.15 0.01 1.39 0.15 0 0.01 703 0 6.67 0.07 0.04 0.15 0.01 1.39 0.15 0 0.01 704 0 6.63 0.07 0.04 0.15 0.01 1.38 0.15 0 0.01 705 0 6.6 0.07 0.04 0.14 0.01 1.37 0.15 0 0.01 706 0 6.56 0.07 0.04 0.14 0.01 1.36 0.15 0 0.01 707 0 6.53 0.07 0.04 0.14 0.01 1.36 0.15 0 0.01 708 0 6.49 0.07 0.04 0.14 0.01 1.35 0.15 0 0.01 709 0 6.46 0.07 0.04 0.14 0.01 1.34 0.15 0 0.01 710 0 6.43 0.07 0.04 0.14 0.01 1.34 0.15 0 0.01 711 0 6.39 0.07 0.04 0.14 0.01 1.33 0.15 0 0.01 712 0 6.36 0.07 0.04 0.14 0.01 1.32 0.14 0 0.01 713 0 6.33 0.07 0.04 0.14 0.01 1.31 0.14 0 0.01 714 0 6.3 0.07 0.04 0.14 0.01 1.31 0.14 0 0.01 715 0 6.26 0.07 0.04 0.14 0.01 1.3 0.14 0 0.01 716 0 6.23 0.07 0.04 0.14 0.01 1.29 0.14 0 0.01 717 0 6.2 0.07 0.04 0.14 0.01 1.29 0.14 0 0.01 718 0 6.17 0.07 0.04 0.13 0.01 1.28 0.14 0 0.01 719 0 6.14 0.06 0.04 0.13 0.01 1.27 0.14 0 0.01 720 0 6.11 0.06 0.04 0.13 0.01 1.27 0.14 0 0.01 721 0 6.07 0.06 0.04 0.13 0.01 1.26 0.14 0 0.01 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho lưu vực 3 STT Mua Q(doan1) Q(Doan2) Q(doan3) Q(doan4) STT Mua Q(doan1) Q(Doan2) Q(doan3) Q(doan4) 1 10 0 0 0 0 366 0 5.38 0.11 0.03 0.02 2 10 0.57 0.24 0.24 0.28 367 0 5.28 0.11 0.03 0.02 3 10 0.77 0.35 0.37 0.37 368 0 5.19 0.1 0.03 0.02 4 10 0.98 0.46 0.51 0.45 369 0 5.09 0.1 0.03 0.02 5 10 1.17 0.56 0.63 0.52 370 0 5 0.1 0.02 0.02 6 10 1.37 0.64 0.72 0.57 371 0 4.91 0.1 0.02 0.02 7 10 1.58 0.72 0.8 0.61 372 0 4.83 0.1 0.02 0.02 8 10 1.82 0.8 0.88 0.66 373 0 4.74 0.1 0.02 0.02 9 10 2.09 0.87 0.95 0.73 374 0 4.66 0.09 0.02 0.02 10 10 2.4 0.95 1.03 0.81 375 0 4.58 0.09 0.02 0.02 11 10 2.73 1.03 1.1 0.91 376 0 4.5 0.09 0.02 0.02 12 10 3.08 1.13 1.17 1.02 377 0 4.43 0.09 0.02 0.02 13 10 3.43 1.23 1.24 1.15 378 0 4.35 0.09 0.02 0.02 14 10 3.8 1.34 1.33 1.28 379 0 4.28 0.09 0.02 0.02 15 10 4.17 1.44 1.43 1.4 380 0 4.21 0.08 0.02 0.02 16 10 4.54 1.53 1.53 1.52 381 0 4.14 0.08 0.02 0.02 17 10 4.94 1.6 1.62 1.63 382 0 4.07 0.08 0.02 0.02 18 10 5.36 1.67 1.69 1.75 383 0 4 0.08 0.02 0.02 19 10 5.81 1.72 1.75 1.87 384 0 3.94 0.08 0.02 0.01 20 10 6.29 1.77 1.79 1.99 385 0 3.87 0.08 0.02 0.01 21 10 6.8 1.82 1.82 2.12 386 0 3.81 0.08 0.02 0.01 22 10 7.37 1.87 1.84 2.26 387 0 3.75 0.08 0.02 0.01 23 10 8.09 1.92 1.85 2.4 388 0 3.69 0.07 0.02 0.01 24 10 9.08 1.97 1.86 2.53 389 0 3.63 0.07 0.02 0.01 25 10 10.32 2.02 1.87 2.66 390 0 3.58 0.07 0.02 0.01 26 10 11.64 2.09 1.88 2.77 391 0 3.52 0.07 0.02 0.01 27 10 12.9 2.17 1.88 2.87 392 0 3.47 0.07 0.02 0.01 28 10 14.02 2.28 1.89 2.96 393 0 3.41 0.07 0.02 0.01 29 10 14.94 2.42 1.89 3.04 394 0 3.36 0.07 0.02 0.01 30 10 15.71 2.63 1.89 3.11 395 0 3.31 0.07 0.02 0.01 31 10 16.45 2.94 1.9 3.16 396 0 3.26 0.07 0.02 0.01 32 10 17.29 3.39 1.9 3.2 397 0 3.21 0.06 0.02 0.01 33 10 18.32 3.95 1.9 3.23 398 0 3.16 0.06 0.02 0.01 34 10 19.54 4.5 1.9 3.25 399 0 3.11 0.06 0.02 0.01 35 10 20.76 4.97 1.91 3.27 400 0 3.07 0.06 0.02 0.01 36 10 21.75 5.33 1.91 3.28 401 0 3.02 0.06 0.02 0.01 37 10 22.47 5.58 1.91 3.29 402 0 2.98 0.06 0.01 0.01 38 10 22.98 5.77 1.92 3.3 403 0 2.94 0.06 0.01 0.01 39 10 23.37 5.9 1.92 3.31 404 0 2.89 0.06 0.01 0.01 40 10 23.68 6 1.92 3.31 405 0 2.85 0.06 0.01 0.01 41 10 23.92 6.08 1.93 3.32 406 0 2.81 0.06 0.01 0.01 42 10 24.13 6.15 1.93 3.32 407 0 2.77 0.06 0.01 0.01 43 10 24.31 6.2 1.94 3.32 408 0 2.73 0.05 0.01 0.01 44 10 24.48 6.25 1.95 3.32 409 0 2.69 0.05 0.01 0.01 45 10 24.67 6.29 1.95 3.32 410 0 2.65 0.05 0.01 0.01 46 10 25.23 6.33 1.97 3.33 411 0 2.62 0.05 0.01 0.01 47 10 28.66 6.36 1.98 3.33 412 0 2.58 0.05 0.01 0.01 48 10 40.8 6.39 1.99 3.33 413 0 2.55 0.05 0.01 0.01 49 10 52.42 6.41 2.01 3.33 414 0 2.51 0.05 0.01 0.01 50 10 58.58 6.44 2.03 3.33 415 0 2.48 0.05 0.01 0.01 51 10 61.83 6.46 2.05 3.33 416 0 2.44 0.05 0.01 0.01 52 10 63.75 6.48 2.07 3.33 417 0 2.41 0.05 0.01 0.01 53 10 65.14 6.49 2.09 3.33 418 0 2.38 0.05 0.01 0.01 54 10 66.38 6.51 2.11 3.33 419 0 2.35 0.05 0.01 0.01 55 10 67.7 6.52 2.13 3.33 420 0 2.31 0.05 0.01 0.01 56 10 69.13 6.53 2.15 3.33 421 0 2.28 0.05 0.01 0.01 57 10 70.63 6.54 2.17 3.33 422 0 2.25 0.05 0.01 0.01 58 10 72.08 6.55 2.19 3.33 423 0 2.22 0.04 0.01 0.01 59 10 73.36 6.56 2.2 3.33 424 0 2.2 0.04 0.01 0.01 60 10 74.45 6.56 2.21 3.33 425 0 2.17 0.04 0.01 0.01 61 10 75.35 6.57 2.22 3.33 426 0 2.14 0.04 0.01 