Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận từ nay đến 2020

MỞ ĐẦU Những năm gần đây du lịch Bình Thuận ngày càng phát triển và trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thu hút nhiều nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước. Từ một vùng đất ven biển còn hoang sơ cách đây không lâu, đến nay Bình Thuận đang được biết đến như một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trong cả nước, có sức thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế. Để đẩy mạnh tốc độ phát triển du lịch Bình Thuận ngày càng tăng, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 25/3/2004 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khoá X) về phát triển du lịch đến năm 2010, ngày 15/3/2005 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành “Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2010”. Chương trình hành động này đã đề ra các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình và các chính sách, giải pháp phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 để thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và làm dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện chiến lược phát triển ngành mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã vạch ra: " Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của khu vực. Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hình thành các khu du lịch trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác và liên kết với các nước." Thời gian qua, mặc dù Bình Thuận đã đạt được những kết quả khả quan trong việc thu hút vốn cho đầu tư phát triển du lịch, thể hiện qua số lượng vốn đầu tư tăng nhanh, các kênh huy động vốn từng bước được đa dạng hoá, thu hút nhiều thành phần tham gia đầu tư. Tuy nhiên công tác huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận cũng còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu để đạt được mục tiêu đã đề ra. Để góp phần phân tích và đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy công tác huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển du lịch Bình Thuận trong thời gian tới, tôi xin chọn đề tài: " Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận từ nay đến 2010" làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. 2 Mục đích của đề tài là ứng dụng lý luận về vốn và các kênh huy động vốn đầu tư để phân tích vai trò của công tác huy động và sử dụng vốn trong quá trình phát triển du lịch Bình Thuận trong thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc. Từ đó xác định những giải pháp và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài là phương pháp mô tả và phương pháp phân tích, với nguồn số liệu được thu thập từ niên giám thống kê, các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh và số liệu được công bố trên Internet . Trong quá trình thực hiện luận văn, do năng lực và điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế, chắc chắn nội dung luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong được sự quan tâm góp ý của Thầy Cô. 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH 1.1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 1.1.1.1 Những khái niệm cơ bản - Một số khái niệm về du lịch Ngành du lịch hiện đại hình thành trong thế kỷ XIX cùng với sự phát triển của nền văn minh công nghiệp, và từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đã trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh và chắc chắn của kinh tế thế giới. Khái niệm về du lịch cũng đã có những thay đổi theo sự phát triển của ngành. Nếu xem xét du lịch như là một hiện tượng xã hội, hiện tượng nhân văn làm phong phú thêm nhận thức và cuộc sống con người, Tổ chức du lịch thế giới (WTO : World Tourism Organization) đã đưa ra định nghĩa :”Du lịch bao gồm những hoạt động của những người đi đến một nơi khác ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình trong thời hạn không quá một năm liên tục để vui chơi, vì công việc hay vì mục đích khác không liên quan đến những hoạt động kiếm tiền ở nơi mà họ đến”. Nếu xem du lịch không chỉ đơn thuần là hiện tượng xã hội mà còn là hoạt động kinh tế, nó được coi là toàn bộ các hoạt động mà mục tiêu là kết hợp hoạt động của các đối tượng tham gia vào quá trình, kết hợp giá trị của các tài nguyên du lịch thiên nhiên và nhân văn với các dịch vụ, hàng hóa để tạo ra sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách. Với tư cách là đối tượng nghiên cứu của du lịch học, theo tôi khái niệm du lịch phản ảnh các mối quan hệ bản chất bên trong, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các xu hướng và các quy luật phát triển của nó ; theo góc độ này du lịch là những hoạt động và mối quan hệ phát sinh do sự tác động qua lại lẫn nhau giữa khách du lịch, người kinh doanh du lịch, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình thu hút, tiếp đón và phục vụ khách du lịch. - Du khách: Cũng theo định nghĩa của Tổ chức Du lịch Quốc tế, khách viếng (visistors) là những người rời khỏi nơi cư trú của mình đến nơi khác không quá một năm và không vì mục đích kiếm tiền ; du khách (tourists) là những khách viếng có lưu trú qua hơn một đêm tại nơi đến ; khách viếng trong ngày (same-day 4 visistors) không có lưu trú qua đêm tại nơi đến. Khách du lịch quốc tế là những khách mà nơi cư trú là một quốc gia khác với quốc gia nơi đến du lịch ; khách du lịch nội địa là những khách mà quốc gia nơi cư trú cũng là quốc gia nơi đến tham quan du lịch, bao gồm cả những người nước ngoài nhưng đang cư trú tại quốc gia đó. - Khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch Khu du lịch là một không gian địa lý bao gồm diện tích mặt đất, mặt nước có tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn, đã được quy hoạch và công nhận về mặt pháp lý bởi Nhà nước, chủ yếu sử dụng vào mục đích du lịch hoặc bổ trợ cho mục đích du lịch, và việc sử dụng này có tính hơn hẳn về kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài so với sử dụng nó vào các mục đích khác. Tài nguyên du lịch bao gồm cả những tài nguyên thiên nhiên, môi trường, sinh thái (bãi biển, sông hồ, núi, rừng cây .) ; cả những tài nguyên nhân văn như các di sản văn hóa, lịch sử, các công trình kiến trúc, các giá trị văn hóa phi vật thể. Khu du lịch phải có quy mô cần thiết, khu du lịch gồm khu du lịch quốc gia và khu du lịch địa phương. Điểm du lịch là nơi có một vài loại tài nguyên du lịch hấp dẫn hoặc công trình riêng biệt phục vụ du lịch hay kết hợp cả hai ở quy mô nhỏ. Tuyến du lịch là lộ trình nối các điểm, các khu du lịch khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. - Sản phẩm du lịch Có nhiều định nghĩa về sản phẩm du lịch, theo tôi, một trong những khái niệm đó là:”Sản phẩm du lịch là sự kết hợp những dịch vụ và phương tiện vật chất trên cơ sở khai thác các tỉềm năng du lịch nhằm cung cấp cho du khách một khoảng thời gian thú vị, một kinh nghiệm du lịch trọn vẹn và sự hài lòng” (Từ điển du lịch - Tiếng Đức NXB Berlin 1984). Sản phẩm du lịch bao gồm những hàng hóa và dịch vụ kết hợp nhau. Dịch vụ du lịch là kết quả của các hoạt động kinh tế được thể hiện trong sản phẩm vô hình như vận chuyển, lưu trú ăn uống, vui chơi giải trí, tài chính, thông tin liên lạc, y tế và các dịch vụ cá nhân khác. 1.1.1.2 Một số quan điểm về phát triển du lịch Theo xu hướng hiện nay là phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường để bảo đảm tính bền vững, từ đầu thập niên 90 đã xuất hiện khái niệm du lịch sinh thái, được các quốc gia quan tâm và Tổ chức Du lịch Quốc tế khuyến khích phát triển. Với yêu cầu phải ngày càng phát huy các tác động tích

