Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

Luận án nghiên cứu một số bài toán điều khiển như bài toán đảm bảo giá trị điều khiển và bài toán điều khiển trong thời gian hữu hạn của hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên thông qua thông tin phản hồi đầu ra. Những kết quă đã được chứng minh trong luận án: • Chứng minh điều kiện đủ để thiết kế hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài toán đảm bảo giá trị điều khiển của lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng (Định lí 2.1.4). Ap dụng giăi bài toán đảm bảo giá trị điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ biến thiên (Hệ quả 2.2.1). • Chứng minh điều kiện đủ để xây dựng hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài toán điều khiển Hoo trong thời gian hữu hạn của một lớp hệ điều khiển phi tuyến có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng (Định lí 3.1.3). Áp dụng giải bài toán Hx trong thời gian hữu hạn cho hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn với trễ biến thiên (Hệ quả 3.2.1).

pdf90 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_bai_toan_dieu_khien_cho_he_phuong_trinh_vi_phan_co_tr.pdf
  • pdfTHONG-TIN-KQ-MOI-English-2018-TA-THI-HUYEN-TRANG.pdf
  • pdfTHONG-TIN-KQ-MOI-LA-TV-2018-TA-THI-HUYEN-TRANG.pdf
  • pdfTOM-TAT-LUAN-AN-TS-13pt-2018-TA-THI-HUYEN-TRANG.pdf
Luận văn liên quan