0.01 62 10 76.15 6.57 2.23 3.33 427 0 2.11 0.04 0.01 0.01 63 10 76.92 6.58 2.23 3.33 428 0 2.08 0.04 0.01 0.01 64 10 77.71 6.58 2.24 3.33 429 0 2.06 0.04 0.01 0.01 65 10 78.55 6.58 2.24 3.33 430 0 2.03 0.04 0.01 0.01 66 10 79.47 6.58 2.25 3.33 431 0 2.01 0.04 0.01 0.01 67 10 80.47 6.58 2.25 3.33 432 0 1.98 0.04 0.01 0.01 68 10 81.58 6.58 2.25 3.33 433 0 1.96 0.04 0.01 0.01 69 10 82.84 6.58 2.26 3.33 434 0 1.93 0.04 0.01 0.01 70 10 84.29 6.58 2.26 3.33 435 0 1.91 0.04 0.01 0.01 71 10 85.97 6.58 2.26 3.33 436 0 1.89 0.04 0.01 0.01 72 10 87.87 6.58 2.26 3.33 437 0 1.86 0.04 0.01 0.01 73 10 90.01 6.58 2.26 3.33 438 0 1.84 0.04 0.01 0.01 74 10 92.29 6.58 2.26 3.33 439 0 1.82 0.04 0.01 0.01 75 10 94.47 6.58 2.26 3.33 440 0 1.8 0.04 0.01 0.01 76 10 96.33 6.58 2.26 3.33 441 0 1.77 0.04 0.01 0.01 77 10 97.71 6.58 2.26 3.33 442 0 1.75 0.04 0.01 0.01 78 10 98.65 6.58 2.26 3.33 443 0 1.73 0.03 0.01 0.01 79 10 99.24 6.58 2.26 3.33 444 0 1.71 0.03 0.01 0.01 80 10 99.6 6.58 2.26 3.33 445 0 1.69 0.03 0.01 0.01 81 10 99.82 6.58 2.26 3.33 446 0 1.67 0.03 0.01 0.01 82 10 99.96 6.58 2.26 3.33 447 0 1.65 0.03 0.01 0.01 83 10 100.05 6.58 2.26 3.33 448 0 1.63 0.03 0.01 0.01 84 10 100.12 6.58 2.26 3.33 449 0 1.61 0.03 0.01 0.01 85 10 100.16 6.58 2.26 3.33 450 0 1.6 0.03 0.01 0.01 86 10 100.2 6.58 2.26 3.33 451 0 1.58 0.03 0.01 0.01 87 10 100.22 6.58 2.26 3.33 452 0 1.56 0.03 0.01 0.01 88 10 100.24 6.58 2.26 3.33 453 0 1.54 0.03 0.01 0.01 89 10 100.26 6.58 2.26 3.33 454 0 1.52 0.03 0.01 0.01 90 10 100.27 6.58 2.26 3.33 455 0 1.51 0.03 0.01 0.01 91 10 100.28 6.58 2.26 3.33 456 0 1.49 0.03 0.01 0.01 92 10 100.29 6.58 2.26 3.33 457 0 1.47 0.03 0.01 0.01 93 10 100.29 6.58 2.26 3.33 458 0 1.46 0.03 0.01 0.01 94 10 100.3 6.59 2.26 3.33 459 0 1.44 0.03 0.01 0.01 95 10 100.3 6.59 2.26 3.33 460 0 1.43 0.03 0.01 0.01 96 10 100.31 6.59 2.26 3.33 461 0 1.41 0.03 0.01 0.01 97 10 100.31 6.59 2.26 3.33 462 0 1.39 0.03 0.01 0.01 98 10 100.31 6.59 2.26 3.33 463 0 1.38 0.03 0.01 0.01 99 10 100.31 6.59 2.26 3.33 464 0 1.36 0.03 0.01 0.01 100 10 100.31 6.59 2.26 3.33 465 0 1.35 0.03 0.01 0.01 101 10 100.31 6.59 2.26 3.33 466 0 1.33 0.03 0.01 0.01 102 10 100.32 6.59 2.26 3.33 467 0 1.32 0.03 0.01 0 103 10 100.32 6.59 2.26 3.33 468 0 1.31 0.03 0.01 0 104 10 100.32 6.59 2.26 3.33 469 0 1.29 0.03 0.01 0 105 10 100.32 6.59 2.26 3.33 470 0 1.28 0.03 0.01 0 106 10 100.32 6.59 2.26 3.33 471 0 1.27 0.03 0.01 0 107 10 100.32 6.59 2.26 3.33 472 0 1.25 0.03 0.01 0 108 10 100.32 6.59 2.26 3.33 473 0 1.24 0.02 0.01 0 109 10 100.32 6.59 2.26 3.33 474 0 1.23 0.02 0.01 0 110 10 100.32 6.59 2.26 3.33 475 0 1.21 0.02 0.01 0 111 10 100.32 6.59 2.26 3.33 476 0 1.2 0.02 0.01 0 112 10 100.32 6.59 2.26 3.33 477 0 1.19 0.02 0.01 0 113 10 100.32 6.59 2.26 3.33 478 0 1.18 0.02 0.01 0 114 10 100.32 6.59 2.26 3.33 479 0 1.17 0.02 0.01 0 115 10 100.32 6.59 2.26 3.33 480 0 1.15 0.02 0.01 0 116 10 100.32 6.59 2.26 3.33 481 0 1.14 0.02 0.01 0 117 10 100.32 6.59 2.26 3.33 482 0 1.13 0.02 0.01 0 118 10 100.32 6.59 2.26 3.33 483 0 1.12 0.02 0.01 0 119 10 100.32 6.59 2.26 3.33 484 0 1.11 0.02 0.01 0 120 10 100.32 6.59 2.26 3.33 485 0 1.1 0.02 0.01 0 121 0 100.32 6.59 2.26 3.33 486 0 1.09 0.02 0.01 0 122 0 100.32 6.59 2.26 3.33 487 0 1.08 0.02 0.01 0 123 0 100.32 6.59 2.26 3.33 488 0 1.06 0.02 0.01 0 124 0 100.32 6.59 2.26 3.33 489 0 1.05 0.02 0.01 0 125 0 100.32 6.59 2.26 3.33 490 0 1.04 0.02 0.01 0 126 0 100.32 6.59 2.26 3.33 491 0 1.03 0.02 0.01 0 127 0 100.32 6.59 2.26 3.33 492 0 1.02 0.02 0.01 0 128 0 100.32 6.59 2.26 3.33 493 0 1.01 0.02 0.01 0 129 0 100.32 6.59 2.26 3.33 494 0 1 0.02 0.01 0 130 0 100.32 6.59 2.26 3.33 495 0 0.99 0.02 0.01 0 131 0 100.32 6.59 2.26 3.33 496 0 0.99 0.02 0 0 132 0 100.32 6.59 2.26 3.33 497 0 0.98 0.02 0 0 133 0 100.32 6.59 2.26 3.33 498 0 0.97 0.02 0 0 134 0 100.32 6.59 2.26 3.33 499 0 0.96 0.02 0 0 135 0 100.32 6.59 2.26 3.33 500 0 0.95 0.02 0 0 136 0 100.32 6.59 2.26 3.33 501 0 0.94 0.02 0 0 137 0 100.32 6.59 2.26 3.33 502 0 0.93 0.02 0 0 138 0 100.32 6.59 2.26 3.33 503 0 0.92 0.02 0 0 139 0 100.32 6.59 2.26 3.33 504 0 0.91 0.02 0 0 140 0 100.32 6.59 2.26 3.33 505 0 0.91 0.02 0 0 141 0 100.32 6.59 2.26 3.33 506 0 0.9 0.02 0 0 142 0 100.32 6.59 2.26 3.33 507 0 0.89 0.02 0 0 143 0 100.32 6.59 2.26 