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận từ nay đến 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
coù lieân quan ñeán nhieàu ngaønh, nhieàu caáp, nhieàu ñòa phöông. Do vaäy caàn coù söï chæ ñaïo taäp trung, thoáng nhaát cuûa Tænh uûy, UBND tænh, tröïc tieáp laø Ban chæ ñaïo phaùt trieån du lòch tænh, söï phoái hôïp toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc ngaønh, caùc caáp, caùc ñòa phöông trong tænh. - Vieäc xaây döïng chöông trình haønh ñoäng veà phaùt trieån du lòch Bình Thuaän ñeán naêm 2010 phaûi treân cô sôû phaùt huy coù hieäu quaû baûn saéc daân toäc, tieàm naêng, theá maïnh saün coù, keát hôïp vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân vaø moâi tröôøng xaõ hoäi; ñaûm baûo an ninh quoác phoøng, traät töï an toaøn xaõ hoäi; Ñoàng thôøi thöïc hieän toát ñònh höôùng cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong lónh vöïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi noùi chung vaø lónh vöïc du lòch noùi rieâng. 3.2 CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH BÌNH THUAÄN ÑEÁN NAÊM 2010 1) Chöông trình Toå chöùc khoâng gian phaùt trieån du lòch Caên cöù vaøo tieàm naêng taøi nguyeân du lòch ôû töøng khu vöïc, töøng ñòa phöông trong tænh, toå chöùc khoâng gian du lòch Bình Thuaän ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Khu du lòch Phan Thieát-Muõi Neù laø khu vöïc trung taâm (keå caû Long Sôn- Suoái Nöôùc); 50 + Khu du lòch Tieán Thaønh (huyeän Haøm Thuaän Nam); + Khu du lòch suoái nöôùc noùng Böng Thò, Phong Ñieàn (Haøm Thuaän Nam); + Khu du lòch Caø Naù-Vónh Haûo-Cuø Lao Caâu-Bình Thaïnh-Ñoài Döông-Hoaø Minh (huyeän Tuy Phong); + Khu du lòch Hoaø Thaéng, Hoàng Phong (huyeän Baéc Bình); + Khu du lòch Taân Haûi-Dinh Thaày, Taân Bình, Sôn Myõ-Taân Thieän, Taân Thaéng (huyeän Haøm Taân, Thò xaõ La Gi); + Khu du lòch Haøm Thuaän-Ña My, Hoà Soâng Quao (huyeän Haøm Thuaän Baéc) vaø Thaùc Baø (huyeän Taùnh Linh); + Phaùt trieån khu du lòch huyeän ñaûo Phuù Quyù, … Treân cô sôû xaùc ñònh quy hoaïch phaùt trieån du lòch, caàn raø soaùt, boå sung, ñieàu chænh caùc quy hoaïch du lòch ñöôïc duyeät cho phuø hôïp vôùi thöïc teá, phuø hôïp vôùi caùc ngaønh kinh teá khaùc, caùc vuøng, caùc ñòa phöông trong tænh, traùnh boû soùt, truøng laép hoaëc laõng phí khi toå chöùc ñaàu tö vaø phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch Bình Thuaän ñeán naêm 2010; ñònh höôùng phaùt trieån du lòch ñeán 2020 vaø Quy hoaïch keá hoaïch söû duïng ñaát du lòch giai ñoaïn 2006-2010 cuûa tænh Bình Thuaän. 2) Chöông trình Phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch Xaùc ñònh tieàm naêng, theá maïnh cuûa töøng vuøng, töøng ñòa baøn trong tænh ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch lôïi theá nhaèm laøm ña daïng, phong phuù caùc loaïi hình, saûn phaåm du lòch nhö: - Saûn phaåm du lòch gaén vôùi khai thaùc theá maïnh taøi nguyeân bieån; - Saûn phaåm du lòch gaén vôùi khai thaùc caùc giaù trò vaên hoaù, taøi nguyeân nhaân vaên, leã hoäi; gaén vôùi nhu caàu khaùm phaù, tìm hieåu, nghieân cöùu caùc caùc giaù trò vaät theå, phi vaät theå noåi troäi cuûa Bình Thuaän; - Saûn phaåm du lòch gaén vôùi theå thao, maïo hieåm, giaûi trí, nghæ döôõng; - Saûn phaåm du lòch-tham quan, nghieân cöùu sinh thaùi röøng, nuùi, hoà, thaùc, ñaûo, laøng vaên hoaù, laøng ngheà,...Tham quan di tích chieán tranh, di tích caùch maïng, di tích vaên hoaù,... - Saûn phaåm du lòch keát hôïp chöõa beänh taïi caùc nguoàn nöôùc khoaùng noùng; Keát hôïp vôùi vaên hoaù aåm thöïc. 51 Cuøng vôùi phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch keå treân, töøng böôùc phaùt trieån loaïi hình du lòch coâng vuï, hoäi nghò, hoäi thaûo, nghieân cöùu, hoäi chôï,... taïi Phan Thieát vaø moät soá ñieåm du lòch troïng taâm cuûa Bình Thuaän; Ñoàng thôøi phaùt trieån caùc saûn phaåm ñaëc saûn ñòa phöông (ñaëc bieät laø haûi saûn) vaø caùc saûn phaåm tieåu thuû coâng nghieäp phuïc vuï du lòch. 3) Chöông trình Phaùt trieån ñoàng boä cô sôû haï taàng, vaät chaát kyõ thuaät du lòch a) Caûi thieän cô sôû haï taàng du lòch: - Veà ñöôøng boä: Coù keá hoaïch xaây döïng vaø naâng caáp caùc tuyeán noái caùc ñieåm, caùc khu du lòch, caùc tuyeán ñöôøng xöông caù trong caùc khu du lòch. Xaây döïng caùc traïm dòch vuï phuïc vuï khaùch du lòch beân ñöôøng quoác loä 1 A vaø tuyeán ñöôøng ven bieån (moãi tuyeán daøi gaàn 200 Km) nhö: baõi ñoã, baûo döôõng xe keát hôïp aên nhanh, giaûi khaùt, veä sinh cho khaùch, baùn caùc ñaëc saûn vaø saûn phaåm löu nieäm ñòa phöông. Ñaàu tö naâng caáp tuyeán loä Phan Thieát- ga Möông Maùn; Tuyeán Haøm Thuaän-Ñoâng Giang-Ña My. - Veà ñöôøng saét: Phoái hôïp vôùi Toång coâng ty ñöôøng saét di dôøi, ñaàu tö xaây döïng nhaø ga Phan Thieát theo tieâu chuaån nhaø ga ñöa ñoùn khaùch du lòch. Phoái hôïp vôùi caùc trung taâm du lòch löõ haønh caùc tænh, thaønh phoá toå chöùc caùc tour cho du khaùch ñeán Bình Thuaän baèng taøu hoaû vaø toå chöùc ñöa ñoùn khaùch taïi caùc ga treân ñòa baøn tænh coù caùc khu, tuyeán, ñieåm du lòch. - Veà ñöôøng bieån, caûng du lòch: Nghieân cöùu xaây döïng caùc phöông tieän vaän taûi thuûy, keát hôïp vôùi vieäc xaây döïng, naâng caáp caùc dòch vuï phuïc vuï du khaùch doïc theo tuyeán bieån; Ñoàng thôøi khaûo saùt, nghieân cöùu, choïn ñòa ñieåm xaây döïng caàu taøu phuïc vuï du khaùch tham quan treân bieån. - Veà vaän chuyeån: Keâu goïi ñaàu tö caùc tuyeán xe buyùt trong noäi thaønh Phan Thieát ñeán caùc ñieåm du lòch nhö: Haøm Tieán, Muõi Neù, Hoøn Rôm, ga Phan Thieát,... vaø caùc huyeän, caùc khu, ñieåm du lòch troïng taâm treân ñòa baøn tænh. b) Ñaàu tö cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, goàm: - Ñaàu tö cô sôû haï taàng cho caùc khu du lòch trong tænh, trong ñoù taäp trung cho Phan Thieát laø thaønh phoá du lòch Bieån (ñaõ ñöôïc Toång cuïc Du lòch ñöa vaøo chieán löôïc phaùt trieån du lòch khu vöïc mieàn Trung-Taây Nguyeân vaø caû nöôùc ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû Quyeát ñònh pheâ duyeät). 52 - Khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö xaây döïng toaøn boä hoaëc töøng phaàn vaøo khu vui chôi giaûi trí Laàu OÂng Hoaøng-Phan Thieát; Khu - Nghieân cöùu ñoàng boä vieäc ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät phuïc vuï du lòch, song song vôùi vieäc ñaàu tö heä thoáng giao thoâng, ñieän nöôùc, veä sinh moâi tröôøng, vieãn thoâng, caùc traïm cöùu hoä ven bieån ôû caùc baõi taém coâng coäng vaø caùc khu du lòch,... Khuyeán khích caùc chuû döï aùn boû voán ñaàu tö cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phaùt trieån du lòch vaø caùc khu baûo toàn ñoäng vaät bieån. - Ñaàu tö cô sôû vaät chaát kyõ thuaät kinh doanh du lòch nhaèm naâng cao chaát löôïng dòch vuï taïi caùc cô sôû löu truù. Phaán ñaáu ñeán naêm 2010 Bình Thuaän coù töø 20%-25% khaùch saïn 3 sao ñeán 5 sao vôùi ñaày ñuû caùc loaïi hình nhö: khaùch saïn, laøng du lòch, Motel Hotel, khu bieät thöï, khu nghæ döôõng daõ ngoaïi,...Hình thaønh vaø phaùt trieån caùc cuïm vui chôi, giaûi trí phong phuù, quy moâ lôùn taïi caùc khu du lòch troïng ñieåm cuûa tænh.Xaây döïng dòch vuï vaän chuyeåndu khaùch tham quan caùc tuyeán, ñieåm, khu du lòch trong tænh vôùi caùc phöông tieän vaän chuyeån coù chaát löôïng cao. - Ñaàu tö toân taïo