Một số bài toán biên và bài toán cauchy cho các phương trình elliptic và parabolic

Trong luận án này, chúng tôi đưa ra được các kết quả mới. Một là xác định được hàm nguồn cho phương trình parabolic có dạng tách biến. Hai là chỉnh hóa bài toán ngược thời gian cho phương trình parabolic với hệ số phụ thuộc thời gian không bị nhiễu và bị nhiễu. Ba là chỉnh hóa dạng bài toán phi tuyến cho phương trình elliptic đối với lớp hàm Lipschitz toàn cục bằng cách xấp xỉ phương trình tích phân. Kết quả chính của luận án đã được công bố trên ba bài báo quốc tế (SCIE) và trong một bài báo chuẩn bị gửi đăng.

pdf92 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 26/01/2022 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số bài toán biên và bài toán cauchy cho các phương trình elliptic và parabolic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_bai_toan_bien_va_bai_toan_cauchy_cho_cac_phuong_trinh.pdf
Luận văn liên quan