3.33 508 0 0.88 0.02 0 0 144 0 100.32 6.59 2.26 3.33 509 0 0.87 0.02 0 0 145 0 100.32 6.59 2.26 3.33 510 0 0.87 0.02 0 0 146 0 100.32 6.59 2.26 3.33 511 0 0.86 0.02 0 0 147 0 100.32 6.59 2.26 3.33 512 0 0.85 0.02 0 0 148 0 100.32 6.59 2.26 3.33 513 0 0.84 0.02 0 0 149 0 100.32 6.59 2.26 3.33 514 0 0.83 0.02 0 0 150 0 100.32 6.59 2.26 3.33 515 0 0.83 0.02 0 0 151 0 100.32 6.59 2.26 3.33 516 0 0.82 0.02 0 0 152 0 100.32 6.59 2.26 3.33 517 0 0.81 0.02 0 0 153 0 100.32 6.59 2.26 3.33 518 0 0.81 0.02 0 0 154 0 100.32 6.59 2.26 3.33 519 0 0.8 0.02 0 0 155 0 100.32 6.59 2.26 3.33 520 0 0.79 0.02 0 0 156 0 100.32 6.59 2.26 3.33 521 0 0.78 0.02 0 0 157 0 100.32 6.59 2.26 3.33 522 0 0.78 0.02 0 0 158 0 100.32 6.59 2.26 3.33 523 0 0.77 0.02 0 0 159 0 100.32 6.59 2.26 3.33 524 0 0.76 0.02 0 0 160 0 100.32 6.59 2.26 3.33 525 0 0.76 0.02 0 0 161 0 100.32 6.59 2.26 3.33 526 0 0.75 0.02 0 0 162 0 100.32 6.59 2.26 3.33 527 0 0.74 0.01 0 0 163 0 100.32 6.59 2.26 3.33 528 0 0.74 0.01 0 0 164 0 100.32 6.59 2.26 3.33 529 0 0.73 0.01 0 0 165 0 100.32 6.59 2.26 3.33 530 0 0.73 0.01 0 0 166 0 100.32 6.59 2.26 3.33 531 0 0.72 0.01 0 0 167 0 100.32 6.59 2.26 3.33 532 0 0.71 0.01 0 0 168 0 100.32 6.59 2.26 3.33 533 0 0.71 0.01 0 0 169 0 100.32 6.59 2.26 3.33 534 0 0.7 0.01 0 0 170 0 100.32 6.59 2.26 3.33 535 0 0.7 0.01 0 0 171 0 100.32 6.59 2.26 3.33 536 0 0.69 0.01 0 0 172 0 100.32 6.59 2.26 3.33 537 0 0.68 0.01 0 0 173 0 100.32 6.59 2.26 3.33 538 0 0.68 0.01 0 0 174 0 100.32 6.59 2.26 3.33 539 0 0.67 0.01 0 0 175 0 100.32 6.59 2.26 3.33 540 0 0.67 0.01 0 0 176 0 100.32 6.59 2.26 3.33 541 0 0.66 0.01 0 0 177 0 100.32 6.59 2.26 3.33 542 0 0.66 0.01 0 0 178 0 100.32 6.59 2.26 3.33 543 0 0.65 0.01 0 0 179 0 100.32 6.59 2.26 3.33 544 0 0.65 0.01 0 0 180 0 100.32 6.59 2.26 3.33 545 0 0.64 0.01 0 0 181 0 100.32 6.59 2.26 3.33 546 0 0.64 0.01 0 0 182 0 100.32 6.59 2.26 3.33 547 0 0.63 0.01 0 0 183 0 100.32 6.59 2.26 3.33 548 0 0.63 0.01 0 0 184 0 100.32 6.59 2.26 3.33 549 0 0.62 0.01 0 0 185 0 100.32 6.59 2.26 3.33 550 0 0.62 0.01 0 0 186 0 100.32 6.59 2.26 3.33 551 0 0.61 0.01 0 0 187 0 100.32 6.59 2.26 3.33 552 0 0.61 0.01 0 0 188 0 100.32 6.59 2.26 3.33 553 0 0.6 0.01 0 0 189 0 100.32 6.59 2.26 3.33 554 0 0.6 0.01 0 0 190 0 100.32 6.59 2.26 3.33 555 0 0.59 0.01 0 0 191 0 100.32 6.59 2.26 3.33 556 0 0.59 0.01 0 0 192 0 100.32 6.59 2.26 3.33 557 0 0.58 0.01 0 0 193 0 100.32 6.59 2.26 3.33 558 0 0.58 0.01 0 0 194 0 100.32 6.59 2.26 3.33 559 0 0.57 0.01 0 0 195 0 100.32 6.59 2.26 3.33 560 0 0.57 0.01 0 0 196 0 100.32 6.59 2.26 3.33 561 0 0.57 0.01 0 0 197 0 100.32 6.59 2.26 3.33 562 0 0.56 0.01 0 0 198 0 100.32 6.59 2.26 3.33 563 0 0.56 0.01 0 0 199 0 100.32 6.59 2.26 3.33 564 0 0.55 0.01 0 0 200 0 100.32 6.59 2.26 3.33 565 0 0.55 0.01 0 0 201 0 100.32 6.59 2.26 3.33 566 0 0.54 0.01 0 0 202 0 100.32 6.59 2.26 3.33 567 0 0.54 0.01 0 0 203 0 100.32 6.59 2.26 3.33 568 0 0.54 0.01 0 0 204 0 100.32 6.59 2.26 3.33 569 0 0.53 0.01 0 0 205 0 100.32 6.59 2.26 3.33 570 0 0.53 0.01 0 0 206 0 100.32 6.59 2.26 3.33 571 0 0.52 0.01 0 0 207 0 100.32 6.59 2.26 3.33 572 0 0.52 0.01 0 0 208 0 100.32 6.59 2.26 3.33 573 0 0.52 0.01 0 0 209 0 100.32 6.59 2.26 3.33 574 0 0.51 0.01 0 0 210 0 100.32 6.59 2.26 3.33 575 0 0.51 0.01 0 0 211 0 100.32 6.59 2.26 3.33 576 0 0.51 0.01 0 0 212 0 100.32 6.59 2.26 3.33 577 0 0.5 0.01 0 0 213 0 100.32 6.59 2.26 3.33 578 0 0.5 0.01 0 0 214 0 100.32 6.59 2.26 3.33 579 0 0.49 0.01 0 0 215 0 100.32 6.59 2.26 3.33 580 0 0.49 0.01 0 0 216 0 100.32 6.59 2.26 3.33 581 0 0.49 0.01 0 0 217 0 100.32 6.59 2.26 3.33 582 0 0.48 0.01 0 0 218 0 100.32 6.59 2.26 3.33 583 0 0.48 0.01 0 0 219 0 100.32 6.59 2.26 3.33 584 0 0.48 0.01 0 0 220 0 100.32 6.59 2.26 3.33 585 0 0.47 0.01 0 0 221 0 100.32 6.59 2.26 3.33 586 0 0.47 0.01 0 0 222 0 100.32 6.59 2.26 3.33 587 0 0.47 0.01 0 0 223 0 100.32 6.59 2.26 3.33 588 0 0.46 0.01 0 0 224 0 100.32 6.59 2.26 3.33 589 0 0.46 0.01 0 0 225 0 100.32 6.59 2.26 3.33 590 0 0.46 0.01 0 0 226 0 100.32 6.59 2.26 3.33 591 0 0.45 0.01 0 0 227 0 100.32 6.59 2.26 3.33 592 0 0.45 0.01 0 0 228 0 100.32 6.59 2.26 3.33 593 0 0.45 0.01 0 0 229 0 100.32 6.59 2.26 3.33 594 0 0.44 0.01 0 0 230 0 100.32 6.59 2.26 3.33 595 0 0.44 0.01 0 0 231 0 100.32 6.59 2.26 3.33 596 0 0.44 