taøi nguyeân vaø moâi tröôøng du lòch, coù keá hoaïch quaûn lyù baûo toàn heä thoáng taøi nguyeân du lòch, xaây döïng quy cheá baûo veä taøi nguyeân du lòch, choáng tình traïng xuoáng caáp caùc taøi nguyeân vaø moâi tröôøng du lòch. Ñoàng thôøi khuyeán khích vaø ñaåy maïnh ñaàu tö heä thoáng ñieän, nöôùc, böu chính vieãn thoâng,... nhaèm thuùc ñaåy phaùt trieån du lòch. c) Phaùt trieån cô sôû löu truù vaø coâng trình dòch vuï du lòch - Öu tieân, khuyeán khích thu huùt ñaàu tö hình thaønh caùc toå hôïp du lòch- theå thao quoác teá vaø caùc döï aùn ñaàu tö gaén vôùi caùc dòch vuï theå thao treân bieån, ven bieån taïi Phan Thieát, Haøm Thuaän Nam, Baéc Bình, Tuy Phong, Haøm Taân. Khuyeán khích ñaàu tö ña daïng khu du lòch Haøm Thuaän- Ña My; du lòch Hoà Soâng Quao, Thaùc Baø,... gaén du lòch nghæ döôõng bieån vôùi du lòch röøng, nuùi, thaùc, hoà. - Ñoái vôùi caùc khu du lòch ven bieån, vieäc thieát keá xaây döïng cô sôû löu truù phaûi phuø hôïp vôùi caûnh quan thieân nhieân, traùnh laäp laïi nhöõng kieán truùc ñaõ coù. Haïn cheá caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng khaùch saïn döôùi 20 phoøng ôû noäi thaønh Phan Thieát, caùc coâng trình xaây döïng coù tính chaát taïm trong caùc khu du lòch ñaõ quy hoaïch. - Tieáp tuïc nghieân cöùu, ñaàu tö vaø saép xeáp caùc khu du lòch coäng ñoàng: Ñoài Döông-Phan Thieát, Tieán Thaønh-Phan Thieát, Thoân Hoàng Chính, Hoaø Thaéng-Baéc Bình, Suoái Nhum-Thuaän Quyù (Haøm Thuaän Nam). d) Phaùt trieån caùc coâng trình vui chôi giaûi trí 53 du lòch xaõ Hoaø Thaéng (Baéc Bình) 600ha, trong ñoù coù 5 khu nghæ döôõng ven bieån vôùi 900 phoøng, coù khu vui chôi, giaûi trí theo moâ hình Disneyland vaø 2 saân golf 18 loã, coù khu hoäi nghò quoác teá 6.000 choã; ... - Ñaàu tö xaây döïng ñoàng boä caùc hoaït ñoäng du lòch treân bieån nhö: laën bieån, löôùt soùng, tröôït nöôùc, tham quan heä ñoäng, thöïc vaät bieån taïi khu vöïc Cuø Lao Caâu- Tuy Phong. Hoaøn thieän vaø boå sung theâm caùc haïng muïc vui chôi taïi khu vöïc Caùp Treo Taø Cuù- Haøm Thuaän Nam. Ñaàu tö xaây döïng khu vui chôi, giaûi trí taïi khu vöïc Ñoài Döông-Thöông Chaùnh (Phan Thieát); Khu Ñoài Döông (Haøm Taân) vaø Khu Ñoài Döông Hoaø Minh (Tuy Phong). ñ) Phaùt trieån heä thoáng caây xanh phuïc vuï du lòch vaø moâi tröôøng sinh thaùi - Ñaàu tö phaùt trieån heä thoáng caây xanh ñeå taïo caûnh quan vaø taïo moâi tröôøng xanh, saïch, ñeïp ôû nhöõng khu vöïc: + Khu vöïc Laàu OÂng Hoaøng, trong ñoù ñaëc bieät laø 2 beân ñöôøng 706 cuõ vaø ñöôøng song song 706 (ñang trieån khai); Khu Baõi sau Muõi Neù keùo tôùi Hoøn rôm; khu Long Sôn-suoái Nöôùc; khu vöïc xaõ Tieán lôïi, Tieán Thaønh –Phan Thieát. + Khu du lòch Tuy Phong: Vuøng ven bieån xaõ Chí Coâng Bình Thaïnh, khu vöïc ven chaân nuùi xaõ Vónh Haûo, Vónh Taân, Ñoài Döông-Hoaø Minh. + Khu vöïc xaõ Thuaän quyù, Taân Thaønh huyeän Haøm Thuaän Nam. + Khu vöïc Dinh Thaày-Taân Haûi, Taân Bình, Sôn Myõ, Taân Thieän, Taân Thaéng huyeän Haøm Taân, thò xaõ La Gi. Ñoàng thôøi ñaàu tö caùc coâng trình baûo veä moâi tröôøng, goàm coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi raùc thaûi, caáp nöôùc taïi caùc khu du lòch, caùc nhaø haøng, khaùch saïn vaø taïi caùc ñieåm tham quan du lòch e) Toân taïo caùc di tích vaên hoaù lòch söû, khoâi phuïc vaø phaùt trieån caùc leã hoäi truyeàn thoáng Toân taïo, naâng caáp vaø quy hoaïch laïi caùc ñieåm di tích vaên hoaù, lòch söû baûo ñaûm tieâu chuaån cuûa moät ñieåm tham quan du lòch; Xaây döïng ñoäi vaên ngheä daân toäc baùn chuyeân traùch ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng du lòch. Phaùt trieån leã hoäi Trung Thu haøng naêm taïi Phan Thieát, phuïc hoài phaùt trieån caùc leã hoäi phuïc vuï du lòch nhö: Nghinh OÂng Nam Haûi, Nghinh OÂng (ngöôøi Hoa),…Phaùt trieån leã hoäi ñua thuyeàn, leo ñoài caùt, leo nuùi vaø caùc leã hoäi tín ngöôõng gaén vôùi du lòch. f) Phaùt trieån laøng ngheà thuû coâng myõ ngheä, laøng daân toäc,… 54 Xaây döïng moät soá laøng daân toäc nhö: daân toäc K’Ho, RaécLay, Chaêm taïi caùc khu vöïc ñaõ quy hoaïch nhö: Baéc Bình, Haøm Thuaän-Ña My, Haøm Thuaän Nam,… 4) Chöông trình Phaùt trieån thò tröôøng du lòch Öu tieân ñaàu tö, xuùc tieán khai thaùc thò tröôøng du khaùch coù ñaëc ñieåm, sôû thích phuø hôïp vôùi saûn phaåm du lòch Bình Thuaän, trong ñoù chuù yù ñeán thò tröôøng khaùch quoác teá. Ñoàng thôøi khai thaùc, phaùt trieån thò tröôøng khaùch du lòch. Caàn naâng cao söùc caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm du lòch, naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaø giaù caû hôïp lyù, ñoàng thôøi vôùi vieäc nghieân cöùu, tìm hieåu nhu caàu cuûa töøng ñoái töôïng khaùch ñeå thu huùt. Coù keá hoaïch phaùt trieån thò tröôøng khaùch quoác teá, thoâng qua caùc toå chöùcdu lòch quoác teá ñeå chuû ñoäng taïo nguoàn khaùch ngoaøi nöôùc oån ñònh. 5) Chöông trình xuùc tieán, quaûng baù du lòch Taêng cöôøng coâng taùc quaûng baù vaø xuùc tieán du lòch trong nöôùc vaø quoác teá; Coù keá hoaïch xaây döïng thöông hieäu rieâng cho du lòch Bình Thuaän. Nghieân cöùu, xaây döïng coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán du lòch phaûi gaén vôùi chieán löôïc quaõng baù, xuùc tieán du lòch cuûa caû nöôùc. Xaây döïng chöông trình phaûi thoáng nhaát, traùnh daøn traõi, manh muùn giöõa caùc vuøng, ñòa baøn nhaèm quaûng baù ñaày ñuû tieàm naêng du lòch vaø nhaân vaên cuûa tænh. Xaây döïng caùc chöông trình quaõng caùo, trang Web, dóa CD, caùc chöông trình truyeàn hình ñòa phöông vaø trung öông. Caàn coù chöông trình cuï theå cho quaûng baù trong nöôùc vaø quaûng baù quoác teá theo töøng thôøi kyø. - Ñoái vôùi trong nöôùc: Coù keá hoaïch cuï theå cho töøng naêm veà toå chöùc caùc söï kieän noåi baät, caùc leã hoäi ña daïng ñeå thu huùt du khaùch, phaán ñaáu haøng naêm xaây döïng ñöôïc moät “ñieåm nhaán” noåi baät ñeå thu huùt khaùch du lòch. Ñaàu tö, hoã trôï cho Trung taâm xuùc tieán thöông maïi vaø du lòch toå chöùc coâng taùc cung caáp thoâng tin du lòch mieãn phí taïi caùc ñòa baøn troïng ñieåm du lòch cuûa tænh nhö thaønh phoá Phan Thieát, Haøm Thuaän Nam, …. - Ñoái vôùi nöôùc ngoaøi: Xaây döïng chöông trình phoái hôïp vôùi caùc Vaên phoøng ñaïi dieän du lòch Vieät Nam ôû ngoaøi nöôùc ñaõ coù moái quan heä giao löu quoác teá vaø thò tröôøng du lòch troïng ñieåm cuûa Vieät Nam. Tham gia hoaëc môû caùc ñôït xuùc tieán du lòch thoâng qua hoäi thaûo quoác teá, hoäi chôï, trieån laõm, tuyeân truyeàn treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng veà du lòch Bình Thuaän. 