Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù ơ(M)

Định lý. Cho R là vành mà mọi R-môđun phải hữu hạn sinh là lifing. Khi đó R là vành nửa nguyên tố với J(R)2=0. Chứng minh. Ta đã biết vành R được gọi là nửa nguyên tố nếu vành thương R/J(R) là nửa đơn và căn Jacobson J(R) là lũy linh, tức là tồn tại số nguyên dương k sao cho J(R)k=0. Theo modun RR có sự phân tích.

pdf40 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù ơ(M), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflv_chinh_thuc_9986.pdf