0.01 0 0 232 0 100.32 6.59 2.26 3.33 597 0 0.44 0.01 0 0 233 0 100.32 6.59 2.26 3.33 598 0 0.43 0.01 0 0 234 0 100.32 6.59 2.26 3.33 599 0 0.43 0.01 0 0 235 0 100.32 6.59 2.26 3.33 600 0 0.43 0.01 0 0 236 0 100.32 6.59 2.26 3.33 601 0 0.42 0.01 0 0 237 0 100.32 6.59 2.26 3.33 602 0 0.42 0.01 0 0 238 0 100.32 6.59 2.26 3.33 603 0 0.42 0.01 0 0 239 0 100.32 6.59 2.26 3.33 604 0 0.42 0.01 0 0 240 0 100.32 6.59 2.26 3.33 605 0 0.41 0.01 0 0 241 0 100.32 6.59 2.26 3.33 606 0 0.41 0.01 0 0 242 0 99.31 6.2 1.88 2.93 607 0 0.41 0.01 0 0 243 0 98.54 5.96 1.64 2.76 608 0 0.4 0.01 0 0 244 0 97.82 5.76 1.48 2.62 609 0 0.4 0.01 0 0 245 0 97.09 5.6 1.34 2.48 610 0 0.4 0.01 0 0 246 0 96.31 5.44 1.23 2.34 611 0 0.4 0.01 0 0 247 0 95.49 5.29 1.12 2.2 612 0 0.39 0.01 0 0 248 0 94.6 5.13 1.02 2.06 613 0 0.39 0.01 0 0 249 0 93.65 4.98 0.94 1.92 614 0 0.39 0.01 0 0 250 0 92.65 4.84 0.86 1.79 615 0 0.39 0.01 0 0 251 0 91.62 4.69 0.8 1.67 616 0 0.38 0.01 0 0 252 0 90.56 4.54 0.74 1.55 617 0 0.38 0.01 0 0 253 0 89.46 4.38 0.69 1.44 618 0 0.38 0.01 0 0 254 0 88.31 4.23 0.65 1.34 619 0 0.38 0.01 0 0 255 0 87.07 4.07 0.61 1.24 620 0 0.37 0.01 0 0 256 0 85.74 3.9 0.58 1.16 621 0 0.37 0.01 0 0 257 0 84.29 3.74 0.55 1.08 622 0 0.37 0.01 0 0 258 0 82.74 3.57 0.52 1 623 0 0.37 0.01 0 0 259 0 81.07 3.4 0.5 0.93 624 0 0.36 0.01 0 0 260 0 79.3 3.24 0.48 0.87 625 0 0.36 0.01 0 0 261 0 77.44 3.08 0.46 0.81 626 0 0.36 0.01 0 0 262 0 75.49 2.93 0.44 0.76 627 0 0.36 0.01 0 0 263 0 73.48 2.78 0.43 0.71 628 0 0.35 0.01 0 0 264 0 71.41 2.64 0.41 0.66 629 0 0.35 0.01 0 0 265 0 69.31 2.51 0.4 0.62 630 0 0.35 0.01 0 0 266 0 67.2 2.38 0.38 0.58 631 0 0.35 0.01 0 0 267 0 65.1 2.26 0.37 0.54 632 0 0.35 0.01 0 0 268 0 63.03 2.15 0.36 0.51 633 0 0.34 0.01 0 0 269 0 61 2.04 0.35 0.48 634 0 0.34 0.01 0 0 270 0 59.02 1.94 0.34 0.45 635 0 0.34 0.01 0 0 271 0 57.1 1.85 0.33 0.42 636 0 0.34 0.01 0 0 272 0 55.25 1.76 0.32 0.4 637 0 0.34 0.01 0 0 273 0 53.46 1.67 0.31 0.38 638 0 0.33 0.01 0 0 274 0 51.74 1.6 0.3 0.36 639 0 0.33 0.01 0 0 275 0 50.09 1.52 0.29 0.34 640 0 0.33 0.01 0 0 276 0 48.51 1.45 0.28 0.32 641 0 0.33 0.01 0 0 277 0 46.99 1.39 0.27 0.3 642 0 0.33 0.01 0 0 278 0 45.54 1.32 0.26 0.29 643 0 0.32 0.01 0 0 279 0 44.15 1.26 0.25 0.27 644 0 0.32 0.01 0 0 280 0 42.82 1.21 0.24 0.26 645 0 0.32 0.01 0 0 281 0 41.55 1.16 0.24 0.25 646 0 0.32 0.01 0 0 282 0 40.33 1.11 0.23 0.23 647 0 0.32 0.01 0 0 283 0 39.16 1.06 0.22 0.22 648 0 0.31 0.01 0 0 284 0 38.04 1.02 0.21 0.21 649 0 0.31 0.01 0 0 285 0 36.96 0.97 0.21 0.2 650 0 0.31 0.01 0 0 286 0 35.93 0.94 0.2 0.19 651 0 0.31 0.01 0 0 287 0 34.93 0.9 0.19 0.19 652 0 0.31 0.01 0 0 288 0 33.96 0.86 0.19 0.18 653 0 0.3 0.01 0 0 289 0 33.03 0.83 0.18 0.17 654 0 0.3 0.01 0 0 290 0 32.13 0.8 0.18 0.16 655 0 0.3 0.01 0 0 291 0 31.26 0.77 0.17 0.16 656 0 0.3 0.01 0 0 292 0 30.41 0.74 0.17 0.15 657 0 0.3 0.01 0 0 293 0 29.59 0.71 0.16 0.14 658 0 0.3 0.01 0 0 294 0 28.8 0.69 0.15 0.14 659 0 0.29 0.01 0 0 295 0 28.02 0.66 0.15 0.13 660 0 0.29 0.01 0 0 296 0 27.27 0.64 0.15 0.13 661 0 0.29 0.01 0 0 297 0 26.54 0.62 0.14 0.12 662 0 0.29 0.01 0 0 298 0 25.83 0.59 0.14 0.12 663 0 0.29 0.01 0 0 299 0 25.14 0.57 0.13 0.11 664 0 0.29 0.01 0 0 300 0 24.47 0.55 0.13 0.11 665 0 0.28 0.01 0 0 301 0 23.81 0.54 0.12 0.11 666 0 0.28 0.01 0 0 302 0 23.18 0.52 0.12 0.1 667 0 0.28 0.01 0 0 303 0 22.56 0.5 0.12 0.1 668 0 0.28 0.01 0 0 304 0 21.97 0.49 0.11 0.1 669 0 0.28 0.01 0 0 305 0 21.39 0.47 0.11 0.09 670 0 0.28 0.01 0 0 306 0 20.82 0.46 0.11 0.09 671 0 0.27 0.01 0 0 307 0 20.28 0.44 0.1 0.09 672 0 0.27 0.01 0 0 308 0 19.75 0.43 0.1 0.08 673 0 0.27 0.01 0 0 309 0 19.23 0.41 0.1 0.08 674 0 0.27 0.01 0 0 310 0 18.73 0.4 0.1 0.08 675 0 0.27 0.01 0 0 311 0 18.25 0.39 0.09 0.08 676 0 0.27 0.01 0 0 312 0 17.78 0.38 0.09 0.07 677 0 0.26 0.01 0 0 313 0 17.32 0.37 0.09 0.07 678 0 0.26 0.01 0 0 314 0 16.88 0.36 0.09 0.07 679 0 0.26 0.01 0 0 315 0 16.45 0.35 0.08 0.07 680 0 0.26 0.01 0 0 316 0 16.03 0.34 0.08 0.07 681 0 0.26 0.01 0 0 317 0 15.63 0.33 0.08 0.06 682 0 0.26 0.01 0 0 318 0 15.24 0.32 0.08 0.06 683 0 0.26 0.01 0 0 319 0 14.86 0.31 0.07 0.06 684 0 0.25 0.01 0 0 320 0 14.49 0.3 0.07 0.06 685 0 0.25 0.01 0 0 321 0 14.13 0.29 0.07 0.06 686 0 0.25 0.01 0 0 322 0 13.79 0.29 0.07 0.05 687 