6) Chöông trình Phaùt trieån vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc du lòch 55 - Xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho caùn boä, nhaân vieân laøm coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch, caùc cô sôû löu truù, dòch vuï du lòch thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá theo chöông trình daøi haïn vaø haøng naêm, töøng böôùc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc du lòch toaøn daân ñeå naâng cao nhaän thöùc vaø traùch nhieäm trong coâng taùc phaùt trieån du lòch Bình Thuaän. Phaán ñaáu ñeán naêm 2010 coù 85-90% nhaân löïc ngaønh du lòch ñöôïc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi, ñuû khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån du lòch trong giai ñoaïn môùi. - Lieân heä vôùi caùc boä, ngaønh trung öông, caùc tröôøng ñaïi hoïc nghieân cöùu toå chöùc môû tröôøng, môû phaân hieäu taïi thaønh phoá Phan Thieát ñeå ñaøo taïo chuyeân ngaønh kinh teá du lòch cho tænh Bình Thuaän vaø caùc tænh trong klhu vöïc. 7) Chöông trình Ñaûm baûo an ninh traät töï, an toaøn xaõ hoäi phuïc vuï chöông trình phaùt trieån du lòch Coâng an tænh taêng cöôøng thöïc hieän caùc bieän phaùp coâng taùc, ñaûm baûo oån ñònh veà an ninh traät töï, an toaøn cho du khaùch; taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå goùp phaàn thu huùt ngaøy caøng nhieàu du khaùch, caùc nhaø ñaàu tö du lòch vaøo Bình Thuaän. Phaùt huy söùc maïnh cuûa caùc löïc löôïng Quaân söï vaø Coâng an, chuû ñoäng naém chaéc tình hình cuûa caùc loaïi ñoái töôïng vaøo ñòa phöông qua ñöôøng du lòch nhaèm phaùt hieän, ngaên chaën kòp thôøi caùc hoaït ñoäng xaâm phaïm an ninh quoác gia vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi, nhaát laø caùc hoaït ñoäng thu thaäp tin töùc, xuyeân taïc, kích ñoäng, lôïi duïng du lòch ñeå hoaït ñoäng toân giaùo traùi pheùp; caùc teä naïn xaõ hoäi maïi daâm, ma tuùy, troäm caép, gaây roái traät töï an toaøn giao thoâng, cöôùp giaät taøi saûn cuûa du khaùch. 3.3 ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH BÌNH THUAÄN GIAI ÑOÏAN 2005 - 2010 VAØ TAÀM NHÌN ÑEÁN NAÊM 2020 3.3.1 Chæ tieâu veà khaùch du lòch Khaùch du lòch quoác teá Theo keá hoïach, Bình Thuaän seõ ñaàu tö phaùt trieån taïo ra caùc saûn phaåm môùi, ñoäc ñaùo nhö du lòch sinh thaùi mieät vöôøn ñoàng queâ, soâng, bieån, du lòch bieån, du lòch vaên hoùa leã hoäi, laøng ngheà truyeàn thoáng voán laø theá maïnh cuûa Bình Thuaän coù khaû naêng thu huùt khaùch du lòch quoác teá cao. Theo phöông aùn choïn, döï baùo 2007 Bình Thuaän coù khaû naêng ñoùn ñöôïc hôn 270 ngaøn khaùch quoác teá; naêm 2010 ñoùn 370 ngaøn khaùch quoác teá vaø naêm 2020 laø hôn 829 ngaøn khaùch quoác teá ñeán löu truù laø raát khaû quan, coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc. 56 Khaùch du lòch noäi ñòa : Khaùch du lòch noäi ñòa vôùi muïc ñích nghæ bieån, tham quan leã hoäi, du lòch sinh thaùi, tham quan caùc di tích lòch söû vaên hoùa, hoäi nghò, hoäi thaûo, vui chôi giaûi trí,… döï kieán naêm 2007 khi coù nhieàu döï aùn ñaàu tö vaøo du lòch, coù nhieàu saûn phaåm ñoäc ñaùo haáp daãn, seõ thu huùt nhieàu khaùch du lòch noäi ñòa trong giai ñoïan naøy. Theo phöông aùn choïn, döï baùo 2007 Bình Thuaän coù khaû naêng ñoùn ñöôïc 2,2 trieäu löôït khaùch; naêm 2010 ñoùn 3,1 trieäu löôït khaùch vaø naêm 2020 laø gaàn 7,4 trieäu löôït khaùch. Nhö vaäy, theo phaân tích vaø tính toùan, coù theå döï baùo soá löôïng khaùch ñeán Bình Thuaän theo töøng thôøi kyø nhö sau (xem baûng 3.1- Döï baùodu khaùch ñeán Bình Thuaän ñeán 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 keøm theo). 3.3.2 Chæ tieâu veà cô sôû löu truù Soá ngaøy löu truù trung bình 2005 cuûa khaùch du lòch ôû Bình Thuaän coøn thaáp, chæ ñaït xaáp xæ 2,35 ngaøy ñoái vôùi khaùch quoác teá vaø 1,3 ngaøy ñoái vôùi khaùch noäi ñòa.Trong nhöõng naêm tôùi, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc khu du lòch môùi, vieäc naâng caáp caùc khaùch saïn vaø naâng cao chaát löôïng caùc saûn phaåm du lòch chaéc chaén ngaøy löu truù trung bình cuûa khaùch du lòch seõ taêng leân moät caùch ñaùng keå. Döï kieán naêm 2007 ngaøy löu truù trung bình cuûa khaùch quoác teá laø 2,4 ngaøy, coøn khaùch noäi ñòa laø 1,4 ngaøy. Ñeán naêm 2010 ngaøy löu truù trung bình cuûa khaùch quoác teá seõ taêng leân 2,5 ngaøy vaø ñoái vôùi khaùch noäi ñòa laø 2,2 ngaøy. Naêm 2004 Bình Thuaän coù 2.300 phoøng, ñeán cuoái naêm 2005 khoûang 3.000 phoøng, vôùi quy moâ hieän coù thì löôïng khaùch saïn khoâng ñuû. Theo döï baùo phöông aùn choïn, ñeán naêm 2007 caàn phaùt trieån theâm cô sôû löu truù ñeå naâng toång soá phoøng caû tænh ñaït 6.781 phoøng; ñeán naêm 2010 laø 12.280 phoøng vaø 2020 laø 32.577 phoøng (xem chi tieát baûng 3-2-Döï baùo nhu caàu khaùch saïn Bình Thuaän ñeán 2020 keøm theo). 3.3.3 Chæ tieâu veà nguoàn nhaân löïc du lòch Caên cöù theo nhu caàu lao ñoäng tính bình quaân treân 1 phoøng khaùch saïn cuûa caû nöôùc vaø khu vöïc laø 1,7 lao ñoäng tröïc tieáp cho 1 phoøng quoác teá vaø 1,2 lao ñoäng tröïc tieáp cho 1 phoøng noäi ñòa, döï baùo phöông aùn choïn ñeán naêm 2007 caàn 25.730 ngöôøi; ñeán 2010 caàn 50.966 ngöôøi vaø ñeán 2020 caàn 133.050 ngöôøi (xem chi tieát baûng 3-3 Döï baùo nhu caàu lao ñoäng trong du lòch tænh Bình Thuaän ñeán 2020). 3.3.4 Chæ tieâu veà doanh thu du lòch Möùc chi trung bình moãi ngaøy cuûa 1 du khaùch ñeán Bình Thuaän (2005) so vôùi möùc chi trung bình caû nöôùc laø hôi thaáp, ñoái vôùi khaùch löu truù chi tieâu khoûang 23 USD/ngaøy coøn chi tieâu tham quan laø 7 USD/ngaøy. 57 Döï kieán möùc chi tieâu trung bình 1 ngaøy cuûa 1 du khaùch ñeán Bình Thuaän Baûng 3-4 Khaùch löu truù Khaùch tham quan Naêm Khaùch quoác teá Khaùch noäi ñòa Khaùch quoác teá Khaùch noäi ñòa 2005 30 15 9 5 2007 50 16 10 5 2010 60 18 12 66 2015 72 23 13 8 2020 90 30 15 10 Naêm 2005 toång doanh thu du lòch Bình Thuaän ñaït khoûang 62,114 trieäu USD, theo phöông aùn choïn döï kieán ñeán naêm 2007 laø 107,767 trieäu USD; ñeán 2010 laø 200,759 trieäu USD vaø 2020 laø 873,411 trieäu USD (xem chi tieát baûng 3-5 Döï baùo doanh thu xaõ hoäi töø du lòch tænh Bình Thuaän ñeán 2020 keøm theo). 3.3.5 Chæ tieâu veà GDP du lòch trong GDP cuûa tænh Bình Thuaän Theo tyû giaù 1 USD = 15.200 ñ Baûng 3- 6 Chæ tieâu Ñôn vò tính 2004 2005 2007 2010 2020 Tyû VNÑ 6.146,9 6.878,4 8.628,2 12.449,7 29.445,0 1.Toång giaù trò gia taêng GDP cuûa tænh Trieäu USD 404,4 452,5 567,6 819,1 1.937,2 2.Toác ñoä taêng tröôûng tr.bình GDP cuûa tænh %/naêm - 11,9 12 13 7,5 Tyû VNÑ 364,9 660,9 1.146,6 2.136,1 9.293,1 3.Toång GDP ngaønh du lòch Bình Thuaän (BT) Trieäu USD 24,0 43,5 75,4 140,5 611,4 4. Toác ñoä taêng tröôûng tr.bình GDP du lòch BT %/naêm - 146,0 25,7 26,4 15,8 5.Tyû leä GDP du lòch so vôùi toång GDP tænh % 5,9 9,6 13,3 17,2 31,6 6. Heä soá ICOR chung caû nöôùc - 5,5 5,5 5,5 5,7 7.Heä soá ICOR cho du lòch Bình Thuaän - 4 4 4 4,7 Tyû VNÑ - 1.183,8 1.943,0 3.957,7 20.094,3 8.Toång nhu caàu voán ñaàu tö cho du lòch Trieäu USD - 77,9 127,8 260,4 1.322,0 (Nguoàn: theo quy hoïach kinh teá- xaõ hoäi tænh Bình Thuaän) 58 3.3.6 Chæ tieâu veà nhu caàu ñaàu tö Ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu doanh thu du lòch theo phöông aùn ñaõ choïn keå treân thì nhu caàu ñaàu tö cho du lòch ñeán naêm 2007 caàn 127 trieäu USD, ñeán naêm 2010 trieäu caàn 260 trieäu USD vaø ñeán naêm 2020 caàn 1,322 tyû USD (xem baûng 3- 6 keå treân). Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, Bình Thuaän caàn naêng ñoäng coù chính saùch khuyeán khích öu ñaõi thu huùt ñöôïc nhieàu nguoàn voán ñaàu tö khaùc nhau töø nhieàu phía nhö: voán tích luõy töø GDP du lòch cuûa caùc doanh nghieäp kinh doanh du lòch trong tænh, voán ñaàu tö haï taàng töø ngaân saùch nhaø nöôùc, voán vay ngaân haøng, voán lieân doanh trong nöôùc, voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoøai,… Döï baùo caùc nguoàn voán ñaààu tö du lòch Bình Thuaän ñeán 2020 Baûng 3- 7 Ñôn vò tính: Trieäu USD TT Nguoàn voán Ñeán 2005 2007 2010 Sau 2010 Ñeán 2020 1 Voán ñaàu tö haï taàng töø NSNN (15%) 11,682 7,492 19,882 159,242 2 Voán tích luõy töø GDP du lòch cuûa caùc doanh nghieäp du lòch trong tænh (10%) 7,788 4,995 13,254 106,161 3 Voán vay ngaân haøng vaø nguoàn khaùc (15%) 11,682 7,492 19,882 159,242 4 Voán ñaàu tö tö nhaân (15%) 11,682 7,492 19,882 159,242 5 Voán lieân doanh trong nöôùc (20%) 15,576 9.990 26,509 212,323 6 Voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai (FDI) hoaëc lieân doanh vôùi nöôùc ngoøai (25%) 19,470 12,487 33,136 265,404 Toång coäng (100%) 77,881 49,950 132,545 1.061,619 (Nguoàn: Vieän Nghieân cöùu phaùt trieån du lòch VN) 3.4 CAÙC GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HUY ÑOÄNG VAØ SÖÛ DUÏNG VOÁN ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH TÆNH BÌNH THUAÄN TÖØ NAY ÑEÁN 2010 VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG ÑEÁN NAÊM 2020 Ñeå thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån du lòch trong thôøi gian tôùi, caàn thöïc hieän moät soá giaûi phaùp chuû yeáu sau ñaây: A. VEÀ CAÙC GIAÛI PHAÙP VÓ MOÂ 1/ Nhaø nöôùc caàn naâng cao chaát löôïng coâng taùc xaây döïng chieán löôïc, laäp quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån ngaønh treân cô sôû ñaùnh giaù ñuùng tieàm naêng, lôïi theá cuûa ñaát nöôùc, töøng vuøng, töøng ñòa phöông, töø ñoù Nhaø nöôùc coù söï ñaàu tö thoaû ñaùng cho du lòch; Ñoàng thôøi coù chính saùch lieân keát caùc ngaønh, caùc caáp ñaåy maïnh ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa moät soá khu du lòch troïng 59 ñieåm nhaèm taïo neân söï thu huùt maïnh meõ moïi nguoàn voán ñaàu tö ñeå phaùt trieån du lòch. Cuï theå laø trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû “Ñeà aùn phöông höôùng vaø giaûi phaùp ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch khu vöïc mieàn Trung - Taây Nguyeân” vöøa ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû kyù Quyeát ñònh pheâ duyeät. 2/ Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän chính saùch thu huùt ñaàu tö theo höôùng taêng cöôøng caùc cheá ñoä öu ñaõi, ñôn giaûn hoaù caùc thuû tuïc caáp pheùp ñaàu tö, caáp quyeàn söû duïng ñaát, giaûi quyeát nhanh caùc thuû tuïc sau caáp pheùp ñeå thuùc ñaåy tieán ñoä trieån khai caùc döï aùn ñaõ ñöôïc caáp pheùp. Tieán tôùi cô cheá bình ñaúng trong öu ñaõi giöõa ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. 3/ Hoaøn thieän chính saùch thueá ñeå thuùc ñaåy huy ñoäng voán vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû coâng taùc chi ngaân saùch ñeå taêng cöôøng ñaàu tö phaùt trieån kinh teá. 4/ Veà chi ngaân saùch nhaø nöôùc, ñeå naâng cao hieäu quaû cuûa coâng taùc huy ñoäng voán, caàn thöïc haønh trieät ñeå chính saùch tieát kieäm ñeå taêng nguoàn voán ñaàu tö. Nhaø nöôùc phaûi baûo ñaûm taêng chi cho ñaàu tö phaùt trieån vôùi tyû leä cao hôn so vôùi taêng chi thöôøng xuyeân, trong ñoù chuù troïng chi ñaàu tö cô sôû haï taàng ñeå ñaåy nhanh toác ñoä thu huùt voán cuûa xaõ hoäi ñaàu tö phaùt trieån kinh teá noùi chung vaø ñaàu tö phaùt trieån du lòch noùi rieâng. Ñaåy maïnh xaõ hoäi hoaù vieäc cung caáp caùc dòch vuï coâng nhaèm giaûm nheï gaùnh naëng chi ngaân saùch, thöïc hieän roäng raõi vieäc khoaùn chi ñi ñoâi vôùi ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính, taêng cöôøng kieåm tra choáng laõng phí, thaát thoaùt trong chi ngaân saùch nhaø nöôùc. 5/ Phaùt trieån thò tröôøng taøi chính, môû roäng vaø khai thoâng caùc keânh huy ñoäng voán treân thò tröôøng Phaùt trieån thò tröôøng taøi chính bao goàm thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán, trong ñoù taäp trung phaùt trieån thò tröôøng voán trung vaø daøi haïn. Tröôùc maét caàn ñaåy nhanh tieán trình cô caáu laïi vaø xaây döïng moät heä thoáng ngaân haøng thöông maïi vöõng maïnh, huy ñoäng vaø phaân phoái voán coù hieäu quûa, ña daïng hoaù caùc loaïi hình tieàn gôûi tieát kieäm, phaùt trieån dòch vuï thanh toaùn trong daân cö ñeå taêng tieàn gôûi trong thanh toaùn, thöïc hieän toát coâng taùc baûo hieåm tieàn gôûi. Môû roäng thò tröôøng tín duïng quoác teá ñeå huy ñoäng voán ngoaïi teä qua vieäc vay voán, nhaän uûy thaùc vaø taøi trôï ñeå thu huùt voán cho neàn kinh teá . Phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn treân cô sôû taêng nguoàn cung caáp haøng hoaù cho thò tröôøng thoâng qua caùc bieän phaùp ñaåy maïnh coå phaàn hoaù, keå caû coå phaàn 60 hoaù caùc coâng ty coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Khuyeán khích phaùt haønh caùc loaïi traùi phieáu chính phuû, traùi phieáu coâng ty ñeå huy ñoäng voán. Söû duïng caùc bieän phaùp kích caàu chöùng khoaùn, khuyeán khích thaønh laäp caùc coâng ty kinh doanh chöùng khoaùn vaø caùc quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn, môû roäng quyeàn tham gia kinh doanh chöùng khoaùn cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Phaùt trieån thò tröôøng cho thueâ taøi chính ñeå taïo theâm keânh taøi trôï voán cho caùc doanh nghieäp baèng vieäc cho pheùp caùc nhaø kinh doanh keå caû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi tham gia thò tröôøng, hình thaønh caùc trung taâm giao dòch, moâi giôùi mua baùn maùy moùc thieát bò, ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn vaø ñaøo taïo nhaân löïc ñeå thuùc ñaåy phaùt trieån thò tröôøng. 6/ Hoaøn thieän caùc coâng cuï taøi chính vó moâ ñeå thuùc ñaåy huy ñoäng voán Hoaøn thieän chính saùch laõi suaát theo höôùng thò tröôøng, tieán tôùi töï do hoaù laõi suaát, laáy quan heä cung caàu veà voán ñeå quyeát ñònh laõi suaát kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng vaø toå chöùc tín duïng, thieát laäp moái quan heä chaët cheõ giöõa laõi suaát treân thò tröôøng trong nöôùc vôùi laõi suaát treân thò tröôøng caùc nöôùc trong khu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi ñeå môû roäng phaïm vi ñieàu tieát voán cuûa thò tröôøng taøi chính Vieät Nam. Thöïc hieän chính saùch tyû giaù hoái ñoaùi oån ñònh, linh hoaït coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc nhaèm ñaït hieäu quaû cao trong huy ñoäng voán vaø phaùt trieån xuaát nhaäp khaåu. Töøng böôùc tieán tôùi töï do hoaù tyû giaù hoái ñoaùi cho phuø hôïp vôùi xu theá töï do hoaù taøi chính vaø söï hoäi nhaäp cuûa neàn kinh teá. B. VEÀ CAÙC GIAÛI PHAÙP CUÛA ÑÒA PHÖÔNG Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu phaùt trieån du lòch ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, ñoøi hoûi Du lòch Bình Thuaän phaûi phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc ngaønh chöùc naêng ôû ñòa phöông thöïc hieän caùc giaûi phaùp, cô cheá chính saùch mang tính ñoàng boä. Veà giaûi phaùp veà voán vaø taøi chính caàn phaûi: - Taän duïng nguoàn voán ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ngaân saùch ñòa phöông ñeå ñaàu tö cô sôû haï taàng; - Tranh thuû caùc nguoàn voán quyõ tín duïng cuûa Nhaø nöôùc trong ñieàu kieän vaø quy ñònh cuûa caùc quyõ tín duïng cho pheùp; - Taän duïng voán töø nguoàn voán “hoã trôï ñaàu tö cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch” töø Toång cuïc Du lòch; - Aùp duïng cô cheá ñaáu thaàu quyõ ñaát ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng du lòch; 61 - Taän duïng caùc nguoàn voán hoã trôï cuûa caùc toå chöùc quoác teá nhö: ODA,WB,ADB - Huy ñoäng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai FDI; - Huy ñoäng voán töø caùc doanh nghieäp trong vaø ngoøai tænh. Ngoøai ra, ñòa phöông caàn phaûi vaän duïng aùp duïng thueá öu ñaõi vôùi haøng saûn xuaát ñoà löu nieäm; aùp duïng giaù ñieän, nöôùc phuïc vuï khaùch saïn, kinh doanh du lòch nhö giaù caùc ngaønh khaùc; Aùp duïng chính saùch moät giaù ñoái vôùi khaùch quoác teá vaø khaùch noäi ñòa. Boå sung bieåu thueá ñoái vôùi trang thieát bò phuïc vuï kinh doanh du lòch; Chuaån hoùa caùc tieâu chuaån