Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lượng giác

1. Khảo sát tính tuần hoàn và phản tuần hoàn (cộng tính và phân tính) của hàm lượng giác và trình bày các ví dụ và bài tập minh họa. 2. Hệ thống một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lượng giác thường gặp. 3. Đưa ra một số cách xây dựng phương trình đa thức bậc cao, phương trình vô tỉ giải được dựa vào các hệ thức và phương trình lượng giác cơ bản.

pdf80 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 8856 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình lượng giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_phuong_phap_giai_phuong_trinh_va_bat_phuong_trinh_luong_giac_3_.pdf
Luận văn liên quan