0 0.25 0.01 0 0 323 0 13.45 0.28 0.07 0.05 688 0 0.25 0 0 0 324 0 13.13 0.27 0.07 0.05 689 0 0.25 0 0 0 325 0 12.81 0.26 0.06 0.05 690 0 0.25 0 0 0 326 0 12.51 0.26 0.06 0.05 691 0 0.24 0 0 0 327 0 12.21 0.25 0.06 0.05 692 0 0.24 0 0 0 328 0 11.92 0.25 0.06 0.05 693 0 0.24 0 0 0 329 0 11.64 0.24 0.06 0.05 694 0 0.24 0 0 0 330 0 11.37 0.23 0.06 0.04 695 0 0.24 0 0 0 331 0 11.11 0.23 0.06 0.04 696 0 0.24 0 0 0 332 0 10.85 0.22 0.05 0.04 697 0 0.24 0 0 0 333 0 10.6 0.22 0.05 0.04 698 0 0.24 0 0 0 334 0 10.36 0.21 0.05 0.04 699 0 0.23 0 0 0 335 0 10.13 0.21 0.05 0.04 700 0 0.23 0 0 0 336 0 9.9 0.2 0.05 0.04 701 0 0.23 0 0 0 337 0 9.68 0.2 0.05 0.04 702 0 0.23 0 0 0 338 0 9.47 0.19 0.05 0.04 703 0 0.23 0 0 0 339 0 9.26 0.19 0.05 0.04 704 0 0.23 0 0 0 340 0 9.06 0.18 0.04 0.03 705 0 0.23 0 0 0 341 0 8.87 0.18 0.04 0.03 706 0 0.23 0 0 0 342 0 8.68 0.18 0.04 0.03 707 0 0.22 0 0 0 343 0 8.49 0.17 0.04 0.03 708 0 0.22 0 0 0 344 0 8.31 0.17 0.04 0.03 709 0 0.22 0 0 0 345 0 8.14 0.16 0.04 0.03 710 0 0.22 0 0 0 346 0 7.97 0.16 0.04 0.03 711 0 0.22 0 0 0 347 0 7.8 0.16 0.04 0.03 712 0 0.22 0 0 0 348 0 7.64 0.15 0.04 0.03 713 0 0.22 0 0 0 349 0 7.49 0.15 0.04 0.03 714 0 0.22 0 0 0 350 0 7.33 0.15 0.04 0.03 715 0 0.22 0 0 0 351 0 7.19 0.15 0.04 0.03 716 0 0.21 0 0 0 352 0 7.04 0.14 0.03 0.03 717 0 0.21 0 0 0 353 0 6.9 0.14 0.03 0.03 718 0 0.21 0 0 0 354 0 6.76 0.14 0.03 0.03 719 0 0.21 0 0 0 355 0 6.63 0.13 0.03 0.03 720 0 0.21 0 0 0 356 0 6.5 0.13 0.03 0.02 721 0 0.21 0 0 0 357 0 6.38 0.13 0.03 0.02 722 0 0 0 0 0 358 0 6.25 0.13 0.03 0.02 359 0 6.13 0.12 0.03 0.02 360 0 6.02 0.12 0.03 0.02 361 0 5.9 0.12 0.03 0.02 362 0 5.79 0.12 0.03 0.02 363 0 5.69 0.11 0.03 0.02 364 0 5.58 0.11 0.03 0.02 365 0 5.48 0.11 0.03 0.02 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ QUY TRÌNH Vận hành hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba trong mùa lũ hàng năm _______ Chương I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Từ ngày 1 tháng IX đến ngày 31 tháng XII hàng năm, các hồ An Khê – Kanak, Ayun hạ, Sông Hinh, Sông Ba Hạ , Krong H’Năng phải điều tiết để phục vụ chống lũ công trình, giảm lũ hạ du và phát điện theo nội dung và thứ tự ưu tiên sau: 1. Đảm bảo an toàn công trình a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Ka Nak, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm một lần, không được để mực nước hồ Ka Nak vượt mực nước kiểm tra ở cao trình 516,82 m. b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối Ayun hạ, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm một lần không được để mực nước hồ Ayun hạ vượt mực nước thiết kế ở cao trình 209,92 m; c) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Krong H’Năng, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm một lần, không được để mực nước hồ Krong H’Năng vượt mực nước kiểm tra ở cao trình 108,05 m. d) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sông Ba Hạ, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm một lần, không được để mực nước hồ Sông Ba Hạ vượt mực nước kiểm tra ở cao trình 108,05 m. e) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sông Hinh, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm một lần, không được để mực nước hồ Sông Hinh vượt mực nước gia cường ở cao trình 211,85 m; 2. Góp phần cắt giảm lũ cho hạ du a) Hồ Ayun hạ làm nhiệm vụ giảm lũ cho vùng Auyn Pa, hồ Kanak giảm lũ cho thị xã An Khê đồng thời hỗ trợ hồ Ayun hạ giảm lũ cho vùng Auyn Pa. b) Hồ Sông Ba Hạ làm nhiệm vụ giảm lũ cho thành phố Tuy Hòa, hồ sông Hinh và hồ Krông H’Năng hỗ trợ cắt giảm lũ tối đa cho hạ du. 3. Đảm bảo an toàn phát điện Trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình và an toàn chống lũ cho hạ du, điều hành để cao trình mực nước các hồ An Khê-Ka Nak, Ayun hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và Sông Ba Hạ nằm trong phạm vi cho phép theo quy định của quy trình này. Điều 2. Trong thời gian làm nhiệm vụ điều tiết lũ, việc vận hành các công trình xả sâu và xả mặt phải thực hiện theo quy trình vận hành công trình xả nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối và hạn chế tối đa thiệt hại đối với các công trình và sản xuất ở hạ du. Điều 3. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hệ thống hồ chứa 1. Hồ Ka Nak - Cao trình mực nước dâng bình thường: 515,0 m - Cao trình mực nước thiết kế : 515,32 m - Cao trình mực nước kiểm tra : 516,8 m 2. Hồ Ayun hạ: - Cao trình mực nước dâng bình thường: 204,0 m - Cao trình mực nước thiết kế : 209,92 m - Cao trình mực nước kiểm tra : không có 3. Hồ Krông H’Năng - Cao trình mực nước dâng bình thường: 255,0 m - Cao trình mực nước thiết kế : 255,58 m - Cao trình mực nước kiểm tra : 258,38 m 4. Hồ Sông Ba Hạ - Cao trình mực nước dâng bình thường: 105,0 m - Cao trình mực nước thiết kế : 105,96 m - Cao trình mực nước kiểm tra : 108,05 m 5. Hồ Sông Hinh: - Cao trình mực nước dâng bình thường : 209,0 m - Cao trình mực nước thiết kế : 211,85 m - Cao trình mực nước kiểm tra : 212,35 m Điều 4. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông tại các trạm thủy văn được quy đinh như trong bảng 4.1. Bảng 4.1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ Sông Trạm Báo động I (m) Báo động II (m) Báo động III (m) Ba An Khê 404,5 405,5 406,5 Ayun Yaun Pa 153,0 154,5 156,0 Ba Củng Sơn 29,5 32,0 34,5 Đà Rằng Phú Lâm 1,70 2,70 3,70 Điều 5. Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có khả năng xuất hiện lũ lớn ngoài thời gian quuy định tại điều 1, Trường ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương quyết định việc vận hành các hồ theo Quy trình này. Chương II VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH KaNắk, Ayun hạ, KrôngH’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ ĐIỀU TIẾT CHỐNG LŨ Điều 6. Nguyên tắc vận hành các hồ trong thời kỳ lũ 1. Quy định về mực nước: cao trình mực nước các hồ trong thời kỳ lũ chính vụ không được vượt quá quy định trong Bảng 5.1. Bảng 5.1. Cao trình mực nước khống chế ở các hồ trong mùa lũ Tên hồ Krong H’Nang Ka Nak Ayun hạ Sông Hinh Sông Ba Hạ Mực nước (m) 255 515 204,0 209,0 105,0 2. Trong quá trình vận hành các hồ, cần theo dõi cập nhật các thông tin cảnh báo dự bão lũ, và lưu lượng mực nước thực đo tại các tuyến công trình và các trạm thủy văn khống chế để điều chỉnh quá trình xả, cắt lũ cho phù hợp với thực tế. 3. Quá trình vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo các quy định và trình tự đóng mở cửa van các công trình xả đã được các cấp có thẩm quyền ban hành. Điều 7. Quy định về chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du 1. Cao trình mực nước đón lũ của các hồ được quy định ở bảng 7.1. Bảng 7.1. Cao trình mực nước đón lũ của các hồ Tên hồ Krong H’Nang Ka Nak Ayun hạ Sông Hinh Sông Ba Hạ Mực nước (m) 252,5 513,0 203,0 207,0 103,0 2. Quy trình vận hành với nhóm 2 hồ An Khê-Ka Nak và Ayun Hạ a) Xả nước đón lũ: Khi có cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tới, mực nước tại trạm thủy văn An Khê sẽ vượt quá mức báo động II, hồ Ka Nak phải xả lũ để hạ mực nước hồ tới mức quy định như trong bảng 7.1, đảm bảo sẵn sàng đón lũ. Khi có cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tới, mực nước tại trạm thủy văn Yaun Pa sẽ vượt quá mức báo động II, hồ Ayun Hạ phải xả lũ để hạ mực nước hồ tới mức quy định như trong bảng 7.1, đảm bảo sẵn sàng đón lũ. b) Cắt giảm lũ cho hạ du Đối với cụm 2 hồ này thì khi lũ bắt đầu về nhánh An Khê – Ka Nak và dự báo mực nước tại An Khê sẽ lên mức báo động 2 thì tiến hành tích nước cắt lũ ngay khi lũ lên bằng 25% lưu lượng đỉnh lũ dự báo đến tuyến công trình. Khi mực nước trong hồ Ka Nak bằng MNDBT thì tiếp tục xả lũ bằng lưu lượng đến và mở hết các cửa xả để giữ mực nước hồ ở MNDBT Khi lũ về nhánh Yaun Hạ và dự báo mực nước tại Yaun Pa sẽ lên mức báo động 2 thì tiến hành tích nước cắt lũ ngay khi lũ lên bằng 25% lưu lượng đỉnh lũ dự báo đến tuyến công trình. Khi mực nước trong hồ Yaun Hạ bằng MNDBT thì tiếp tục xả lũ bằng lưu lượng đến và mở hết các cửa xả để giữ mực nước hồ ở MNDBT Khi đã mở hết cửa xả mà lũ vẫn lên thì vận hành an toàn hồcho cụm hai hồ, sử dụng dung tích ở phần trên và báo cáo cơ quan có trách nhiệm được nêu ở chương 3. 