ngaønh, tieâu chuaån quoác teá veà trang thieát bò phuïc vuï du lòch. Sau ñaây laø caùc giaûi phaùp cuï theå. 1) Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch tænh Bình Thuaän töø nay ñeán 2010 1.1) Caùc giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö ñeå phaùt trieån haï taàng du lòch Voán ñaàu tö phaùt trieån haï taàng du lòch chuû yeáu laø töø ngaân saùch nhaø nöôùc. Ngaân saùch ñòa phöông caàn thöïc haønh tieát kieäm chi thöôøng xuyeân ñeå taäp trung cho ñaàu tö phaùt trieån; Ñoàng thôøi phaûi tranh thuû caùc nguoàn hoã trôï töø trung öông, caùc ngaønh, thu huùt caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå ñaàu tö phaùt trieån haï taàng du lòch vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau. a) Giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán töø ngaân saùch nhaø nöôùc Ngaân saùch nhaø nöôùc laø nguoàn ñaàu tö quan troïng, coù tính ñònh höôùng ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung vaø vôùi ngaønh du lòch ñòa phöông noùi rieâng. Ñeå taêng cöôøng thu huùt ñaàu tö töø ngaân saùch, coù voán ñaàu tö maïnh meõ cho du lòch, caàn thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp sau: - Veà toå chöùc toát coâng taùc thu ngaân saùch: Ñòa phöông caàn aùp duïng caùc giaûi phaùp nhaèm boài döôõng nguoàn thu, ñoàng thôøi thöïc hieän toát nhieäm vuï thu ñuùng, ñuû, kòp thôøi vaø khai thaùc toát caùc nguoàn thu, haïn cheá thaát thu ngaân saùch. Tích cöïc ñoäng vieân, khai thaùc nguoàn thu töø thueá, phí vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc caàn ñöôïc kieân quyeát vaø nhanh choùng saép xeáp laïi, caùc doanh nghieäp laøm aên thua loã keùo daøi caàn phaûi thöïc hieän giao, baùn khoaùn, cho thueâ hoaëc giaûi theå, phaù saûn neáu ñuû ñieàu kieän. Ñaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû. 62 Ñoái vôùi doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh laø boä phaän ñang phaùt trieån maïnh veà soá löôïng vaø quy moâ, ñang ñoùng goùp nguoàn thu ngaøy caøng nhieàu cho ngaân saùch, caàn phaûi taêng cöôøng boài döôõng, phaùt trieån vaø hoã trôï. Ñoái vôùi caùc khoaûn thu phí, leä phí phaûi ñöôïc quaûn lyù thöïc hieän nghieâm tuùc theo quy ñònh cuûa Chính phuû . Caùc khoaûn thu phaûi ñöôïc noäp ñaày ñuû, kòp thôøi vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, kòp thôøi ban haønh danh muïc thu vaø möùc thu theo ñuùng quy ñònh khoâng ñeå toàn taïi tình traïng tuyø tieän trong quaûn lyù vaø söû duïng. Caàn taäp trung khai thaùc caùc khoaûn thu veà ñaát. Thöïc hieän vieäc giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát taïi caùc khu du lòch ñoái vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân coù döï aùn ñaàu tö oån ñònh laâu daøi. Ñoái vôùi dieän tích ñaát ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cho thueâ ñaát, caàn laäp hôïp ñoàng thueâ ñaát vaø thu tieàn theo ñuùng quy ñònh, khuyeán khích caùc chuû ñaàu tö noäp tieàn thueâ ñaát moät laàn cho toaøn boä thôøi gian ñöôïc thueâ ñaát theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc ñeå ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi hieän haønh. Ñeå taêng cöôøng huy ñoäng voán vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, caàn sôùm ban haønh chính saùch huy ñoäng qua vieäc phaùt haønh coâng traùi, traùi phieáu ñòa phöông döôùi nhieàu hình thöùc, thôøi haïn vaø möùc laõi suaát phuø hôïp. - Veà thöïc haønh tieát kieäm ñeå tích luyõ voán cho ñaàu tö phaùt trieån, hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù chi ngaân saùch nhaø nöôùc: Caàn nghieân cöùu aùp duïng caùc bieän phaùp khoaùn chi ngaân saùch ôû moät soá ngaønh, ñòa phöông trong tænh. Thöïc hieän moät soá dòch vuï coâng ôû moät soá lónh vöïc veà ñoâ thò, giaùo duïc, y teá ,vaên hoaù, theå duïc theå thao ñeå giaûm bôùt chi thöôøng xuyeân cuûa ngaân saùch nhaø nöôùc. Caàn chuù troïng naâng cao hieäu quaû boá trí vaø söû duïng nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån treân cô sôû ñaåy maïnh vieäc phaân coâng, phaân caáp quaûn lyù cho caùc ngaønh vaø caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông; Ñoàng thôøi cuûng coá naâng cao chaát löôïng cuûa coâng taùc chuaån bò ñaàu tö, thöïc hieän toát coâng taùc quy hoaïch, löïa choïn, pheâ duyeät döï aùn, tö vaán ñaàu tö .Taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc xaây döïng cô baûn, baûo ñaûm chaát löôïng coâng trình, baûo ñaûm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. b. Giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán töø caùc nguoàn khaùc ñeå phaùt trieån haï taàng du lòch Bình Thuaän Ñeå ñaùp öùng nhu caàu xaây döïng haï taàng du lòch, coù theå tranh thuû caùc nguoàn voán sau: - Treân cô sôû quy hoaïch phaùt trieån du lòch Bình Thuaän thaønh moät trong nhöõng troïng ñieåm du lòch cuûa caû nöôùc, coù theå tranh thuû nguoàn voán hoã trôï cuûa 63 trung öông daønh cho ñaàu tö phaùt trieån haï taàng caùc khu du lòch troïng ñieåm trong chöông trình thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån du lòch khu vöïc mieàn Trung-Taây Nguyeân vaø caû nöôùc. - Laäp caùc döï aùn keâu goïi vieän trôï ODA ñeå ñaàu tö xaây döïng moät soá coâng trình haï taàng vöøa coù taùc duïng thuùc ñaåy du lòch phaùt trieån, vöøa caûi thieän ñôøi soáng daân cö treân ñòa baøn nhö: caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc, caùc nhaø maùy xöû lyù raùc thaûi taïi TP.Phan Thieát, Muõi Neù vaø caùc ñòa baøn du lòch troïng ñieåm. - Laäp caùc döï aùn ñaàu tö heä thoáng giao thoâng ven bieån, giao thoâng trong noäi boä trong caùc khu du lòch, heä thoáng caáp nöôùc,… ñeå keâu goïi caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi ñaàu tö theo caùc hình thöùc: BOT, BT traû chaäm, ñoåi ñaát laáy haï taàng. - Laäp caùc döï aùn veà caáp ñieän, phaùt trieån thoâng tin lieân laïc ôû caùc khu du lòch ñeå ñeà nghò caùc Toång coâng ty Ñieän löïc, Böu chính - Vieãn thoâng ñaàu tö vaø khai thaùc. Qua ñoù tranh thuû nguoàn voán ñaàu tö cuûa caùc toång coâng ty vaøo haï taàng caùc khu du lòch. - Nghieân cöùu phaùt haønh traùi phieáu coâng trình, laäp caùc quyõ ñaàu tö haï taàng ñoâ thò ñeå thu huùt voán xaây döïng haï taàng. 1.2) Caùc giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán ñeå ñaàu tö cô sôû kinh doanh du lòch Vieäc ñaàu tö phaùt trieån caùc cô sôû kinh doanh du lòch nhö khu nghæ döôõng, khaùch saïn , nhaø nghæ, caùc cô sôû vui chôi giaûi trí, caùc trung taâm mua saém, caùc trung taâm hoäi nghò,…taïi Bình Thuaän chuû yeáu seõ do caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc thöïc hieän. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ thu huùt töông ñoái maïnh nguoàn voán ñaàu tö du lòch vaø coù xu höôùng taêng maïnh trong thôøi gian tôùi. Ñeå nguoàn voán ñaàu tö ñöôïc duy trì lieân tuïc vaø ñaàu tö ñuùng muïc tieâu, caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: a) Thöïc hieän toát coâng taùc thu huùt ñaàu tö trong nöôùc, khuyeán khích ñaàu tö ñuùng muïc tieâu Ñaåy nhanh toác ñoä xaây döïng vaø ban haønh quy hoaïch chi tieát caùc khu du lòch trong tænh ñeå laøm cô sôû ñònh höôùng cho caùc nhaø ñaàu tö. Chuaån bò toát ñieàu kieän veà ñaát ñai, haï taàng ñeå caùc nhaø ñaàu tö coù theå nhanh choùng trieån khai caùc döï aùn ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Moät maët, khuyeán khích caùc döï aùn ñaàu tö vaøo caùc cô sôû kinh doanh du lòch coù quy moâ lôùn, phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch môùi ña daïng nhö caùc loaïi hình theå thao treân bieån, caùc khu vui chôi giaûi trí, caùc trung taâm thöông 64 maïi, dòch vuï phuïc vuï du lòch. Ñoàng thôøi thöïc hieän caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö ñaõ ñöôïc Chính phuû ban haønh vaø chính saùch ñaëc thuø hôïp phaùp cuûa ñòa phöông nhö boå sung chính saùch ñeå thu huùt voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch ôû nhöõng vuøng khoù khaên nhö caùc huyeän mieàn nuùi, haûi ñaûo, caùc khu du lòch xa trung taâm nhöng coù saûn phaåm du lòch ña daïng, phong phuù cuûa ñòa phöông; Ñoàng thôøi coù chính saùch giaûi quyeát haøi hoaø lôïi ích giöõa caùc nhaø ñaàu tö du lòch vaø cö daân ñòa phöông trong quaù trình phaùt trieån du lòch ñeå thuùc ñaåy hoaït ñoäng du lòch phaùt trieån beàn vöõng, naâng cao yù thöùc cho ngöôøi daân veà du lòch, töøng böôùc phaùt trieån vaên hoaù du lòch. Bôûi vì trong moâ hình phaùt trieån saûn phaåm du lòch khoâng chæ coù 3S: Sun (maët trôøi), Sea (bieån) vaø Sand (baõi caùt) maø coøn caàn coù 3 H: Heritage (di saûn vaên hoaù), Hospitality (loøng hieáu khaùch) vaø Honesty (tính trung thöïc) cuûa con ngöôøi. b) Ñaåy maïnh thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaøo phaùt trieån du lòch Bình Thuaän - Ñaåy maïnh coâng taùc laäp danh muïc döï aùn du lòch cuï theå keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Öu tieân thu huùt voán cho caùc döï aùn du lòch coù quy moâ lôùn, saûn phaåm ña daïng nhö caùc khu vui chôi giaûi trí, caùc döï aùn coù quy moâ lôùn, caùc döï aùn du lòch keát hôïp theå thao treân bieån,… - Caàn coù cheá ñoä mieãn giaûm thueá ñoái vôùi caùc döï aùn caàn khuyeán khích ñaàu tö. Ñaåy nhanh tieán ñoä laäp, thaåm ñònh döï aùn, xeùt duyeät caáp giaáy pheùp ñaàu tö. Giaûi quyeát toát caùc thuû tuïc sau khi caáp pheùp, ñaëc bieät laø caùc vaán ñeà veà ñaát ñai, giaûi phoùng maët baèng, thuû tuïc xaây döïng,… 1.3) Caùc giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán töø nguoàn tín duïng Tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng thöông maïi vaø caùc toå chöùc tín duïng treân ñòa baøn tænh. Caàn khuyeán khích thaønh laäp caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn, hoaëc laäp chi nhaùnh cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn taïi Bình Thuaän; Ñoàng thôøi naâng cao hieäu quaû huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng baèng caùch phaùt haønh ña daïng caùc loaïi kyø phieáu, tín phieáu, tieàn gôûi tieát kieäm, môû roäng phöông thöùc thanh toaùn qua ngaân haøng. Taäp trung nguoàn voán huy ñoäng ñeå ñaåy maïnh cho caùc nhaø ñaàu tö vay voán trung vaø daøi haïn ñeå taêng cöôøng nguoàn voán phaùt trieån du lòch. 1.4) Môû roäng caùc keânh huy ñoäng voán Thöïc hieän toát chöông trình coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng trong ngaønh du lòch ñeå thu huùt voán ñaàu tö . Thaønh laäp caùc quyõ ñaàu tö haï 65 taàng du lòch, taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh du lòch cuûa tænh tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán tín duïng öu ñaõi, vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn vaø thò tröôøng cho thueâ taøi chính ñeå huy ñoäng voán ñaàu tö phaùt trieån doanh nghieäp. 2) Caùc giaûi phaùp khaùc a) Caàn tieán haønh ñieàu chænh vaø boå sung quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch cuûa tænh Bình Thuaän cho phuø hôïp vôùi Quy hoaïch chung cuûa khu vöïc mieàn Trung-Taây Nguyeân, cuûa caû nöôùc vaø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi chung cuûa tænh. Keát hôïp vieäc phaùt trieån du lòch vôùi xaây döïng cô sôû haï taàng vaø phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi taïi choã. Quy hoaïch phaùt trieån töøng loaïi hình du lòch, dòch vuï du lòch ôû töøng khu vöïc vaø töøng ñòa baøn cuï theå trong tænh, phaùt trieån nhöõng saûn phaåm du lòch ñaëc tröng cuûa töøng vuøng nhö: du lòch sinh thaùi bieån, röøng, hoà, thaùc, ñaûo; Du lòch vöôøn, du lòch theå thao, maïo hieåm, chöõa beänh, du lòch leã hoäi, vaên hoaù-lòch söû, laøng ngheà ñaëc tröng, laøng vaên hoaù du lòch,…coù phaân kyø cho giai ñoaïn 2005-2010. Coù quy hoaïch vaø phaân kyø ñaàu tö xaây döïng, naâng caáp keát caáu cô sôû haï taàng phuïc vuï phaùt trieån du lòch phuø hôïp vôùi töøng khu quy hoaïch vaø töøng loaïi hình du lòch. Coù chính saùch thoâng thoaùng nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå thu huùt nhieàu thaønh phaàn kinh teá, nhieàu nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia xaây döïng cô sôû haï taàng du lòch. b) Coù keá hoaïch chænh trang, naâng caáp caùc cô sôû du lòch, löu truù du lòch gaén vôùi chænh trang thaønh phoá Phan Thieát vaø ñaàu tö naâng caáp caùc thò xaõ, thò traán huyeän lî coù phaùt trieån du lòch vaø caùc khu phuï caän, caùc khu du lòch; Nghieân cöùu xaây döïng vaø phaùt trieån caùc laøng ngheà truyeàn thoáng nhaèm phuïc vuï nhu caàu, thò hieáu du lòch. c) Coù keá hoaïch khai thaùc, giöõ gìn, taùi taïo caûnh quan, moâi tröôøng sinh thaùi; Coù bieän phaùp khaéc phuïc tình traïng oâ nhieãm veä sinh moâi tröôøng, xöû lyù chaát thaûi laøm aûnh höôûng ñeán vieäc ñaàu tö phaùt trieån du lòch. d) Taêng cöôøng coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán du lòch thoâng qua chính saùch ñaàu tö, toå chöùc caùc leã hoäi, xaây döïng nhöõng boä phim, taäp saùch, tuyeân truyeàn treân caùc phöông tieän thoâng tin nhö baùo, ñaøi trung öông vaø ñòa phöông ñeå giôùi thieäu du lòch Bình Thuaän cho caû nöôùc vaø quoác teá. e) Phaùt trieån du lòch phaûi gaén vôùi vieäc ñaûm baûo an ninh quoác phoøng, traät töï an toaøn xaõ hoäi taïi caùc khu, tuyeán, ñieåm du lòch vaø caùc döï aùn ñaàu tö veà du lòch. Caàn xaây döïng moâi tröôøng ñaàu tö vaøo ngaønh du lòch an toaøn, hieäu quaû. Taïo ñieàu 66 - Tænh Bình Thuaän caàn coù chính saùch veà ñaát ñai, baát ñoäng saûn nhaèm phaùt trieån du lòch, cuï theå: Cho pheùp ngöôøi Vieät Nam, ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoøai, ngöôøi nöôùc ngoøai thöôøng truù taïi Vieät Nam, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai ñöôïc ñaàu tö tröïc tieáp trong lónh vöïc du lòch vaøo Bình Thuaän; Giaù thueâ ñaát ñöôïc tænh xem xeùt vôùi möùc ñoä öu tieân nhaát coù theå theo luaät phaùp Vieät Nam vaø nhöõng quy ñònh cuûa tænh. Coù chính saùch mieãn giaûm tieàn thueâ ñaát ñoái vôùi caùc coâng trình du lòch khôûi kieän thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø taêng tính caïnh tranh trong thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. f) Coù keá hoaïch vaø chính saùch ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ lao ñoäng trong ngaønh du lòch ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån du lòch tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi. g) Ñoåi môùi vaø taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch, trong ñoù chuù yù ñeán traùch nhieäm vaø söï phoái hôïp giöõa caùc ngaønh, caùc caáp trong vieäc quaûn lyù vaø toå chöùc thöïc hieän caùc quy hoaïch du lòch, coâng taùc ñaàu tö phaùt trieån du lòch. Kieän toaøn heä thoáng toå chöùc quaûn lyù du lòch töø tænh ñeán cô sôû. Taêng cöôøng giaùo duïc trong coäng ñoàng nhaân daân veà nhieäm vuï phaùt trieån du lòch cuûa tænh. Thoâng qua ñoù naâng cao nhaän thöùc, traùch nhieäm cuûa daân cö, goùp phaàn xaây döïng du lòch Bình Thuaän phaùt trieån ngaøy caøng beàn vöõng. h) Veà chính saùch, caàn xaây döïng vaø hoaøn thieän cô cheá, chính saùch taøi chính veà