2. Quy trình vận hành với nhóm 3 hồ Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ a) Xả nước đón lũ: Khi có cảnh báo trong 48 đến 72 giờ tới, mực nước tại các hồ đang ở mực nước DBT, mực nước tại trạm thủy văn Phú Lâm quá mức báo động II, thì lần lượt các hồ Ka Nak , Sông Ba Hạ, Sông Hinh phải xả lũ để hạ mực nước hồ tới mức quy định như trong bảng 7.1, đảm bảo sẵn sàng đón lũ. b) Cắt giảm lũ cho hạ du Bảng 7.2. Ngưỡng cắt lũ cho 3 hồ TT Dạng lũ Hồ Ba hạ Hồ Sông Hinh Hồ KronH’năng Qđỉnh (m3/s) Qcắt lũ Qđỉnh (%) Q đỉnh (m3/s) Qcắt lũ Qđỉnh (%) Q đỉnh (m3/s) Qcắt lũ Qđỉnh (%) 1 P≤5% 17500 80-85 3700 48-50 4942 36-40 2 P=10% 14000 75-80 2970 35-40 3950 35-40 3 P≥20% 8500 75-80 3410 35-40 4500 32-35 Khi lũ lên thì xả bằng lưu lượng đến, giữ hồ ở MNTL. Căn cứ vào dự báo thủy văn xác định một giá trị đỉnh lũ, và nếu lưu lượng đến bằng một lưu lượng Qcắt lũ (quy định ở bảng 7.2) thì chuyển sang điều tiết cắt lũ. Cắt lũ bằng cách xả một lưu lượng bằng lưu lượng xả cuối cùng của bước 1. Tích nước đến MNDBT. Khi mực nước trong hồ bằng MNDBT thì tiếp tục xả lũ bằng lưu lượng đến và mở hết các cửa xả để giữ mực nước hồ ở MNDBT. Khi đã mở hết cửa xả mà lũ vẫn lên thì vận hành an toàn hồ, sử dụng dung tích ở phần trên và báo cáo cơ quan có trách nhiệm được nêu ở chương 3. Chương III QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐỂ CẮT LŨ Điều 8. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba 1. Tổ chức thường trực, theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, tính toán các phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak, Yaun hạ, Krong H’năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du và nâng cao hiệu quả phát điện. 2. Kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du theo lệnh, đồng thời chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt và xử lý các tình huống có ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống đê điều ở hạ du. 3. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường phải báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời. Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường Chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp số liệu khí tượng, thủy văn cho các Công ty KTCTTL Gia Lai (quản lý hồ chứa thủy điện Yaun hạ), Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (quản lý hồ chứa thủy điện Sông Hinh), Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ (quản lý hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công nghiệp và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba theo quy định của quy trình này. Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho công trình đê điều. 2. Theo dõi phát hiện các sự cố khẩn cấp đối với hệ thống đê sông Ba, báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương để xử lý. Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ 1. Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ có trách nhiệm thực hiện lệnh vận hành công trình của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba theo quy định trong quy trình này. 2. Trường hợp xảy ra những tình huống bất thường, không thực hiện được theo đúng lệnh vận hành, Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải báo cáo ngay với Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba để chỉ đạo xử lý. 3. Lệnh mở thêm cửa xả của các hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ phải được thông báo cho Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Gia Lai, Phú Yên. Điều 12. Trách nhiệm về an toàn các công trình 1. Lệnh vận hành hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ điều tiết lũ nếu trái với các quy định trong quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thuỷ lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 2. Việc thực hiện sai lệnh vận hành dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thuỷ lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 3. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xẩy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục với Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão LV sông Ba, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh để xử lý. 4. Nếu phát hiện sự cố đê điều ở hạ du thì Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão LV sông Ba, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh chế độ vận hành. 5. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình, và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão LV sông Ba, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh để theo dõi chỉ đạo. Việc quy kết trách nhiệm về sự mất an toàn của công trình nêu trong các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 do cơ quan Thanh tra xem xét và kết luận. Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố Khi nhận được lệnh đóng, mở cửa xả các hồ chứa Ka Nak, Yaun hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố có liên quan phải triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở các cửa xả gây ra. Điều 14. Chế độ và phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình 1. Trước khi hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ, dự kiến có thể làm dâng mực nước sông Ba tại TP. Tuy Hòa vượt cao trình + 3,70 m, thì Giám đốc Công ty KTCTTL Gia Lai, Giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh biết trước từ 6 đến 10 giờ, tính đến thời điểm mực nước lũ đạt tới cao trình + 3,70 m để có đủ thời gian sơ tán dân. 2. Việc thông báo lệnh thao tác cửa xả của nhà máy thủy điện Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đến Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của việc thay đổi cửa xả của nhà máy thủy điện Ayun hạ, Sông Hinh, Sông Ba Hạ do Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba thực hiện. 4. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc điều hành và cắt lũ của các hồ Ka Nak, Yaun Hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đều phải thực hiện bằng văn bản. Lệnh vận hành công trình được gửi qua fax cho Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ và các cơ quan liên quan, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. Thời gian ban hành lệnh thao tác các cửa xả phải đảm bảo để Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ nhận được ít nhất trước 2 giờ tính đến thời điểm thực hiện. Điều 15. Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu Để phục vụ cho việc tính toán và lựa chọn phương án vận hành hợp lý các hồ điều tiết lũ, các cơ quan sau đây có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường: cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam và các Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ các số liệu sau: a) Các trị số khí tượng thủy văn thực đo: số liệu mưa, mực nước của toàn bộ mạng quan trắc thuộc hệ thống sông Ba trong 24 giờ qua; b) Các trị số khí tượng thủy văn dự báo, cảnh báo: - Số liệu mực nước trước 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ và 72 giờ của các trạm Sông Hinh, An Khê, Củng Sơn, Krông HNăng, Phú Lâm (Tuy Hòa); - Dự báo mực nước hồ và lưu lượng đến hồ An Khê – Ka Nak, Yaun hạ, Krong H’Năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ trong 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ và 48 giờ tới. c) Báo cáo tình hình thời tiết 24 giờ qua và nhận định xu thế diễn biến thời tiết 48 giờ tới, trước 15 giờ hàng ngày; d) Nhận định về xu thế dòng chảy trung hạn trước 5 - 10 ngày: - Dòng chảy đến các hồ chứa Yaun hạ, Sông Hinh, Sông Ba Hạ; - Mực nước, lưu lượng tại các trạm: Sông Hinh, An Khê, Củng Sơn, Krông HNăng; - Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với tần suất trên 5% tại Củng Sơn. đ) Các bản tin dự báo, nhận định xu thế phải được cấp mỗi ngày một lần khi mực nước tại Tuy Hòa dưới +2,70 m, mỗi ngày hai lần khi mực nước tại Tuy Hòa từ +2,70 m trở lên. e) Biểu khai toán Q=f(H) trung bình nhiều năm của các trạm Sông Hinh, An Khê, Củng Sơn, Krông HNăng. Việc cung cấp các thông tin trên, được thực hiện theo một trong các phương thức sau: - Bằng fax; - Chuyển bản tin bằng liên lạc; - Chuyển bản tin bằng mạng vi tính; - Thông tin trực tiếp qua điện thoại. 2. Các Công ty KTCTTL Gia Lai, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh và Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ: a) Báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương các số liệu của tất cả các lần quan trắc đo đạc trong suốt thời gian làm nhiệm vụ điều tiết chống lũ: - Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu các hồ; - Lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin; - Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ, theo lưu lượng đến hồ. b) Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão LV sông Ba về trạng thái làm việc của công trình mỗi ngày một lần vào lúc 7 giờ sáng trong suốt mùa lũ./. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba.doc
Luận văn liên quan