voán, thueá, giaù ñaát, ñeàn buø thieät haïi, giaûi phoùng maët baèng, taùi ñònh cö,…Khuyeán khích lieân doanh lieân keát trong lónh vöïc kinh doanh du lòch, taïo neân nhöõng taäp ñoøan lôùn coù söùc caïnh tranh cao; ñoàng thôøi hoã trôï caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû veà voán, veà cô cheá ñaå taïo söï ña daïng cuûa caùc loïai hình du lòch trong tænh, hoã trôï caùc doanh nghieäp kinh doanh taïi nhöõng ñòa baøn khoù khaên cuûa tænh. Ngoøai ra, caàn coù chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi caùc döï aùn lôùn, cao caáp, thu huùt nhieàu lao ñoäng theo quan ñieåm phaùt trieån du lòch vaø phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh. Cuï theå: - Ñeà xuaát vôùi Chính phuû , Toång cuïc Thueá öu tieân mieãn giaûm thueá, hoã trôï khoâng thu thueá coù giôùi haïn nhaèm thay ñoåi cô caáu ñaàu tö du lòch trong tænh Bình Thuaän vaøo nhöõng nôi coøn hoang sô, taøi nguyeân du lòch chöa ñöôïc khai thaùc, caùc hình thöùc du lòch môùi meû maø coù hieäu quaû cao ñeå taêng cöôøng söï haáp daãn du khaùch, keùo daøi ngaøy löu truù, taêng voán ñaàu tö; Ñoàng thôøi raø soùat, ñieàu chænh phöông aùn hoã trôï tính thueá vôùi caùc loïai phí, veù tham quan du lòch hôïp lyù; Öu tieân mieãn giaûm thueá, cho vay vôùi laõi suaát öu ñaõi ñoái vôùi caùc döï aùn du lòch öu tieân ñaàu tö taïi caùc vuøng troïng ñieåm, caùc vuøng khoù khaên cuûa tænh.; 67 coâng vaø ñi vaøo hoïat ñoäng theo töøng giai ñoïan. Coù giaù öu ñaõi ñoái vôùi phaàn dieän tích caây xanh, khuoân vieân trong caùc khu du lòch, khu caûnh quan. Ñoàng thôøi tænh caàn cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö coù quyeàn cho ñaàu tö thöù caáp moät phaàn trong phaïm vi ñaát ñöôïc giao, coù quyeàn cho thueâ laïi theo cô cheá thò tröôøng. Tænh chæ quaûn lyù muïc ñích söû duïng ñaát vaø ñònh höôùng quy hoïach du lòch theo khu, ñieåm du lòch; Öu tieân hình thöùc ñaáu thaàu quyeàn söû duïng ñaát, ñaáu thaàu quyõ ñaát phuïc vuï phaùt trieån du lòch, taïo voán xaây döïng cô sôû haï taàng du lòch vaø haï taàng xaõ hoäi, thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Chính phuû laø laáy ñaát ñoåi haï taàng cô sôû. Toùm laïi, ôû chöông III taùc giaû ñaõ trình baøy nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch Bình Thuaän töø nay ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020. Bao goàm caùc noäi dung veà quan ñieåm, muïc tieâu, chöông trình phaùt trieån du lòch trong thôøi gian ñeán; Nhu caàu voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch Bình Thuaän vaø caùc giaûi phaùt naâng cao hieäu quaû huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch Bình Thuaän. Qua phaân tích thöïc traïng huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch tænh Bình Thuaän thôøi kyø 1993-2005, luaän vaên ñeà xuaát heä thoáng caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån du lòch tænh Bình Thuaän töø nay ñeán 2010. Bao goàm: Caùc giaûi phaùp vó moâ; Caùc giaûi phaùp cuûa ñòa phöông, trong ñoù coù caùc giaûi phaùp: (i) Huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö phaùt trieån haï taàng du lòch; (ii) Huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö cô sôû kinh doanh du lòch; (iii) Huy ñoäng vaø söû duïng voán töø nguoàn tín duïng; … Ñoàng thôøi thöïc hieän ñoàng boä moät soá giaûi phaùp khaùc ñeå naâng cao hieäu quaû huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö nhaèm phaùt trieån du lòch tænh Bình Thuaän trong thôøi gian tôùi. 68 - Ñeå thuùc ñaåy huy ñoäng vaø söû duïng voán cho ñaàu tö baûo ñaûm cho muïc tieâu phaùt trieån du lòch Bình Thuaän nhanh vaø ñuùng ñònh höôùng trong thôøi gian tôùi, caàn aùp duïng ñoàng boä caùc giaûi phaùp: töø caùc giaûi phaùp vó moâ nhö hoaøn thieän chính saùch, luaät phaùp; hoaøn thieän caùc coâng cuï kinh teá vó moâ hoã trôï huy ñoäng voán... ñeán caùc giaûi phaùp mang tính ñiaï phöông nhö toå chöùc toát coâng taùc thu huùt ñaàu tö, môû KEÁT LUAÄN Ngaønh du lòch Vieät Nam noùi chung vaø du lòch Bình thuaän noùi rieâng ñang coù ñöôïc nhöõng ñieàu kieän toát vaø cô hoäi thuaän lôïi ñeå phaùt huy lôïi theá cuûa mình nhaèm nhanh choùng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø phaùt trieån maïnh meõ. Tuy nhieân, noùi rieâng ñoái vôùi du lòch Bình Thuaän qua ñaùnh giaù, phaân tích hieän traïng vaø xaùc ñònh moät soá giaûi phaùp huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö ñeå phaùt trieån trong thôøi gian tôùi, coù theå ñöa ra caùc keát luaän sau ñaây: - Trong nhöõng naêm qua ngaønh du lòch tænh Bình Thuaän ñang phaùt trieån nhanh choùng, ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc, ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc vai troø, vò trí cuûa mình trong neàn kinh teá cuûa tænh ñaõ thu huùt ñöôïc nhieàu döï aùn ñaàu tö trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Coâng taùc huy ñoäng vaø söû duïng voán ñaàu tö cho phaùt trieån du lòch Bình Thuaän trong thôøi gian qua ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Löôïng voán ñaàu tö gia taêng maïnh meõ trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ taïo ñieàu kieän cho ngaønh du lòch ñòa phöông phaùt trieån, trôû thaønh laø moät ngaønh kinh teá quan troïng. - Quaù trình huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån du lòch Bình Thuaän trong thôøi gian qua cuõng boäc loä nhieàu haïn cheá, vöôùng maéc caàn khaéc phuïc, nhaát laø trong huy ñoäng voán ñaàu tö cho cô sôû haï taàng nhö tænh chöa coù ñaàu tö ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån, ñöôøng taøu hoûa…laøm giao thoâng ñi laïi chöa thuaän tieän; Ñoàng thôøi maát caân ñoái trong thu huùt ñaàu tö vaøo caùc vuøng, caùc khu du lòch troïng ñieåm cuûa tænh , giöõa thu huùt voán ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoøai vaø coøn nhieàu vöôùng maéc trong trieån khai caùc döï aùn ñaàu tö. - Hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö thaáp do tænh Bình Thuaän chöa coù chính saùch öu ñaõi cuï theå, khuyeán khích phuø hôïp cho töøng giai ñoaïn, khaâu tuyeân truyeàn, quaõng baù du lòch coøn yeáu, coâng taùc ñeàn buø giaûi toaû maët baèng ñeå xaây döïng caùc coâng trình du lòch trong thôøi gian qua thöïc hieän chöa kòp thôøi... caàn ñöôïc khaéc phuïc trong thôøi gian ñeán ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä söû duïng voán ñaàu tö chieám tyû troïng cao so vôùi voán ñaêng kyù cuûa töøng döï aùn du lòch, taïo söï yeân taâm vaø phaán khôûi cho caùc nhaø ñaàu tö. 69 roäng caùc keânh huy ñoäng voán, thöïc hieän chính saùch öu ñaõi ñaàu tö, giaûi toaû vöôùng maéc veà ñaát ñai, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, quaûng baù thoâng tin keâu goïi ñaàu tö,... taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå thu huùt voán ñaàu tö ngaøy caøng taêng. Toùm laïi, ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån du lòch Bình Thuaän trong giai ñoaïn tôùi, vôùi muïc tieâu ñöa du lòch trôû thaønh moät ngaønh kinh teá quan troïng cuûa tænh, caàn phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc ngaønh caùc caáp trong vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån du lòch ñaõ ñeà ra, trong ñoù coâng taùc huy ñoäng vaø söû duïng voán phaûi ñöôïc ñaåy maïnh ñeå phaùt trieån du lòch Bình Thuaän phaùt huy lôïi theá cuûa mình nhaèm nhanh choùng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø phaùt trieån maïnh meõ../.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf44742.pdf